Nha may loc dau Dung Quat

Wednesday, 01/06/2016 12:31
 • Kien quyet khac phuc viec cham tien do cua Nha may Loc dau Dung Quat

  09:18 | Thứ hai 27/11/2006 (GMT+7)

  Kien quyet khac phuc viec cham tien do cua Nha may Loc dau Dung Quat

  Thu tuong Nguyen Tan Dung da co y kien doi voi cac bo: Xay dung, Cong nghiep, Giao thong Van tai, Tai chinh va Tong cong ty Dau khi Viet Nam ve tinh hinh trien khai cac du an trong diem dau khi. Doi voi goi thau so 1+4 va 2+3 cua du an Nha may Loc dau Dung Quat, Thu tuong yeu cau Chu dau tu va Tu van quan ly du an (PMC) nghiem tuc thuc hien chi dao cua Thu tuong ve viec kiem soat tien do doi voi nha thau Technip; co bien phap hieu qua, kien quyet yeu cau nha thau..

 • Dua nha may loc dau Dung Quat vao hoat dong dau 2009

  09:26 | Thứ ba 29/11/2005 (GMT+7)

  Dua nha may loc dau Dung Quat vao hoat dong dau 2009

  Sang 28/11, tai Khu kinh te (KKT) Dung Quat, Tong Cong ty Dau khi Viet Nam (PetroVietnam) va to hop nha thau Technip da lam le khoi cong goi thau EPC 1 + 2 + 3 + 4 cua du an xay dung nha may loc dau Dung Quat co cong suat thiet ke 6,5 trieu tan dau tho/nam. Pho Thu tuong thuong truc Nguyen Tan Dung cung dai dien cac Bo, ban nganh Trung uong va tinh Quang Ngai da ve du.

 • Tet cong truong o Nha may loc dau Dung Quat

  17:48 | Thứ tư 06/02/2008 (GMT+7)

  Tet cong truong o Nha may loc dau Dung Quat

  Trong khi ca nuoc tat bat chuan bi don Tet co truyen cung voi gia dinh thi tren cong truong Nha may loc dau Dung Quat, khong khi lao dong khan truong hon bao gio het. Hang ngan cong nhan, ky su dang "chay dua"voi thoi gian de kip tien do. Nam nay, nhieu don vi quyet tam an Tet tai cong truong.Nhung ngay cuoi nam Dinh Hoi, tiet troi Quang Ngai duong nhu lanh so voi moi nam, the nhung tren cong truong Nha may loc dau Dung Quat, khong khi lao dong van "nong". Tat ca..

 • Dao tao 180 ky su cho Nha may loc dau Dung Quat

  07:20 | Thứ hai 06/11/2006 (GMT+7)

  Dao tao 180 ky su cho Nha may loc dau Dung Quat

  29 thang nua du an Nha may loc dau Dung Quat se hoan thanh, ban giao va dua vao van hanh. Hien tai, Tong Cong ty Dau khi (chu dau tu) va nha thau Technip dang gap rut tuyen, dao tao doi ngu cong nhan tay nghe cao phuc vu qua trinh xay dung, van hanh nha may.

 • Nha may loc dau Dung Quat mua bao hiem 3 ty USD

  09:44 | Thứ bảy 14/07/2007 (GMT+7)

  Nha may loc dau Dung Quat mua bao hiem 3 ty USD

  BQL Du an Nha may loc dau Dung Quat (DQR) va Tong cong ty Co phan Bao hiem dau khi Viet Nam (PVI) da chinh thuc ky ket “Thoa thuan cung cap dich vu quan ly rui ro va bao hiem cho Nha may loc dau Dung Quat” giai doan 2007 – 2012.

 • Yeu cau day nhanh xay dung Nha may loc dau Dung Quat

  04:35 | Chủ nhật 04/06/2006 (GMT+7)

  Yeu cau day nhanh xay dung Nha may loc dau Dung Quat

  Pho Thu tuong Nguyen Tan Dung vua yeu cau chu dau tu Nha may loc dau Dung Quat va cac nha thau day nhanh tien do thuc hien du an.

