Duong sat Thong Nhat

Sunday, 29/05/2016 03:08
 • Khoi dong du an duong sat cao toc Bac Nam

  06:25 | Thứ sáu 01/12/2006 (GMT+7)

  Khoi dong du an duong sat cao toc Bac Nam

  Tong giam doc Tong cong ty duong sat VN Nguyen Huu Bang cho biet, dau nam toi, cac chuyen gia duong sat Nhat Ban se sang khao sat xay dung ke hoach trien khai du an duong sat cao toc Bac - Nam. Day la mot trong ba du an chien luoc duoc Chinh phu Nhat Ban cam ket vien tro von ODA.

 • Thong tau duong sat Thong Nhat sau tai nan

  07:48 | Thứ hai 14/03/2005 (GMT+7)

  Thong tau duong sat Thong Nhat sau tai nan

  Chieu 13/3, tuyen duong sat Bac - Nam da thong tau nho no luc cua Cty Quan ly duong sat Binh Tri Thien va Cty QLDS Quang Nam - Da Nang.

 • Hay dung la nguoi vo cam

  18:13 | Thứ hai 03/12/2007 (GMT+7)

  Vua den diem giao ban tuan duong Km 266 + 00 duong sat thong Nhat, nhan vien tuan duong Tran Dang Khoa (Cty QLDS Nghe Tinh) dang ngoi nghi ben ve duong, chuan bi giao ca thi bop, bop, bop, nhung tieng va dap manh va tiep theo la tieng kim loai va loang xoang ghe nguoi.

 • Nhat Ban tai tro khoan tin dung lon nhat cho VN

  08:29 | Thứ hai 02/04/2007 (GMT+7)

  Ngay 30/3, tai Ha Noi Bo Ke hoach - Dau tu va Dai dien lam thoi Dai su quan Nhat Ban da ky cong ham cho khoan tai tro tri gia 95,078 ti yen- la khoan tin dung lon nhat tu truoc den nay cua Chinh phu Nhat Ban danh cho VN thuoc nam tai khoa 2006. Theo do, 9 chuong trinh, du an trong danh muc tai tro gom: DA xay dung NM nhiet dien O Mon; phuc hoi cac cau tren duong sat Thong Nhat; DA cai thien moi truong dau tu tinh Vinh Phuc; xay dung duong sat do thi TPHCM tuyen..

 • Di tau hoa TPHCM Ha Noi Se con duoi 10 tieng

  13:28 | Chủ nhật 31/12/2006 (GMT+7)

  Di tau hoa TPHCM Ha Noi Se con duoi 10 tieng

  Tin tu Tong Cong ty Duong sat Viet Nam cho biet, dau nam 2007, cac chuyen gia duong sat Nhat Ban se sang Viet Nam khao sat, xay dung ke hoach lap du an duong sat cao toc Bac - Nam.

 • Phan anh qua Duong day nong

  22:01 | Thứ sáu 08/04/2005 (GMT+7)

  Phan anh qua Duong day nong

  Giao lo khong an toan. Theo phan anh cua nhan dan thon Le Son 1, xa Hoa Tien (huyen Hoa Vang, TP Da Nang), tai vi tri duong sat thong nhat chay cat qua duong 409, khu vuc thon Le Son 1 do khong co barie, nguoi gac chan nen moi khi co tau chay qua thuong xay ra tai nan giao thong (anh chup sang 6/4/2005).

 • Trien khai du an chong tai nan duong sat

  22:31 | Thứ bảy 12/11/2005 (GMT+7)

  Ong Tran Huu Chien, Pho giam doc Cong ty quan ly duong sat Sai Gon (don vi quan ly ha tang duong sat Thong Nhat doan tu Binh Thuan den TP.HCM) cho biet dang phoi hop voi Khu Quan ly giao thong do thi I (So GTCC TP.HCM) va mot so don vi chuyen nganh tien hanh thi cong cong trinh bao ve hanh lang an toan duong sat tren dia ban TP.HCM.

 • Tuyen duong sat Thong Nhat bi ach tac

  01:22 | Thứ hai 02/10/2006 (GMT+7)

  Tuyen duong sat Thong Nhat bi ach tac

  * Nhieu duong bay van chua hoat dongTong cong ty duong sat VN chieu qua cho biet, bao so 6 da lam nga do rat nhieu cay xanh doc theo tuyen duong sat Thong Nhat, doan phia bac deo Hai Van, thuoc dia phan tinh Thua Thien - Hue. Ngay trong ngay, nganh duong sat da huy dong luc luong tien hanh giai toa cay nga do, co gang thong tuyen vao 0 gio ngay 2/10.

