Cuc Khao

Saturday, 28/05/2016 15:00
 • Tuyen sinh DH CD 2006 Se giam diem chuan

  08:54 | Thứ năm 27/07/2006 (GMT+7)

  Tuyen sinh DH CD 2006 Se giam diem chuan

  De thi hay, phan hoa duoc thi sinh la nhan xet chung cua rat nhieu truong. Nhung cung chinh vi de thi co do phan hoa cao nen diem thi nam nay khong the cao “ngat troi” nhu nam ngoai. Theo thong ke so bo ban dau, voi ket qua thi nhu nam nay, diem chuan vao cac truong se ha xuong vai diem.... Diem thi thap nen phai ha diem chuan Theo TS Vo Xuan Minh, Pho Hieu truong Truong DH Duoc Ha Noi, mot trong nhung truong luon dan dau ca nuoc ve diem chuan, diem tuyen vao..

 • Can phai co nhung ky thi thu trac nghiem

  21:19 | Chủ nhật 23/01/2005 (GMT+7)

  Can phai co nhung ky thi thu trac nghiem

  Nhung y kien ma Thanh Nien gioi thieu tren trang bao nay khong nham phan tich cac uu nhuoc diem cua hinh thuc thi trac nghiem so voi hinh thuc thi tu luan hoac cac hinh thuc thi khac, ma chi nham gop y voi Cuc Khao thi va Kiem dinh chat luong giao duc ve cac buoc can chuan bi neu tien hanh thi trac nghiem mon ngoai ngu cho ky thi tot nghiep trung hoc pho thong va tuyen sinh vao dai hoc - cao dang.

 • Thanh lap Cuc Khao thi va Kiem dinh chat luong giao duc

  10:54 | Thứ ba 22/07/2003 (GMT+7)

  Theo nghi dinh moi cua Chinh phu, co cau cua Bo GD-DT bao gom 16 to chuc. Trong do, ngoai Cuc Khao thi, kiem dinh chat luong con co mot co quan moi la Vu Phap che. Cac don vi bi cat giam la Vu Giao vien, Vu Giao duc the chat. Vu sau DH duoc sat nhap vao Vu DH.

 • De thi va huong dan cham thi deu sai sot

  14:52 | Thứ ba 14/06/2005 (GMT+7)

  De thi va huong dan cham thi deu sai sot

  Ngay sau khi ket thuc ky thi tot nghiep THPT 2004-2005, khong it hoi dong cham thi THPT va bo tuc THPT da phat hien mot so truc trac ve de thi cung nhu huong dan cham thi ma Bo GD-DT da gui cho cac so.

 • Thi cu se thay doi nhu the nao

  09:55 | Thứ hai 29/09/2003 (GMT+7)

  Thi cu se thay doi nhu the nao

  TS - Ra doi sau nhieu nam "mac no", Cuc Khao thi va Kiem dinh chat luong giao duc cua Bo GD - DT duoc ky vong se la "nut" thao go cua "mo bong bong" thi cu. Trong thoi gian toi, cai tien tuyen sinh, truoc mat la tuyen sinh DH khi co su xuat hien cua co quan khao thi quoc gia se co nhung thay doi gi? TS da co cuoc trao doi voi TS. Nguyen An Ninh, Cuc pho Cuc Khao thi va Kiem dinh chat luong giao duc ve van de nay.

 • Chi nen to chuc mot ky thi tot nghiep THPT va tuyen sinh DH CD

  08:26 | Thứ hai 19/04/2004 (GMT+7)

  Chi nen to chuc mot ky thi tot nghiep THPT va tuyen sinh DH CD

  Day la nam dau tien cong tac thi cu duoc chuyen giao cho Cuc Khao thi va kiem dinh chat luong giao duc. HS va phu huynh ca nuoc dang cho doi su thay doi lon o he thong thi cu cua nuoc ta, von da duoc “keu” qua nhieu, ma truoc mat la o cac ky thi tot nghiep sap toi.

