Dai Hoc FPT

Friday, 27/05/2016 17:21
 • Tu van truc tuyen ve tuyen sinh vao truong dai hoc FPT

  17:08 | Thứ tư 29/11/2006 (GMT+7)

  Tu van truc tuyen ve tuyen sinh vao truong dai hoc FPT

  Nham giup ban doc co them thong tin trong viec lua chon cung nhu dinh huong trong nghe nghiep, vao luc 14h30 ngay mai (30/11), TNO se to chuc buoi tu van truc tuyen tim hieu cac thong tin ve tuyen sinh cua truong dai hoc FPT. Ban doc bam vao dayde dat cau hoi.

 • Thong tin tuyen sinh vao truong dai hoc FPT

  15:42 | Thứ tư 29/11/2006 (GMT+7)

  Thong tin tuyen sinh vao truong dai hoc FPT

  Nham giup ban doc co them thong tin trong viec lua chon cung nhu dinh huong trong nghe nghiep, luc 14h30 hom nay (30/11), TNO da to chuc buoi tu van truc tuyen tim hieu cac thong tin ve tuyen sinh cua truong dai hoc FPT. Nhieu van de nhu chuong trinh dao tao cua truong; phuong thuc tuyen sinh; quan diem dao tao dinh huong nghe nghiep; co hoi hoc bong va cac van de lien quan khac... da duoc giai thich, tu van day du trong buoi tu van truc tuyen.

 • Tu van truc tuyen Tuyen sinh Dai hoc FPT

  00:17 | Chủ nhật 08/04/2007 (GMT+7)

  Tu van truc tuyen Tuyen sinh Dai hoc FPT

  14h chieu thu ba, ngay 10/4, tren Thanhnien Online dien ra buoi tu van truc tuyen dac biet ve Tuyen sinh Dai hoc FPT do Bao Thanh Nien va DH FPT to chuc phuc vu thi sinh ca nuoc.

 • Tu van truc tuyen Tuyen sinh Dai hoc FPT

  08:36 | Thứ hai 09/04/2007 (GMT+7)

  Tu van truc tuyen Tuyen sinh Dai hoc FPT

  14h chieu thu ba, ngay 10/4, tren Thanhnien Online se dien ra buoi tu van truc tuyen dac biet ve Tuyen sinh Dai hoc FPT do Bao Thanh Nien va DH FPT to chuc phuc vu thi sinh ca nuoc. Ban doc co the bam vao day de dat cau hoi hoac gui cau hoi bang cach e-mail ve cac dia chi: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó , Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

 • Dai hoc FPT cong bo ket qua tuyen sinh

  16:44 | Thứ ba 15/05/2007 (GMT+7)

  Ngay 14/5, Dai hoc FPT chinh thuc thong bao ket qua ky thi tuyen sinh khoa II (thang 4/2007). Diem chuan trung tuyen vao Dai hoc FPT khoa II la 63 diem cho cac mon thi trac nghiem toan, tu duy logic va viet luan.

 • Dai hoc FPT chua duoc phep tuyen sinh

  09:14 | Thứ ba 10/10/2006 (GMT+7)

  Dai hoc FPT chua duoc phep tuyen sinh

  Trong nhung ngay qua, tren cac phuong tien thong tin dai chung co dua tin ve viec truong Dai hoc FPT tuyen sinh 500 chi tieu trong nam hoc 2006 - 2007. Ve viec nay, ngay 9/10, Vu DH va Sau Dai hoc (Bo GD-DT) da ky cong van so 11307/BGD-DT - DH-SDH nhac nho Hoi dong quan tri va Hieu truong truong Dai hoc FPT chua duoc phep thong bao chi tieu tuyen sinh khi chua co quyet dinh mo nganh, chua duoc giao chi tieu va chua chuan bi du cac dieu kien dam bao chat luong..

 • Dai hoc FPT dao tao theo cong nghe cua Microsoft

  05:13 | Thứ năm 23/11/2006 (GMT+7)

  Dai hoc FPT dao tao theo cong nghe cua Microsoft

  Trao doi voi VnExpress, Hieu truong DH FPT Le Truong Tung cho biet, sau thao thuan hop tac chien luoc giua FPT va Microsoft, tap doan khong lo nay se dua cong nghe vao dao tao sinh vien. Voi he thong dao tao chuan quoc te, DH FPT dang co luong thi sinh dang ky gap nhieu lan chi tieu tuyen sinh. > Hang nghin thi sinh dang ky Dai hoc FPT

 • Ra mat Truong Dai hoc FPT

  15:52 | Thứ tư 27/09/2006 (GMT+7)

  Ngay 27/9, Truong Dai hoc FPT da to chuc Le don nhan quyet dinh so 208/2006/QD-TTg ky ngay 8/9/2006 cua Thu tuong Chinh phu ve viec cho phep chinh thuc thanh lap Truong.

 • Nhung dieu can biet khong biet dai hoc FPT

  15:44 | Thứ năm 05/04/2007 (GMT+7)

  Nhung dieu can biet khong biet dai hoc FPT

  Mot so So GD-DT da tu choi nhan ho so vi khong thay co ten truong Dai hoc FPT trong cuon “Nhung dieu can biet ve tuyen sinh Dai hoc va Cao dang nam 2007”, do Bo Giao duc va Dao tao an hanh.

