Cuc bao ve moi truong

Wednesday, 25/05/2016 14:13
 • 64 tinh thanh se co Chi cuc Bao ve moi truong

  06:13 | Thứ tư 10/10/2007 (GMT+7)

  Sau su ra doi cua 64 Phong Canh sat Moi truong, Chinh phu vua ra nghi dinh ve viec thanh lap 64 Chi cuc Bao ve moi truong tai tat ca cac tinh, thanh pho thuoc Trung uong.

 • Thanh lap Chi cuc Bao ve moi truong cac dia phuong

  20:42 | Thứ năm 24/05/2007 (GMT+7)

  TS- Viec to chuc lai Phong bao ve moi truong hoac bo phan lam cong tac bao ve moi truong de nang cap thanh Chi cuc Bao ve moi truong thuoc So Tai nguyen va Moi truong phai hoan thanh truoc ngay 31/7/2007.

 • Kien nghi lap Chi cuc Bao ve moi truong TPHCM

  08:41 | Thứ năm 25/12/2003 (GMT+7)

  TT-TPHCM - Ong Hoang Anh Tuan - chu nhiem de tai “Nghien cuu de xuat he thong quan ly nha nuoc ve bao ve moi truong phu hop voi dieu kien TP.HCM” - kien nghi can thanh lap ngay Chi cuc Bao ve moi truong TP.

 • Dai Loan se tai che dia CD tu nam 2004

  11:00 | Thứ năm 04/12/2003 (GMT+7)

  Dai Loan se tai che dia CD tu nam 2004

  Som nhat la vao thang 7/2004, cac nha san xuat CD tai Dai Loan se phai tai che lai cac CD hu hong thay vi chon vui chung. Cuc bao ve moi truong Dai Loan da bi chi trich nhieu vi luat le tai che CD long leo.

 • Dung xang khong chi nhung chi trong khong khi tang

  08:04 | Chủ nhật 24/09/2006 (GMT+7)

  Dung xang khong chi nhung chi trong khong khi tang

  Nhieu cu dan TP.HCM khi ra duong phai mang khau trang de han che hit tho cac chat doc hai, dac biet la khi thai, khoi bui... Dieu dang lo ngai la mot so chat doc hai trong khong khi co xu huong gia tang.

 • Xiet chat quan ly co so lang nghe gay o nhiem

  09:54 | Thứ sáu 30/11/2007 (GMT+7)

  Xiet chat quan ly co so lang nghe gay o nhiem

  Bo Tai nguyen-Moi truong se dinh chi mot phan hoac toan bo san xuat cua co so lang nghe gay o nhiem quanh song Nhue va song Day. Cuoi thang 12 toi, Bo se cong bo ket qua kiem tra... Cuc truong Cuc Bao ve moi truong Tran Hong Ha cho biet nhu tren qua trao doi voi phong vien TS.

 • Cac song noi thanh Ha Noi TP HCM o nhiem nghiem trong

  20:51 | Thứ năm 12/04/2007 (GMT+7)

  Cac song noi thanh Ha Noi TP HCM o nhiem nghiem trong

  TP – Theo Cuc Bao ve Moi truong, hien trang moi truong nuoc 3 luu vuc song: Cau, Nhue - Day va he thong song Dong Nai va cac song noi thanh Ha Noi, TP.HCM dang o trong tinh trang bao dong nghiem trong.

 • O nhiem khong khi Ke giet nguoi tham lang

  04:38 | Thứ tư 24/05/2006 (GMT+7)

  O nhiem khong khi Ke giet nguoi tham lang

  Voi chu de nhung tac dong cua o nhiem khong khi den suc khoe con nguoi, hoi thao khoa hoc (do Chi cuc Bao ve moi truong va Benh vien Nhi Dong 2 TP.HCM to chuc sang 23-5) da thu hut su quan tam cua nhieu nha chuyen mon.

