Khoi A

Friday, 27/05/2016 11:35
 • 49 truong DH CD tuyen hon 8.100 chi tieu NV3 he CD

  11:43 | Thứ sáu 21/09/2007 (GMT+7)

  49 truong DH CD tuyen hon 8.100 chi tieu NV3 he CD

  Hien tai 49 truong DH, CD cong lap, ngoai cong lap phia Nam va phia Bac dang danh 8.199 chi tieu xet tuyen nguyen vong 3 he CD.

 • Hon 22.000 NV2 vao he DH cua 45 truong DH phia Nam

  18:42 | Thứ sáu 24/08/2007 (GMT+7)

  Hon 22.000 NV2 vao he DH cua 45 truong DH phia Nam

  Co 22.501 chi tieu xet tuyen NV2 he DH cua 45 truong DH cong lap va ngoai cong lap phia Nam. Day la nhung truong co to chuc thi tuyen sinh nhung van danh chi tieu de xet tuyen thi sinh co ket qua cao.

 • Diem chuan tuyen sinh DH Phan 2

  11:11 | Thứ sáu 23/08/2002 (GMT+7)

  Den sang nay hon chuc truong DH tiep tuc cong bo diem chuan tuyen sinh. TS tiep tuc cap nhat de ban doc tien theo doi.

 • Hon 8.700 chi tieu NV3 vao he DH cua 40 truong DH

  14:52 | Thứ năm 20/09/2007 (GMT+7)

  Hon 8.700 chi tieu NV3 vao he DH cua 40 truong DH

  Sau khi xet tuyen nguyen vong 2, den nay, 40 truong DH cong lap va ngoai cong lap phia Nam va phia Bac hien con 8.756 chi tieu xet tuyen nguyen vong 3.

 • Them nhieu truong cong bo diem chuan va diem xet tuyen nguyen vong 2

  21:27 | Thứ sáu 13/08/2004 (GMT+7)

  Day la diem chuan danh cho hoc sinh pho thong, khu vuc 3. Moi doi tuong uu tien ke can cach nhau 1 diem, moi khu vuc uu tien ke can cach nhau 0,5 diem.

 • 38 truong DH phia Bac xet tuyen 10.512 chi tieu NV2

  18:17 | Chủ nhật 26/08/2007 (GMT+7)

  38 truong DH phia Bac xet tuyen 10.512 chi tieu NV2

  38 truong DH cong lap va ngoai cong lap phia Bac dang danh 10.512 chi tieu xet tuyen NV2 he DH. Day la nhung truong co to chuc thi tuyen sinh nhung van danh chi tieu de xet tuyen thi sinh co ket qua cao.

 • Toan canh xet tuyen 10.210 chi tieu NV3 vao DH CD

  14:04 | Thứ sáu 16/09/2005 (GMT+7)

  Toan canh xet tuyen 10.210 chi tieu NV3 vao DH CD

  Hom nay 16-9, cac truong DH-CD bat dau tiep nhan ho so dang ky xet tuyen NV3, van con 34 truong tiep tuc xet tuyen voi hon 10.210 chi tieu (CT), trong do co 6.259 CT he DH va 3.951 CT he CD.

 • NV2 cac truong moi thanh lap va CDSP dia phuong

  18:54 | Thứ sáu 25/08/2006 (GMT+7)

  NV2 cac truong moi thanh lap va CDSP dia phuong

  Muc diem nhan ho so dang ky tuyen NV2 bang hoac lon hon diem san, tru truong hop dac biet da ghi muc diem nhan ho so (cac ban xem ky noi dung chi tiet).

 • 13.955 chi tieu vao cac truong DH CD moi thanh lap va CDSP dia phuong

  16:33 | Thứ sáu 25/08/2006 (GMT+7)

  13.955 chi tieu vao cac truong DH CD moi thanh lap va CDSP dia phuong

  Ky thi tuyen sinh nam 2006 co 12 truong DH, CD moi thanh lap va moi duoc phan bo chi tieu tuyen sinh; dong thoi co 22 truong CD su pham dia phuong khong to chuc thi, tuyen nhung thi sinh khong trung tuyen NV1 va co nguyen vong vao hoc tai truong.

 • Diem chuan NV2 DHQG Ha Noi DH Thuy loi DH Lam nghiep

  18:17 | Thứ sáu 14/09/2007 (GMT+7)

  Diem chuan NV2 DHQG Ha Noi DH Thuy loi DH Lam nghiep

  Truong DH Khoa hoc tu nhien (DH Quoc gia Ha Noi), Truong DH KHXH-NV (DH Quoc gia Ha Noi), Truong DH Thuy loi va Truong DH Lam nghiep vua cong bo diem chuan trung tuyen NV2. Truong khong xet tuyen NV3.

