Cuc Duong bo Viet Nam

Thursday, 26/05/2016 05:43
 • Cuc Duong bo Viet Nam cham khac phuc diem den

  13:28 | Chủ nhật 18/07/2004 (GMT+7)

  Cuc Duong bo Viet Nam cham khac phuc diem den

  Theo danh gia moi day cua ba doan kiem tra an toan giao thong Chinh phu tai 19 dia phuong trong ca nuoc, Cuc Duong bo Viet Nam con cham xu ly cac "diem den" tren cac tuyen quoc lo. Day la mot trong nhung nguyen nhan dan den tai nan giao thong nghiem trong gia tang.

 • Se co giay phep lai xe dung ma vach hoac chip dien tu

  09:11 | Thứ ba 12/07/2005 (GMT+7)

  Se co giay phep lai xe dung ma vach hoac chip dien tu

  Gan day, hang loat giay phep lai xe (GPLX) gia cua tai xe chay xe khach duong dai da bi phat hien. Tuy nhien, day khong phai la hien tuong moi ma da dien ra tu nhieu nam qua. De giai quyet van de nay, Cuc Duong bo Viet Nam dang nghien cuu thay doi mau GPLX hien nay bang mau GPLX moi co tinh bao mat cao.

 • Khi nao thay moi giay phep lai xe

  09:42 | Thứ sáu 29/07/2005 (GMT+7)

  Khi nao thay moi giay phep lai xe

  Cuc Duong bo Viet Nam dang de xuat phuong an thay doi Giay phep lai xe theo huong: dung chat lieu va cong nghe cao, kich thuoc thuan tien trong su dung, bao quan. Neu phuong an duoc duyet, cong viec se dien ra vao cuoi nam 2006.

 • Dan se soc voi bien phap chong un tac giao thong

  10:20 | Thứ sáu 23/11/2007 (GMT+7)

  Dan se soc voi bien phap chong un tac giao thong

  Tim giai phap cho giao thong Ha Noi va TPHCM, Cuc Duong bo Viet Nam da dua ra 1 loat bien phap manh, nhung theo cac chuyen gia nganh GTVT la bat kha thi va co the gay “soc” nhu: Thu phi luu hanh phuong tien vao gio cao diem, cam o to chi co 1 minh lai xe o mot so tuyen, thu le phi dang ky bang 30-50% gia tri cua xe…

 • Lap 3 chot kiem soat xe nhoi khach dip Tet

  11:44 | Thứ hai 14/01/2008 (GMT+7)

  Lap 3 chot kiem soat xe nhoi khach dip Tet

  Nham han che tinh trang xe du, xe nhoi nhet khach dip Tet, Cuc duong bo Viet Nam phoi hop luc luong cong an lap 3 chot kiem soat suot chieu dai Bac - Nam.

 • Mat giay phep lai xe se phai thi lai

  09:58 | Thứ sáu 25/02/2005 (GMT+7)

  Mat giay phep lai xe se phai thi lai

  Cuc Duong bo Viet Nam vua ra quy dinh ve viec cap lai bang lai xe cho cac truong hop hong, mat, bi bam lo. Theo do, chu phuong tien lam mat giay phep se phai thi lai ly thuyet moi duoc cap moi. Ong Nguyen Van Quyen, Pho cuc truong Cuc Duong bo, da trao doi voi chung toi.

 • Hoc phi dao tao lai xe o to se tang gap doi

  08:15 | Thứ sáu 10/08/2007 (GMT+7)

  Hoc phi dao tao lai xe o to se tang gap doi

  Cuc pho Cuc Duong bo Viet Nam Nguyen Van Quyen cho biet, Cuc nay vua co van ban de nghi Bo Tai chinh cho phep cac co so dao tao lai xe o to tang hoc phi len 1,8 - 2 lan so voi hien tai.

 • Nop phi giao thong gio cao diem

  09:17 | Thứ năm 22/11/2007 (GMT+7)

  Nop phi giao thong gio cao diem

  Theo de xuat cua Cuc Duong bo Viet Nam, phuong tien luu thong vao gio cao diem tai mot so tuyen pho co mat do giao thong lon se phai nop 20.000 dong mot ngay doi voi xe oto, 10.000 dong moi ngay doi voi xe may.

 • Han che toc do bat hop ly buoc lai xe pham Luat

  14:23 | Chủ nhật 10/09/2006 (GMT+7)

  Han che toc do bat hop ly buoc lai xe pham Luat

  "De an dieu chinh toc do xe co gioi luu thong tren duong bo" vua duoc Cuc duong bo Viet Nam trinh len Bo Giao thong Van tai voi de xuat gioi han toc do tang tu 10-20km dang duoc du luan quan tam. Ong Nguyen Manh Hung - Chu tich Hiep hoi van tai oto da co cuoc trao doi voi TS ve van de nay.

