Giong Vat Nuoi

Sunday, 29/05/2016 07:03
 • Phat hien them 14 giong vat nuoi moi o phia Bac

  20:09 | Thứ năm 27/09/2007 (GMT+7)

  Phat hien them 14 giong vat nuoi moi o phia Bac

  Ket qua nghien cuu, bao ton chon loc va phat trien cua De an Bao ton nguon gen vat nuoi quoc gia, do Vien Chan nuoi thuc hien, cho thay, 17 nam qua, tai cac tinh phia Bac da phat hien them 14 loai vat nuoi moi quy hiem, co gia tri kinh te.

 • Thong qua Phap lenh Giong cay trong va Phap lenh Giong vat nuoi Nha nuoc bao ho quyen tac gia cac giong cay trong moi

  00:02 | Thứ tư 24/03/2004 (GMT+7)

  Ngay 23/3, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da thong qua Phap lenh Giong cay trong va Phap lenh Giong vat nuoi. Hai phap lenh nay deu co hieu luc tu ngay 1/7/2004.

 • Ong giu giong

  10:50 | Thứ ba 13/02/2007 (GMT+7)

  Ong giu giong

  “No co the chi la giong lon den si, cac cu da nuoi tu ca ngan nam truoc. Cung co the do lai la giong be ti, cham lon… nhung chung tung hoa vao doi song nguoi Viet va tro thanh mot phan van hoa. Giong quy co the tam thoi bi lang quen, nhung sau do nguoi ta lai can no. Cac giong lon cung the, dong chay thoi gian cuon di, sau bao phong trao lam kinh te, gio nhieu noi da ngoanh lai tim giong lon rung, lon i, lon Man de nuoi vi no co gia tri kinh te cao hon. Nhung..

 • Ong giugiong

  14:42 | Thứ tư 14/02/2007 (GMT+7)

  Ong giugiong

  “No co the chi la giong lon den si, cac cu da nuoi tu ca ngan nam truoc. Cung co the do lai la giong be ti, cham lon… nhung chung tung hoa vao doi song nguoi Viet va tro thanh mot phan van hoa. Giong quy co the tam thoi bi lang quen, nhung sau do nguoi ta lai can no. Cac giong lon cung the, dong chay thoi gian cuon di, sau bao phong trao lam kinh te, gio nhieu noi da ngoanh lai tim giong lon rung, lon i, lon Man de nuoi vi no co gia tri kinh te cao hon. Nhung..

 • Vi pham hanh chinh trong linh vuc giong vat nuoi Bi phat toi 30 trieu dong

  07:51 | Thứ năm 14/04/2005 (GMT+7)

  Thu tuong vua ban hanh Nghi dinh ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc giong vat nuoi, trong do quy dinh muc phat cao nhat doi voi mot hanh vi vi pham len toi 30 trieu dong.

 • Quang Binh dan mac benh vi trai chan nuoi gay o nhiem

  03:45 | Thứ ba 27/02/2007 (GMT+7)

  Quang Binh dan mac benh vi trai chan nuoi gay o nhiem

  Nuoc thai tu cac trai nuoi heo cua Trung tam Giong vat nuoi thuoc So Nong nghiep - phat trien nong thon tinh Quang Binh dang lam kho gan 50 ho dan o hai thon Tan Son va Duc Son, xa Duc Ninh, TP Dong Hoi.

 • To chuc ca nhan co tinh nhap khau gia suc trai phep co the bi truy to

  14:31 | Thứ năm 26/04/2007 (GMT+7)

  To chuc ca nhan co tinh nhap khau gia suc trai phep co the bi truy to

  Thoi gian gan day, co mot so nguoi tim mua lon canh nhap ngoai, chua ro xuat xu, (duoc goi la lon Huong). De kiem chung thong tin nay, chung toi da den nhung diem ban dong vat canh co tieng o thanh pho tim mua, nhung chua thay co.

