Nha May Xi Mang Hai Phong

Wednesday, 25/05/2016 21:57
 • Khuat tat quanh dau thau o Nha may Xi mang Hai Phong

  10:56 | Thứ sáu 13/07/2001 (GMT+7)

  Da 23 thang (gan 700 ngay) ke tu khi bat dau mo thau cung cap thiet bi chinh (goi 1) cua du an xay dung Nha may Xi mang Hai Phong (moi), trong khi Thu tuong quy dinh chi duoc 200 ngay. Ly do la co qua nhieu sai trai, tieu cuc va nhung su can thiep khong trung thuc vao ket qua xet thau.

 • Vu lo thau o Hai Phong co dau hieu toi co y lam trai

  10:14 | Thứ bảy 30/07/2005 (GMT+7)

  Vu lo thau o Hai Phong co dau hieu toi co y lam trai

  Sang 29/7, Phong canh sat dieu tra toi pham ve quan ly trat tu kinh te va chuc vu (PC 15) cong an thanh pho Hai Phong da co lenh trieu tap ong Le Van Toan, nguoi viet don to cao hoi lo 1 ty dong de chay thau. Cung ngay, co quan dieu tra cung lam viec voi ban quan ly du an nha may xi mang Hai Phong moi.*Truong ban quan ly du an bi to cao nhan hoi lo 1 ty dong*Nguoi bi to cao noi gi?

 • Bi to cao nhan hoi lo 1 ty dong

  03:32 | Thứ ba 26/07/2005 (GMT+7)

  Bi to cao nhan hoi lo 1 ty dong

  Ho so thiet ke, quyet dinh tham dinh, gia xay dung cong trinh... da nam gon trong tay mot pho giam doc cong ty xay dung du ho so moi thau chua duoc ban. Ong nay tiet lo, de co bo “tai lieu mat” nay, ong da chi ra hon 1 ty dong.

 • Vu to cao nhan hoi lo tai BQL du an Nha may Xi mang Hai Phong Nguoi to cao co dau hieu khong cong tac voi co quan dieu tra

  23:31 | Thứ bảy 30/07/2005 (GMT+7)

  Sau khi nhan duoc thong tin ve viec ong Le Van Toan, nguyen Pho giam doc Cong ty co phan Dau tu - Xay dung (CPDTXD) An Thai gui don to cao ong Ho The Khien - Giam doc Ban Quan ly du an Nha may Xi mang Hai Phong (moi) yeu cau ong Toan dua hoi lo nhieu lan (tong cong hon 1 ti dong) de "chay thau" thi cong mot so hang muc cua Nha may xi mang Hai Phong, Co quan Canh sat dieu tra (CSDT) Cong an TP Hai Phong da vao cuoc de xac minh lam ro vu viec nay.

 • Truong ban quan ly du an bi to cao nhan hoi lo 1 ty dong

  12:21 | Thứ ba 26/07/2005 (GMT+7)

  Truong ban quan ly du an bi to cao nhan hoi lo 1 ty dong

  Ho so thiet ke, quyet dinh tham dinh, gia xay dung cong trinh... da nam gon trong tay mot pho giam doc cong ty xay dung du ho so moi thau chua duoc ban. Ong nay tiet lo, de co bo “tai lieu mat” nay, ong da chi ra hon 1 ty dong. Cac khoan “boi tron” do da duoc ke chi tiet trong don to cao gui cac co quan chuc nang.

 • Nha may Xi mang Hai Phong moi hoat dong truoc ngay 31 12 2005

  00:38 | Thứ hai 22/08/2005 (GMT+7)

  Ngay 21/8, Pho thu tuong thuong truc Chinh phu Nguyen Tan Dung da toi kiem tra tinh hinh thuc hien du an Nha may Xi mang Hai Phong moi, co tong von dau tu 3.000 ti dong va cong suat 1,2 trieu tan xi mang/nam.

 • Chinh phu yeu cau bao cao ve tieu cuc o Xi mang Hai Phong

  16:06 | Thứ ba 06/09/2005 (GMT+7)

  Chinh phu yeu cau bao cao ve tieu cuc o Xi mang Hai Phong

  Lien quan viec Truong ban quan ly du an Nha may xi mang Hai Phong (moi) bi to cao nhan hoi lo, tuon tai lieu lien quan den du an chuan bi dau thau ra ben ngoai, Thu tuong Phan Van Khai vua yeu cau Cong an Hai Phong phai xac minh, kiem tra su viec va som co bao cao Chinh phu.

