Giao Duc Pho Thong

Sunday, 29/05/2016 08:58
 • 500000 USD xay dung nang luc cho giao duc pho thong

  06:00 | Thứ sáu 19/12/2003 (GMT+7)

  Sang 18-12, du an “Xay dung nang luc cho giao duc pho thong” da duoc Bo GD-DT chinh thuc khoi dong. Du an nay duoc trien khai voi muc tieu ho tro ky thuat de trien khai hieu qua du an phat trien giao duc pho thong tri gia 80 trieu USD vua duoc ky ket giua VN voi Ngan hang Phat trien chau A (ADB).

 • Trung hoc phan ban khong phai la tien tien

  09:59 | Thứ sáu 30/12/2005 (GMT+7)

  Trung hoc phan ban khong phai la tien tien

  Tu lau, toi da khong tan thanh chu truong phan ban trong giao duc pho thong bac trung hoc va da co viet mot so bai benh vuc nha truong thong nhat khong phan ban.

 • Chuong trinh giao duc pho thong se co chuan

  04:58 | Thứ sáu 30/12/2005 (GMT+7)

  Theo tin tu Bo GD-DT, thang 1-2006 chuong trinh giao duc pho thong se duoc ban hanh theo qui dinh cua Luat giao duc vua duoc sua doi va co hieu luc tu ngay 1-1-2006.

 • Xay dung bo chuan kien thuc va ky nang giao duc pho thong

  07:13 | Thứ bảy 13/12/2003 (GMT+7)

  Hoan thien bo chuong trinh va chuan kien thuc, ky nang cua giao duc pho thong la chu de cuoc hoi thao do Vien Chien luoc va chuong trinh giao duc to chuc sang 12-12 tai Ha Noi.

 • Nam 2004 tap trung doi moi giao duc pho thong

  23:19 | Thứ sáu 09/01/2004 (GMT+7)

  Ngay 9/1, Bo Giao duc va Dao tao (GD-DT) da to chuc gap go cac phong vien bao chi de thong bao ve cac hoat dong trong nam 2003 va phuong huong hoat dong nam 2004. Theo danh gia cua Bo, nam qua nganh da co mot so tien bo nhu: tang quy mo tong the mot cach hop ly; phat trien giao duc mam non; 17 tinh da hoan thanh pho cap trung hoc co so; doi moi giao duc pho thong da bot sai sot...

 • Ve loai hinh giao duc pho thong

  04:26 | Chủ nhật 12/02/2006 (GMT+7)

  Ve loai hinh giao duc pho thong

  TTCN - Tu than tu “pho thong” cung da noi len duoc noi dung kien thuc can co cua loai hinh giao duc nay.

 • DBSCL Chat luong giao duc pho thong thap

  09:30 | Thứ ba 02/08/2005 (GMT+7)

  DBSCL Chat luong giao duc pho thong thap

  Theo Bo GD-DT thi chat luong giao duc pho thong o DBSCL con thap, rat dang lo ngai. Ty le hoc sinh THPT thi tot nghiep dat diem trung binh tro len dang o muc duoi 30%, co tinh duoi 10%.

 • Ve loai hinh giao duc pho thong

  09:42 | Chủ nhật 12/02/2006 (GMT+7)

  Ve loai hinh giao duc pho thong

  Tu than tu “pho thong” cung da noi len duoc noi dung kien thuc can co cua loai hinh giao duc nay.

 • Chuong trinh giao duc pho thong hien tai chua ket hop voi lao dong san xuat

  09:00 | Thứ tư 29/11/2006 (GMT+7)

  Cac tac gia Le Quang Minh, Pham The Thuong, Nguyen My Quy, la can bo giang day cua truong Dai hoc Bach Khoa Ha Noi tu nhung nam nam muoi, nay da ve huu. Voi nhieu nam kinh nghiem trong nghe day hoc, cac tac gia da co nhieu tran tro ve tinh hinh Giao duc Trung hoc cua chung ta ngay nay. Voi bai viet duoi day, cac tac gia muon trinh bay quan diem cua minh de gop phan cung moi nguoi tim thay duong di hop ly nhat ve giao duc pho thong hien nay. VM xin gioi thieu voi..

 • Mo xe 4 van de nong cua giao duc pho thong

  09:29 | Thứ bảy 18/02/2006 (GMT+7)

  Mo xe 4 van de nong cua giao duc pho thong

  Bon van de cua giao duc pho thong duoc ban thao tai Hoi nghi cac Giam doc So GD - DT ngay 17/2 la xet tot nghiep THCS, phan ban THPT, thi trac nghiem va giam tai tieu hoc.

