Chu nhiem Tong cuc

Friday, 27/05/2016 21:13
 • 160 uy vien chinh thuc duoc bau vao BCH Trung uong khoa X

  12:53 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  160 uy vien chinh thuc duoc bau vao BCH Trung uong khoa X

  >> Danh sach uy vien chinh thuc va uy vien du khuyet BCH T.U Dang khoa XSang nay (24/4), Dai hoi Dang X da hoan thanh viec bau BCH Trung uong khoa X. Theo ket qua kiem phieu tai dai hoi cac uy vien bo chinh tri khoa IX tai cu deu trung vao ban chap hanh khoa X. Co 160 uy vien chinh thuc duoc bau vao BCH Trung uong.

 • Thu tuong bo nhiem moi nhan su cao cap

  09:33 | Thứ bảy 10/02/2007 (GMT+7)

  Ngay 7/2, Thu tuong Nguyen Tan Dung ky quyet dinh bo nhiem, thang quan ham cho mot so can bo thuoc Bo Quoc phong, gom: Bo nhiem Trung tuong Pham Xuan Hung giu chuc Giam doc Hoc vien Quoc phong. Bo nhiem Thieu tuong Do Ba Ty giu chuc Tu lenh Quan khu 2. Bo nhiem Thieu tuong Le Huu Duc giu chuc Tu lenh Quan chung Phong khong - Khong quan. Bo nhiem Thieu tuong Nguyen Dang Sap giu chuc Chinh uy Quan khu Thu do... Bo nhiem Thieu tuong Nguyen Van Chinh giu chuc Pho..

 • Ket qua bau cu co gi dang chu y

  07:01 | Thứ ba 25/04/2006 (GMT+7)

  Ket qua bau cu co gi dang chu y

  Sang 24-4, danh sach 181 uy vien trung uong khoa X (160 chinh thuc va 21 du khuyet) da duoc cong bo voi nhieu thay doi co cau nhan su ca cap dia phuong va trung uong.

 • Danh sach Uy vien BCH Trung uong khoa X

  17:33 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Chieu 24/4, BCH TU khoa X da hop phien dau tien bau Tong bi thu, Bo Chinh tri, Ban Bi thu, Uy ban Kiem tra TU va bau Chu nhiem Uy ban Kiem tra TU. Duoi day la danh sach uy vien BCH TU khoa X gom 160 uy vien chinh thuc va 21 uy vien du khuyet.

 • Ky 2 Cuoc dau to giua nhung nguoi dong doi

  23:58 | Thứ năm 07/06/2007 (GMT+7)

  Ky 2 Cuoc dau to giua nhung nguoi dong doi

  Ngay sau dem van nghe day "bao tap” ay, truoc khi "hanh quan" den nha tuong Nguyen Chi Thanh, nha tho Hoang Cam da phai dong vien cac lien anh lien chi: "Chieu nay, chung ta phai chien thang. Minh hay coi day la mot tran danh quyet dinh. Nghe thuat dan toc phai thang cai giao dieu, cai kieu cang va cai te thieu van hoa cua mot so nguoi co ngoc trong tay ma dap nat. Chung minh chac chan co "phao" lon Nguyen Chi Thanh yem tro". Va roi nhung nguoi dong doi vua ket..

 • Ba chuc vu co the duoc phong ham dai tuong

  12:33 | Thứ năm 07/04/2005 (GMT+7)

  Do la 3 chuc vu Bo truong Bo Quoc phong, Tong Tham muu truong Quan doi Nhan dan Viet Nam, Chu nhiem Tong cuc Chinh tri.

 • Danh sach Ban chap hanh Trung uong X

  15:47 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Danh sach Ban chap hanh Trung uong X

  15h chieu nay, ong Dao Duy Quat, Pho ban Tu tuong Van hoa Trung uong da thong bao danh sach 160 dai bieu trung cu uy vien chinh thuc va 21 dai bieu trung cu uy vien du khuyet BCH Trung uong khoa X.

 • Danh sach Ban chap hanh trung uong X

  15:19 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Danh sach Ban chap hanh trung uong X

  Pho ban tu tuong van hoa trung uong Dao Duy Quat chieu 24/4 cho bao chi biet, dai hoi da bau 160 uy vien chinh thuc va 21 uy vien du khuyet vao BCH TU X. Tat ca truong hop tu ung cu va do cac doan de cu deu khong trung uy vien chinh thuc.

