ODA

Wednesday, 01/06/2016 00:57
 • ODA khong phai tien chua

  10:06 | Thứ hai 10/04/2006 (GMT+7)

  ODA khong phai tien chua

  Du no nuoc ngoai cua Viet Nam den cuoi 2005 dat khoang 18,2 ty USD, chiem 51,7% xuat khau va tuong duong 20-30% GDP. Theo cac chuyen gia, tinh hinh no cua Viet Nam van trong tam kiem soat va khong phai qua lo lang ve kha nang thanh toan, neu vu tieu cuc o PMU18 chua bi phoi bay.

 • Quoc hoi truy trach nhiem quan ly ODA cua Bo truong KH DT

  14:18 | Thứ năm 15/06/2006 (GMT+7)

  Quoc hoi truy trach nhiem quan ly ODA cua Bo truong KH DT

  Bo truong Bo Ke hoach dau tu da thuc hien phan tra loi chat van cua minh vao cuoi buoi sang nay voi da so cac cau hoi lien quan den trach nhiem quan ly von ODA. Truoc nhieu cau hoi truy trach nhiem truc tiep, Bo truong Vo Hong Phuc da thua nhan nhung trach nhiem cua Bo KH - DT va ca nhan minh.

 • Vu PMU 18 va ODA tu Nhat Ban

  14:40 | Thứ hai 17/04/2006 (GMT+7)

  Vu PMU 18 va ODA tu Nhat Ban

  Vien tro va von vay uu dai cap chinh phu (ODA) cua Nhat danh cho Viet Nam lieu se bi anh huong the nao sau vu PMU 18? Bai viet cua GS Tran Van Tho - Dai hoc Waseda, Tokyo.

 • Vu PMU 18 va ODA cua Nhat

  11:55 | Thứ bảy 15/04/2006 (GMT+7)

  Vu PMU 18 va ODA cua Nhat

  Vien tro va von vay uu dai cap chinh phu (ODA) cua Nhat danh cho Viet Nam lieu se bi anh huong the nao sau vu PMU 18? Bai viet cua GS Tran Van Tho - Dai hoc Waseda, Tokyo.

 • Nguoi Nhat lo lang ve su dung ODA tai VN

  04:13 | Thứ tư 12/04/2006 (GMT+7)

  Nguoi Nhat lo lang ve su dung ODA tai VN

  Tra loi phong van VnExpress, ong Daisuke Matsunaga, Cong su Dai su quan Nhat Ban tai VN cho biet, nhieu nghi sy Nhat da yeu cau ho cung cap thong tin lien quan den vu tieu cuc tai PMU 18. Co the toi day Nhat Ban se cu chuyen gia sang dieu tra viec su dung von ODA tai VN.>Bo Ke hoach Dau tu nhan thieu sot ve quan ly ODA

 • Quan diem moi trong thu hut va quan ly von ODA

  14:28 | Thứ hai 11/09/2006 (GMT+7)

  Quan diem moi trong thu hut va quan ly von ODA

  Du thao Nghi dinh ve Quy che quan ly va su dung nguon von ho tro chinh thuc (ODA) nham thay the Nghi dinh so 17/2001/ND - CP ve van de nay da duoc Bo Ke hoach va Dau tu hoan thanh trinh len Chinh phu xem xet. Du thao Nghi dinh da the hien nhieu quan diem moi trong viec thu hut va quan ly su dung von ODA.

 • Den 2010 Du kien thu hut tren 20 ty USD von ODA

  08:26 | Thứ sáu 05/01/2007 (GMT+7)

  Den 2010 Du kien thu hut tren 20 ty USD von ODA

  TP - Theo ban chien luoc thu hut ODA vua duoc Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung ky ban hanh dau tuan nay, Viet Nam du kien se thu hut khoang 20-24 ty USD von ODA giai doan 2006-2010.

 • Giai ngan ODA cham cac nha tai tro than phien

  23:59 | Thứ sáu 01/06/2007 (GMT+7)

  Giai ngan ODA cham cac nha tai tro than phien

  Giai ngan von ODA cham, do la mot trong nhung buc xuc chinh trong hoi nghi cac nha tai tro cho Viet Nam duoc to chuc giua ky nam 2007 tai thanh pho Ha Long.

 • Bo KH DT thua nhan 5 thieu sot trong quan ly ODA

  08:49 | Thứ tư 12/04/2006 (GMT+7)

  Bo KH DT thua nhan 5 thieu sot trong quan ly ODA

  TP - Ngay 11/4/2006, Bo KH-DT da co van ban bao cao Thu tuong chinh phu ve trach nhiem quan ly von ODA cua Bo, sau khi hang loat cac du an giao thong dung von ODA bi PMU 18 cua Bo GTVT rut ruot, tham o…

 • Thieu tieu chi danh gia hieu qua su dung von ODA

  10:13 | Thứ ba 13/06/2006 (GMT+7)

  Thieu tieu chi danh gia hieu qua su dung von ODA

  Pho chu nhiem Uy ban doi ngoai Quoc hoi Nguyen Ngoc Tran cho biet co quan nay da 2 lan to chuc giam sat cong tac su dung von ODA vao cac nam 1999 va 2003, va ngay tu khi do da thay tham nhung, that thoat anh huong lon den hieu qua dong von vay.

