Chien si thi dua

Sunday, 29/05/2016 01:06
 • Guong mat tre thanh pho 30 nam

  15:20 | Thứ tư 30/03/2005 (GMT+7)

  Guong mat tre thanh pho 30 nam

  TS xin gioi thieu den ban doc danh sach, tom tat qua trinh phan dau, ren luyen va thanh tich cua cac ca nhan tieu bieu duoc de cu tham gia cuoc binh chon "Guong mat tre 30 nam", cung the le va Phieu binh chon de ban doc tham khao.

 • De nghi phong chien si thi dua cho ong giam doc bat thuong

  06:45 | Thứ hai 05/12/2005 (GMT+7)

  Trung tam Y te huyen Huong Tra (Thua Thien - Hue) vua lap ho so va chuyen So Y te tinh cong nhan danh hieu chien si thi dua cap co so nam 2005 cho mot so lanh dao va can bo cua trung tam.

 • Tong Bi thu Le Duan voi luc luong Canh ve

  16:03 | Thứ tư 04/04/2007 (GMT+7)

  Tong Bi thu Le Duan voi luc luong Canh ve

  Tong Bi thu Le Duan la mot nha lanh dao loi lac cua cach mang Viet Nam, la mot trong nhung hoc tro xuat sac cua Chu tich Ho Chi Minh. Trong nhung nam thang truoc day, Luc luong Canh ve da tham gia bao ve Tong Bi thu Le Duan tuyet doi an toan. Tong Bi thu da danh tinh cam va su quan tam dac biet doi voi Luc luong CAND noi chung, Luc luong Canh ve noi rieng. Thuc thi nhung nhiem vu dac biet Nhung nam thang hoat dong bi mat o mien Nam, dong chi Le Duan da duoc can..

 • Phong tang danh hieu chien si thi dua toan quoc cho 25 ca nhan xuat sac

  00:01 | Thứ năm 19/01/2006 (GMT+7)

  Ngay 18/1, Thu tuong Chinh phu da ky quyet dinh ve viec phong tang danh hieu Chien si thi dua toan quoc cho 25 ca nhan co thanh tich xuat sac trong phong trao thi dua yeu nuoc, gop phan vao su nghiep xay dung va bao ve To quoc XHCN.

 • Chien si thi dua toan quoc duoc tuyen thang vao DH Quoc gia Ha Noi

  15:19 | Thứ năm 05/04/2007 (GMT+7)

  Chieu qua 4/4, DH Quoc gia Ha Noi chinh thuc cong bo quy dinh ve tuyen thang va uu tien xet tuyen. Theo do, DH Quoc gia Ha Noi se tuyen thang va uu tien xet tuyen voi so luong khong han che. Dac biet, trong so nhung doi tuong duoc tuyen thang co Anh hung lao dong, Anh hung luc luong vu trang nhan dan, Chien si thi dua toan quoc da co bang tot nghiep THPT hoac tuong duong.

 • Tu pham nhan tro thanh chien si thi dua

  08:03 | Thứ năm 06/10/2005 (GMT+7)

  Tu pham nhan tro thanh chien si thi dua

  Mot thoi tung la linh, vao sinh ra tu trong chien tranh van vung vang song. Nhung sau khi ve nghi che do mat suc, suc hut cua nhung dong tien kiem duoc qua de da cuon vao anh Nguyen Van Nguyen vao vong kinh doanh trai phap luat.

 • Bien bao cao tong ket thanh sang kien khoa hoc

  12:35 | Thứ bảy 03/03/2007 (GMT+7)

  Moi day, trong khi lam ho so gui Ban Thi dua khen thuong tinh TT-Hue de xin binh xet chien si thi dua cap tinh, nam hoc 2005-2006, ong Tran Bang - Chu tich CD nganh giao duc tinh TT-Hue da "be" nguyen si ban bao cao tong ket giua nhiem ky cua CD nganh giao duc tinh thanh... "bao cao sang kien kinh nghiem", hay goi cach khac la "sang kien khoa hoc" de lam tieu chi xin binh xet chien si thi dua cap tinh! Trong ban de nghi gui Ban Thi dua khen thuong tinh, ong Tran..

