Cuc Dau

Friday, 27/05/2016 11:35
 • Dau tu nuoc ngoai 2008 Them nhieu du an hang ti USD

  09:25 | Thứ sáu 15/02/2008 (GMT+7)

  Dau tu nuoc ngoai 2008 Them nhieu du an hang ti USD

  Theo ong Hoang Van Huan, Giam doc Trung tam Xuc tien dau tu phia Bac, Cuc Dau tu nuoc ngoai - Bo Ke hoach va Dau tu (KH-DT), tinh den nay, da co 110 tap doan da quoc gia trong 500 tap doan da quoc gia lon nhat the gioi da dau tu vao VN. Su co mat cua cac tap doan nay da khien dong von dau tu truc tiep nuoc ngoai (FDI) do vao cac du an lon dang co chieu huong phat trien. Ba du an du lich lon Trong thang 1/2008, ca nuoc da thu hut tren 1,7 ti USD von FDI, tang gap..

 • 19 ty USD von FDI vao Viet Nam nam 2007

  20:54 | Thứ năm 20/12/2007 (GMT+7)

  19 ty USD von FDI vao Viet Nam nam 2007

  Cuc truong Cuc Dau tu nuoc ngoai thuoc Bo Ke hoach va Dau tu Phan Huu Thang nhan dinh, nam nay Viet Nam cam chac thu hut 19 ty USD von dau tu nuoc ngoai, muc cao nhat ke tu khi thuc hien Luat dau tu nuoc ngoai (nam 1988) den nay.

 • Khong dang ky lai van dam bao quyen loi

  13:44 | Thứ năm 25/05/2006 (GMT+7)

  Khong dang ky lai van dam bao quyen loi

  Quyen loi cua nha dau tu nuoc ngoai se duoc dam bao theo nguyen tac dung luat dinh va phu hop voi nhung cam ket moi nhat cua Viet Nam trong tien trinh gia nhap To chuc Thuong mai The gioi (WTO), cho du nha dau tu co quyet dinh dang ky lai hay khong. Do la thong diep cua Ban soan thao Du thao Nghi dinh quy dinh ve viec doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai va hop dong hop tac kinh doanh dang ky lai theo Luat Doanh nghiep va Luat Dau tu. Voi tuyen bo nay, e ngai..

 • Chuyen 6 doanh nghiep FDI thanh cong ty co phan

  23:46 | Thứ sáu 17/09/2004 (GMT+7)

  Theo thong bao ngay 17/9 cua Cuc Dau tu nuoc ngoai, Bo Ke hoach va Dau tu, ngay 16/9, Pho thu tuong Nguyen Tan Dung da dong y ve nguyen tac cho 6 doanh nghiep co von dau tu truc tiep nuoc ngoai (FDI) chuyen sang hoat dong theo hinh thuc cong ty co phan.

 • Von nuoc ngoai vao bat dong san tang vot

  08:00 | Thứ ba 27/11/2007 (GMT+7)

  Theo thong ke cua Cuc Dau tu nuoc ngoai, tinh den het thang muoi mot tong von dau tu nuoc ngoai thu hut duoc da vuot 15 ti USD, vuot con so du kien cua ca nam 2 ti USD, dat ky luc tu truoc den nay. Trong do co gan 1.300 du an moi duoc cap giay chung nhan dau tu voi tong von dang ky tren 13,4 ti USD; 314 du an tang von dau tu hon 1,6 ti USD.

 • Vi sao 2 thu truong Bo NN PTNT bi khoi to

  10:30 | Thứ ba 31/12/2002 (GMT+7)

  Theo tai lieu cua co quan dieu tra, ong Nguyen Thien Luan va Nguyen Quang Ha da ky nhieu cong van giup giam doc Cong ty Tiep thi - dau tu NN-PTNT La Thi Kim Oanh vay tien ngan hang va Cuc Dau tu phat trien Ha Noi trong du an mua cai tao khach san Planet (120 Quan Thanh, Ha Noi). 17 ty dong da bi tham o, chi tieu trai phep trong thuong vu nay.

 • Rut tien de dang chi tien vo tu

  09:01 | Thứ năm 20/11/2003 (GMT+7)

  Rut tien de dang chi tien vo tu

  Ngay 19-11, hoi dong xet xu (HDXX) Toa an TP Ha Noi da tien hanh tham van bi cao La Thi Kim Oanh va cac nhan chung, nguoi co quyen va nghia vu lien quan xung quanh viec Cong ty Tiep thi vay mot cach qua de dang tien cua ba ngan hang len den hang chuc ti dong, cung nhu viec bi cao Oanh da chi tien het suc “vo tu” tu cac khoan vay nay.