 • Nguyen nhan dau loang tren bien Van dang tim

  23:32 | Thứ năm 14/06/2007 (GMT+7)

  Nguyen nhan dau loang tren bien Van dang tim

  Co 3 phuong phap da duoc dua ra tai mot Hoi thao do Cuc Bao ve moi truong to chuc vao ngay 14/6 tai Ha Noi, the nhung van chua the xac dinh duoc nguyen nhan gay o nhiem dau tren bien

 • Kho dinh duoc muc phi nuoc thai cong nghiep

  11:39 | Thứ năm 13/01/2005 (GMT+7)

  Theo ong Nguyen Dinh Tuan, Chi cuc truong Chi cuc Bao ve moi truong TP HCM, viec trien khai thu phi nuoc thai cong nghiep dang trong vong luan quan do chua co quy dinh chinh thuc ve chuan muc luu luong nuoc va nong do chat doc hai trong nuoc cho tung loai nganh nghe.

 • Lap he thong thong tin moi truong va quan ly phi nuoc thai

  09:31 | Thứ năm 29/09/2005 (GMT+7)

  Cuc Bao ve moi truong thuoc Bo Tai nguyen va Moi truong dang trien khai thi diem he thong thong tin bao cao moi truong va he thong quan ly phi nuoc thai cong nghiep tai 4 tinh, thanh pho gom Ha Noi, Ha Nam, Thai Nguyen, Quang Nam, de tung buoc nhan rong ket qua, ap dung tren pham vi ca nuoc vao thang 8-2006.

 • Ha Noi TPHCM Top 6 thanh pho o nhiem bui nhat the gioi

  21:31 | Thứ sáu 26/10/2007 (GMT+7)

  Ha Noi TPHCM Top 6 thanh pho o nhiem bui nhat the gioi

  Day la thong tin duoc ong Hoang Duong Tung, GD Trung tam Quan trac va Thong tin moi truong (Cuc Bao ve Moi truong) dua ra tai buoi cong bo bao cao “Trien vong Moi truong toan cau 4” cua UNDP ngay hom nay 26/10 tai Ha Noi.

 • Kiem soat khi thai tu xe may Phai co xang tot moi giam o nhiem khong khi

  23:12 | Thứ hai 27/08/2007 (GMT+7)

  Kiem soat khi thai tu xe may Phai co xang tot moi giam o nhiem khong khi

  Ngay 27.8, Cuc Dang kiem Viet Nam phoi hop voi Chi cuc Bao ve moi truong TP.HCM da to chuc hoi thao ve kiem soat khi thai mo to, xe may tham gia giao thong tai cac thanh pho lon. Cuc truong Cuc Dang kiem Viet Nam - ong Nguyen Van Ban cho biet, cuoc hoi thao duoc to chuc voi mong muon nhan duoc cac y kien dong gop cho De an kiem soat khi thai mo to, xe may de trinh Chinh phu phe duyet vao cuoi nam nay.

 • TP HCM chat luong khong khi o khu dan cu tuong doi tot

  00:30 | Thứ sáu 29/07/2005 (GMT+7)

  Theo Chi cuc Bao ve moi truong, So Tai nguyen - moi truong TP.HCM, hien nay nong do bui, tieng on tai mot so noi tren dia ban thanh pho da vuot gioi han cho phep. Ket qua nay duoc lay tu cac tram quan trac ban tu dong va tu dong ve chat luong khong khi, tieng on ven duong dat tai mot so diem tren dia ban TP.HCM.

 • Gap su co ve moi truong goi so 8352238

  08:53 | Thứ sáu 06/08/2004 (GMT+7)

  Chieu 5-8-2004 Chi cuc Bao ve moi truong truc thuoc So Tai nguyen - moi truong TP.HCM da lam le ra mat. Chi cuc duoc thanh lap nham giup so quan ly cong tac bao ve moi truong tren cac linh vuc: quan trac, kiem tra, giam sat, phong chong o nhiem, cai thien chat luong moi truong, bao ton da dang sinh hoc, trien khai ung dung cong nghe, nang cao nhan thuc cong dong ve bao ve moi truong va thu phi bao ve moi truong theo qui dinh.