 • Dai hoi thi dua yeu nuoc TP Ha Noi 2000 2005

  00:35 | Thứ tư 29/06/2005 (GMT+7)

  Den du co Chu tich nuoc Tran Duc Luong, nguyen Tong bi thu Do Muoi.Tai Dai hoi thi dua yeu nuoc TP Ha Noi 2000 - 2005, co 2 don vi duoc Chu tich nuoc tang danh hieu Anh hung Lao dong la Truong Trung hoc co so Trung Vuong va Cong ty Moi truong do thi Ha Noi; 248 chien si thi dua cap thanh pho duoc tuyen duong.

 • Thu tuong Phan Van Khai Phat huy truyen thong Bo doi Cu Ho lap nhieu thanh tich xuat sac hon nua

  23:34 | Thứ bảy 11/12/2004 (GMT+7)

  Chieu 11/12, tai Ha Noi, Dang uy Quan su T.U va Bo Quoc phong da to chuc gap mat hon 350 dai bieu anh hung, chien si thi dua va cac dien hinh tien tien xuat sac trong phong trao thi dua quyet thang trong toan quan nhan ky niem 60 nam ngay thanh lap Quan doi Nhan dan Viet Nam (22/12/1944-22/12/2004) va 15 nam ngay hoi quoc phong toan dan. Toi du co Thu tuong Phan Van Khai, Chu tich Uy ban T.U MTTQ Viet Nam Pham The Duyet, dai dien cac ban, nganh, doan the T.U.

 • Sang ngoi pham chat Viet Nam

  09:00 | Thứ tư 05/10/2005 (GMT+7)

  Sang ngoi pham chat Viet Nam

  1270 dai bieu uu tu dai dien cho cac don vi Anh hung, cac Anh hung, chien si thi dua, cac dien hinh xuat sac- tinh hoa cua phong trao thi dua yeu nuoc trong ca nuoc da tu hoi ve thu do Ha Noi tham du Dai hoi thi dua yeu nuoc toan quoc lan thu VII khai mac sang qua (4/10).

 • Vinh quang Viet Nam ton vinh nhung con nguoi binh di

  23:46 | Thứ bảy 01/09/2007 (GMT+7)

  Vinh quang Viet Nam ton vinh nhung con nguoi binh di

  Voi chu de "Hoi nhap", dem "Vinh quang Viet Nam" lan thu V nam 2007 dien ra toi nay (1/9/2007) tai Cung Van hoa Huu nghi Viet Xo da ton vinh 8 ca nhan va tap the la anh hung lao dong, chien si thi dua, cac guong dien hinh tien tien trong cong cuoc xay dung dat nuoc.

 • Cong an bao che cho trum ma tuy

  10:52 | Thứ năm 11/01/2007 (GMT+7)

  Cong an bao che cho trum ma tuy

  Ho la nhung canh sat hinh su, canh sat trat tu, 5 trong 7 nguoi truoc do la chien si thi dua. Ho tung duoc Bo Cong an, cong an thanh pho Ha Noi, tham chi duoc Chinh phu tang bang khen vi thanh tich dau tranh chong toi pham. Vay nhung ho cung da co nhung thoi diem bi dong tien cua bon toi pham lam loa mat, tro thanh bao ke cho toi pham ma tuy.

 • Co chong

  04:06 | Thứ hai 18/04/2005 (GMT+7)

  Vay la a co chong. Chong - ay la cai ma tu thuo hai muoi a khong bao gio mong co.

 • 170.000 sang kien de tai duoc cong nhan ap dung lam loi hon 6.000 ti dong

  23:57 | Thứ năm 28/07/2005 (GMT+7)

  Gan 400 dai bieu cac tap the, ca nhan anh hung lao dong, chien si thi dua, nhung dien hinh tien tien xuat sac khap moi mien dat nuoc da ve thu do Ha Noi du Dai hoi thi dua yeu nuoc trong cong nhan, vien chuc va lao dong (CNVC-LD) toan quoc lan thu VII, dung ngay ky niem 76 nam thanh lap Cong doan Viet Nam 28/7/2005. Cac dong chi: Do Muoi, nguyen Tong bi thu; Tran Dinh Hoan, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu T.U Dang, Truong ban To chuc T.U; Pham The Duyet, Chu tich Uy..