 • Ca mot dan voi da chui qua lo kim

  10:21 | Thứ sáu 02/06/2006 (GMT+7)

  Ca mot dan voi da chui qua lo kim

  "Lo kim" 3: Quan ly nha nuoc ve tai chinh cua Bo Tai chinh Bo Tai chinh la co quan duoc Nha nuoc giao cho nhiem vu quan ly cac nguon chi thu, ngan sach trong do co nguon von ODA. De thuc hien viec quan ly cac nguon von dau tu, tu nhung nam 80-90, Bo Tai chinh thanh lap Tong cuc Dau tu va cac cuc dau tu va phat trien bam sat tung cong trinh xay dung, ra soat vao tung van ban thanh quyet toan, ra soat tung dinh muc, don gia, khoi luong cong trinh trong cac van ban..

 • Ai chiu trach nhiem quan ly von ngan sach o PMU 18

  12:05 | Thứ năm 13/04/2006 (GMT+7)

  Ai chiu trach nhiem quan ly von ngan sach o PMU 18

  Bao TS da nhan duoc hang ngan y kien phan hoi cua doc gia trong va ngoai nuoc noi ve trach nhiem cua cua cac Bo, nganh duoc Chinh phu phan cong quan ly nguon von ODA. Chung toi xin trich dang y kien cua Tien sy Tran Nhon, nguyen Thu truong Bo Thuy loi, ve trach nhiem cua cac bo nganh trong vu tieu cuc o PMU 18.

 • Chinh sach thu hut von dau tu truc tiep chua cu the

  07:43 | Thứ hai 02/07/2007 (GMT+7)

  Chinh sach thu hut von dau tu truc tiep chua cu the

  Trong 6 thang dau nam, ket qua thu hut va su dung nguon von dau tu nuoc ngoai (DTNN) tiep tuc tang hon so voi cung ky nam truoc. Nhung theo Cuc Dau tu Nuoc ngoai-Bo Ke hoach va Dau tu, so voi co hoi hien co (lan song dau tu moi tu Nhat Ban, Han Quoc, Dai Loan, Hoa Ky, Trung Dong,...)

 • Quan ly ODA Tai chinh chat se khong co tieu cuc

  12:01 | Thứ ba 18/04/2006 (GMT+7)

  Quan ly ODA Tai chinh chat se khong co tieu cuc

  "Viec chi tieu su dung kinh phi cua cac PMU khong the qua mat duoc kho bac va cac co quan giam sat tai chinh vi ho truc tiep theo doi, kiem tra va cap phat von thanh toan cac khoi luong cong trinh", Tien si Tran Nhon, Nguyen thu truong Bo Thuy loi, nhan xet.

 • La Thi Kim Oanh doi doi chieu lai hoa don vay no

  20:18 | Thứ ba 18/11/2003 (GMT+7)

  La Thi Kim Oanh doi doi chieu lai hoa don vay no

  Chieu qua, La Thi Kim Oanh la nguoi dau tien trong so 8 bi cao tra loi tham van HDXX. Binh tinh va tu tin ngoi truoc vanh mong ngua, bi cao cho rang khoan vay cua Cong ty Tiep thi duoc de cap trong cao trang chi la con so phien dien do ngan hang cung cap, chua duoc doi chung voi tai lieu cua cong ty.

 • De nghi xu ly 4 can bo giup tu tu La Thi Kim Oanh vay von

  11:02 | Thứ tư 12/01/2005 (GMT+7)

  Co quan Canh sat dieu tra Bo Cong an moi day da kien nghi xu ly hanh chinh nghiem khac ong Tran Ky (nguyen cuc pho Cuc Dau tu va phat trien Ha Noi) do "da xac nhan khong dung quy dinh vao mot so cong van xin van von cua Cong ty Tiep thi Dau tu nong nghiep va phat trien nong thon".

 • La Thi Kim Oanh thua nhan chiem dung von cua ngan hang

  18:54 | Thứ tư 19/11/2003 (GMT+7)

  La Thi Kim Oanh thua nhan chiem dung von cua ngan hang

  Sang nay, nguyen giam doc Cong ty Tiep thi La Thi Kim Oanh khai vay hon 42 ty dong tu 3 ngan hang dau tu vao du an khu trien lam nong nghiep. Song chi mot phan so tien duoc su dung, con lai chi vao nhung muc dich khac. Bi cao thanh minh rang khong chiem dung von lam cua rieng, ma phuc vu "muc dich chung, trong sang".