 • De ho so lot ra ngoai da la sai pham

  01:00 | Thứ ba 02/08/2005 (GMT+7)

  De ho so lot ra ngoai da la sai pham

  Mot ngay sau khi VnExpress dang tin ve viec lo tai lieu lien quan den qua trinh chuan bi dau thau cua du an nha may xi mang Hai Phong, Tong cong ty Xi mang VN da thanh tra tai Ban quan ly du an. Ket qua, 7 bo tai lieu lien quan khong bi that lac. Tuy nhien, kha nang lo tai lieu tu Ban quan ly khong bi loai tru.

 • O nhiem bui xi mang tram trong tai Hai Phong

  10:14 | Chủ nhật 05/10/2003 (GMT+7)

  Ca thanh pho cang nhu chim trong khoi bui cua nha may Xi mang Hai Phong. Khu vuc quan Hong Bang, tung lop bui to gan bang hat cat san san tap vao mat nguoi di duong khien nhieu nguoi khong dam di xe may vi so gay tai nan.

 • O nhiem bui xi mang tram trong tai Hai Phong

  20:00 | Chủ nhật 05/10/2003 (GMT+7)

  Ca thanh pho cang nhu chim trong khoi bui cua nha may Xi mang Hai Phong. Khu vuc quan Hong Bang, tung lop bui to gan bang hat cat tap vao mat nguoi di duong khien nhieu nguoi khong dam di xe may vi so gay tai nan.

 • Nguoi bi to cao nhan hoi lo noi ve bo ho so thiet ke mat

  18:27 | Thứ tư 27/07/2005 (GMT+7)

  Nguoi bi to cao nhan hoi lo noi ve bo ho so thiet ke mat

  Khuon mat Truong ban quan ly du an nha may xi mang Hai Phong moi, Ho The Khien chot lung do khi nhin thay bo ho so thiet ke mat phuc vu cho ke hoach dau thau du an tri gia 21 ty dong. Day chinh la ho so Pho giam doc Cong ty An Thai to cao da chi hon 1 ty dong de co duoc voi hy vong se thang thau.

 • Khong phai mat lot ho so lien quan thau cung sai pham

  06:00 | Thứ tư 24/08/2005 (GMT+7)

  Khong phai mat lot ho so lien quan thau cung sai pham

  Pho tong giam doc Tong cong ty Xi mang VN Ta Quang Buu cho biet, Bo Xay dung vua co van ban khang dinh, tai lieu lien quan goi thau 25 du an Nha may Xi mang Hai Phong moi ma ong Le Van Toan (nguoi to cao da hoi lo Truong ban quan ly du an 1 ty dong de nhan van ban tren) co trong tay khong thuoc danh muc "mat".

 • Nguoi bi to cao dam bao tinh mang cho nguoi to cao

  00:05 | Thứ sáu 12/08/2005 (GMT+7)

  Nguoi bi to cao dam bao tinh mang cho nguoi to cao

  Vai tieng sau khi TS dua tin Truong ban du an nha may xi mang Hai Phong moi Ho The Khien bi to cao nhan hoi lo 1 ty dong, ong Khien da thuong thuyet va cam ket voi nguoi viet don to cao minh rang se dam bao tinh mang neu ong nay "im lang" va rut don.

 • Ong Le Van Toan nhan ho so thiet ke qua hom thu chet

  10:33 | Thứ sáu 12/08/2005 (GMT+7)

  Ong Le Van Toan nhan ho so thiet ke qua hom thu chet

  Theo tuong trinh gui cong an Hai Phong cua Le Van Toan (nguoi to cao Truong ban quan ly du an nha may xi mang Hai Phong moi Ho The Khien nhan hoi lo 1 ty dong), ong da nhan cac tai lieu lien quan goi thau 25 (xay dung khu nha o cho can bo nhan vien nha may) qua 2 dot. Noi lay van ban do ong Khien chi dan.

 • Chan chinh quan ly tai du an Xi mang Hai Phong

  09:43 | Thứ bảy 29/10/2005 (GMT+7)

  Chan chinh quan ly tai du an Xi mang Hai Phong

  Sau viec mot cong dan to cao hoi lo hon 1 ty dong de nhan tai lieu ve mot goi thau sap mo tai du an Nha may xi mang Hai Phong moi, ngay 28/10, Pho thu tuong Nguyen Tan Dung chi dao, Bo Xay dung kiem tra chan chinh nhung thieu sot ve cong tac quan ly tai du an.

 • Vu tiet lo ho so du thau Du an xay dung Nha may xi mang Hai Phong

  15:04 | Thứ sáu 12/08/2005 (GMT+7)

  Vu tiet lo ho so du thau Du an xay dung Nha may xi mang Hai Phong

  Thang 9/2005 goi thau xay dung nha o cho can bo CNV tri gia 21,6 ti dong nam trong Du an xay dung Nha may ximang Hai Phong moi duoc mo.