 • Cuc Duong bo lach luat chi sai ca tram ty dong

  07:15 | Thứ ba 10/04/2007 (GMT+7)

  Cuc Duong bo lach luat chi sai ca tram ty dong

  TP - Voi viec phe duyet cac du an xay cau yeu thay vi dau tu nang cap, sua chua bang nguon von su nghiep kinh te, Cuc Duong bo Viet Nam da bo qua quy dinh lap du an dau tu sai muc dich gan 100 ty dong.

 • Cu dot pha ve dau tu cua CECO 545

  08:12 | Thứ sáu 16/11/2007 (GMT+7)

  Cu dot pha ve dau tu cua CECO 545

  Hom qua (15/11), Cuc Duong bo Viet Nam to chuc le ky ket Hop dong BOT Du an nang cap mo rong QL1A doan Hoa Cam - Hoa Phuoc thuoc huyen Hoa Vang (Da Nang).

 • Mat giay phep lai xe se phai thi lai

  06:00 | Thứ sáu 25/02/2005 (GMT+7)

  Mat giay phep lai xe se phai thi lai

  Cuc Duong bo Viet Nam vua ra quy dinh ve viec cap lai bang lai xe cho cac truong hop hong, mat, bi bam lo. Theo do, chu phuong tien lam mat giay phep se phai thi lai ly thuyet moi duoc cap moi. Ong Nguyen Van Quyen, Pho cuc truong Cuc Duong bo, da trao doi voi VnExpress.

 • Dua vao hoat dong thi diem xe khach chat luong cao Ha Noi TPHCM

  00:31 | Thứ ba 11/05/2004 (GMT+7)

  Dua vao hoat dong thi diem xe khach chat luong cao Ha Noi TPHCM

  Cuc Duong bo Viet Nam cho biet, ngay 10/5/2004, tuyen xe khach chat luong cao Bac-Nam chinh thuc duoc dua vao hoat dong (thi diem). Theo do, moi ngay se co 3 chuyen xe khach khoi hanh tu ben xe Giap Bat (Ha Noi) toi ben xe Mien Dong (TPHCM) va nguoc lai. Moi chuyen keo dai 42 tieng. "Nha xe" se phuc vu bua an cho khach va dua chi phi vao gia ve (muc du kien la 350.000 dong/nguoi).

 • Y kien nguoi trong cuoc ve tang toc do cho xe tren quoc lo

  09:54 | Thứ sáu 22/09/2006 (GMT+7)

  Y kien nguoi trong cuoc ve tang toc do cho xe tren quoc lo

  Cuc Duong bo Viet Nam vua trinh len Bo GTVT va lay y kien ve du thao quy dinh lai toc do xe tren duong. Theo do, xe tai, xe khach chay tren quoc lo co the duoc tang toc do them 10-20 km/gio. Tuy nhien, lanh dao mot so don vi co lien quan lai dua ra nhung y kien khac nhau.

 • De nghi kiem diem lanh dao Bo GTVT va PMU18

  17:10 | Thứ ba 21/11/2006 (GMT+7)

  Thanh tra Chinh phu vua kien nghi Thu tuong giao Bo truong Bo GTVT tien hanh kiem diem va chi dao Cuc Duong bo Viet Nam, PMU18 va Ban QLDA duong bo II kiem diem, rut kinh nghiem ve cong tac quan ly, dieu hanh du an nang cap cai tao mang luoi giao thong duong bo (du an WB4).

 • Doi moi quan ly giay phep lai xe

  21:27 | Thứ tư 03/01/2007 (GMT+7)

  Cuc Duong bo Viet Nam vua trinh len Bo truong Bo Giao thong van tai de an "Doi moi quan ly giay phep lai xe". Neu duoc chap thuan thi tu dau nam 2007, viec doi moi cap giay phep lai xe se duoc thuc hien.

 • Van tai quoc doanh tinh chuyen nghe

  16:51 | Thứ hai 23/02/2004 (GMT+7)

  Van tai quoc doanh tinh chuyen nghe

  Theo ong Do Trong Khiem Giam doc Cong ty van tai oto so 2 - Cuc duong bo Viet Nam, thi quyet dinh tang gia xang dau cua Bo Tai chinh lan nay vua dot ngot lai vua co ve "bi mat" da lam cho cac DN van tai bat ngo, lo lang. Linh vuc kinh doanh van tai von da gap nhieu kho khan, nay se phai doi mat them kho khan hon.