 • Ngay mai Bo de thi trac nghiem se duoc giao ve cac dia phuong

  21:25 | Thứ năm 01/02/2007 (GMT+7)

  Ngay 2/2, Bo de thi trac nghiem 3 mon: vat li, hoa hoc, sinh hoc duoi dang dia CD se duoc Cuc Khao thi va Kiem dinh chat luong, Bo Giao duc va Dao tao gui den cac So Giao duc va Dao tao 64 tinh, thanh pho trong ca nuoc, Cuc nha truong - Bo Quoc phong, cac truong dai hoc co khoi trung hoc pho thong chuyen, cac truong pho thong Dan toc noi tru truc thuoc Bo. Day la bo de thi danh cho ky thi thu trac nghiem lop 12 dien ra trong toan quoc ngay 10/2/2007. Bo de duoc..

 • Thanh lap Cuc Khao thi va kiem dinh chat luong giao duc

  10:00 | Thứ ba 22/07/2003 (GMT+7)

  Thanh lap Cuc Khao thi va kiem dinh chat luong giao duc

  Theo Nghi dinh so 85/2003/ND - CP vua duoc Thu tuong Chinh phu Phan Van Khai ban hanh, Bo GD - DT se co them Cuc moi la Cuc Khao thi va kiem dinh chat luong giao duc. Day la mot co quan quan trong, chuyen trach viec thi cu cua he thong giao duc.

 • Nam 2009 se bo mot trong hai ky thi tot nghiep THPT hoac dai hoc

  21:45 | Thứ sáu 16/12/2005 (GMT+7)

  Nam 2009 se bo mot trong hai ky thi tot nghiep THPT hoac dai hoc

  Sang 16/12, Bo Giao duc - Dao tao da to chuc cuoc hop bao cao ket qua lam viec giua GS Archie Lapointe - chuyen vien cao cap Vien Khao thi giao duc Hoa Ky (ETS) va Cuc Khao thi va Kiem dinh chat luong giao duc. Noi dung cuoc hop nay xoay quanh cac van de ve cuoc thi trac nghiem khach quan mon ngoai ngu trong ky thi tot nghiep va ky thi tuyen sinh vao dai hoc nam 2006.

 • Cuc truong Cuc Khao thi Nguyen An Ninh Toi chang thay trung gi ca

  22:30 | Thứ năm 14/07/2005 (GMT+7)

  Cuc truong Cuc Khao thi Nguyen An Ninh Toi chang thay trung gi ca

  Du luan dang xon xao ve su kien 4/6 cau cua de thi dai hoc mon Van khoi C, D gan sat voi "tu" cua mot lo luyen thi tai Ha Noi do thay giao La Nham Thin - Chu nhiem bo mon Ngu van DH Su pham Ha Noi giang day (theo du luan thay Thin cung la nguoi tham gia trong hoi dong ra de thi cua Bo GD-DT nam nay). Chung toi da co cuoc trao doi thang than voi ong Nguyen An Ninh - Cuc truong Cuc Khao thi va Kiem dinh chat luong dong thoi la Truong ban de thi (Bo GD-DT).

 • Cuc Khao thi phat hanh sach on thi trac nghiem

  18:00 | Thứ hai 26/03/2007 (GMT+7)

  Truoc tinh hinh “loan” sach on thi trac nghiem, Cuc Khao thi va Kiem dinh chat luong giao duc ket hop voi NXB DHQG Ha Noi da xuat 160.000 ban sach huong dan on thi trac nghiem.

 • De thi tuyen HS gioi toan quoc te pham quy nghiem trong

  09:11 | Thứ năm 02/06/2005 (GMT+7)

  De thi tuyen HS gioi toan quoc te pham quy nghiem trong

  Cung nhu moi nam, trong 2 ngay 9 va 10/5/2005, ky thi chon doi tuyen di thi Olympic toan quoc te lai duoc Bo GD-DT to chuc tai Ha Noi. Tuy nhien, ngay sau khi ky thi nay ket thuc, nhieu hoc sinh da to y bat binh

 • Thi trac nghiem co the do luong chinh xac va khach quan

  09:08 | Thứ ba 13/12/2005 (GMT+7)

  Thi trac nghiem co the do luong chinh xac va khach quan

  De chuan bi cho ky thi trac nghiem khach quan doi voi mon Ngoai ngu tu nam hoc 2006, Cuc Khao thi va Kiem dinh chat luong giao duc (Bo GD-DT) da moi GS Archie Lapointe - Giam doc dieu hanh Phong quan he quoc te cua Vien Khao thi giao duc Hoa Ky (EST) sang tu van.