 • Vu La Thi Kim Oanh Bi cao khen nhau truoc toa

  19:03 | Thứ sáu 26/03/2004 (GMT+7)

  Vu La Thi Kim Oanh Bi cao khen nhau truoc toa

  Tron ngay xet xu thu nam, cac luat su da tham van xong 8 bi cao cung nhung nguoi lien quan. Nhieu cau hoi dat ra da bi chu toa ngat loi vi ngoai noi dung vu an, cac luat su van cuong quyet bao ve chinh kien cua minh. La Thi Kim Oanh nhieu lan ngoi khen dong nghiep va nhung "an nhan" tung giup do bi cao.

 • Vi sao hai vu truong Bo NN PTNT bi khoi to

  10:10 | Thứ sáu 17/01/2003 (GMT+7)

  Co quan chuc nang cho biet, ong Phan Van Quan (hien la Vu truong Vu Tai chinh ke toan) va Huynh Xuan Hoang (vua bi thoi chuc Vu truong Vu Ke hoach quy hoach) bi khoi to la de dieu tra sai pham trong quan ly va trinh lanh dao Bo NN-PTNT ky cac van ban tao dieu kien cho La Thi Kim Oanh tham o hang ty dong.

 • Lich cup dien ngay 25 10

  23:15 | Chủ nhật 23/10/2005 (GMT+7)

  * Tai Ha Noi: Q.Hoan Kiem: Hai Ba Trung, Phan Boi Chau, Tong cuc Dau tu, KS Dong Loi, Sai Gon Thuong Tin (5g-15g30). Q.Hai Ba Trung: Le Quy Don, Lo Duc, Nguyen Cong Tru, Yersin, Tang Bat Ho, Han Thuyen, TT 108 (7g-16g).

 • Vien Kiem sat de nghi tu hinh La Thi Kim Oanh

  08:33 | Thứ năm 27/11/2003 (GMT+7)

  Vien Kiem sat de nghi tu hinh La Thi Kim Oanh

  Sau 8 ngay xet xu, hom qua, dai dien Vien KSND Ha Noi da cong bo ban luan toi doi voi 8 bi cao trong vu an La Thi Kim Oanh va de nghi tuyen phat tu hinh bi cao nay. Hai cuu Thu truong Bo NN-PTNT Nguyen Quang Ha va Nguyen Thien Luan bi de nghi 36-42 thang tu; phat 3 bi cao o Cong ty Tiep thi tu 11-18 nam tu; 4 bi cao nguyen la quan chuc Bo NN-PTNN tu 3-5 nam tu.

 • Bo Ke hoach Dau tu thieu trach nhiem trong du an Rusalka

  08:45 | Thứ tư 03/05/2006 (GMT+7)

  Bo Ke hoach Dau tu thieu trach nhiem trong du an Rusalka

  Khi la Vu truong Vu Dau tu nuoc ngoai, ong Nguyen Bich Dat truc tiep soan thao quy dinh “sieu lua” Nguyen Duc Chi khong duoc chuyen nhuong du an khu nghi mat cao cap Rusalka. Nhung khi tro thanh Thu truong Bo KH-DT, ong Dat lai ky van ban cho phep duoc sang nhuong mot phan du an.

 • Thu truong Nguyen Quang Ha phu nhan viec ky vay tien

  11:33 | Chủ nhật 23/11/2003 (GMT+7)

  Thu truong Nguyen Quang Ha phu nhan viec ky vay tien

  Hom nay, HDXX vu an Cong ty Tiep thi nong nghiep chuyen sang tham van nguyen thu truong Bo NN-PTNT Nguyen Quang Ha ve viec ky 7 cong van bao lanh cho La Thi Kim Oanh vay tien ngan hang gay that thoat hon 39 ty dong. Bi cao 66 tuoi khai chi ky thay khi bo truong vang nha va hoan toan khong biet den hau qua cac cong van do.

 • Thanh lap Cuc Dau tu nuoc ngoai

  08:37 | Thứ sáu 13/06/2003 (GMT+7)

  Chinh phu vua cho phep Bo Ke hoach Dau tu thanh lap Cuc Dau tu nuoc ngoai va Cuc Phat trien doanh nghiep nho va vua. Cuc Dau tu nuoc ngoai duoc thanh lap tren co so sap nhap Vu quan ly du an, Vu dau tu nuoc ngoai va mot phan Vu phap luat, xuc tien dau tu.

