Dao Phu Quoc

Sunday, 29/05/2016 12:48
 • Viet kieu duoc mua nha dau tu o dao Phu Quoc

  01:02 | Thứ bảy 18/02/2006 (GMT+7)

  Viet kieu duoc mua nha dau tu o dao Phu Quoc

  Viet kieu va cac to chuc, ca nhan nuoc ngoai duoc nhan chuyen nhuong quyen su dung dat, kinh doanh nha o, dau tu kinh doanh ket cau ha tang va do thi tren dao Phu Quoc nhu ca nhan, doanh nghiep trong nuoc. Do la nhung noi dung dang luu y trong Quyet dinh 38, duoc Thu tuong ky duyet 3 ngay truoc.

 • Nguoi chong tieu cuc tren dao Phu Quoc van that nghiep

  14:24 | Thứ sáu 05/05/2006 (GMT+7)

  Nguoi chong tieu cuc tren dao Phu Quoc van that nghiep

  Vu “Tham nhung dat dai” tren dao Phu Quoc duoc phanh phui va dua ra xet xu trong nam 2005 co toi hon 10 can bo phai chiu hinh phat tu, trong do co nguyen Chu tich, Pho chu tich UBND huyen.

 • Viet kieu mua nha theo quy hoach dao Phu Quoc

  16:43 | Thứ tư 22/02/2006 (GMT+7)

  Viet kieu mua nha theo quy hoach dao Phu Quoc

  Lan dau tien Viet kieu, to chuc, ca nhan nuoc ngoai duoc phep mua ban nha, dat tren dao Phu Quoc theo quy che moi. Song tinh Kien Giang con dang xem xet them ve cac gioi han. Chu tich UBND tinh Bui Ngoc Suong da trao doi voi VnExpress ve viec thuc hien quy che nay.

 • Nguoi nuoc ngoai duoc mien thi thuc tam tru 15 ngay tai dao Phu Quoc

  00:16 | Thứ ba 20/09/2005 (GMT+7)

  Nguoi nuoc ngoai duoc mien thi thuc tam tru 15 ngay tai dao Phu Quoc

  Ngay 16-9-2005, Thu tuong Chinh phu da ban hanh qui che xuat nhap canh, cu tru cua nguoi nuoc ngoai tai dao Phu Quoc, tinh Kien Giang. Theo do, nguoi nuoc ngoai, Viet kieu nhap canh, xuat canh va cu tru tai dao Phu Quoc duoc mien thi thuc voi thoi gian tam tru khong qua 15 ngay.

 • Hon 100 du an dang ky dau tu vao dao Phu Quoc

  18:59 | Thứ ba 11/04/2006 (GMT+7)

  Hon 100 du an dang ky dau tu vao dao Phu Quoc

  Tinh Kien Giang da chap thuan 45 du an dau tu vao dao Phu Quoc, chu yeu vao linh vuc du lich, voi dien tich dat tren 1.525 ha. Trong do 12 du an da duoc phe duyet va dang trien khai dau tu tren cac khu vuc da co quy hoach doc lap phu hop voi quy hoach chung voi tong dien tich dat 126 ha, cac du an con lai dang lap quy hoach chi tiet va du an dau tu.

 • Khach du lich khong con ket o dao Phu Quoc

  04:23 | Thứ năm 11/01/2007 (GMT+7)

  (Kien Giang) Chieu qua 10-1, ong Luong Xuan Ngoc - truong dai dien Vietnam Airlines tai dao Phu Quoc (Kien Giang) - cho biet trong ngay 10-1 voi bay chuyen bay (nam chuyen Phu Quoc - TP.HCM, hai chuyen Phu Quoc - Rach Gia) va ba chuyen tau cao toc tu dat lien ra dao hoat dong tro lai nen luong khach ket o dao Phu Quoc da duoc giai phong.

 • Quyet liet chan chinh loan dat dai tren dao Phu Quoc

  14:34 | Thứ năm 01/11/2007 (GMT+7)

  Quyet liet chan chinh loan dat dai tren dao Phu Quoc

  Sau loat bai “Loan dat dai tren dao Phu Quoc”, sang 31/10, PV TP da co cuoc phong van ong Bui Ngoc Suong, Chu tich UBND tinh Kien Giang xung quanh van de nay.

 • Uu dai cao cho dau tu o Phu Quoc

  11:03 | Thứ ba 09/05/2006 (GMT+7)

  Uu dai cao cho dau tu o Phu Quoc

  TP - Tu 5/10/2004 den nay, Thu tuong da ban hanh 5 quyet dinh lien quan den van de phat trien dao Phu Quoc, trong do co 3 QD ve co che chinh sach uu dai, khuyen khich dau tu.

 • Xay dung mot san bay moi tren dao Phu Quoc

  14:57 | Thứ ba 12/07/2005 (GMT+7)

  Theo quy hoach chung xay dung dao Phu Quoc den nam 2020 cua Bo Xay dung vua trinh Thu tuong Chinh phu, tinh Kien Giang se xay dung mot san bay tren dao Phu Quoc co cong suat 2,5 trieu luot khach/nam.