 • Tu nhan se duoc huong von ODA

  00:50 | Thứ năm 04/01/2007 (GMT+7)

  Tu nhan se duoc huong von ODA

  Chinh phu du kien, tong von ODA duoc ky ket tu 2006 - 2010 se dat khoang tu 20,35 - 23,75 ty USD. Dac biet, Chinh phu co ke hoach mo rong doi tuong thu huong ODA, ke ca cac thanh phan kinh te tu nhan.

 • Mo hinh nao cho cac ban quan ly du an ODA

  21:46 | Chủ nhật 15/10/2006 (GMT+7)

  Mo hinh nao cho cac ban quan ly du an ODA

  Sau nhung tieu cuc boc lo nhieu bat hop ly trong quan ly von ODA, Bo Ke hoach - Dau tu hien dang soan thao nghi dinh thay the Nghi dinh 17/2001/ND–CP ve quan ly ODA. Se co mot thong tu rieng huong dan thanh lap va hoat dong cua ban quan ly du an ODA.

 • Giai ngan ODA phai dat 2 2 ty USD nam

  08:29 | Thứ tư 06/12/2006 (GMT+7)

  Giai ngan ODA phai dat 2 2 ty USD nam

  Trong ke hoach 5 nam 2006-2010, Viet Nam co ke hoach huy dong khoang 11 ty USD von ho tro phat trien chinh thuc (ODA) vao dau tu phat trien. Nhu vay, trung binh moi nam phai dat 2,2 ty USD.

 • Co rat nhieu ky thuat de tham nhung tu tui ODA

  17:26 | Thứ hai 10/04/2006 (GMT+7)

  Co di ra may nuoc phat trien thi thay ngay, chat luong duong xa cua ho so voi duong xa cua ta no khac nhau the nao. Khong phai vi duong cua ho lam nhieu tien hon, ma la do ta bo tui roi bot xen vat lieu nhieu qua.

 • Cac nha tai tro than phien Viet Nam giai ngan ODA cham

  09:55 | Thứ bảy 02/06/2007 (GMT+7)

  Cac nha tai tro than phien Viet Nam giai ngan ODA cham

  Viet Nam da nhan ra dieu nay va dang no luc de cai thien tinh hinh. Tai hoi nghi CG giua ky, Pho Thu tuong Pham Gia Khiem da cho biet, Chinh phu Viet Nam rat tich cuc de thuc day giai quyet cac van de vuong mac trong qua trinh thuc hien du an giup day nhanh giai ngan bang viec don gian hoa thu tuc va thuc hien cac chinh sach dieu chinh hop ly voi tinh hinh thuc te. Trong no luc do, Nghi dinh 131 ve quan ly va su dung ODA cung cac van ban huong dan dang duoc hoan..

 • Luong von ODA moi giai ngan duoc mot nua

  15:42 | Thứ sáu 19/03/2004 (GMT+7)

  Luong von ODA moi giai ngan duoc mot nua

  Tai mot hoi nghi ve giai ngan ODA vua duoc Bo Ke hoach va Dau tu (MPI) to chuc, Pho Thu tuong Vu Khoan da chi dao cac nganh, cac cap can lam ro nguyen nhan cua viec ty le giai ngan ODA con thap nhu hien nay.

 • Dien dan Quoc hoi nong bong vi von ODA

  03:24 | Thứ tư 17/05/2006 (GMT+7)

  Dien dan Quoc hoi nong bong vi von ODA

  Viec buong long quan ly von ODA, Bo Ke hoach va Dau tu, Bo Tai chinh khong the dun day trach nhiem cho tap the Chinh phu; Chinh phu phai xin loi quoc dan vi de tham nhung hoanh hanh; da den luc Quoc hoi phai chung to quyen luc toi cao... Thong diep nay da duoc cac dai bieu dua ra sang nay.

 • Bo Ke hoach Dau tu nhan thieu sot ve quan ly ODA

  08:39 | Thứ tư 12/04/2006 (GMT+7)

  Bo Ke hoach Dau tu khong xac dinh cu the trach nhiem cua minh trong vu PMU18, nhung thua nhan con 5 han che va thieu sot, trong do tap trung nhieu nhat o khau giam sat yeu. > "Hai bo Ke hoach va Tai chinh buong long quan ly ODA"

 • ODA se khong con bi xa xeo

  10:21 | Chủ nhật 29/10/2006 (GMT+7)

  ODA se khong con bi xa xeo

  Bo truong Bo KH-DT Vo Hong Phuc khang dinh du thao nghi dinh moi ve quan ly va su dung nguon von vien tro phat trien chinh thuc (ODA) se giup chan tinh trang ODA bi "xa xeo".

 • Chu dau tu du an ODA duoc phep thue PMU

  08:37 | Thứ sáu 06/10/2006 (GMT+7)

  Chu dau tu du an ODA duoc phep thue PMU

  Nghi dinh 17 sua doi ve van dong, quan ly, su dung nguon ho tro phat trien chinh thuc du kien duoc ban hanh vao giua thang 10, trong do phan cap trach nhiem su dung von ODA triet de xuong dia phuong, Chinh phu chi con quyet nhung du an lon do Quoc hoi de nghi.