 • Se hien dai hoa he thong tin hieu duong sat

  04:57 | Thứ năm 14/09/2006 (GMT+7)

  Se hien dai hoa he thong tin hieu duong sat

  Du an “Hien dai hoa tin hieu cho 7 ga chinh tren tuyen duong sat Thong Nhat” vua duoc ky ket hom 12/9 giua Chinh phu Viet Nam va Chinh phu Thuy Sy, nham muc dich nang cao tinh an toan va nang luc chay tau tren tuyen.

 • Khoi phuc he thong cau tren tuyen duong sat Thong Nhat

  10:30 | Thứ tư 14/11/2001 (GMT+7)

  Hai goi thau dang duoc trien khai thi cong, nham khoi phuc 10 cau duong sat: My Chanh (Quang Tri); Phu Bai, cau Nau (Thua Thien - Hue); Phong Le (Da Nang); Ky Lam, Chiem Son, Ru Ri (Quang Nam), Bong Son (Binh Dinh), Song Chua, Thach Than (Phu Yen). Tong von dau tu la 802 ty dong.

 • Tau lua gia re

  21:50 | Thứ bảy 24/09/2005 (GMT+7)

  Tau lua gia re

  Tu ngay 26.9.2005, tren tuyen duong sat Thong Nhat, nganh duong sat se bai bo cac doan tau mang so hieu S3/4 va S5/6, dong thoi thanh lap 3 doan tau moi mang cac so hieu TN1/2, TN3/4 va TN5/6.

 • Viet Nam va Thuy Sy hop tac hien dai hoa tin hieu duong sat

  18:16 | Thứ ba 12/09/2006 (GMT+7)

  Ngay 12/9, tai Ha Noi, Bo truong Bo GTVT Ho Nghia Dung thay mat Chinh phu nuoc CHXHCN Viet Nam da cung voi ngai Benedict de Cerjat, Dai su Dac menh toan quyen Lien bang Thuy Sy tai Viet Nam thay mat Chinh phu Lien bang Thuy Sy da ky "Thoa thuan giua Chinh phu CHXHCN Viet Nam va Chinh phu Lien bang Thuy Sy ve viec thuc hien Du an Hien dai hoa tin hieu cho 7 ga chinh tren tuyen duong sat Thong Nhat".

 • Duong sat cao toc o Viet Nam se tro thanh hien thuc

  06:05 | Thứ ba 04/07/2006 (GMT+7)

  Duong sat cao toc o Viet Nam se tro thanh hien thuc

  Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu phe duyet Quy hoach tong the phat trien giao thong van tai duong sat den nam 2020 da neu ro: Ngoai tuyen duong sat Thong nhat hien co can xay dung them 1 tuyen duong doi rieng biet chay tau khach cao toc Bac - Nam kho duong 1.435mm de giam thoi gian chay tau tu Ha Noi den TP.HCM xuong duoi 10 gio va co kha nang ket noi voi duong sat lien van quoc te...

 • Tin van kinh te ngay 168

  15:11 | Thứ tư 16/08/2006 (GMT+7)

  Tin van kinh te ngay 168

  *200 trieu USD xay dung tuyen duong sat qua deo Hai Van Cuc Duong sat Viet Nam dang nghien cuu lap Du an xay dung ham duong sat qua deo Hai Van voi tong muc dau tu khoang 200 trieu USD. Theo do, ham duong sat qua deo Hai Van co chieu dai gan 10 km, la duong sat doi, kho 1.435 mm. Du an nay khi thuc hien khong chi dam bao an toan chay tau ma con gop phan nang cao nang luc van chuyen qua deo Hai Van noi rieng va ca tuyen duong sat Thong Nhat noi chung; dong thoi..

 • Di tau hoa Ha Noi TP HCM se chi mat 10 gio

  09:02 | Thứ hai 14/01/2002 (GMT+7)

  Ngoai tuyen duong sat Thong Nhat hien co, nganh duong sat se xay them mot tuyen duong doi rieng biet chay tau khach cao toc Bac - Nam, kho duong 1,435 m, giam thoi gian chay tau tu Ha Noi den TP HCM xuong duoi 10 gio.

 • Ve tau Thong Nhat da duoc ban tu dong

  10:37 | Thứ bảy 30/06/2001 (GMT+7)

  Ve tau Thong Nhat da duoc ban tu dong

  Chieu 29/6, Lien hiep Duong sat Viet Nam khai truong he thong dat cho va ban ve tu dong o 10 ga tren tuyen duong sat Thong nhat. Cac ga va dai ly ban ve duoc noi voi nhau bang mot mang may tinh dien rong, ve tau duoc in ra tai cac diem ban hang bang may in chuyen dung.

 • Xu ly tap the ca nhan lien quan tu cap bo tro xuong

  19:36 | Thứ tư 06/04/2005 (GMT+7)

  Xu ly tap the ca nhan lien quan tu cap bo tro xuong

  (TP- Ha Noi) - Sau khi xem xet bao cao cua Bo GT-VT, UBND tinh Thua Thien Hue va thanh pho Da Nang ve viec khac phuc hau qua vu tai nan tau E1 tren tuyen duong sat Thong Nhat, Thu tuong Phan Van Khai da co y kien chi dao ve viec nay.