 • Ban hanh qui che hoat dong tren dao Phu Quoc

  17:29 | Thứ tư 01/03/2006 (GMT+7)

  TP - Hom qua UBND tinh Kien Giang da to chuc Hoi nghi trien khai Quyet dinh so 38 ngay 14/2/2006 cua Thu tuong Chinh phu Phan Van Khai ve viec ban hanh “Qui che to chuc va hoat dong cua dao Phu Quoc va cum dao Nam An Thoi, tinh Kien Giang”.

 • Viet kieu duoc mua nha o dao Phu Quoc

  11:55 | Thứ sáu 17/02/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua ky quyet dinh so 38 ve viec ban hanh qui che to chuc va hoat dong cua dao Phu Quoc va cum dao Nam An Thoi, tinh Kien Giang.

 • Bat khan cap hai co nha dat o dao Phu Quoc

  23:37 | Thứ tư 25/08/2004 (GMT+7)

  TT-Kien Giang - Vao luc 14g15 ngay 25-8-2004, Co quan an ninh dieu tra Cong an tinh Kien Giang da thuc hien lenh bat khan cap hai trum “co” nha dat tren dao Phu Quoc (Kien Giang).

 • Tieu cuc dat dai o Phu Quoc Yeu kem quan ly quan lieu trong cong tac can bo

  15:33 | Thứ tư 25/05/2005 (GMT+7)

  Tieu cuc dat dai o Phu Quoc Yeu kem quan ly quan lieu trong cong tac can bo

  Truoc sai pham ve quan ly dat dai tren dao Phu Quoc, bao cao cua Tinh uy va UBND tinh Kien Giang thua nhan su yeu ke trong quan ly va cong tac can bo.

 • Chu tich nuoc Tran Duc Luong Tap trung suc de bien dao Phu Quoc thanh trung tam du lich cua khu vuc

  23:43 | Thứ hai 07/03/2005 (GMT+7)

  Chu tich nuoc Tran Duc Luong Tap trung suc de bien dao Phu Quoc thanh trung tam du lich cua khu vuc

  Trong chuyen tham va lam viec tu ngay 5-7/3 tai huyen dao Phu Quoc (tinh Kien Giang), Chu tich nuoc Tran Duc Luong khang dinh Phu Quoc dang co thoi co va loi the to lon de phat trien nhanh va ben vung, tro thanh trung tam du lich sinh thai tam co cua khu vuc.

 • Mot cong ty My dau tu 1 ty USD vao dao Phu Quoc

  09:58 | Thứ ba 14/11/2006 (GMT+7)

  Mot cong ty My dau tu 1 ty USD vao dao Phu Quoc

  Tap doan Rockingham (Hoa Ky) xin dau tu khu du lich cao cap va vui choi giai tri, gom truong dua xe o to, dien tich len den 1.000 ha chay tu nam Bai Vong (xa Ham Ninh) den Vinh Dam (xa Duong To), tong von 1 ty USD. Trong may nam gan day, dac biet ke tu khi trien khai Quyet dinh 178 cua Thu tuong Chinh phu ve khuyen khich dau tu va phat trien tren dao Phu Quoc (Kien Giang), lan song dau tu vao hon dao xinh dep nay tang manh. Tat ca cac chinh sach uu dai nhat Viet..

 • Viet kieu duoc mua nha o dao Phu Quoc

  02:46 | Thứ sáu 17/02/2006 (GMT+7)

  TT (Kien Giang) - Thu tuong Chinh phu vua ky quyet dinh so 38 ve viec ban hanh qui che to chuc va hoat dong cua dao Phu Quoc va cum dao Nam An Thoi, tinh Kien Giang. Ve uu dai dau tu, cac du an dau tu truc tiep nuoc ngoai, dau tu trong nuoc duoc huong cac uu dai doi voi dia ban co dieu kien kinh te -xa hoi dac biet kho khan.

 • Nguyen chu tich huyen dao Phu Quoc xin tra 6 lo dat

  08:28 | Thứ ba 05/10/2004 (GMT+7)

  Thong tin moi nhat tu doan kiem tra ve quan ly dat dai o dao Phu Quoc (Kien Giang) cho hay: ong Do To, nguyen chu tich UBND huyen Phu Quoc (da bi mien nhiem chuc vu vi co nhieu sai pham trong linh vuc quan ly dat dai), da tim den doan kiem tra nop don xin duoc tra lai sau lo dat ma ban than ong duoc cap khi duong nhiem.

 • 39ha rung phong ho dao Phu Quoc bi tan pha nghiem trong

  11:31 | Thứ sáu 29/10/2004 (GMT+7)

  Ngay sau khi TS thong tin ve viec phat hien 39ha rung tai tieu khu 155 thuoc ap Suoi May, xa Duong To, huyen Phu Quoc (Kien Giang) bi pha, chieu qua 28-10-2004 doan kiem tra ve tieu cuc dat dai tren dao Phu Quoc cua Uy ban kiem tra Tinh uy Kien Giang da vao cuoc.