 • Dau la bai toan nang cao chat luong giao duc

  07:00 | Thứ sáu 15/12/2006 (GMT+7)

  Dau la bai toan nang cao chat luong giao duc

  Ba khia canh: hien trang giao duc hien nay, noi dung chuong trinh dao tao va van de dau tu da duoc dua ra thao luan tai hoi thao “Nang cao chat luong, hieu qua giao duc pho thong” do So GD-DT TP.HCM to chuc ngay 14-12.

 • Thai Lan giam tai chuong trinh giao duc pho thong

  21:54 | Chủ nhật 11/12/2005 (GMT+7)

  Nam 2007, Bo Giao duc Thai Lan se dua ra chuong trinh cai cach giao duc pho thong, khoi dau la giam 10% yeu cau trong chuong trinh giao duc hoc sinh vao nam toi.

 • Danh gia day hoc

  12:49 | Chủ nhật 16/11/2003 (GMT+7)

  Danh gia day hoc

  TTCN - Thong ke so lieu chi ra su khac biet giua ket qua hai ky thi dai hoc va tot nghiep THPT nam hoc 2002-2003 thu hut su quan tam dac biet cua du luan cung nhu tao nen mot khong khi bao dong ve chat luong giao duc, dac biet la chat luong giao duc pho thong tren toan quoc.

 • Mot quyet dinh gay ngo ngang

  04:05 | Thứ tư 24/05/2006 (GMT+7)

  Mot quyet dinh gay ngo ngang

  Viec Vu Giao duc pho thong (Bo GD-DT) khong cho ky thu Le Quang Liem duoc tuyen thang vao lop 10 Truong THPT Phu Nhuan du Liem dang tap trung lam nhiem vu quoc gia la mot quyet dinh lam ngo ngang du luan.

 • Ban hanh chuan giao duc pho thong

  13:18 | Thứ hai 15/08/2005 (GMT+7)

  Theo phuong huong trien khai nhiem vu nam hoc 2005-2006 cua Bo GD-DT thi hien Bo dang to chuc tham dinh, du kien se ban hanh chuan kien thuc, ky nang cua chuong trinh giao duc pho thong vao dau nam hoc 2005-2006 de lam can cu dieu chinh chuong trinh, sach giao khoa va danh gia chat luong giao duc.

 • Thi DH Chuyen ba chung thanh hai chung

  14:48 | Thứ hai 29/01/2007 (GMT+7)

  Thi DH Chuyen ba chung thanh hai chung

  Cach tuyen sinh DH theo kieu truyen thong vua co tac dong xau den chat luong giao duc pho thong vua khong tao du co so dich thuc cho tuyen sinh. PGS Dao Cong Tien, nguyen Hieu truong Truong DH Kinh te TP.HCM de xuat chuyen thi "ba chung" thanh "hai chung".

 • Toan van bao cao giao duc cua Chinh phu

  08:31 | Thứ hai 15/11/2004 (GMT+7)

  Toan van bao cao giao duc cua Chinh phu

  Chung toi xin gioi thieu toan van bao cao tinh hinh giao duc do Bo truong GD-DT thay mat Chinh phu trinh bay truoc Quoc hoi sang nay, 15/11. Moi quy vi tham gia y kien.

 • Nong bong hoi nghi Dien Hong ve giao duc

  09:03 | Thứ sáu 15/12/2006 (GMT+7)

  Nong bong hoi nghi Dien Hong ve giao duc

  TP - Hoi thao nang cao chat luong, hieu qua giao duc pho thong duoc vi nhu mot “hoi nghi Dien Hong” vi su co mat va dong gop y kien cua cac nha su pham, nha nghien cuu giao duc… noi tieng nhat VN.

 • Chin van de cua Bo Giao duc va Dao tao

  17:45 | Thứ bảy 25/11/2006 (GMT+7)

  Chin van de cua Bo Giao duc va Dao tao

  TS- Nhan duoc tong so 31 y kien chat van bang van ban, Bo truong Giao duc va Dao tao da he thong lai thanh 9 van de de tra loi DB Quoc hoi.

 • Giao duc pho thong co nen lac quan

  05:01 | Thứ hai 18/10/2004 (GMT+7)

  Giao duc pho thong co nen lac quan

  Danh gia chat luong giao duc pho thong khong nen noi la ta da day duoc bao nhieu kien thuc, nhieu hon hay it hon thien ha va dua vao do ma tu hao...