 • O nhiem nuoc mat nuoc ngam

  09:14 | Thứ tư 13/10/2004 (GMT+7)

  Ket qua quan trac cua Chi cuc Bao ve moi truong (So Tai nguyen - moi truong TP.HCM) gan day cho thay ham luong dau tren song Dong Nai tai tram Hoa An (khu vuc lay nuoc cho Nha may nuoc Thu Duc) dao dong tu 0,03 - 0,04mg/l, khong dat tieu chuan nguon cap nuoc (0mg/l).

 • TP HCM se co phong thu phi nuoc thai cong nghiep

  06:25 | Thứ bảy 30/07/2005 (GMT+7)

  Thong tin nay duoc ong Nguyen Van Chien, pho giam doc thuong truc So Tai nguyen - moi truong TP.HCM, cho biet trong buoi so ket cong tac thu phi nuoc thai cong nghiep ngay 29-7. Phong thu phi nuoc thai se truc thuoc Chi cuc Bao ve moi truong TP.HCM.

 • Viet Nam co hon 10 trieu ha dat ngap nuoc

  10:33 | Thứ ba 17/01/2006 (GMT+7)

  Theo ket qua dieu tra cua cac to chuc bao ton thien nhien, o Viet Nam hien co 68 khu dat ngap nuoc noi dia va ven bien, voi dien tich khoang hon 10 trieu ha, co gia tri da dang sinh hoc va moi truong quoc gia, toan cau.

 • Gui 38 mau dau ra nuoc ngoai phan tich

  00:54 | Thứ bảy 02/06/2007 (GMT+7)

  Chieu 1-6, bao cao tai cuoc hop cua to cong tac xac dinh nguyen nhan tran dau, ong Tran Hong Ha - cuc truong Cuc Bao ve moi truong (Bo TN-MT) -cho biet da phoi hop voi Cong ty Chevron Vietnam gui 38 mau dau o nhiem va mau doi chung ra nuoc ngoai phan tich de xac dinh nguon goc dau cung nhu nham so sanh cac mau o nhiem va cac mau doi chung. Cuc cung da lien he va duoc Tong cong ty Moi truong Han Quoc dong y ve nguyen tac ho tro VN trong viec phan tich danh gia dac..

 • Dau tran tren bien tu dau ra

  05:28 | Chủ nhật 18/03/2007 (GMT+7)

  TT (tong hop) - Theo ong Tran Hong Ha, cuc truong Cuc Bao ve moi truong (Bo Tai nguyen - moi truong), hien nay tinh trang o nhiem moi truong do dau tho dang dien bien rat phuc tap tren mot pham vi rong lon. Phia Bac da anh huong den Ha Tinh, phia Nam den Ba Ria - Vung Tau, Tra Vinh, Tien Giang... Du bao trong thoi gian toi tren dia ban cac tinh ven bien phia Nam va Nam Trung bo co the tiep tuc xay ra hien tuong dau troi dat vao bo.

 • Song Thi Vai boc mui hoi thoi

  06:58 | Thứ bảy 07/04/2007 (GMT+7)

  Song Thi Vai boc mui hoi thoi

  Ngay 6-4, Chi cuc Bao ve moi truong TP.HCM tien hanh quan trac, giam sat o nhiem nuoc song Thi Vai - Cai Mep dot dau tien trong nam 2007. Doan can bo chuyen mon cua don vi nay da tien hanh thu nhan tam mau nuoc doc song Thi Vai de phan tich, danh gia muc do o nhiem.