 • Khach du lich duoc giai phong khoi dao Phu Quoc

  09:40 | Thứ năm 11/01/2007 (GMT+7)

  Trong ngay hom qua 10/1, voi bay chuyen bay va ba chuyen tau cao toc tu dat lien ra dao hoat dong tro lai, luong khach ket o dao Phu Quoc da duoc “giai phong”.

 • Nam 2020 Phu Quoc se la thien duong du lich

  22:07 | Thứ hai 02/04/2007 (GMT+7)

  Nam 2020 Phu Quoc se la thien duong du lich

  Ngay 2.4 tai dao Phu Quoc, Tong cuc Du lich phoi hop UBND tinh Kien Giang to chuc le cong bo Quyet dinh so 01/2007/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu ve Quy hoach tong the phat trien du lich dao Phu Quoc thoi ky 2006-2020 (goi tat la QD 01). Day duoc xem nhu chia khoa mo cua "Thien duong du lich" Phu Quoc trong thoi gian toi.

 • Bo suu tap moi ve buom tren dao Phu Quoc

  05:50 | Thứ ba 05/02/2008 (GMT+7)

  Bo suu tap moi ve buom tren dao Phu Quoc

  - To chuc Bao ve Dong vat Hoang da (Wildlfife At Risk - WAR) vua cho ra mat mot bo buu anh moi gom 20 tam ve mot so loai buom Phu Quoc. Muc dich khuyen khich va ho tro phat trien du lich sinh thai o day.

 • Thu tuong Chinh phu phe duyet de an phat trien tong the dao Phu Quoc

  23:53 | Thứ tư 06/10/2004 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu phe duyet de an phat trien tong the dao Phu Quoc

  Ngay 5/10, Thu tuong Phan Van Khai da ky phe duyet "De an phat trien tong the dao Phu Quoc, tinh Kien Giang den nam 2010 va tam nhin den nam 2020" lam can cu cho viec xay dung va chi dao thuc hien ke hoach phat trien kinh te - xa hoi, bao dam an ninh, quoc phong cua dao.

 • Nghien cuu xay nha may dien tu rac tren dao Phu Quoc

  11:20 | Thứ tư 14/12/2005 (GMT+7)

  Tai huyen dao Phu Quoc vua dien ra cuoc hoi thao nghien cuu xay dung nha may phat dien tu rac thai voi muc tieu nghien cuu kha thi san xuat nguon dien tu nang luong tai tao tai cho.

 • Kien Giang nguyen chanh van phong UBND huyen dao Phu Quoc lanh 6 nam tu

  09:39 | Thứ ba 16/08/2005 (GMT+7)

  Kien Giang nguyen chanh van phong UBND huyen dao Phu Quoc lanh 6 nam tu

  TT- (Kien Giang) - Sang qua 15-8, Toa an nhan dan tinh Kien Giang da mo phien toa xet xu so tham vu an Le Minh Be - nguyen chanh van phong UBND huyen dao Phu Quoc - cung ba “quan huyen” khac bi truy to ve toi “nhan hoi lo” va “moi gioi hoi lo” trong duong day “co dat” tai huyen dao nay.

 • Phu Quoc Sao chua nhu Phuket Bali

  11:43 | Chủ nhật 26/08/2007 (GMT+7)

  Phu Quoc Sao chua nhu Phuket Bali

  Cach day hon 10 nam, y tuong phat trien dao Phu Quoc thanh trung tam du lich, tai chinh ngan hang voi tam co the gioi da duoc nghi den, voi vien canh bien hon dao xinh dep nay thanh Phuket hay Bali.-nbsp;

 • Phu Quoc Du khach ket tau bien do thoi tiet

  06:47 | Thứ năm 28/06/2007 (GMT+7)

  Phu Quoc Du khach ket tau bien do thoi tiet

  27/6, toan bo bon hang tau cao toc tu TP Rach Gia ra dao Phu Quoc va nguoc lai tiep tuc phai ngung hoat dong vi ly do thoi tiet. Su co thoi tiet bien dong cap 6, giat tren cap 6 da khien hang tram hanh khach bi ket lai hai dau ben.

 • Se keo duong dien ngam ra dao Phu Quoc

  20:02 | Thứ hai 13/03/2006 (GMT+7)

  Tinh Kien Giang da kien nghi keo duong dien ngam tu dat lien ra dao Phu Quoc nham cai thien tinh hinh khan hiem dien o day.

 • ATM ra dao Phu Quoc

  16:13 | Chủ nhật 04/09/2005 (GMT+7)

  ATM ra dao Phu Quoc

  De gop phan thuc hien muc tieu thu hut khach du lich, Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam (Vietcombank) la ngan hang dau tien o Viet Nam dat may rut tien tu dong (ATM) tren huyen dao Phu Quoc nham tao thuan loi cho cac giao dich tai day.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0