 • Tin giao duc khoa hoc

  23:54 | Thứ tư 16/08/2006 (GMT+7)

  Nganh giao duc Q.Tan Binh (TP.HCM) tuyen duong hon 1.000 giao vien va hoc sinh tai hoi nghi tong ket, tuyen duong hoc sinh gioi nam hoc 2005-2006 va phuong huong nhiem vu nam hoc moi. Trong do co 11 hoc sinh gioi toan quoc, 181 hoc sinh gioi cap thanh pho, 639 can bo - nhan vien giao vien dat danh hieu chien si thi dua, can bo quan ly gioi, giao vien gioi... Ngoai ra, UBND quan da tang giay khen cho 30 tap the tien tien va 41 phu huynh hoc sinh da co thanh tich..

 • Con do chem trong thuong vo chong Truong Cong an xa

  16:01 | Thứ tư 02/05/2007 (GMT+7)

  15h ngay 30/4, ten Hoang Van Thao, sinh nam 1980, tru tai thon Na Chuong, xa Luc Binh, huyen Bach Thong, tinh Bac Kan, da mang dao den nha anh Dinh Van Hong, Truong Cong an xa Luc Binh. Tai day, ten Thao da chem anh Hong 7 nhat; trong do co nhat lam gay xuong tay trai va co nhat lam dut han mot ben tai. Khong dung lai o do, ten Thao da chem chi Hoang Thi Nhoi (vo anh Hong) 2 nhat: 1 nhat vao vai, 1 nhat vao lung. Ngay sau do, vo chong anh Hong duoc dua di cap cuu..

 • Nhung ai duoc xet tuyen thang va uu tien

  09:43 | Thứ bảy 24/02/2007 (GMT+7)

  Nhung ai duoc xet tuyen thang va uu tien

  TP - Nhung doi tuong duoc xet tuyen thang vao cac truong dai hoc (DH), cao dang (CD) la Anh hung lao dong, Anh hung luc luong vu trang nhan dan, Chien si thi dua toan quoc da tot nghiep THPT hoac tuong duong.

 • Sai pham tai Cty Vat tu tong hop Phu Yen Vi sao chua xu ly duoc

  18:22 | Thứ ba 07/08/2007 (GMT+7)

  Sai pham tai Cty Vat tu tong hop Phu Yen Vi sao chua xu ly duoc

  TP- Cty Vat tu TH Phu Yen (VTTHPY) la “la co dau” cua DN nha nuoc tai tinh nay. GD Cty hien la Tinh uy vien, dai bieu HDND tinh, chien si thi dua toan quoc, duoc tang Huan chuong Lao dong. Phai chang vi vay, lanh dao tinh khong kien quyet chi dao xu ly nghiem sai pham cua Cty nay?

 • Phat bieu cua Thu tuong Phan Van Khai tai le be mac DH thi dua yeu nuoc lan thu VII

  21:51 | Thứ năm 06/10/2005 (GMT+7)

  Ngay 6/10/2005, Thu tuong Phan Van Khai, Chu tich Hoi dong Thi dua-Khen thuong Trung uong da co bai phat bieu quan trong trong buoi be mac Dai hoi thi dua yeu nuoc toan quoc lan thu VII.

 • Phan dau giu dan so duoi muc 89 trieu nguoi nam 2010

  14:52 | Thứ năm 11/08/2005 (GMT+7)

  Gan 200 dai bieu la chien si thi dua, dien hinh tien tien xuat sac o 64 tinh, thanh pho trong ca nuoc da du Dai hoi thi dua yeu nuoc nganh Dan so – Gia dinh – Tre em lan thu nhat (2001 – 2005) ngay 10/8, tai Ha Noi.

