Hoi LHTN Viet Nam

Friday, 27/05/2016 09:19
 • Hoi LHTN Viet Nam vinh du don nhan Huan chuong Ho Chi Minh

  23:31 | Thứ bảy 08/10/2005 (GMT+7)

  Hoi LHTN Viet Nam vinh du don nhan Huan chuong Ho Chi Minh

  Toi ngay 8/10, tai Hoi truong Ba Dinh Ha Noi, Hoi LHTN Viet Nam da long trong to chuc le don nhan Huan chuong Ho Chi Minh va mit tinh ky niem 49 nam Ngay truyen thong cua Hoi (15/10/1956 - 15/10/2005).

 • Tu tuong Ho Chi Minh mai mai soi sang cho cong tac xay dung to chuc Hoi LHTN Viet Nam vung manh trong thoi ky day manh CNH HDH dat nuoc

  21:56 | Thứ năm 19/05/2005 (GMT+7)

  Tu tuong Ho Chi Minh mai mai soi sang cho cong tac xay dung to chuc Hoi LHTN Viet Nam vung manh trong thoi ky day manh CNH HDH dat nuoc

  Mot trong nhung di san to lon ma Chu tich Ho Chi Minh da de lai cho toan Dang, toan dan, dac biet doi voi cac the he thanh nien Viet Nam la tu tuong “Dai doan ket dan toc”, trong do co xay dung Hoi LHTN Viet Nam, doan ket, phat huy suc manh cua cac tang lop thanh nien trong su nghiep khang chien, kien quoc truoc day va mai mai co gia tri trong su nghiep xay dung dat nuoc ngay nay.

 • Khai mac Dai hoi dai bieu toan quoc Hoi LHTN Viet Nam lan thu V

  23:01 | Thứ sáu 25/02/2005 (GMT+7)

  Khai mac Dai hoi dai bieu toan quoc Hoi LHTN Viet Nam lan thu V

  Sang nay, 26/2, tai Cung Van hoa Huu nghi Ha Noi dien ra le khai mac Dai hoi dai bieu toan quoc Hoi LHTN Viet Nam lan thu V. Du khai mac la cac vi lanh dao cao nhat cua Dang va Nha nuoc. Tong bi thu Nong Duc Manh se co bai phat bieu quan trong truoc DH va trao buc truong tang Hoi LHTN Viet Nam. Trong phien khai mac, Hoi LHTN Viet Nam se tuyen duong 15 guong mat tieu bieu cua dai hoi.

 • Tap huan trien khai thuc hien Nghi quyet Dai hoi Hoi LHTN Viet Nam lan V

  00:34 | Thứ sáu 27/05/2005 (GMT+7)

  Trong cac ngay tu 25-29/5, tai Quang Ninh, Hoi LHTN Viet Nam to chuc lop tap huan trien khai, thuc hien Nghi quyet Dai hoi dai bieu toan quoc Hoi LHTN Viet Nam lan V cho can bo chu chot khu vuc phia Bac. Anh Nong Quoc Tuan, Bi thu T.U Doan, Chu tich Hoi LHTN Viet Nam; anh Tran Quoc Huy, Pho chu tich thuong truc Hoi LHTN Viet Nam... va 250 hoc vien cua 26 tinh, thanh phia Bac va Tong cong ty Song Da da ve du.

 • Anh Nong Quoc Tuan duoc bau lam Chu tich Hoi LHTN Viet Nam

  00:08 | Thứ hai 28/02/2005 (GMT+7)

  Anh Nong Quoc Tuan duoc bau lam Chu tich Hoi LHTN Viet Nam

  (TPO) Chieu 26/2, cac Uy vien Uy ban Trung uong (UBTU) Hoi LHTN Viet Nam khoa V da hiep thuong chon cu cac chuc danh Chu tich, cac Pho Chu tich (2 dong chi), Uy vien Doan Chu tich (25 dong chi) va Ban Kiem tra (5 dong chi).