 • Tuyen gan 300 LD trong tinh chuan bi van hanh Nha may loc dau Dung Quat

  11:09 | Thứ hai 31/12/2007 (GMT+7)

  Tuyen gan 300 LD trong tinh chuan bi van hanh Nha may loc dau Dung Quat

  Theo so do to chuc duoc Tap doan dau khi Viet Nam phe duyet, nhan su du kien cua Nha may loc dau Dung Quat gan 1.200 nguoi. Den cuoi nam 2007, Ban quan ly du an Nha may loc dau Dung Quat da tuyen dung duoc 642 nguoi chuan bi cho van hanh truc tiep nha may loc dau.

 • Xuan moi ve tren Dung Quat

  11:13 | Thứ bảy 17/02/2007 (GMT+7)

  Xuan moi ve tren Dung Quat

  Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet: “Toi cam nhan duoc tuong lai phat trien soi dong cua Quang Ngai va mien Trung khi Nha may loc dau Dung Quat hoat dong vao nam 2009!”

 • Nha may loc dau Dung Quat Lai lien tiep bi mat trom nhieu vat tu

  20:56 | Thứ ba 02/10/2007 (GMT+7)

  Ong Dinh Ba Quy, Pho Giam doc Tong cong ty xay dung so 1- chi nhanh mien Bac- Giam doc dieu hanh thi cong goi thau Cang xuat san pham Nha may loc dau Dung Quat cho biet: trong vong 3 dem lien tu 29, 30/9 va mung 1/10 tai cong truong Nha may loc dau Dung Quat, bon trom cap da vao lay nhieu loai vat tu.

 • Thang 22009 Nha may loc dau Dung Quat se co san pham hoa dau

  03:25 | Thứ tư 09/01/2008 (GMT+7)

  Thang 22009 Nha may loc dau Dung Quat se co san pham hoa dau

  "Tat ca cong truong no luc vi muc tieu chung: Nha may co san pham vao thang 2/2009 dung yeu cau tien do cua Nghi quyet Quoc hoi de ra" - Pho Thu tuong Chinh phu Hoang Trung Hai - Truong ban Chi dao Nha nuoc cac du an trong diem ve dau khi da nhan manh nhu vay khi toi thi sat cong truong va giao ban tien do thuc hien Du an Nha may loc dau Dung Quat tai tinh Quang Ngai vao sang 8/1.

 • Hom nay khoi cong nha may loc dau Dung Quat

  03:04 | Thứ hai 28/11/2005 (GMT+7)

  Hom nay khoi cong nha may loc dau Dung Quat

  Hom nay, 28/11, tai Quang Ngai, PetroVietnam va to hop nha thau Technip (Phap) khoi cong du an nha may loc dau Dung Quat voi von dau tu 2,5 ti USD.

 • 5 tan vat tu Nha may loc dau Dung Quat bi lay cap ban sat vun

  19:28 | Thứ sáu 03/08/2007 (GMT+7)

  5 tan vat tu Nha may loc dau Dung Quat bi lay cap ban sat vun

  Chieu nay 3/8, Don CA Dung Quat phoi hop voi Ban quan ly du an Nha may loc dau Dung Quat va CA xa Binh Tri kiem tra va lap bien ban tich thu hon 5 tan sat thep phe lieu, sat thep con nguyen va nhieu loai vat tu, thiet bi chua su dung khac.

 • Cong nhan tan cong bao ve nha may loc dau Dung Quat

  09:58 | Thứ tư 19/09/2007 (GMT+7)

  Tai khu vuc Nha may loc dau Dung Quat, khoang 30 cong nhan su dung dao, tuyp sat, xeng, gay vay danh luc luong bao ve. Ho dap pha tu dung tai lieu, dien thoai co dinh, nem vo kinh oto. > 8 nguoi vu gay roi o nha may loc dau Dung Quat bi bat / "Xa hoi den" o Dung Quat

 • Lai hon chien tai Nha may loc dau Dung Quat

  00:29 | Thứ tư 19/09/2007 (GMT+7)

  Lai hon chien tai Nha may loc dau Dung Quat

  Trong dem 17, rang sang 18.9, tai cong Nha may loc dau Dung Quat (Quang Ngai) lai xay ra mot vu hon chien giua cong nhan thi cong nha may loc dau va nhan vien Cong ty bao ve Thien Long. Vu loan da nay duoc xem la mot trong nhung vu gay roi nghiem trong nhat tu truoc den nay xay ra tai Dung Quat.