 • Cuoi 2006 cap giay phep lai xe theo mau moi

  07:00 | Thứ bảy 12/11/2005 (GMT+7)

  Cuoi 2006 cap giay phep lai xe theo mau moi

  Bo Giao thong Van tai vua chi dao Cuc Duong bo Viet Nam lap de an doi moi giay phep lai xe, hoan tat va trinh Bo trong thang 12 toi va to chuc thuc hien vao cuoi nam 2006. Loai giay nay se co ma tu, ma vach de han che tinh trang gian lan khi su dung.

 • Xiet chat viec dao tao cap bang lai xe

  10:47 | Thứ bảy 14/01/2006 (GMT+7)

  Xiet chat viec dao tao cap bang lai xe

  Sang qua, Cuc Duong bo Viet Nam va So Giao thong cong chinh TP HCM da hop thong nhat, nam 2006 se tang cuong kiem tra cac co so dao tao lai xe tren dia ban thanh pho. Cu the, se xem xet chuong trinh dao tao, co so san bai va xe tap lai co dat tieu chuan quy dinh hay khong.

 • Rut phuong an thu phi luu hanh oto xe may

  17:28 | Thứ hai 26/11/2007 (GMT+7)

  Rut phuong an thu phi luu hanh oto xe may

  Thay vi phuong an tang phi dang ky xe may toi da 50% gia tri xe, thu phi cac phuong tien luu hanh trong noi do, Cuc Duong bo Viet Nam se trinh Chinh phu giai phap cam xe ngoai tinh vao thanh pho, bat buoc di xe buyt den truong doi voi hoc sinh cap 3 va sinh vien bang cach phat ve hoac tro gia...

 • Thong tin di lai

  21:55 | Thứ bảy 17/06/2006 (GMT+7)

  Thong tin di lai

  * Xe khach Dang Khoa chay thu tuyen Kon Tum - TP.HCM. Cuc Duong bo Viet Nam vua chap thuan cho Cong ty TNHH Dang Khoa (Kon Tum) khai thac thu van tai khach bang o to tuyen Kon Tum di TP.HCM va nguoc lai, thoi gian khai thac thu toi da 6 thang, bat dau tu ngay 29/6/2006.

 • Xe khach bo chuyen trong dip Tet se bi huy tuyen

  14:47 | Thứ tư 12/12/2007 (GMT+7)

  Xe khach bo chuyen trong dip Tet se bi huy tuyen

  Cuc Duong bo Viet Nam vua co cong van yeu cau cac So GTVT, So GTCC, tinh, thanh pho tang cuong kiem tra va xu ly vi pham hoat dong van tai khach.

 • Xe tai xe khach se duoc tang toc them 1020kmh

  20:25 | Chủ nhật 20/08/2006 (GMT+7)

  Truoc nhung buc xuc ve viec han che toc do xe chay, du kien cuoi thang 8-2006, Cuc Duong bo Viet Nam se trinh Bo GTVT du thao quyet dinh ve dieu chinh toc do. Theo do, so nhom xe se giam tu 4 xuong con 2 - 3 nhom va cho phep tang toc do toi da them 10 - 20 km/h doi voi xe tai, xe khach.

 • Khoi phuc lai tram can tren quoc lo

  15:49 | Thứ tư 29/11/2006 (GMT+7)

  Khoi phuc lai tram can tren quoc lo

  Cuc Duong bo Viet Nam ngay 29/11 cho biet, du kien den giua thang 12/2006, co quan nay se dua vao hoat dong 4 tram kiem tra tai trong xe co gioi bao gom: tram Tien Trung tren quoc lo 5 (Hai Duong) va 3 tram tren quoc lo 1A la: Hong Linh (Ha Tinh), Que Son (Quang Nam), Dau Giay (Dong Nai).

 • Dinh chi ngay xe nhot khach

  17:16 | Thứ năm 04/01/2007 (GMT+7)

  Dinh chi ngay xe nhot khach

  Day la noi dung dang chu y trong Van ban so 4314/CDBVN – VT Cuc Duong bo Viet Nam vua gui cac So GTVT cac tinh, thanh pho, cac Khu quan ly duong bo.

 • Gan 2 nghin ty dong sua chua duong bo nam 2007

  12:35 | Thứ bảy 20/01/2007 (GMT+7)

  Gan 2 nghin ty dong sua chua duong bo nam 2007

  Theo Cuc Duong bo Viet Nam, nam 2007, nguon von dau tu cho duy tu, sua chua duong bo la 1.874,812 ty dong (tang 10% so voi nam 2006).


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0