 • Hoi LHTN Viet Nam Ve vang nhung chang duong lich su

  22:15 | Thứ hai 21/02/2005 (GMT+7)

  Hoi LHTN Viet Nam Ve vang nhung chang duong lich su

  Trong lich su dau tranh dung nuoc va giu nuoc cua dan toc, cac the he thanh nien Viet Nam da cung cha ong chien dau kien cuong de giai phong va xay dung dat nuoc.

 • Hon 1.000 dai bieu du Dai hoi Hoi LHTN Viet Nam lan thu V

  00:10 | Thứ ba 14/09/2004 (GMT+7)

  Chieu 13/9 tai Ha Noi, T.U Hoi LHTN Viet Nam da to chuc hop bao cong bo du thao van kien Dai hoi Hoi LHTN Viet Nam lan thu V. Den du va chu tri hop bao co Uy vien T.U Dang, Bi thu thu nhat T.U Doan, Chu tich Hoi LHTN Viet Nam Hoang Binh Quan.

 • Dai hoi Hoi LHTN Viet Nam lan thu V Nhieu hinh thuc sinh dong tap hop tri tue thanh nien

  22:27 | Thứ năm 17/02/2005 (GMT+7)

  Dai hoi Hoi LHTN Viet Nam lan thu V Nhieu hinh thuc sinh dong tap hop tri tue thanh nien

  Chi con hon mot tuan nua, Dai hoi (DH) dai bieu toan quoc Hoi LHTN Viet Nam lan thu V se dien ra tai Ha Noi (tu ngay 25-27/2). Day la ngay hoi lon cua cac tang lop thanh nien Viet Nam, co y nghia quan trong doi voi cong tac doan ket, tap hop va giao duc thanh nien trong thoi ky day manh cong nghiep hoa - hien dai hoa dat nuoc. Phong vien bao Thanh Nien da co cuoc trao doi voi Bi thu T.U Doan, Pho chu tich thuong truc Hoi LHTN Viet Nam Nong Quoc Tuan ve cong tac..

 • Tap huan cho can bo chu chot Hoi LHTN 20 tinh thanh phia Nam

  00:06 | Thứ năm 05/05/2005 (GMT+7)

  Ngay 4/5, tai tinh Binh Duong, T.U Hoi LHTN Viet Nam da to chuc lop tap huan trien khai, thuc hien nghi quyet Dai hoi toan quoc Hoi LHTN Viet Nam lan V cho 152 can bo hoi chu chot cua 20 tinh thanh phia Nam. Den du va chi dao co anh Nong Quoc Tuan - Bi thu T.U Doan, Chu tich Hoi LHTN Viet Nam, anh Tran Quoc Huy - Pho chu tich thuong truc Hoi LHTN Viet Nam, anh Nguyen Cong Khe - Pho chu tich Hoi LHTN Viet Nam, Tong bien tap TNO.

 • Uy ban Trung uong Hoi LHTN Viet Nam va Bao Thanh Nien keu goi giup do nan nhan

  03:59 | Thứ năm 27/09/2007 (GMT+7)

  Uy ban Trung uong Hoi LHTN Viet Nam va TNO keu goi cac cap Doan, Hoi, cac to chuc, doanh nghiep, ban doc TNO va tuoi tre ca nuoc cung chung tay, gop suc chia se noi dau voi nan nhan cua tham hoa do sap nghiem trong tai cong trinh xay dung cau Can Tho. Uy ban Trung uong Hoi LHTN Viet Nam de nghi cac cap Hoi tai Can Tho, Vinh Long va cac tinh khu vuc dong bang song Cuu Long phat dong, to chuc de gioi tre dia phuong duoi nhieu hinh thuc tham gia ho tro cuu nguoi,..