 • Danh sach cac truong DH CD xet tuyen bo sung

  07:56 | Thứ ba 17/09/2002 (GMT+7)

  Chieu qua, Bo truong GD-DT da cong bo 43 truong duoc xet tuyen bo sung. Doi tuong xet tuyen la nhung thi sinh khong trung cac nguyen vong 1, 2, 3, trong ky thi tuyen sinh nam 2002. Quy trinh xet tuyen nhu nguyen vong 1.

 • Diem san xet tuyen DH 2006 Khoi A D 13 Khoi B C 14

  11:41 | Thứ bảy 12/08/2006 (GMT+7)

  Diem san xet tuyen DH 2006 Khoi A D 13 Khoi B C 14

  * Nhieu truong cong bo diem chuan trung tuyen* Diem san cac khoi tuong ung he CD: Thap hon 3 diemTai cuoc hop xac dinh diem san xet tuyen DH-CD nam 2006, Hoi dong xac dinh diem san da quyet dinh: diem san xet tuyen he DH doi voi hoc sinh pho thong khu vuc 3 nhu sau: Khoi A va D: 13 diem; Khoi B va C: 14.* Bam vao day de xem diem thi cac truong DH-CD

 • Cac truong tiep tuc thong bao diem tuyen nguyen vong 3

  13:23 | Thứ bảy 17/09/2005 (GMT+7)

  Hom nay, cac DH, CD tiep tuc thong bao diem trung tuyen nguyen vong 2. Sau khi nang cap len dai hoc, truong Lao dong - Xa hoi nhan duoc khoang 10.000 ho so tham gia xet tuyen nguyen vong 2, cao nhat ca nuoc. Muc trung tuyen khoi A cung rat cao: 23,5 diem.

 • Tu lieu diem chuan DH nam 2004

  15:46 | Thứ bảy 12/03/2005 (GMT+7)

  Tu lieu diem chuan DH nam 2004

  TS- Chon truong DH, CD theo nhieu yeu to: dieu kien cua gia dinh, xu huong nghe nghiep cua xa hoi, so thich, nang luc cua ban than.

 • Diem chuan cua cac truong DH CD phia Bac nam 2004

  19:10 | Thứ sáu 08/04/2005 (GMT+7)

  De giup cac thi sinh du thi Dai hoc nam nay co lua chon dung, phu hop voi nang luc cua ban than, chung toi xin chuyen den cac ban diem chuan xet tuyen nguyen vong 1 va 2 cua tat ca cac truong Dai hoc nam 2004. Duoi day la cac truong Dai hoc - Cao dang khu vuc phia Bac.

 • Diem chuan NV2 cac truong DH thuoc hang top

  20:24 | Thứ năm 15/09/2005 (GMT+7)

  Diem chuan NV2 cac truong DH thuoc hang top

  Chieu nay 15-9, dong loat cac truong DHQG Ha Noi va DHQG TP.HCM cung nhung truong DH khac o phia Bac va phia Nam tiep tuc cong bo diem chuan NV2.

 • Diem chuan NV2 vao truong DH Lao dong Xa Hoi

  15:26 | Thứ ba 12/09/2006 (GMT+7)

  Truong DH Lao dong - Xa hoi vua thong bao diem chuan NV2 vao truong tu he Trung hoc chuyen nghiep den DH. Theo do, diem xet tuyen cao nhat vao he DH la 21.

 • Khoi A boi thuc thu khoa khoi D nhieu diem kem

  11:03 | Thứ tư 27/07/2005 (GMT+7)

  Khoi A boi thuc thu khoa khoi D nhieu diem kem

  Sang nay, DH Ngoai ngu Ha Noi da hoan tat cham thi mon Ngoai ngu, phan lon thi sinh co diem 3-4, khong co thi sinh dat diem toi da. Trong khi, khoi A lai tran ngap diem 10. Rieng DH Bach khoa co khoang 40 thi sinh dat 30/30 diem.

 • Diem chuan vao 30 truong DH phia Bac nam 2005

  16:39 | Thứ tư 15/03/2006 (GMT+7)

  Diem chuan cua cac truong dai hoc cung la mot trong nhung thong tin quan trong giup cac thi sinh dang ky du thi lua chon nganh, truong dung voi nang luc cua minh.

 • Diem chuan NV2 cac truong DH phia Bac

  16:48 | Thứ ba 13/09/2005 (GMT+7)

  Diem chuan NV2 cac truong DH phia Bac

  Cac truong DH Su pham Ha Noi 2, DH Tay Bac, DH Lam nghiep, DH Vinh, Vien DH Mo Ha Noi, DHDL Hai Phong, DHDL Phuong Dong vua cong bo diem chuan NV2.