 • Sai sot trong de dap an thi tot nghiep THPT

  13:48 | Thứ ba 14/06/2005 (GMT+7)

  Ngay sau khi ket thuc ky thi tot nghiep THPT va bo tuc THPT 2004-2005, nhieu hoi dong cham thi da phat hien mot so truc trac ve de thi cung nhu huong dan cham thi ma Bo GD-DT da gui cho cac tinh, thanh.

 • De thi dap an cham thi tot nghiep THPT Lai sai sot

  17:46 | Thứ ba 14/06/2005 (GMT+7)

  De thi dap an cham thi tot nghiep THPT Lai sai sot

  Ngay sau khi ket thuc ky thi tot nghiep THPT 2004-2005, khong it hoi dong cham thi THPT va bo tuc THPT da phat hien mot so truc trac ve de thi cung nhu huong dan cham thi ma Bo GD - DT da gui cho cac So.

 • Cuc truong Khao thi giai toa thac mac ve de thi 2006

  03:05 | Thứ tư 15/03/2006 (GMT+7)

  Cuc truong Khao thi giai toa thac mac ve de thi 2006

  De thi cho hoc sinh (HS) tot nghiep THPT phan ban se nhu the nao? Lam the nao de de thi vua bam sat chuong trinh lop 12, vua phu hop voi doi tuong HS phan ban va khong phan ban? De thi trac nghiem mon Ngoai ngu cho HS he 3 nam - 7 nam ra sao?...

 • De thi dap an tot nghiep THPT lai sai sot

  13:22 | Thứ ba 14/06/2005 (GMT+7)

  De thi dap an tot nghiep THPT lai sai sot

  Ngay sau khi ket thuc ky thi tot nghiep THPT 2004-2005, khong it hoi dong cham thi THPT va bo tuc THPT da phat hien mot so truc trac ve de thi cung nhu huong dan cham thi ma Bo GD-DT da gui cho cac so.

 • Sai sot trong de dap an thi tot nghiep THPT

  13:14 | Thứ ba 14/06/2005 (GMT+7)

  Ngay sau khi ket thuc ky thi tot nghiep THPT va bo tuc THPT 2004-2005, nhieu hoi dong cham thi da phat hien mot so truc trac ve de thi cung nhu huong dan cham thi ma Bo GD-DT da gui cho cac tinh, thanh.

 • Hom nay bo de thi trac nghiem duoc giao ve cac dia phuong

  10:51 | Thứ sáu 02/02/2007 (GMT+7)

  Ngay 2-2, Bo de thi trac nghiem ba mon: Vat ly, Hoa hoc, Sinh hoc duoi dang dia CD duoc Cuc Khao thi va Kiem dinh chat luong (Bo GD-DT) gui den cac So GD-DT cua 64 tinh, thanh pho trong ca nuoc, Cuc nha truong - Bo Quoc phong, cac truong DH co khoi THPT chuyen, cac truong pho thong Dan toc noi tru truc thuoc Bo.

 • Chua quyet dinh tru diem thi sinh tra loi sai trac nghiem

  19:51 | Thứ ba 04/03/2008 (GMT+7)

  Chua quyet dinh tru diem thi sinh tra loi sai trac nghiem

  Chieu 4/3, Thu truong Bo GD-DT Banh Tien Long cho biet, viec tru diem thi sinh tra loi sai cau hoi trac nghiem khong co trong quy che tuyen sinh. Tuy nhien, neu Cuc Khao thi va cac nha chuyen mon tu van dieu chinh, Bo se xem xet.> Tra loi cau hoi trac nghiem sai se bi tru diem

 • Se khong cong bo truoc thang diem cham thi trac nghiem mon ngoai ngu

  22:48 | Thứ tư 26/07/2006 (GMT+7)