 • Xay dung moi truong van hoa trong toan quan

  00:38 | Thứ hai 08/10/2007 (GMT+7)

  "Cuoc van dong xay dung moi truong van hoa gan voi phong trao toan dan doan ket xay dung doi song van hoa da thu duoc ket qua ruc ro" - Do la nhan xet cua trung tuong Pham Hong Thanh, Pho chu nhiem Tong cuc Chinh tri tai hoi nghi so ket to chuc tai Quan khu 2 vao ngay 6.10.2007.

 • 16 tuong quan doi duoc keo dai thoi han phuc vu tai ngu

  10:25 | Thứ sáu 15/12/2006 (GMT+7)

  Ngay 14-12, Thu tuong Chinh phu da ky Quyet dinh 1642 keo dai thoi han phuc vu tai ngu theo Luat Si quan QDND Viet Nam doi voi 16 tuong quan doi thuoc Bo Quoc phong.

 • 16 tuong quan doi duoc keo dai thoi han phuc vu tai ngu

  15:35 | Thứ sáu 15/12/2006 (GMT+7)

  Ngay 14/12, Thu tuong Chinh phu da ky Quyet dinh 1642 keo dai thoi han phuc vu tai ngu theo Luat Si quan Quan doi nhan dan Viet Nam doi voi 16 tuong quan doi thuoc Bo Quoc phong.

 • Dai tuong Chu Huy Man va Thuong tuong Bui Thien Ngo tu tran

  12:42 | Chủ nhật 02/07/2006 (GMT+7)

  Dai tuong Chu Huy Man va Thuong tuong Bui Thien Ngo tu tran

  Chieu 1/7, Dai tuong Chu Huy Man, nguyen Uy vien Bo Chinh tri, nguyen Pho chu tich Hoi dong Nha nuoc, nguyen Chu nhiem Tong cuc Chinh tri Quan doi nhan dan VN da qua doi tai Ha Noi. Dai tuong Chu Huy Man ten that la Chu Van Dieu, sinh nam 1913, que o xa Hung Hoa, huyen Hung Nguyen, tinh Nghe An. Ong tham gia hoat dong cach mang tu nam 1929, gia nhap Dang Cong san VN nam 1930 trong phong trao Xo viet Nghe Tinh. Ong giu chuc vu Chu tich Ban Quan chinh khu C (gom 6..

 • Thuong tuong Song Hao da tu tran

  08:48 | Thứ tư 14/01/2004 (GMT+7)

  Thuong tuong Song Hao da tu tran

  Thuong tuong Song Hao, nguyen bi thu Trung uong Dang Cong san VN, chu nhiem Tong cuc Chinh tri Quan doi nhan dan VN, bo truong Bo Lao dong - thuong binh - xa hoi, chu nhiem Uy ban Kiem tra trung uong, chu tich lam thoi Hoi Cuu chien binh VN - da tu tran hoi 1g22 ngay 9-1-2004 tai Benh vien trung uong quan doi 108, Ha Noi, huong tho 87 tuoi.

 • Thuong tuong Song Hao tu tran

  21:53 | Thứ ba 13/01/2004 (GMT+7)

  Thuong tuong Song Hao tu tran

  Ban chap hanh Trung uong Dang Cong san Viet Nam, Quoc hoi nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam, Chu tich nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam, Chinh phu nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam, Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam, Dang uy Quan su Trung uong, Bo Quoc phong, Tong cuc Chinh tri Quan doi nhan dan Viet Nam, Uy ban Kiem tra Trung uong, Bo Lao dong - Thuong binh va Xa hoi, Hoi Cuu chien binh Viet Nam, Tinh uy Nam Dinh va gia dinh vua bao..

 • Dai tuong Chu Huy Man Thuong tuong Bui Thien Ngo qua doi

  23:15 | Thứ bảy 01/07/2006 (GMT+7)

  Dai tuong Chu Huy Man Thuong tuong Bui Thien Ngo qua doi

  Chieu qua, 1/7, dai tuong Chu Huy Man, nguyen Uy vien Bo Chinh tri, nguyen Pho Chu tich Hoi dong Nha nuoc, nguyen Chu nhiem Tong cuc Chinh tri, da qua doi tai Benh vien Trung uong Quan doi 108 Ha Noi.

 • Dai tuong Chu Huy Man va Thuong tuong Bui Thien Ngo tu tran

  11:50 | Chủ nhật 02/07/2006 (GMT+7)

  Dai tuong Chu Huy Man va Thuong tuong Bui Thien Ngo tu tran

  Dai tuong Chu Huy Man, nguyen Uy vien Bo Chinh tri, nguyen Pho chu tich Hoi dong Nha nuoc, nguyen Chu nhiem Tong cuc Chinh tri Quan doi nhan dan VN da qua doi tai Ha Noi chieu qua 1.7.2006.