 • Cac nganh hoc cua Truong DH Can Tho

  13:12 | Thứ bảy 04/03/2006 (GMT+7)

  Cac nganh hoc cua Truong DH Can Tho

  DH Can Tho la co so dao tao DH va sau DH trong diem cua Nha nuoc o DBSCL, la trung tam van hoa - khoa hoc ky thuat cua vung. Hien truong dao tao 56 nganh, chuyen nganh DH, 15 chuyen nganh cao hoc va 5 chuyen nganh nghien cuu sinh.

 • Se tien hanh ra soat tieu huy chuot Hamster

  06:29 | Thứ tư 05/03/2008 (GMT+7)

  Se tien hanh ra soat tieu huy chuot Hamster

  - Chuot Hamster chua co trong Danh muc giong vat nuoi duoc phep san xuat, kinh doanh tai Viet Nam, theo quy dinh, buoc phai tieu huy. Bo NN-NTPT se yeu cau cac dia phuong ra soat viec nuoi chuot Hamster va co bien phap xu ly.

 • Het biet

  04:07 | Thứ sáu 06/05/2005 (GMT+7)

  Het biet

  Thay giao: Khi lai hai giong vat nuoi khac dong ta se duoc mot giong moi mang day du uu diem cua hai giong tren... Em Lam, em hay cho vi du.

 • Dai hoc Can Tho Them 5 nganh moi

  08:59 | Thứ sáu 01/02/2008 (GMT+7)

  Nam 2008, Truong DH Can Tho mo them 5 chuyen nganh moi theo cac khoi thi sau: khoa hoc may tinh (thi khoi A), cong nghe giong cay trong (khoi B), nong nghiep sach (khoi B), cong nghe giong vat nuoi (khoi B), quan ly moi truong (khoi A hoac B).

 • DH Can Tho du kien tuyen hon 6000 chi tieu

  07:55 | Thứ tư 20/02/2008 (GMT+7)

  DH Can Tho du kien tuyen hon 6000 chi tieu

  - Mua tuyen sinh 2008, Truong DH Can Tho du kien tuyen 5.960 chi tieu cho he dai hoc va 100 chi tieu cho he cao dang. Ngoai ra, Truong cung se mo them 5 nganh dao tao moi.

 • Se thong qua Phap lenh thue thu nhap cao

  14:31 | Thứ ba 23/12/2003 (GMT+7)

  Se thong qua Phap lenh thue thu nhap cao

  Ngoai noi dung nay, trong chuong trinh nghi su cua ky hop UBTVQH (khai mac sang nay - 23/12), nhung van ban: Nghi dinh ve dua nguoi nghien ma tuy, ban dam bi bat qua tang khong noi cu tru vao co so chua benh; To trinh dieu chinh thoi han doi moi chuong trinh, sach giao khoa lop 10... se duoc dua ra thao luan.

 • Xe may khong bi danh thue TTDB

  14:11 | Thứ ba 27/05/2003 (GMT+7)

  Xe may khong bi danh thue TTDB

  Luat sua doi, bo sung Luat thue GTGT cung duoc thong qua voi 83,94% dai bieu tan thanh. Uy ban Thuong vu Quoc hoi da tiep thu theo huong bo sung nhieu mat hang vao dien khong chiu thue GTGT. Cac doi tuong nay gom giong vat nuoi, cay trong, sach khoa hoc - ky thuat, may moc, thiet bi, vat tu phuong tien van tai trong nuoc chua san xuat duoc nhap khau de su dung truc tiep vao hoat dong nghien cuu khoa hoc va phat trien cong nghe, san pham thuy san, hai san o khau..

 • Se thong qua mot so dieu cua Phap lenh Thue thu nhap

  21:04 | Thứ ba 23/12/2003 (GMT+7)

  Ngay 23/12, Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) da bat dau ngay hop dau tien cua ky hop thu 14 de cho y kien ve To trinh du an Phap lenh giong cay trong va du an Phap lenh giong vat nuoi, do Bo truong Nong nghiep va phat trien Nong thon Le Huy Ngo trinh bay. Dong thoi cung se thong qua Phap lenh sua doi, bo sung mot so dieu cua Phap lenh Thue thu nhap doi voi nguoi co thu nhap cao...