 • Xay dung cang xuat san pham Nha may loc dau Dung Quat

  15:02 | Thứ năm 20/04/2006 (GMT+7)

  Xay dung cang xuat san pham Nha may loc dau Dung Quat

  Cang xuat san pham Nha may loc dau Dung Quat vua chinh thuc duoc khoi dong bang mui khoan coc dau tien vao nen da goc.

 • Dat hon 80 thiet ke Nha may loc dau Dung Quat

  18:34 | Thứ bảy 10/03/2007 (GMT+7)

  Dat hon 80 thiet ke Nha may loc dau Dung Quat

  Den thoi diem nay, cong tac thiet ke Nha may loc dau Dung Quat da dat hon 80%, mua sam thiet bi, may moc duoc mot nua khoi luong…

 • Ky hop dong 2 goi thau Nha may loc dau Dung Quat

  09:08 | Thứ năm 14/12/2006 (GMT+7)

  Ky hop dong 2 goi thau Nha may loc dau Dung Quat

  Hai goi thau (so 1 va 4) du an Nha may loc dau Dung Quat tong tri gia gan 26 trieu USD vua duoc Tong Cong ty lap may Viet Nam (LILAMA) ky hop dong voi to hop nha thau EPC quoc te TECHNIP chieu 13/12/2006.

 • 5 tan vat tu Nha may Dung Quat bi lay cap ban sat vun

  20:41 | Thứ sáu 03/08/2007 (GMT+7)

  5 tan vat tu Nha may Dung Quat bi lay cap ban sat vun

  Chieu nay (3/8), don CA Dung Quat phoi hop voi Ban quan ly du an Nha may loc dau Dung Quat va CA xa Binh Tri kiem tra va lap bien ban tich thu hon 5 tan sat thep phe lieu, sat thep con nguyen va nhieu loai vat tu, thiet bi chua su dung khac. So sat thep, vat tu nay do ke gian lay trong qua trinh xay dung Nha may loc dau Dung Quat ban cho ong Nguyen Thien o xom Dong Tre (thon Le Thuy, Binh Tri, Binh Son, Quang Ngai). Nha ong Nguyen Thien cach bo rao nha may loc..

 • Nha may loc dau Dung Quat va ap u 15 nam

  19:23 | Thứ hai 28/11/2005 (GMT+7)

  Nha may loc dau Dung Quat va ap u 15 nam

  Viec khoi cong Nha may loc dau Dung Quat sau 15 nam ap u cang co y nghia o thoi diem nong bong cua thi truong dau mo hien nay

 • 2009 Se dua vao hoat dong nha may loc dau Dung Quat

  11:47 | Thứ ba 14/06/2005 (GMT+7)

  2009 Se dua vao hoat dong nha may loc dau Dung Quat

  Sau hon mot thang lam viec, ky hop thu 7 Quoc hoi khoa XI da ket thuc vao sang nay (14-6, som hon mot ngay so voi du kien). Tai phien hop be mac, cac DBQH cung da nhat tri thong qua Du thao NQ ngan sach Nha nuoc nam 2003, nhat tri viec phe chuan Du an Nha may loc dau Dung Quat...