 • Khai mac Dai hoi nong dan dien hinh tien tien toan quoc lan thu II

  00:18 | Thứ năm 23/06/2005 (GMT+7)

  Sang 22.6, Dai hoi nong dan dien hinh tien tien toan quoc lan thu II da khai mac tai Ha Noi. Den du co nguyen Tong bi thu Do Muoi; Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu T.U Dang, Truong ban To chuc T.U Tran Dinh Hoan; Bi thu T.U Dang, Truong ban Dan van T.U Tong Thi Phong; Chu tich Doan Chu tich Uy ban T.U MTTQ Viet Nam Pham The Duyet... va 395 dai bieu la chien si thi dua, nong dan dien hinh tien tien, can bo Hoi Nong dan co thanh tich xuat sac dai dien cho 9 trieu can..

 • Tieu Bao Cong o Nhan Hoa

  11:22 | Thứ ba 15/03/2005 (GMT+7)

  Tieu Bao Cong o Nhan Hoa

  16 nam lam Truong Cong an xa thi 9 nam lien tuc Cong an xa do dat danh hieu Don vi Quyet thang, ban than anh 12 nam lien la Chien si thi dua cap tinh. Do la thanh tich cua dong chi Nguyen Ba Nam nguyen Truong Cong an xa Nhan Hoa, huyen My Hao.

 • Tong ket 10 nam Cuoc van dong ky cuong tinh thuong trach nhiem

  21:27 | Thứ tư 18/02/2004 (GMT+7)

  Trung tam Ky thuat tong hop - huong nghiep Le Thi Hong Gam (TP.HCM) tong ket 10 nam Cuoc van dong ky cuong - tinh thuong - trach nhiem (1993-2003) cua Bo GD-DT, Cong doan Giao duc Viet Nam. Trung tam da thuc hien nhung noi dung nhu: Nen nep ky cuong, Neu cao long nhan ai, Tinh than trach nhiem. Ket qua dat duoc la tren 10% chien si thi dua, giao vien gioi, tren 85% lao dong gioi, don vi tien tien ve the duc the thao...

 • 650 dien hinh tien tien du Dai hoi thi dua yeu nuoc nganh nong nghiep

  09:35 | Thứ ba 14/06/2005 (GMT+7)

  Ngay mai (15-6), Dai hoi thi dua yeu nuoc nganh nong nghiep va phat trien nong thon (NN-PTNT) lan 2-2005 se chinh thuc khai mac voi su tham du cua 650 dai bieu, dai dien cac tap the, ca nhan anh hung lao dong, chien si thi dua toan quoc, cac dien hinh tien tien... tren toan quoc.

 • Tu lieu mat ve dac cong Rung Sac

  00:37 | Thứ ba 21/06/2005 (GMT+7)

  Tu lieu mat ve dac cong Rung Sac

  Thang 7-1967, dao dien dien anh Ha Lan Joris Ivens co tang dien anh VN mot so may quay phim chay day cot hieu Paillard Bolex 16mm. Nha bao ky cuu Do Trong Hoi duoc nhan mot may de quay Dai hoi anh hung chien si thi dua toan Mien lan 2.

 • TP HCM Tung bung le hoi Ton vinh nghe nghiep

  23:41 | Chủ nhật 17/10/2004 (GMT+7)

  TP HCM Tung bung le hoi Ton vinh nghe nghiep

  Suot tu sang den toi 17-10-2004 tai TP.HCM, doc tuyen duong Le Duan, cong vien 30-4 da tung bung dien ra nhieu hoat dong le hoi “Ton vinh nghe nghiep” do Thanh doan to chuc.

 • Song chet voi nghe

  22:13 | Thứ năm 14/10/2004 (GMT+7)

  Song chet voi nghe

  Trong cong ty, ho la chien si thi dua nhieu nam lien. Nhung sang kien cai tien ky thuat, chuyen mon cua ho duoc ung dung hieu qua vao thuc te, dem lai loi ich thiet thuc cho don vi. Diem chung ro nhat trong ho la mot tinh yeu lon voi cong viec.

 • Day hoc thi dung nghi lam giau

  06:23 | Thứ sáu 18/11/2005 (GMT+7)

  Day hoc thi dung nghi lam giau

  Luc do, doi song giao vien co cuc hon bay gio rat nhieu. Toi da noi: "Neu nhu cuoc doi minh lam lai thi minh van di day hoc...".


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0