 • Kien nghi cach chuc pho chu tich Khanh Hoa va cuc pho Cuc Dau tu nuoc ngoai

  12:16 | Thứ tư 08/11/2006 (GMT+7)

  Hom qua 7-11, cac co quan to tung trung uong da thong nhat kien nghi Thu tuong Chinh phu xu ly ky luat hanh chinh mot so ca nhan co sai pham trong vu an Nguyen Duc Chi lua dao, chiem doat tai san. Theo do, cac co quan chuc nang da kien nghi cach chuc doi voi Pho Chu tich UBND tinh Khanh Hoa Nguyen Thi Thu Hang va pho cuc truong Cuc Dau tu nuoc ngoai (Bo KH-DT) Mai Thi Thu.

 • Sap co cac du an FDI lon dau tu vao VN

  08:39 | Thứ hai 10/07/2006 (GMT+7)

  Sap co cac du an FDI lon dau tu vao VN

  Hien nay, Cuc Dau tu nuoc ngoai thuoc Bo Ke hoach dau tu dang tiep nhan ho so va chuan bi xem xet cap phep cho rat nhieu du an dau tu nuoc ngoai lon voi so von tu hang tram trieu cho den gan 2 ty USD. Linh vuc cong nghiep: trong so cac du an lon dang duoc Cuc dau tu nuoc ngoai xu ly dang chu y co du an Cong ty TNHH Tycoons Worldwide Steel voi so von len den hon 1 ty USD. Day la du an duoc Tap doan san xuat thep Tycoons WorldWide Group - Dai Loan du dinh dau tu..

 • De nghi khoi to Pho Cuc truong Cuc Dau tu nuoc ngoai

  09:11 | Thứ tư 24/10/2007 (GMT+7)

  Lien quan den vu “sieu lua” Nguyen Duc Chi, Co quan CSDT - Bo Cong an da kien nghi Vien KSND Toi cao va Toa an xem xet khoi to ba Nguyen Thi Thu Hang- Pho Chu tich UBND Tinh Khanh Hoa va Cuc pho Cuc Dau tu nuoc ngoai Bo KH-DT Mai Thi Thu.

 • Thanh lap Cuc Dau tu nuoc ngoai

  08:28 | Thứ sáu 13/06/2003 (GMT+7)

  Thanh lap Cuc Dau tu nuoc ngoai

  Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh so 61/2003ND-CP quy dinh chuc nang, nhiem vu, quyen han va to chuc Bo may cua Bo KH-DT. Nghi dinh cung cho phep Bo duoc thanh lap Cuc Dau tu nuoc ngoai va Cuc Phat trien DN nho va vua, tren co so sap nhap Vu Quan ly du an, Vu Dau tu nuoc ngoai va mot phan Vu Phap luat, xuc tien dau tu.

 • Don lan song moi tu Dai Loan

  23:49 | Chủ nhật 21/08/2005 (GMT+7)

  Don lan song moi tu Dai Loan

  Viet Nam la dia diem dau tien duoc doanh nhan Dai Loan lua chon de dau tu trong giai doan sap toi. Rat nhieu nha dau tu Dai Loan khong chi khang dinh nhu vay ma con dua ra nhung cam ket cu the voi Cuc Dau tu nuoc ngoai trong chuyen di keu goi dau tu tai Dai Loan tu ngay 10 den 17/8 vua qua.

 • Von FDI co the dat 13 ti USD

  12:54 | Thứ bảy 01/09/2007 (GMT+7)

  Von FDI co the dat 13 ti USD

  Thong ke moi nhat tu Cuc Dau tu nuoc ngoai - Bo Ke hoach va Dau tu, nguon von dau tu nuoc ngoai (FDI) tiep tuc do manh vao VN.

 • Doanh nghiep Dai Loan dau tu vao Viet Nam Se vuot 11 ti USD

  04:03 | Thứ hai 22/08/2005 (GMT+7)

  Doanh nghiep Dai Loan dau tu vao Viet Nam Se vuot 11 ti USD

  “VN dang la mot trong nhung lua chon dau tien cua chung toi khi dau tu ra nuoc ngoai”, nhieu doanh nghiep (DN) Dai Loan khang dinh nhu vay voi doan xuc tien dau tu cua Cuc Dau tu nuoc ngoai (Bo Ke hoach - dau tu) to chuc trong chuyen cong tac tai Dai Loan tu 10 den 17-8. Se co mot lan song dau tu tiep theo cua cac DN Dai Loan vao VN?


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0