 • Van chua tim duoc thu pham

  04:48 | Thứ bảy 28/04/2007 (GMT+7)

  Van chua tim duoc thu pham

  Hom qua 27-4, Bo Tai nguyen - moi truong cung Uy ban Quoc gia tim kiem cuu nan to chuc hoi thao khoa hoc “Phat hien va xu ly su co tran dau tren bien”. Bo truong Bo Tai nguyen - moi truong Mai Ai Truc nhan manh: “Yeu cau so mot la phai tim ra nguyen nhan va nguon goc dau gay o nhiem vung bien nuoc ta”.

 • TP HCM cac chat doc hai tang cao tu 1 4 2 4 lan

  05:02 | Thứ tư 07/02/2007 (GMT+7)

  Hom qua 6-2, tien si Nguyen Dinh Tuan - chi cuc truong Chi cuc Bao ve moi truong TP.HCM - cho biet: “So voi ket qua quan trac nam 2005, nong do chi trung binh nam 2006 o tat ca cac khu vuc do dac deu tang kha cao, tu 1,4 - 2,4 lan. Tuy nong do chi van nam trong gioi han cho phep cua tieu chuan VN nhung muc tang rat dang lo ngai”.

 • Bai 3 Nuoc den bao vay TP HCM

  05:41 | Thứ sáu 28/09/2007 (GMT+7)

  Bai 3 Nuoc den bao vay TP HCM

  TT- "Luon" mot vong quanh cac khu cong nghiep o TP.HCM nhu Le Minh Xuan (huyen Binh Chanh), Tan Tao (Q.Binh Tan), Tan Phu Trung (huyen Cu Chi), bai rac Phuoc Hiep, kenh Ba Bo (Q.Thu Duc)..., moi nguoi co the tan mat chung kien nhung diem nong o nhiem keo dai nhieu nam nay.

 • TP HCM Khong khi bi o nhiem ngay cang tram trong

  23:28 | Thứ sáu 11/05/2007 (GMT+7)

  TP HCM Khong khi bi o nhiem ngay cang tram trong

  Ket qua thu duoc trong quy I/2007 cua 6 tram quan trac do o nhiem khong khi tai TP.HCM do Chi cuc Bao ve moi truong (So Tai nguyen - Moi truong TP.HCM) ket hop voi Vien Moi truong - Tai nguyen moi truong thuc hien that dang lo ngai: nong do bui trong khong khi tai cac tram nay deu vuot qua tieu chuan cho phep tu 1,4-3,3 lan; nong do chi trong khong khi cung tang cao hon so voi nam 2006... O nhiem khong khi keo theo benh tat lien quan den o nhiem khong khi cung..

 • Chi co 31000 bai rac chon lap hop ve sinh

  08:43 | Thứ sáu 28/11/2003 (GMT+7)

  Sang 27-11, tai hoi thao “Huong dan ky thuat xu ly o nhiem tai cac bai chon lap rac thai dang hoat dong va da dong cua” do Cuc Bao ve moi truong to chuc, cac chuyen gia luu y la ca nuoc co gan 1.000 bai do rac voi dien tich tu vai nghin met vuong den hang tram hecta, nhung trong do chi co ba bai chon lap hop ve sinh, su dung qui trinh va cong nghe hien dai (Ha Noi co mot va TP.HCM co hai bai).

 • Moi truong Trung Quoc 8 muc tieu khong thanh

  12:49 | Thứ năm 13/04/2006 (GMT+7)

  Moi truong Trung Quoc 8 muc tieu khong thanh

  Viec su dung nhieu nang luong va dien trong ke hoach nam nam lan thu 10 (tu 2000 den 2005) da khien Trung Quoc khong dat duoc mot so chi tieu ve moi truong, theo Cuc bao ve moi truong quoc gia Trung Quoc (SEPA). Theo pho giam doc Vien ke hoach moi truong TQ (CAEP) thuoc SEPA ong Zou Shoumin, trong so 20 muc tieu dat ra trong giai doan nay, co tam dieu chua thuc hien duoc.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0