DH Thai Nguyen

Sunday, 29/05/2016 03:07
 • Diem chuan trung tuyen vao cac truong DH CD

  16:14 | Thứ hai 13/08/2007 (GMT+7)

  Duoi day la diem chuan trung tuyen vao cac truong DH, CD nam 2007 cua cac truong: DH Ha Noi, DH Van hoa Ha Noi, DH Cong doan, DH Phong chay chua chay, Hoc vien Bao chi - Tuyen truyen, DH Mo dia chat, Hoc vien Tai chinh, DH Duoc Ha Noi, DH Xay dung, DH Bach khoa Ha Noi, DH Su pham Ha Noi...

 • Hon 8.700 chi tieu NV3 vao he DH cua 40 truong DH

  14:52 | Thứ năm 20/09/2007 (GMT+7)

  Hon 8.700 chi tieu NV3 vao he DH cua 40 truong DH

  Sau khi xet tuyen nguyen vong 2, den nay, 40 truong DH cong lap va ngoai cong lap phia Nam va phia Bac hien con 8.756 chi tieu xet tuyen nguyen vong 3.

 • 38 truong DH phia Bac xet tuyen 10.512 chi tieu NV2

  18:17 | Chủ nhật 26/08/2007 (GMT+7)

  38 truong DH phia Bac xet tuyen 10.512 chi tieu NV2

  38 truong DH cong lap va ngoai cong lap phia Bac dang danh 10.512 chi tieu xet tuyen NV2 he DH. Day la nhung truong co to chuc thi tuyen sinh nhung van danh chi tieu de xet tuyen thi sinh co ket qua cao.

 • Diem thi DH Can Tho SPHN2 Thai Nguyen 8 truong HV Hang khong Mat ma CD TDTT Da Nang Dong A

  18:27 | Thứ sáu 03/08/2007 (GMT+7)

  Diem thi DH Can Tho SPHN2 Thai Nguyen 8 truong HV Hang khong Mat ma CD TDTT Da Nang Dong A

  Toi nay 3-8-2007, TT tiep tuc co diem thi cua truong DH Can Tho, DH Su pham Ha Noi 2, DH Thai Nguyen (8 truong), Hoc vien Hang khong VN, Hoc vien Ky thuat mat ma, CD TDTT Da Nang, CD Dong A.

 • 38 truong DH phia Bac xet 9.549 chi tieu NV2 he DH

  15:10 | Thứ tư 06/09/2006 (GMT+7)

  38 truong DH phia Bac xet 9.549 chi tieu NV2 he DH

  He DH cua 38 truong DH cong lap va ngoai cong lap phia Bac co 9.549 chi tieu xet tuyen nguyen vong (NV) 2. Day la nhung truong co to chuc thi tuyen sinh nhung van danh chi tieu de xet tuyen thi sinh co ket qua cao.

 • Diem thi cua Truong CD Su pham Binh Duong

  08:34 | Thứ bảy 19/08/2006 (GMT+7)

  Diem thi cua Truong CD Su pham Binh Duong

  Sang nay 19-8-2006, TS tiep tuc co diem thi cua Truong CD Su pham Binh Duong. Nhu vay tinh den thoi diem nay, da co 150 truong DH, Hoc vien, CD cong bo diem thi.

 • Diem thi cua Truong CD Kinh te Ky thuat Can Tho

  16:21 | Thứ bảy 19/08/2006 (GMT+7)

  Diem thi cua Truong CD Kinh te Ky thuat Can Tho

  TS tiep tuc co diem thi cua Truong CD Kinh te - Ky thuat Can Tho. Nhu vay tinh den thoi diem nay, da co 151 truong DH, Hoc vien, CD cong bo diem thi.

 • Diem thi cua Truong CD Kinh te TP HCM

  16:27 | Thứ sáu 18/08/2006 (GMT+7)

  Diem thi cua Truong CD Kinh te TP HCM

  Chieu nay 18-8-2006, TS tiep tuc co diem thi cua Truong CD Kinh te TP.HCM. Nhu vay tinh den thoi diem nay, da co 149 truong DH, Hoc vien, CD cong bo diem thi.

 • Diem thi cua Truong CD Kinh te doi ngoai

  12:13 | Thứ năm 17/08/2006 (GMT+7)

  Diem thi cua Truong CD Kinh te doi ngoai

  Sang nay 17-8-2006, TS tiep tuc co diem thi cua Truong CD Kinh te doi ngoai. Nhu vay tinh den thoi diem nay, da co 148 truong DH, Hoc vien, CD cong bo diem thi.

 • Diem thi CD Su pham Can Tho khoi K DHSP Ky thuat TP HCM

  18:03 | Thứ tư 16/08/2006 (GMT+7)

  Diem thi CD Su pham Can Tho khoi K DHSP Ky thuat TP HCM

  Chieu toi nay 16-8-2006, TS tiep tuc co diem thi cua Truong CD Su pham Can Tho, Truong DH Su pham Ky thuat TP.HCM (khoi K). Nhu vay tinh den thoi diem nay, da co 147 truong DH, Hoc vien, CD cong bo diem thi.