 • Nha may loc dau Dung Quat lien tuc bi mat cap

  09:14 | Thứ tư 03/10/2007 (GMT+7)

  Loi dung troi mua. ke gian dot nhap vao khu vuc nha may cat trom toan bo day dien keo tu may phat dien den cong truong. Hien viec thi cong phai tam ngung de khac phuc su co.> Cong nhan tan cong bao ve nha may loc dau Dung Quat / "Xa hoi den" o Dung Quat

 • Ky hop dong tu van quan ly du an Nha may loc dau Dung Quat

  12:26 | Thứ bảy 25/10/2003 (GMT+7)

  TT (Quang Ngai) - Luc 17g chieu 24-10, tai khach san My Tra (Quang Ngai), Ban quan ly du an Nha may loc dau so 1 Dung Quat da ky ket hop dong voi Cong ty Stone - Webster Ltd thuoc Tap doan Shaw (Anh) ve goi thau tu van quan ly du an Nha may loc dau Dung Quat tri gia 21.334.083 USD.

 • Nhap 4.000 tan thiet bi cho Loc dau Dung Quat

  11:08 | Thứ năm 15/03/2007 (GMT+7)

  Nhap 4.000 tan thiet bi cho Loc dau Dung Quat

  Khoang 4.000 tan thiet bi sieu truong, sieu trong dau tien vua duoc nhap ve cang Dung Quat, phuc vu cho giai doan xay lap Nha may loc dau Dung Quat.Day la lo hang thiet bi dau tien duoc nhap tu Nhat Ban de lap dung thiet bi cho goi thau EPC so 1, phan xuong cong nghe, phu tro va cac hang muc, Nha may loc dau Dung Quat. (Anh: H.Minh)Theo tin tu Phong quan ly cang bien thuoc Ban quan ly du an Nha may loc dau Dung Quat: Cong ty dich vu ky thuat dau khi (PTSC) vua..

 • Dap pha chem cong nhan nha may loc dau Dung Quat

  08:41 | Thứ hai 27/08/2007 (GMT+7)

  Dap pha chem cong nhan nha may loc dau Dung Quat

  May ngay nay, cong nhan cac don vi thi cong goi thau 5B thuoc du an Nha may loc dau Dung Quat (Quang Ngai) da lien tiep bi thanh nien dia phuong ngang nhien quay pha va tan cong bang cac hung khi nhu: ma tau, ong tuyp, thanh sat...> Trom "dai nao" cong trinh nha may loc dau Dung Quat

 • Kiem tra tien do xay dung Nha may loc dau Dung Quat

  07:53 | Thứ sáu 17/08/2007 (GMT+7)

  Kiem tra tien do xay dung Nha may loc dau Dung Quat

  TT (Quang Ngai) - Chieu 16-8, Pho thu tuong Chinh phu Hoang Trung Hai da den kiem tra tien do xay dung Nha may loc dau Dung Quat (Quang Ngai).

 • To chuc lai viec thi cong cac goi thau cua du an Nha may loc dau Dung Quat

  08:42 | Thứ bảy 05/08/2006 (GMT+7)

  To chuc lai viec thi cong cac goi thau cua du an Nha may loc dau Dung Quat

  Ngay 4/8, Thu tuong Nguyen Tan Dung da di kiem tra du an Nha may loc dau Dung Quat va chu tri cuoc hop Ban Chi dao Nha nuoc cac du an trong diem ve dau khi tai thi xa Quang Ngai. Thu tuong da den tan noi thi cong cac goi thau Ðe chan song (goi thau 5A), goi thau Cang xuat san pham (goi thau 5B) va khu vuc thi cong nha may loc dau de kiem tra tinh hinh thi cong cac hang muc nay.

 • 20 ten trom dot nhap vao Nha may loc dau Dung Quat

  12:36 | Thứ ba 16/10/2007 (GMT+7)

  Ngay 16/10, BQL Du an Nha may loc dau Dung Quat cho biet, vao luc 1 gio sang ngay 15/10 co khoang gan 20 ten trom da nhay qua hang rao, dot nhap vao Nha may loc dau Dung Quat de trom cap vat tu, thiet bi.

 • An ninh trat tu tren cong truong Nha may loc dau Dung Quat chuyen bien tot

  15:35 | Thứ hai 05/11/2007 (GMT+7)

  Ong Truong Van Tuyen, Truong ban quan ly du an Nha may loc dau Dung Quat cho biet: Den dau thang 11, tinh hinh an toan, an ninh trat tu tren cong truong nha may loc dau Dung Quat da co chuyen bien tot.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0