 • Nam hoc 2006 2007 Nhung van de nong cua giao duc pho thong

  10:41 | Thứ ba 05/06/2007 (GMT+7)

  Nam hoc 2006 2007 Nhung van de nong cua giao duc pho thong

  Co the noi, chua co nam hoc nao ma nganh GD-DT lai thu hut duoc moi quan tam cua dong dao du luan xa hoi nhu nam hoc vua qua. Day la nam hoc dau tien Bo truong Nguyen Thien Nhan dam nhiem cuong vi nguoi dung dau cua nganh giao duc. Bo truong da dua ra rat nhieu quyet sach nham chua tri nhung “ung nhot” cua nganh giao duc. Hau het nhung quyet sach ay deu duoc du luan trong va ngoai nganh huong ung mot cach tich cuc...

 • Cua phong Bo truong Giao duc bao gio mo Vietnam Net 29 09 03

  22:30 | Thứ hai 12/01/2004 (GMT+7)

  Cua phong Bo truong Giao duc bao gio mo Vietnam Net 29 09 03

  Tuong da "mo" sau quy dinh tiep dan hang thang vao ngay 25, nhung den thang thu 9, ngay nay dot nhien "bien mat" khoi lich lam viec. Tuong da "mo" ra sau loi hua "thiet lap dien dan" gop y ve doi moi chuong trinh giao duc pho thong nhung den gio, dien dan van chi mo tren "giay"... Cau chuyen noi khong lam hoac lam ma khong dung cua nganh giao duc da khien nguoi quan tam den giao duc khong the bang quan.

 • Phat trien giao duc Nguon luc tu nhan ngay cang quan trong

  20:00 | Thứ tư 26/01/2005 (GMT+7)

  Phat trien giao duc Nguon luc tu nhan ngay cang quan trong

  De nang cao chat luong giao duc va bao dam cuoc song giao vien, giai phap de nhat la tang hoc phi. Nhung lam nhu the so hoc sinh bo hoc se tang. Giai quyet mau thuan nay nhu the nao?

 • Bo bo chu quan phan ban lap DH dang cap quoc te Can can nhac

  21:05 | Chủ nhật 22/01/2006 (GMT+7)

  Bo bo chu quan phan ban lap DH dang cap quoc te Can can nhac

  Ngay 20/1, Bo truong Bo Giao duc - Dao tao Nguyen Minh Hien da chu tri mot cuoc gap go voi cac dai bieu thuoc 6 co quan gom: Uy ban T.U Mat tran To quoc Viet Nam, UB Van hoa - Thanh thieu nien va nhi dong cua Quoc hoi, Ban Khoa giao T.U, Lien hiep cac hoi khoa hoc ky thuat Viet Nam, Hoi cuu giao chuc, Hoi khuyen hoc de lay y kien gop y ve cac van de lon va moi cua giao duc. Khong phai tat ca cac truong dai hoc deu bo duoc bo chu quan Mot van de duoc Bo GD-DT dua..

 • Tren 1.162 ti dong cho doi moi chuong trinh giao duc pho thong nam 2005

  01:25 | Thứ năm 23/06/2005 (GMT+7)

  Tai hoi nghi trien khai cong tac sach, thiet bi truong hoc nam hoc 2005-2006 to chuc chieu 22-6, ong Pham Ngoc Phuong, pho vu truong Vu Ke hoach - tai chinh (Bo GD-DT), cho biet tinh den ngay 17-6-2005 da co 40,8 trieu ban sach giao khoa lop 4, lop 9 moi duoc phat hanh.

 • Tam huyet nhieu nhung van cho giai phap

  22:32 | Thứ sáu 15/12/2006 (GMT+7)

  Tam huyet nhieu nhung van cho giai phap

  Hom qua, ngay 15.12, Hoi thao khoa hoc "Nang cao chat luong, hieu qua giao duc pho thong" do So GD-DT TP.HCM to chuc vua ket thuc. Co the xem day nhu la "Hoi nghi Dien Hong" boi gan 150 dai bieu tham du da phat bieu day tam huyet va dua ra nhieu giai phap ve: Chat luong giao duc, noi dung va chuong trinh giao duc pho thong, dau tu trong giao duc...

 • Them nhieu khoan vien tro cho giao duc pho thong

  16:40 | Thứ tư 16/07/2003 (GMT+7)

  Them nhieu khoan vien tro cho giao duc pho thong

  Ngan hang Phat trien chau A (ADB) va Cong ty Dutch Lady Vietnam cung vua danh them 400.000 USD ho tro cac du an giao duc mam non va trung hoc co so tai Viet Nam. Cac du an nay lan luot co hieu luc 3 va 2 nam.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0