 • Khong du co so ket luan viec dua nhan hoi lo va lo ho so thau

  17:32 | Thứ năm 06/10/2005 (GMT+7)

  Cong an TP Hai Phong vua co Cong van bao cao Thu tuong Chinh phu ket qua xac minh don to cao ong Ho The Khien, Truong ban quan ly Du an xay dung nha may Xi mang Hai Phong moi, tham nhung, ban ho so thau…

 • Khoi cong nha may nhiet dien co von dau tu hon 9.670 ti dong

  00:39 | Thứ ba 29/11/2005 (GMT+7)

  *Nha may xi mang Hai Phong (moi) chinh thuc van hanhSang 28/11, Cong ty co phan nhiet dien Hai Phong khoi cong xay dung Nha may nhiet dien Hai Phong 1 tai xa Tam Hung, huyen Thuy Nguyen. Voi tong von dau tu 9.670,79 ti dong (hon 640 trieu USD), nha may co cong suat 600 MW, cung cap dien on dinh cho tam giac kinh te Ha Noi - Hai Phong - Quang Ninh voi san luong dien binh quan 3,6 ti kwh/nam.

 • Sai pham cua Tong cong ty Xi mang VN

  08:47 | Thứ ba 10/04/2001 (GMT+7)

  Mac du cuoi cung le khoi cong xay dung Nha may Xi mang Hai Phong cung duoc tien hanh, nhung VP xet thau cua Bo Ke hoach - Dau tu va Thanh tra Nha nuoc van quyet dinh dua ra bao cao day du ve nhung sai pham cua Tong cong ty da tu cho minh cai quyen lam chu dau tu, dan den viec trien khai goi thau nay bi cham tre trong thoi gian qua.

 • Anh trong ngay

  00:13 | Chủ nhật 25/07/2004 (GMT+7)

  Anh trong ngay

  Nha may Xi mang Hai Phong da hon 100 nam tuoi va het “date” tu lau, nhung chang hieu sao van duoc tan dung de khai thac them vai nam nua. Nhung ho dan song quanh nha may nhu ho ba Pham Thi Hue, o to Doan Ket, khu H34, P.Thuong Ly, Q.Hong Bang (TP Hai Phong) nay “chiu tran” khoi bui quanh nam. Hinh nhu chuyen moi sinh, moi truong con qua xa voi o noi nay. L.Q.P(Tin, anh)

 • Tong cong ty Xi mang VN kien quyet xu dung nguoi dung toi

  23:53 | Thứ hai 01/08/2005 (GMT+7)

  Ngay 1/8, Tong cong ty Xi mang VN da co thong bao ket luan cuoc hop cua Ban Tong giam doc tong cong ty ve viec xu ly cac van de lien quan den du an Nha may Xi mang Hai Phong (moi).

 • Vinh biet khoi trang xi mang Hai Phong

  10:17 | Thứ ba 24/01/2006 (GMT+7)

  Vinh biet khoi trang xi mang Hai Phong

  Trong ky uc cua toi, TP Hai Phong la nhung hai ong khoi dem ngay tuon khong ngung nghi. Tu cai lang que cach trung tam thanh pho chung dam km, moi sang moi chieu, lu tre con o lang thuong treo len noi nao cao nhat de nhin vao thanh pho, va cai de nhan biet nhat ve thanh pho la hai ong khoi cua Nha may Xi mang Hai Phong an hien cuoi chan troi phia tay bac.

 • 24.1

  02:10 | Thứ ba 24/01/2006 (GMT+7)

  24.1

  10 gio sang nay 24.1, Cong ty xi mang Hai Phong lam le dung hoat dong 4 lo nung clinker, ket thuc 107 nam hoat dong cua Nha may xi mang Hai Phong. Duoc nguoi Phap xay dung tu nam 1889, Xi mang Hai Phong la mot chiec noi cua phong trao cach mang Viet Nam, da duoc Nha nuoc phong tang danh hieu Anh hung lao dong vi nhung dong gop to lon. Trong anh la bon cong nhan Do Thi Hong, 52 tuoi, Ho Thi Nhan 51 tuoi, Do Huu Khai 50 tuoi va Nguyen Huu An 50 tuoi o to bom bun,..

 • Meo cua FLSmith de gianh quyen ky hop dong

  09:13 | Thứ sáu 07/09/2001 (GMT+7)

  Cuoc dau thau cung cap thiet bi chinh cho du an Nha may Xi mang Hai Phong (moi) giua ba nha thau Krupp Polyssius (KP), FL.Smith (FLS) va Mitsubishi Heavy Industries da ket thuc ma nguoi thang thau la FLS. Day la dieu rat bat ngo vi FLS (xep thu hai trong danh sach de nghi xet trung thau) da co nhieu vi pham, gia bo thau lai cao hon KP.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0