 • Tieu huy chuot Hamster buon ban bat hop phap

  22:05 | Thứ ba 04/03/2008 (GMT+7)

  Hom nay, Cuc Chan nuoi da kien nghi lanh dao Bo NN-PTNT xu ly va tieu huy toan bo chuot Hamster dang duoc buon ban bat hop phap va chua duoc kiem dich tren thi truong. Thong tin duoc Cuc Chan nuoi dua ra cho biet, tu truoc Tet Nguyen dan, tren thi truong ca nuoc, chuot Hamster duoc buon ban nhu mot loai vat nuoi. Chuot Hamster dang duoc ban tren thi truong nhap lau tu Trung Quoc va Thai Lan vao nuoc ta. Qua kiem tra tren thi truong Ha Noi, chuot Hamster van duoc..

 • Binh Dinh Cap kinh phi cho doanh nghiep nghien cuu khoa hoc

  06:05 | Thứ ba 01/08/2006 (GMT+7)

  UBND tinh se ho tro cac doanh nghiep nghien cuu khoa hoc, doi moi cong nghe. Cac linh vuc duoc uu tien khuyen khich thuc hien: nghien cuu tao ra san pham moi, tao cong nghe moi ve sinh hoc, san xuat cac loai giong vat nuoi, thuoc chua benh cho nguoi... co chat luong cao, cong nghe san xuat linh kien bo phan ky thuat cao...

 • Cac nganh dao tao cua Truong DH An Giang

  14:38 | Thứ năm 11/05/2006 (GMT+7)

  Cac nganh dao tao cua Truong DH An Giang

  DH An Giang la truong DH cong lap, dao tao da nganh, da he. Truong co 24 nganh dao tao gom cac khoi su pham, kinh te, nong nghiep, khoa hoc cong nghe va van hoa nghe thuat.

 • Nhung con lon i cuoi cung

  04:12 | Chủ nhật 28/01/2007 (GMT+7)

  Nhung con lon i cuoi cung

  Trong tap cac ban do moi nhat ve cac giong vat nuoi o VN do Bo Nong nghiep - phat trien nong thon phat hanh, giong lon i mo (hay con goi la lon i nhan) duoc xep vao loai da bi tuyet chung.

 • Kinh doanh kem cho cho

  02:38 | Thứ năm 12/10/2006 (GMT+7)

  Nhan hieu kem Good Humor va nha san xuat thuc an cho vat cung Pedigree hom qua tuyen bo ke hoach kinh doanh kem danh cho nhung chu khuyen. Da phan giong vat nuoi nay deu khong dung nap duong lactoza va khong the an kem, nen hai nha san xuat se lam ra mot loai banh chua kem dac biet.

 • 80 nguon gen cay trong da mat

  02:10 | Chủ nhật 16/09/2007 (GMT+7)

  "Nguon gen cay trong, vat nuoi ban dia dang bi mai mot nghiem trong: 80% giong cay trong da mat, giong vat nuoi suy giam gan 10% moi nam" - thac si Hoang Thanh Nhan, pho truong phong bao ton thien nhien, Cuc Bao ve moi truong, cho biet tai hoi thao "Bao ho sang che lien quan den da dang sinh hoc va nguon gen" vua dien ra.

 • Hang hiem

  12:43 | Thứ tư 09/02/2005 (GMT+7)

  Hang hiem

  Nhom vat nuoi cua bo mon dongvat qui hiem va da dang sinh hoc (Vien Chan nuoi, oHa Noi) gom ga, lon, ngan, ngong, tho… Song nhiem vu ratnang ne: phai giu cho hon 50 giong vat nuoi (ga chiem 24) cua Viet Nam hien nay khong bi mai mot.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0