 • Cac truong con lai cong bo diem chuan NV2 va danh sach trung tuyen

  05:23 | Thứ bảy 17/09/2005 (GMT+7)

  Cac truong con lai cong bo diem chuan NV2 va danh sach trung tuyen

  Den chieu qua, 16-9, cac truong DH-CD con lai cung da cong bo diem chuan xet tuyen NV2. Day la diem chuan danh cho hoc sinh pho thong - khu vuc 3. Moi doi tuong uu tien cach nhau 1 diem, moi khu vuc uu tien cach nhau 0.5 diem.

 • Diem chuan va chi tieu NV2 cac truong DH CD

  21:50 | Thứ sáu 17/08/2007 (GMT+7)

  Truong DH Quang TrungDiem chuan NV1 va diem xet tuyen NV2: He DH: Khoi A, B: 15; khoi D1: 13. He CD: Khoi A: 12; khoi D1: 10. Rieng NV2, truong xet tuyen 1.250 chi tieu, trong do he DH co cac nganh thuoc khoi A, D1: Tin hoc ung dung, Cong nghe thong tin, Quan tri kinh doanh, Ke toan va Tai chinh - Ngan hang (lien ket voi DH Kinh te TP.HCM); Kinh te nong nghiep (A, B); he CD: Tin hoc ung dung, Quan tri kinh doanh, Tai chinh - Ngan hang, Ke toan (cac nganh nay deu..

 • Diem chuan 8 truong DH phia Nam

  08:00 | Thứ bảy 11/08/2007 (GMT+7)

  Cac truong DH Su pham, Hoa Sen, Mo, Tien Giang, Nha Trang, Kien truc, Trung tam Boi duong Can bo Y te, DH Ngoai ngu - Tin hoc TPHCM da cong bo diem chuan tuyen sinh. Trong do, co 7 truong dong thoi cong bo xet tuyen hang tram chi tieu NV2.

 • Khoi A 12 diem xet tuyen NV3 vao cac truong nao

  14:21 | Thứ hai 26/09/2005 (GMT+7)

  Khoi A 12 diem xet tuyen NV3 vao cac truong nao

  * Cho toi hoi, hien nay con truong nao con nhan don xet tuyen NV3 nganh Cong nghe thong tin ca hai he DH va CD o phia Nam khong? (Doan Truc, trucdvn@)

 • Diem chuan cac truong khoi quan doi cong an

  11:40 | Thứ sáu 18/08/2006 (GMT+7)

  Diem chuan cac truong khoi quan doi cong an

  Cac truong DH, hoc vien khoi quan doi, cong an da thong bao diem chuan. Duoi day la diem chuan nguyen vong 1 danh cho HSPT khu vuc 3. Cac nhom doi tuong uu tien ke tiep giam 1 diem, cac khu vuc uu tien ke tiep giam 0.5 diem.

 • Khoi A Thi sinh kho kiem diem 10

  14:25 | Thứ tư 19/07/2006 (GMT+7)

  Khoi A Thi sinh kho kiem diem 10

  De thi phan hoa ro net. Hoc sinh (HS) co hoc luc kha tro len de dat diem 8, diem 9 nhung de dat diem 10 rat kho. Ty le bai thi Toan, Ly, Hoa dat diem 5 ,6, 7 chiem nhieu". Do la danh gia ban dau cua mot so Hoi dong cham thi DH khoi A.

 • Them diem chuan NV2 cua 5 truong DH phia Bac

  18:21 | Thứ năm 13/09/2007 (GMT+7)

  Them diem chuan NV2 cua 5 truong DH phia Bac

  Truong DH Thuong mai, Vien DH Mo Ha Noi, Truong DH Su pham Ky thuat Hung Yen, Hoc vien Bao chi tuyen truyen va Truong DH dan lap Phuong Dong da chinh thuc cong bo diem chuan trung tuyen NV2.

 • Cac truong DH CD lan luot cong bo diem thi

  11:13 | Thứ bảy 28/07/2007 (GMT+7)

  Cac truong DH CD lan luot cong bo diem thi

  30.DH Quy Nhon29.Hoc vien Tai chinh28.DH Cong Nghiep27.DH Bach Khoa Ha Noi (Khoi D)26. DH Bach Khoa Ha Noi (Khoi A)25. DH Su pham Ky thuat Vinh24. Dai hoc Kinh te Quoc dan Ha Noi (Khoi D)


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0