 • Diem thi cua Truong CD Kinh te Ky thuat Cong nghiep 1

  14:03 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Diem thi cua Truong CD Kinh te Ky thuat Cong nghiep 1

  TS tiep tuc co diem thi cua Truong CD Kinh te Ky thuat Cong nghiep 1. Nhu vay tinh den thoi diem nay, da co 152 truong DH, Hoc vien, CD cong bo diem thi.

 • Diem thi CD Dien luc TP HCM CD Xay dung so 2

  16:27 | Thứ tư 23/08/2006 (GMT+7)

  Diem thi CD Dien luc TP HCM CD Xay dung so 2

  TS tiep tuc co diem thi cua truong CD Dien luc TP.HCM, CD Xay dung so 2. Nhu vay tinh den thoi diem nay, da co 160 truong DH, Hoc vien, CD cong bo diem thi.

 • Diem thi CD VHNT Nghe An Dak Lak Nha Trang

  14:49 | Thứ bảy 26/08/2006 (GMT+7)

  Diem thi CD VHNT Nghe An Dak Lak Nha Trang

  TS tiep tuc co diem thi cua cac truong CD Van hoa nghe thuat va Du lich Nha Trang, CD Van hoa nghe thuat Dak Lak, CD Van hoa nghe thuat Nghe An.

 • Diem thi DH My thuat Cong nghiep HN DHSP TDTT Ha Tay DH Canh sat CD Y te Phu Tho

  15:13 | Thứ năm 24/08/2006 (GMT+7)

  Diem thi DH My thuat Cong nghiep HN DHSP TDTT Ha Tay DH Canh sat CD Y te Phu Tho

  TS tiep tuc co diem thi cua cac truong DH My thuat Cong nghiep Ha Noi, DH Su pham The duc the thao Ha Tay, DH Canh sat nhan dan, CD Y te Phu Tho.

 • Diem thi Truong CD Kinh te Ky thuat cong nghiep 2

  19:26 | Thứ sáu 11/08/2006 (GMT+7)

  Diem thi Truong CD Kinh te Ky thuat cong nghiep 2

  Chieu toi nay 11-8-2006, TS tiep tuc co diem thi cua Truong CD Kinh te - Ky thuat cong nghiep 2. Nhu vay tinh den thoi diem nay, da co 146 truong DH, Hoc vien, CD cong bo diem thi.

 • Diem thi CDSP Phu Yen CDSP Quang Ngai CDSP Ben Tre

  08:56 | Thứ tư 23/08/2006 (GMT+7)

  Diem thi CDSP Phu Yen CDSP Quang Ngai CDSP Ben Tre

  TS tiep tuc co diem thi cua truong CDSP Phu Yen, CDSP Quang Ngai, CDSP Ben Tre. Nhu vay tinh den thoi diem nay, da co 158 truong DH, Hoc vien, CD cong bo diem thi.

 • Diem thi CDSP Ky thuat Vinh CDSP Ha Tay CDSP Hung Yen

  16:27 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  Diem thi CDSP Ky thuat Vinh CDSP Ha Tay CDSP Hung Yen

  TS tiep tuc co diem thi cua truong CDSP Ky thuat Vinh, CDSP Ha Tay, CDSP Hung Yen. Nhu vay tinh den thoi diem nay, da co 155 truong DH, Hoc vien, CD cong bo diem thi.

 • Diem thi CDSP T U CD Du lich HN CD Cong nghe Thanh Do

  18:10 | Thứ năm 24/08/2006 (GMT+7)

  Diem thi CDSP T U CD Du lich HN CD Cong nghe Thanh Do

  TS tiep tuc co diem thi cua cac truong CD Su pham T.U, CD Du lich Ha Noi, CD Cong nghe Thanh Do. Nhu vay tinh den thoi diem nay, da co 167 truong DH, Hoc vien, CD cong bo diem thi.

 • 191 truong co muc diem chuan ngang san

  10:43 | Thứ hai 13/08/2007 (GMT+7)

  191 truong co muc diem chuan ngang san

  Voi muc diem san 15 doi voi khoi A, B, 14 doi voi khoi C va 13 doi voi khoi D, thi den nay da co 191 truong co muc diem chuan ngang san hoac nhinh hon muc san 0,5 den 1 diem.

 • Diem thi CD Kinh te Cong nghe TP HCM CDCD Ba Ria Vung Tau CDSP Quang Tri CDSP Quang Nam

  09:14 | Thứ tư 09/08/2006 (GMT+7)

  Diem thi CD Kinh te Cong nghe TP HCM CDCD Ba Ria Vung Tau CDSP Quang Tri CDSP Quang Nam

  Sang nay 9-8-2006, TS tiep tuc co diem thi cua cac truong CD Kinh te - Cong nghe TP.HCM, CD Cong dong Ba Ria - Vung Tau, CD Su pham Quang Tri, CD Su pham Quang Nam.