 • Trong trach lich su tren vai tuoi tre

  11:35 | Thứ hai 28/02/2005 (GMT+7)

  Trong trach lich su tren vai tuoi tre

  Sau 3 ngay lam viec khan truong trong khi the thi dua tinh nguyen, sang tao, chieu qua (27/2) tai Cung Van hoa Huu Nghi Ha Noi, DH toan quoc Hoi LHTN Viet Nam lan thu V nhiem ky 2005-2010 da hop phien be mac voi su tham du cua gan 800 dai bieu.

 • Mo lop tap huan cong tac Hoi LHTN tai mien Trung Tay Nguyen

  00:23 | Thứ năm 12/05/2005 (GMT+7)

  Sang 11/5 tai TP Da Nang, Hoi LHTN Viet Nam da khai mac lop tap huan trien khai Nghi quyet Dai hoi Hoi LHTN Viet Nam lan thu V cho hon 150 can bo Hoi LHTN cua 18 tinh thanh khu vuc mien Trung - Tay Nguyen. Theo anh Tran Quoc Huy - Pho chu tich thuong truc Hoi LHTN Viet Nam, lop tap huan nham tuyen truyen, gioi thieu nghi quyet Dai hoi Hoi LHTN Viet Nam lan thu V toi dong dao hoi vien, thanh nien ca nuoc; tao buoc chuyen bien manh me trong viec thuc hien cac cuoc..

 • Huong toi Dai hoi toan quoc Hoi LHTN Viet Nam lan thu V Phat dong phong trao thi dua lap thanh tich trong thanh nien ca nuoc

  21:25 | Thứ tư 31/03/2004 (GMT+7)

  Uy ban T.U Hoi LHTN Viet Nam vua ban hanh huong dan to chuc "Phong trao thanh nien Viet Nam thi dua lap thanh tich chao mung Dai hoi toan quoc Hoi LHTN Viet Nam lan thu V".

 • Tong doi Thieu sinh quan An Do tham Hoi LHTN Viet Nam

  23:44 | Chủ nhật 09/12/2007 (GMT+7)

  Tu ngay 4 - 14.12, doan Tong doi Thieu sinh quan An Do (NCC) do dai ta Sukumar Banerjee dan dau den tham va lam viec tai Viet Nam. Ngay 5.12, NCC da co buoi lam viec voi Hoi LHTN Viet Nam do Pho chu tich thuong truc Tran Quoc Huy chu tri. Day la hoat dong hang nam nam trong chuong trinh hop tac giua Hoi LHTN Viet Nam va NCC nham muc dich giao luu, hoc hoi lan nhau, tang cuong tinh doan ket, huu nghi giua thanh nien va nhan dan hai nuoc.

 • Chu tich Hoi LHTN Viet Nam tham thieu nien truong giao duong

  00:44 | Thứ hai 29/05/2006 (GMT+7)

  Toi 27/5, anh Nong Quoc Tuan, Bi thu T.U Doan, Chu tich Hoi LHTN Viet Nam cung doan cong tac da toi tham, tang qua va giao luu voi hoc sinh Truong giao duong so 2 tai xa Mai Son, huyen Yen Mo, tinh Ninh Binh. Day la hoat dong nam trong chuong trinh phoi hop giua Hoi LHTN Viet Nam voi Cuc Quan ly trai giam (V26 - Bo Cong an) nham day manh cong tac tuyen truyen, phong chong toi pham va te nan xa hoi trong thanh thieu nien; tao san choi lanh manh, bo ich...

 • Hoi nghi Doan Chu tich Uy ban T U Hoi LHTN Viet Nam Ban viec giup thanh nien nong thon lam giau

  00:10 | Thứ bảy 08/10/2005 (GMT+7)

  * Hoi LHTN Viet Nam don nhan Huan chuong Ho Chi MinhSang 7/10, Hoi nghi Doan Chu tich Uy ban T.U Hoi LHTN Viet Nam lan 2, khoa V da khai mac tai Ha Noi. Anh Nong Quoc Tuan, Bi thu T.U Doan, Chu tich Hoi LHTN Viet Nam, cac Pho chu tich Hoi Tran Quoc Huy, Nguyen Cong Khe - Tong bien tap bao Thanh Nien tham du va chi dao hoi nghi.