 • Dai tuong Chu Huy Man thuong tuong Bui Thien Ngo qua doi

  01:25 | Chủ nhật 02/07/2006 (GMT+7)

  Dai tuong Chu Huy Man thuong tuong Bui Thien Ngo qua doi

  Chieu qua (1-7), dai tuong Chu Huy Man, nguyen uy vien Bo Chinh tri, nguyen pho chu tich Hoi dong Nha nuoc, nguyen chu nhiem Tong cuc Chinh tri, da qua doi tai Benh vien Trung uong quan doi 108 Ha Noi.

 • Dai tuong Chu Huy Man va thuong tuong Bui Thien Ngo tu tran

  15:31 | Chủ nhật 02/07/2006 (GMT+7)

  Dai tuong Chu Huy Man va thuong tuong Bui Thien Ngo tu tran

  Dai tuong Chu Huy Man, nguyen Uy vien Bo Chinh tri, nguyen Pho chu tich Hoi dong Nha nuoc, nguyen Chu nhiem Tong cuc Chinh tri Quan doi nhan dan VN da qua doi tai Ha Noi chieu qua 1/7/2006.

 • Cu hanh trong the le tang Dai tuong Chu Huy Man

  00:31 | Thứ sáu 07/07/2006 (GMT+7)

  Le truy dieu Dai tuong Chu Huy Man, nguyen: Uy vien Bo Chinh tri, Pho chu tich Hoi dong Nha nuoc, Pho bi thu Dang uy Quan su T.U, Chu nhiem Tong cuc Chinh tri QDND Viet Nam da duoc cu hanh trong the luc 15 gio ngay 6.7 tai Ha Noi. Du le truy dieu co: Tong bi thu Nong Duc Manh, nguyen Tong bi thu Le Kha Phieu, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet, Pho thu tuong Pham Gia Khiem… cung dong dao cac vi lao thanh cach mang, tuong linh, si quan QDND Viet Nam…

 • Dai hoi Doan TNCS Ho Chi Minh quan doi

  00:53 | Thứ bảy 08/12/2007 (GMT+7)

  Tu ngay 7 - 8.12, tai Ha Noi da dien ra Dai hoi Doan TNCS Ho Chi Minh quan doi lan thu VII, nhiem ky 2007 - 2012. Toi du co Dai tuong Phung Quang Thanh, Uy vien Bo Chinh tri, Bo truong Bo Quoc phong; Dai tuong Le Van Dung, Bi thu T.U Dang, Chu nhiem Tong cuc Chinh tri Quan doi nhan dan Viet Nam; Uy vien du khuyet T.U Dang, Bi thu thu nhat T.U Doan Vo Van Thuong cung hon 400 dai bieu la cac chien si tre.

 • Ba chuc vu co the duoc phong Dai tuong quan doi

  20:35 | Thứ năm 07/04/2005 (GMT+7)

  (Ha Noi) - Bo truong Bo Quoc phong, Tong Tham muu truong Quan doi nhan dan Viet Nam, Chu nhiem Tong cuc Chinh tri se duoc phong quan ham cao nhat la Dai tuong.

 • Khong the su dung truc thang cuu ho vi qua xa

  07:32 | Thứ ba 23/05/2006 (GMT+7)

  TP - Thuong tuong Le Van Dung, Bi thu TW Dang, Chu nhiem Tong cuc Chinh tri QDND Viet Nam cho biet nhu vay trong cuoc trao doi voi PV Tien phong ve viec cuu ho ngu dan mien Trung gap nan tren vung bien quoc te do con bao Chanchu vua qua .

 • Cu hanh trong the le tang Dai tuong Chu Huy Man

  08:11 | Thứ sáu 07/07/2006 (GMT+7)

  Cu hanh trong the le tang Dai tuong Chu Huy Man

  Le truy dieu dai tuong Chu Huy Man - nguyen uy vien Bo Chinh tri, nguyen pho chu tich Hoi dong Nha nuoc, nguyen pho bi thu Dang uy Quan su trung uong, nguyen chu nhiem Tong cuc Chinh tri quan doi nhan dan VN - da duoc cu hanh trong the luc 15h ngay 6/7/2006 tai nha tang le quoc gia, so 5 Tran Thanh Tong, Ha Noi.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0