 • Diem thi Truong CD ban cong Hoa Sen

  13:53 | Thứ sáu 11/08/2006 (GMT+7)

  Diem thi Truong CD ban cong Hoa Sen

  Sang nay 11-8-2006, TS tiep tuc co diem thi cua Truong CD ban cong Hoa Sen. Nhu vay tinh den thoi diem nay, da co 145 truong DH, Hoc vien, CD cong bo diem thi.

 • Diem thi DH Vinh Vien DH Mo Ha Noi

  13:58 | Thứ tư 09/08/2006 (GMT+7)

  Diem thi DH Vinh Vien DH Mo Ha Noi

  Chieu nay 9-8-2006, TS tiep tuc co diem thi cua cac truong DH Vinh, Vien DH Mo Ha Noi. Nhu vay tinh den thoi diem nay, da co 130 truong DH, Hoc vien, CD cong bo diem thi.

 • Diem thi DHSP TDTT TP HCM My thuat TP HCM San khau dien anh Quan ly Cong nghe CD Tai chinh Ke toan

  16:57 | Thứ năm 10/08/2006 (GMT+7)

  Diem thi DHSP TDTT TP HCM My thuat TP HCM San khau dien anh Quan ly Cong nghe CD Tai chinh Ke toan

  Chieu nay 10-8-2006, TS tiep tuc co diem thi cua cac truong DH Su pham The duc the thao TP.HCM, DH My thuat TP.HCM, DH San khau dien anh Ha Noi, DH dan lap Quan ly va Cong nghe, CD Tai chinh Ke toan.

 • Diem thi DH Luat Ha Noi CDSP TP HCM CD Co khi luyen kim CDCD Vinh Long

  16:21 | Thứ tư 09/08/2006 (GMT+7)

  Diem thi DH Luat Ha Noi CDSP TP HCM CD Co khi luyen kim CDCD Vinh Long

  Chieu nay 9-8-2006, TS tiep tuc co diem thi cua cac truong DH Luat Ha Noi, CD Su pham TP.HCM, CD Co khi luyen kim, CD Cong dong Vinh Long. Nhu vay tinh den thoi diem nay, da co 134 truong DH, Hoc vien, CD cong bo diem thi.

 • Diem thi Hoc vien Hanh chinh quoc gia phia Nam

  10:33 | Thứ năm 10/08/2006 (GMT+7)

  Diem thi Hoc vien Hanh chinh quoc gia phia Nam

  Sang nay 10-8-2006, TS tiep tuc co diem thi cua Hoc vien Hanh chinh quoc gia (phia Nam). Nhu vay tinh den thoi diem nay, da co 139 truong DH, Hoc vien, CD cong bo diem thi.

 • Diem thi DH TDTT 1 Bac Ninh va Da Nang CD TDTT Da Nang CD Cao Thang CD My thuat Dong Nai

  19:43 | Thứ tư 09/08/2006 (GMT+7)

  Diem thi DH TDTT 1 Bac Ninh va Da Nang CD TDTT Da Nang CD Cao Thang CD My thuat Dong Nai

  Chieu nay, 9-8-2006, TS tiep tuc co diem thi cua cac truong DH The duc the thao 1 (Bac Ninh va Da Nang), CD The duc the thao Da Nang, CD Ky thuat Cao Thang, CD My thuat Trang tri Dong Nai.

 • Diem thi DH VH NT Quan doi HV Quan y Khong quan Si quan Phao binh Si quan Cong binh Si quan Thong tin

  23:54 | Thứ sáu 10/08/2007 (GMT+7)

  Diem thi DH VH NT Quan doi HV Quan y Khong quan Si quan Phao binh Si quan Cong binh Si quan Thong tin

  Toi nay 10-8-2007, TS tiep tuc co diem thi cua DH VH-NT Quan doi, HV Quan y, HV Phong khong-Khong quan, Truong Si quan Phao binh, Truong Si quan Cong binh, Truong Si quan Thong tin.

 • Diem thi HV Khoa hoc quan su Ky thuat quan su Si quan Luc quan 1 Si quan Luc quan 2 Si quan Tang Thiet giap

  21:59 | Thứ sáu 10/08/2007 (GMT+7)

  Diem thi HV Khoa hoc quan su Ky thuat quan su Si quan Luc quan 1 Si quan Luc quan 2 Si quan Tang Thiet giap

  Hom nay 10-8-2007, TS tiep tuc co diem thi cua HV Khoa hoc quan su, HV Ky thuat quan su, Truong Si quan Luc quan 1, Truong Si quan Luc quan 2, Truong Si quan Tang-Thiet giap.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0