 • Du o mat tran nao thanh nien cung la luc luong xung kich

  21:54 | Thứ năm 13/10/2005 (GMT+7)

  Du o mat tran nao thanh nien cung la luc luong xung kich

  Cac hoat dong huong toi chao mung Ngay truyen thong cua Hoi LHTN Viet Nam dang dien ra het suc soi dong trong tuoi tre ca nuoc. PV Bao Thanh Nien da co cuoc trao doi voi anh Nong Quoc Tuan, Bi thu T.U Doan, Chu tich Hoi LHTN Viet Nam.

 • Hoi LHTN Viet Nam duoc tang thuong Huan chuong Ho Chi Minh

  23:51 | Thứ sáu 13/05/2005 (GMT+7)

  Chu tich nuoc Tran Duc Luong vua ky quyet dinh tang thuong Huan chuong Ho Chi Minh cho Hoi LHTN Viet Nam vi da co nhieu thanh tich xuat sac, dong gop cho su nghiep xay dung chu nghia xa hoi va bao ve To quoc.

 • Tien toi Dai hoi Hoi LHTN Viet Nam lan V To chuc dot sinh hoat chinh tri lon trong toan hoi vien

  23:37 | Thứ bảy 07/08/2004 (GMT+7)

  Hom qua 7/8, Hoi nghi Uy ban T.U Hoi LHTN Viet Nam lan thu 6 (khoa IV) da be mac tai Ha Noi. Phat bieu ket luan hoi nghi, anh Hoang Binh Quan, Uy vien T.U Dang, Bi thu thu nhat T.U Doan, Chu tich Hoi LHTN Viet Nam xac dinh: “Nhiem vu nhung thang con lai la tap trung that tot cho dai hoi (DH) cac cap, tien toi DH Hoi LHTN Viet Nam lan V, coi day la dip de to chuc dot sinh hoat chinh tri lon trong toan Hoi va hoi vien...

 • Hoi LHTN Viet Nam to chuc cuoc hanh trinh Tiep lua truyen thong mai mai tuoi hai muoi

  00:02 | Thứ sáu 23/12/2005 (GMT+7)

  Ngay 22/12, tai TP Nha Trang, tinh Khanh Hoa, Doan TNCS Ho Chi Minh va Hoi LHTN Viet Nam 12 tinh khu vuc duyen hai mien Trung - Tay Nguyen to chuc giao ban cong tac Doan va phong trao thanh thieu nhi nam 2005.

 • Tao dot pha trong viec xay dung to chuc Hoi LHTN Viet Nam

  23:56 | Thứ sáu 06/08/2004 (GMT+7)

  Tao dot pha trong viec xay dung to chuc Hoi LHTN Viet Nam

  Sang 6/8, tai Ha Noi da khai mac Hoi nghi Uy ban T.U Hoi LHTN Viet Nam lan thu 6 (khoa IV). Bi thu thu nhat T.U Doan kiem Chu tich Hoi LHTN Viet Nam Hoang Binh Quan; Bi thu thuong truc T.U Doan Dao Ngoc Dung; Bi thu T.U Doan kiem Pho chu tich Hoi LHTN Viet Nam Nong Quoc Tuan; Pho chu tich Hoi LHTN Viet Nam kiem Tong bien tap Bao Thanh Nien Nguyen Cong Khe va 129 dai bieu da tham du hoi nghi.

 • Trung uong Hoi LHTN Viet Nam trao tang xe lan cho nguoi khuyet tat tai Quang Nam

  21:43 | Thứ sáu 20/05/2005 (GMT+7)

  Nhan ky niem 115 nam ngay sinh cua Bac Ho kinh yeu, Trung uong Hoi LHTN Viet Nam, Hoi LHTN tinh Quang Nam da ve xa Dien Phuong, huyen Dien Ban trao hai chiec xe lac tay do Cong ty Dien tu Tien Dat, TP Ho Chi Minh tai tro cho hai nguoi dan bi khuyet tat - cu ong Tran Huu Nhac 80 tuoi bi thuong cut chan trong thoi ky chong Phap va anh Le Duc Tin, thanh nien thon Triem Dong, Dien Phuong bi di tat tu chi do anh huong cua chat doc da cam.