 • Con nhieu lo lang ve su dung ODA

  09:09 | Thứ hai 16/10/2006 (GMT+7)

  Con nhieu lo lang ve su dung ODA

  "O mot so du an ODA ho tro ky thuat, ho sung suong khi duoc mua o to, may tinh, duoc di nuoc ngoai… ma khong quan tam lieu du an duoc ap dung trong thuc te hay bi dut vao ngan keo," - ong Duong Duc Ung, chuyen gia ODA hang dau cua Bo Ke hoach va Dau tu chia se ban khan ve su dung vien tro nuoc ngoai voi VTC.

 • Cam ket ODA dat ky luc 4,45 ti USD

  23:19 | Thứ sáu 15/12/2006 (GMT+7)

  Cam ket ODA dat ky luc 4,45 ti USD

  * Vi sao toc do giai ngan ODA con thap?Hom qua 15/12, hoi nghi Nhom tu van cac nha tai tro (CG) da ket thuc tai Ha Noi. Tong so nguon von ho tro phat trien chinh thuc (ODA) ma cac nha tai tro cam ket ho tro cho Viet Nam duoc cong bo la 4,45 ti USD.

 • Quan ly thue bang bien phap mem

  18:12 | Thứ hai 11/07/2005 (GMT+7)

  Quan ly thue bang bien phap mem

  Su dung cac uu dai ve thue la mot bien phap quan trong de day nhanh tien do cac du an ODA. Dac biet quan trong la nham nang cao cong tac quan ly thu thue, nhat la khi viec thu thue thu nhap ca nhan dang duoc Cuc thue cac dia phuong gap rut trien khai.

 • Viet Nam duoc vay so tien ky luc

  17:58 | Thứ sáu 07/12/2007 (GMT+7)

  Viet Nam duoc vay so tien ky luc

  (VM)- Ket thuc Hoi nghi tu van cac nha tai tro cho Viet Nam (CG 2007) chieu 7/12, Bo truong Bo Ke hoach va Dau tu Vo Hong Phuc da cong bo tong so tien ma cac nha tai tro cam ket vien tro cho Viet Nam trong nam 2008 len toi 5,426 ti USD, cao hon 20% so voi muc 4,45 ti USD cho nam 2007. Theo Bo truong Phuc, su ho tro nay the hien su dong thuan cao cua Chinh phu, Quoc hoi va nhan dan cac nuoc da tai tro doi voi cong cuoc cai cach va phat trien cua Viet Nam. Viet Nam..

 • Can lap truong dao tao quan ly ODA

  04:38 | Thứ bảy 10/06/2006 (GMT+7)

  Can lap truong dao tao quan ly ODA

  Trao doi voi bao gioi sau Hoi nghi giua ky cac nha tai tro tai Nha Trang hom nay, Pho thu tuong Pham Gia Khiem cho rang, 3 cai yeu ton tai cua cac dia phuong, to chuc quan ly ODA la thu tuc hanh chinh, chinh sach chi tieu va ngoai ngu. Thanh lap cac truong dao tao ve ODA cung tro nen can thiet trong boi canh hien nay.

 • Chuan bi nhanh du an de thu hut ODA nhieu hon

  02:20 | Thứ bảy 10/04/2004 (GMT+7)

  Chuan bi nhanh du an de thu hut ODA nhieu hon

  Tong giam doc Co quan phat trien Phap (AFD) tai VN Luc Bonnamour nhan dinh voi VnE: Mot nguyen nhan quan trong khien ty le giai ngan vien tro phat trien chinh thuc (ODA) tai VN con thap la cac du an moi von chua hap dan, hoac trien khai cham.

 • Tu van giam sat du an ODA cung bi bit mat

  04:12 | Thứ hai 10/04/2006 (GMT+7)

  Tu van giam sat du an ODA cung bi bit mat

  Tung nhieu nam tren cuong vi Thu truong Bo Xay dung - co quan dung thu hai sau Bo Giao thong van tai ve tiep nhan von ODA, Pho chu tich Tong hoi xay dung VN Pham Sy Liem cho rang, o cac cong trinh, tu van giam sat co quyen rat to, nhung doi khi phat hien sai pham cung phai gat gu cho qua.> ODA khong phai tien chua / Bo Ke hoach va Bo Tai chinh buong long quan ly ODA

 • TP HCM Ha Noi sang loc lai cac du an ODA

  17:56 | Thứ năm 13/04/2006 (GMT+7)

  TP HCM Ha Noi sang loc lai cac du an ODA

  Cac du an, cong trinh xay dung co su dung von Nha nuoc, bao gom von ngan sach va co tinh chat ngan sach, von vay, tai tro cua nuoc ngoai, von cua doanh nghiep Nha nuoc..., thuoc pham vi quan ly cua UBND TP HCM, se duoc ra soat, kiem tra. Lau nay, viec kiem tra chi dung o hinh thuc nghe bao cao tu co so.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0