 • Dai hoc FPT truc tiep nhan ho so du thi dai hoc

  21:29 | Thứ tư 18/04/2007 (GMT+7)

  Thoi gian qua nhieu thi sinh dang ky nguyen vong 1 (NV1) vao truong Dai hoc FPT da khong the nop duoc ho so cho cac dau moi nhan ho so theo quy dinh cua Bo GDDT. Ngay 10/4, Bo GDDT da gui cong van yeu cau cac so GDDT thu nhan ho so NV1 vao truong Dai hoc FPT. Tuy nhien do thoi gian qua gap nen mot so dau moi nhan ho so khong duoc cap nhat cac thong tin nay dan den viec van con mot so thi sinh chua nop duoc ho so du thi dai hoc.

 • Dai hoc FPT khai giang khoa dau tien

  16:49 | Thứ bảy 13/01/2007 (GMT+7)

  Dai hoc FPT khai giang khoa dau tien

  Sang nay, 13/1, Truong Dai hoc FPT da to chuc le khai truong va khai giang khoa hoc dau tien tai Ha Noi. Khoa hoc dau tien cua truong co 299 sinh vien, chia thanh 10 lop.

 • Dai hoc FPT se dao tao nhan luc CNTT cho hoi vien VINASA

  16:36 | Thứ năm 10/01/2008 (GMT+7)

  Dai hoc FPT se dao tao nhan luc CNTT cho hoi vien VINASA

  Ngay 10/1/2008, trong khuon kho Hoi thao Quoc gia ve “Dao tao nguon nhan luc Cong nghe thong tin – Truyen thong theo nhu cau Doanh nghiep” do Bo Giao duc va Dao tao phoi hop voi Bo Thong tin va Truyen thong to chuc tai Da Nang, truong Dai hoc FPT va Hiep hoi Doanh nghiep phan mem Viet Nam (VINASA) da ky ket thoa thuan hop tac dao tao nguon nhan luc chat luong cao cho nganh cong nghiep phan mem Viet Nam giai doan 2008 – 2010.

 • Dai hoc FPT so tuyen bang IQ GMAT

  16:44 | Thứ ba 13/03/2007 (GMT+7)

  Dai hoc FPT so tuyen bang IQ GMAT

  Sang nay, 13/3, Tien si Le Truong Tung - Hieu truong Truong Dai hoc FPT cho biet, truong se to chuc so tuyen vao ngay 29/4 toi. Thi sinh se lam bai thi trac nghiem toan va tu duy logic (IQ, GMAT) trong 120 phut va lam bai luan trong 60 phut.

 • Dai hoc FPT tuyen sinh Them co hoi vao dai hoc cho thi sinh

  22:22 | Thứ tư 22/08/2007 (GMT+7)

  Dai hoc FPT vua thong bao se tuyen them 500 sinh vien moi cho nam hoc toi bang mot ky thi rieng. Ky thi se dien ra nhu the nao, ai duoc du thi va co hoi hoc tap tai truong ra sao? Ong Nguyen Xuan Phong, Truong ban dao tao, Chu tich Hoi dong tuyen sinh Dai hoc FPT cho biet:

 • Khong nhan ho so thi vao DH FPT Chi thi sinh thiet

  07:17 | Thứ sáu 06/04/2007 (GMT+7)

  Khong nhan ho so thi vao DH FPT Chi thi sinh thiet

  TP - DH FPT moi duoc thanh lap nhung da gay nhieu “an tuong”: Lan thi tuyen sinh khi chua duoc phep cua Bo GD-DT va lan nay la khong duoc cac So GD-DT chap nhan ho so cua cac thi sinh du thi vao truong.

 • Dai hoc FPT cong bo phuong an tuyen thang

  18:13 | Thứ hai 09/04/2007 (GMT+7)

  Doi tuong xet tuyen thang cua Truong Dai hoc FPT la nhung thanh vien doi tuyen quoc gia tham du cac ky thi hoc sinh gioi quoc te, cac hoc sinh doat tu giai nhi tro len trong ky thi hoc sinh gioi quoc gia cac mon Toan, Ly, Hoa, Tin hoc.

 • Dai hoc FPT cho sinh vien vay hoc phi

  08:50 | Thứ năm 28/09/2006 (GMT+7)

  Dai hoc FPT cho sinh vien vay hoc phi

  Ban giam hieu nha truong vua ky thoa thuan voi Ngan hang dau tu va phat trien BIDV trien khai chuong trinh tin dung cho sinh vien vay hoc phi bang tin chap voi lai suat uu dai, tra gop sau khi tot nghiep di lam. Du kien quy nay se o muc 10 trieu USD/nam.