  Den chieu ngay 26/7, mot so truong DH van phan nan chua nhan duoc thang diem mon ngoai ngu cua Bo, trong khi theo du kien den ngay 27/7 nhieu truong DH se cham xong bai thi toan bo cac khoi. Trao doi voi Thanh Nien cuoi gio chieu 26/7, ong Tran Van Nghia, Pho cuc truong Cuc Khao thi va Kiem dinh chat luong GD (Bo GD-DT) khang dinh: "Cuc Khao thi va Kiem dinh chat luong (KT-KDCL) da hoan tat cong doan cham cho tat ca nhung truong nho Cuc cham. Thang diem cham Cuc..

 • Hom nay bo de thi trac nghiem duoc giao ve cac dia phuong

  15:06 | Thứ sáu 02/02/2007 (GMT+7)

  Hom nay bo de thi trac nghiem duoc giao ve cac dia phuong

  Ngay 2-2, Bo de thi trac nghiem ba mon: Vat ly, Hoa hoc, Sinh hoc duoi dang dia CD duoc Cuc Khao thi va Kiem dinh chat luong (Bo GD-DT) gui den cac So GD-DT cua 64 tinh, thanh pho trong ca nuoc, Cuc nha truong - Bo Quoc phong, cac truong DH co khoi THPT chuyen, cac truong pho thong Dan toc noi tru truc thuoc Bo.

 • Nong voi cham thi trac nghiem

  15:02 | Thứ sáu 21/07/2006 (GMT+7)

  Nong voi cham thi trac nghiem

  Bat dau trien khai tu giua thang 7, den thoi diem nay, chu yeu la cac truong to chuc thi khoi A, va mot vai truong thi khoi D tien hanh cham bai. Voi da so cac truong thi dot 2, viec cham thi bat dau tu tuan toi.

 • Goc khuat sau nhung tam huy chuong

  08:39 | Thứ hai 24/07/2006 (GMT+7)

  Goc khuat sau nhung tam huy chuong

  Theo nhung giao vien ma chung toi co dip tiep xuc, quy trinh tuyen chon hien nay dang co nhieu bat cap, tham chi la nhung “buoc lui” so voi quy trinh truoc day. G.S Dam Trung Don (DHQG Ha Noi) nhan dinh. Moi khi nghe tin hoc sinh Viet Nam (VN) dat duoc thanh tich cao trong cac ky thi Hoc sinh gioi quoc te (HSGQT) thi chac han moi nguoi trong chung ta ngoai long tu hao con an chua mot niem hy vong ve mot nen khoa hoc VN se lon manh nay mai, tro thanh dong luc..

 • Chuyen chiec may cham thi trac nghiem dau tien

  11:26 | Thứ hai 02/01/2006 (GMT+7)

  Chuyen chiec may cham thi trac nghiem dau tien

  Chiec may cham thi trac nghiem dua ve Viet Nam do My san xuat, tri gia tren 20.000 USD. May cham duoc 3.000 - 4.000 bai/gio. May chi dua ra du lieu, vi vay phai co nguoi viet phan mem bo sung.

 • Ngay 14 1 Thi thu trac nghiem mon ngoai ngu

  10:51 | Thứ bảy 10/12/2005 (GMT+7)

  Ngay 14 1 Thi thu trac nghiem mon ngoai ngu

  Cuc truong Cuc Khao thi va Kiem dinh chat luong giao duc dang hoan thien ke hoach thi thu trac nghiem mon ngoai ngu cho hoc sinh lop 12 trong toan quoc, to chuc ngay 14/1/2006.

 • Thi trac nghiem se khong lot so nguoi tai

  14:53 | Thứ hai 29/01/2007 (GMT+7)

  Thi trac nghiem se khong lot so nguoi tai

  Theo ong Nguyen An Ninh, Cuc truong Cuc Khao thi va Kiem dinh Giao duc, Bo GD-DT, hinh thuc thi trac nghiem rat co uu diem trong cac ky thi dai tra. Voi hinh thuc thi nay, nguoi tai, nguoi gioi se khong bi lot so.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0