 • Tu 169 ap dung bieu do chay tau Thong Nhat moi

  19:25 | Chủ nhật 10/09/2006 (GMT+7)

  Tong cong ty Duong sat Viet Nam cho biet, tu 0 gio ngay 16/9 se ap dung bieu do chay tau moi. Theo do, hang ngay tren tuyen duong sat Thong nhat Bac- Nam se co 3 doi tau khach toc hanh mang ky hieu SE, 2 doi tau nhanh ky hieu TN.

 • Duong sat Thong Nhat doan tu tinh Binh Thuan den TP HCM Lam gi de han che tai nan

  08:49 | Thứ ba 11/10/2005 (GMT+7)

  Tu nam 2003 den thang 8.2005, tren tuyen duong sat Thong Nhat, doan tu tinh Binh Thuan den TP.HCM da xay ra 180 vu tai nan nghiem trong lam 219 nguoi chet va bi thuong. Han che thuc trang nay bang cach nao? Ong Tran Huu Chien - Pho giam doc Cong ty Quan ly duong sat Sai Gon, don vi chiu trach nhiem quan ly ha tang ky thuat toan bo cung duong sat tren, cho biet:

 • Nhung nguoi chao nam moi bang tieng coi tau

  07:00 | Thứ hai 19/01/2004 (GMT+7)

  Nhung nguoi chao nam moi bang tieng coi tau

  Dem 30 Tet, khi dong ho diem 12 hoi chuong cung la luc canh lai tau tren tuyen duong sat Thong Nhat keo mot hoi coi that dai, that vang pha tan khong gian tinh mich cua troi dat. Voi nhung nhan vien phuc vu tren cac chuyen tau, day chinh la cach de ho tien biet nam cu, chao don mot nam moi tot lanh.

 • Thay doi lich chay tau Thong nhat tu 16 9

  16:51 | Thứ năm 14/09/2006 (GMT+7)

  Ke tu 0 gio ngay 16/9/2006, Tong cong ty se ap dung bieu do chay tau moi tren tuyen duong sat Thong nhat Bac - Nam, theo do hang ngay se co 3 doi tau khach toc hanh mang ky hieu SE, 2 doi tau nhanh ky hieu TN.

 • Dau tu hon 8700 ty dong cho cac cong trinh giao thong

  10:12 | Thứ bảy 30/12/2000 (GMT+7)

  Theo tin tu Bo Giao thong Van tai, nam 2001 se hoan thanh nang cap 1.900 km duong nhua, 11.300 m cau duong bo, thi cong 10 cau chu yeu tren tuyen duong sat Thong Nhat, sua chua 4 ham deo Hai Van, nao vet luong 190 km voi so von huy dong khoang 8.710 ty dong.

 • Cam luu thong vao duong bo hanh tren cau Binh Loi

  22:58 | Thứ năm 18/11/2004 (GMT+7)

  So Giao thong - Cong chanh TP Ho Chi Minh thong bao: Thuc hien viec sua chua cau Binh Loi tren tuyen duong sat Thong Nhat noi Q.Binh Thanh va Q.Thu Duc, ke tu ngay 15/11-30/11/2004: 1/ Cam xe 2-3 banh va nguoi di bo luu thong vao duong bo hanh tren cau Binh Loi. 2/ Cac xe 2-3 banh co nhu cau di tu Q.Binh Thanh qua Q.Thu Duc va nguoc lai theo lo trinh qua huong cau Binh Trieu.

 • Tau lua mua he 2005 co gi moi

  22:18 | Thứ bảy 14/05/2005 (GMT+7)

  Tau lua mua he 2005 co gi moi

  Tu ngay 16/5, Tong cong ty Duong sat Viet Nam (DSVN) thay doi gio tau khach tren tuyen duong sat Thong Nhat. Theo do, cac doan tau khach mang so hieu SE1/SE2, E1/E2, S1/S2 deu xuat phat tai cac ga Ha Noi, Sai Gon vao buoi toi moi ngay va den ga Sai Gon, Ha Noi vao moi buoi sang.

 • Lan chiem hanh lang duong sat se bi xu ly nghiem

  08:58 | Thứ sáu 14/07/2006 (GMT+7)

  Lan chiem hanh lang duong sat se bi xu ly nghiem

  UBND TP HCM vua co van ban chi dao cac nganh chuc nang phoi hop tien hanh viec kiem tra, tang cuong quan ly hanh lang an toan chay tau tren dia ban thanh pho. Dac biet la cac quan 3, Phu Nhuan, Binh Thanh, Go Vap, Thu Duc - noi co tuyen duong sat Thong Nhat di qua.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0