 • Dai hoc FPT xet hoc bong toan phan cho doi tuong tuyen thang

  20:33 | Thứ hai 09/04/2007 (GMT+7)

  Ngay 9/4, Truong Dai hoc FPT da cong bo phuong an tuyen thang va xet hoc bong toan phan. Doi tuong duoc tuyen thang la thanh vien doi tuyen quoc gia tham du cac ky thi hoc sinh gioi quoc te, cac hoc sinh doat tu giai nhi tro len trong ky thi hoc sinh gioi quoc gia cac mon Toan, Ly, Hoa, Tin hoc.

 • Dai hoc FPT khai giang khoa dau tien

  04:46 | Thứ bảy 13/01/2007 (GMT+7)

  Dai hoc FPT khai giang khoa dau tien

  Sang nay, Dai hoc FPT chinh thuc khai truong va lam le khai giang khoa dau tien voi 300 sinh vien. 44 suat hoc bong voi tong tri gia nua trieu dola My duoc trao cho nhung sinh vien xuat sac. Tai buoi le, dai dien Dai hoc FPT da ky hop tac dao tao voi tap doan IBM.

 • Dai hoc FPT cong bo ket qua tuyen sinh khoa II

  16:56 | Thứ ba 15/05/2007 (GMT+7)

  Dai hoc FPT vua chinh thuc thong bao ket qua ky thi tuyen sinh khoa II qua website va tai cac van phong tu van tuyen sinh cua Truong. Diem chuan trung tuyen vao Dai hoc FPT khoa II la 63 diem cho cac mon thi Trac nghiem Toan, Tu duy logic va viet Luan (diem tuyet doi la 105).

 • Truong Dai hoc FPT tuyen 500 sinh vien cho khoa dau tien

  07:14 | Thứ sáu 06/10/2006 (GMT+7)

  Truong Dai hoc FPT tuyen 500 sinh vien cho khoa dau tien

  Truong Dai hoc FPT (thuoc tap doan FPT) du kien se tuyen sinh 500 sinh vien cho khoa hoc dau tien (nam hoc 2006 - 2010). Dieu dang chu y la 500 sinh vien nay ra truong chac chan se co viec lam trong cac cong ty cua FPT.

 • Dai hoc FPT thi tuyen sinh khoa 3

  17:57 | Thứ bảy 11/08/2007 (GMT+7)

  Dai hoc FPT thong bao tuyen sinh khoa 3 cho chuyen nganh Ky nghe phan mem day bang tieng Anh va tieng Nhat. Truong se to chuc thi tuyen theo de thi rieng voi cac mon trac nghiem Toan va tu duy Logic bang tieng Viet.

 • Truong dai hoc FPT chua duoc phep tuyen sinh

  00:34 | Thứ ba 10/10/2006 (GMT+7)

  Ngay 9/10, Vu Dai hoc va sau dai hoc (Bo GD-DT) co Cong van so 11307/BGD-DT-DH-SDH cho biet: trong nhung ngay vua qua, tren cac phuong tien thong tan bao chi co dua tin Truong dai hoc FPT tuyen sinh 500 chi tieu.

 • Hom nay Dai hoc FPT bat dau nhan ho so tuyen sinh

  08:48 | Thứ năm 16/11/2006 (GMT+7)

  TP - Thu truong Bo GD- DT Banh Tien Long vua ky cong van dong y de Dai hoc FPT to chuc thi tuyen sinh trong nam 2006 voi 500 chi tieu dai hoc he chinh quy.

 • Dai hoc FPT se tuyen sinh 1200 sinh vien nam 2008

  07:25 | Thứ tư 27/02/2008 (GMT+7)

  Dai hoc FPT se tuyen sinh 1200 sinh vien nam 2008

  Ngay 26/2/2008, Truong Dai hoc FPT cong bo phuong an tuyen sinh nam 2008 voi so luong tuyen 1.200 sinh vien tai ca 3 co so dao tao la Ha Noi, Da Nang va TP.HCM. Dot thi tuyen khoa 4 se duoc to chuc vao ngay 20/4/2008 voi doi tuong du thi la tat ca cac hoc sinh da hoac se tot nghiep PTTH trong thang 6/2008. Truong se tiep tuc dam bao viec lam thu nhap cao cho toan bo sinh vien khoa 4 sau khi tot nghiep.

 • Trung tam Arena se truc thuoc Dai hoc FPT

  08:56 | Thứ tư 06/06/2007 (GMT+7)

  Trung tam Arena se truc thuoc Dai hoc FPT

  Hieu truong Dai hoc FPT Le Truong Tung khang dinh, tu quy III, Arena theo chuong trinh dao tao tuong duong he cao dang thuc hanh. Sinh vien tot nghiep se nhan hai bang do Arena An Do va Dai hoc FPT cap.

 • Dai hoc FPT nhan quyet dinh thanh lap

  11:49 | Thứ năm 28/09/2006 (GMT+7)

  Dai hoc FPT nhan quyet dinh thanh lap

  Thu tuong Chinh phu vua ra quyet dinh so 208/2006/QD-TTg ve viec cho phep chinh thuc thanh lap Truong Dai hoc FPT. Dai hoc nay se hoat dong theo Quy che to chuc va hoat dong cua truong DH tu thuc, tru so tam thoi cua truong duoc dat tai Ha Noi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0