 • Ngay mai khai mac Dai hoi Dai bieu toan quoc Hoi LHTN Viet Nam lan thu V Khat vong tre truoc them dai hoi

  00:05 | Thứ sáu 25/02/2005 (GMT+7)

  Ngay mai khai mac Dai hoi Dai bieu toan quoc Hoi LHTN Viet Nam lan thu V Khat vong tre truoc them dai hoi

  Bac si Vuong Thi Ngoc Lan - Pho truong khoa Hiem muon Benh vien Tu Du TP Ho Chi Minh: “Toi tran tro nhieu ve viec hoc tap...” Ban lu bu voi cong viec chuyen mon cua Pho truong khoa Hiem muon Benh vien Phu san Tu Du, voi nhiem vu cua mot thanh vien Ban To chuc hoi nghi "Cac chuyen gia dieu tri vo sinh o Viet Nam" sap toi, the nhung bac si Vuong Thi Ngoc Lan van danh nhieu tam huyet cho Dai hoi Hoi LHTN Viet Nam lan thu V trong vai tro mot dai bieu chinh thuc..

 • Hanh trinh Thap sang lua truyen thong

  23:23 | Thứ ba 05/10/2004 (GMT+7)

  Hanh trinh Thap sang lua truyen thong

  Tai buoi hop bao ngay 5/10, Bi thu T.U Doan Le Manh Hung cho biet: Cuoc hanh trinh thanh nien Viet Nam "Thap sang lua truyen thong" ve que huong Dai tuong Nguyen Chi Thanh - Chu tich Hoi LHTN Viet Nam dau tien - la dot sinh hoat chinh tri rong lon trong cac tang lop thanh nien ky niem 48 nam ngay truyen thong cua Hoi va tien toi Dai hoi toan quoc Hoi LHTN Viet Nam lan V, nham giao duc can bo, hoi vien, thanh nien ca nuoc ve truyen thong cua dan toc, cua Dang, cua..

 • Hoi LHTN Viet Nam to chuc binh chon thanh nien song dep

  00:17 | Thứ ba 01/08/2006 (GMT+7)

  Ky niem 50 ngay truyen thong Hoi LHTN Viet Nam, T.U Hoi LHTN Viet Nam vua gui cong van den cac tinh, thanh Hoi ve viec to chuc binh chon va tuyen duong "Thanh nien song dep".

 • Ban Bi thu chi thi Tao moi dieu kien cho Hoi LHTN Viet Nam cac cap to chuc thanh cong dai hoi

  23:09 | Thứ năm 29/04/2004 (GMT+7)

  Ban Bi thu chi thi Tao moi dieu kien cho Hoi LHTN Viet Nam cac cap to chuc thanh cong dai hoi

  Ngay 28/4/2004 Ban Bi thu da co Chi thi so 38-CT/TW ve lanh dao Dai hoi Hoi Lien hiep Thanh nien (LHTN) Viet Nam cac cap tien toi Dai hoi Hoi LHTN Viet Nam lan thu V noi dung nhu sau:

 • Gop y cho van kien Dai hoi Hoi LHTN Viet Nam lan thu V Phai the hien y chi doan ket va mo rong Hoi

  00:17 | Thứ năm 25/11/2004 (GMT+7)

  Ngay 24/11, Thuong truc Doan Chu tich Uy ban T.U Hoi LHTN Viet Nam da to chuc gap mat cac dai bieu nguyen la lanh dao cua Hoi va Ban Mat tran thanh nien qua cac thoi ky de lay y kien dong gop chuan bi cho Dai hoi dai bieu toan quoc Hoi LHTN Viet Nam lan thu V vao thang 1.2005.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0