CD Y

Sunday, 29/05/2016 22:18
 • Cac truong CD cong bo so luong ho so dang ky thi

  13:35 | Thứ năm 07/06/2007 (GMT+7)

  Ho so dang ky du thi CD nam 2007 dat gan 530.000 bo, dat ty le 29% trong tong so ho so dang ky thi DH, CD; tuong duong nam truoc. Duoi day la thong ke chi tiet do Bo GD-DT cong bo ngay 6/6.

 • Thong ke so luong TS du thi CD 2007

  17:48 | Thứ năm 07/06/2007 (GMT+7)

  Thong ke so luong TS du thi CD 2007

  Bo GD-DT da tong hop so lieu thi sinh DKDT vao 179 truong CD trong toan quoc. Thi sinh co the tham khao so luong DKDT vao cac truong CD theo thong ke duoi day.

 • Thong ke so luong TS du thi CD 2007

  20:03 | Thứ năm 07/06/2007 (GMT+7)

  Thong ke so luong TS du thi CD 2007

  Bo GD-DT da tong hop so lieu thi sinh DKDT vao 179 truong CD trong toan quoc. Thi sinh co the tham khao so luong DKDT vao cac truong CD theo thong ke duoi day.

 • Cong bo luong ho so du thi vao 186 truong CD

  22:43 | Thứ năm 07/06/2007 (GMT+7)

  Bo GD-DT vua cong bo luong ho so dang ky du thi mua tuyen sinh nam 2007 cua 186 truong CD (CD) tren ca nuoc.

 • Diem thi DH Quy Nhon Tra Vinh Dien luc Su pham HN Chu Van An CD Y te Thai Nguyen HV Y duoc hoc

  12:40 | Thứ ba 31/07/2007 (GMT+7)

  Diem thi DH Quy Nhon Tra Vinh Dien luc Su pham HN Chu Van An CD Y te Thai Nguyen HV Y duoc hoc

  TT tiep tuc co diem thi cua truong DH Quy Nhon, DH Tra Vinh, DH Dien luc, DH Su pham HN, CD Y te Thai Nguyen, HV Y duoc hoc, DH Chu Van An.

 • Diem thi DH My thuat Cong nghiep HN DHSP TDTT Ha Tay DH Canh sat CD Y te Phu Tho

  15:13 | Thứ năm 24/08/2006 (GMT+7)

  Diem thi DH My thuat Cong nghiep HN DHSP TDTT Ha Tay DH Canh sat CD Y te Phu Tho

  TS tiep tuc co diem thi cua cac truong DH My thuat Cong nghiep Ha Noi, DH Su pham The duc the thao Ha Tay, DH Canh sat nhan dan, CD Y te Phu Tho.

 • DBSCL Co them nhieu truong cao dang dai hoc

  11:34 | Thứ năm 26/07/2007 (GMT+7)

  Ngay 24.7, Thu truong Bo GD-DT Pham Vu Luan cho biet tu dau nam den nay toan vung DBSCL da co them cac truong Dai hoc (DH) Bac Lieu, DH Kinh te Cong nghiep Long An, Cao dang (CD) Y te Can Tho, CD Y te Bac Lieu, CD Y te Long An.

 • Diem thi CD Co khi luyen kim Y te HN CDSP Ha Nam Ha Tinh Tay Ninh

  14:36 | Thứ ba 14/08/2007 (GMT+7)

  Diem thi CD Co khi luyen kim Y te HN CDSP Ha Nam Ha Tinh Tay Ninh

  Hom nay 14-8-2007, TS tiep tuc co diem thi truong CD Co khi luyen kim, CD Y te Ha Noi, CD Su pham Ha Nam, CD Su pham Ha Tinh, CD Su pham Tay Ninh.

 • Chi tieu trung cap CD Y te HN Tin hoc ESTIH Cong nghe Anhstanh KT KT Hoa Lu

  22:46 | Thứ năm 24/05/2007 (GMT+7)

  Chi tieu trung cap CD Y te HN Tin hoc ESTIH Cong nghe Anhstanh KT KT Hoa Lu

  Cac truong TCCN gom: CD Y te Ha Noi co 600 chi tieu CQ, 120 chi tieu VLVH; Ky thuat Tin hoc ESTIH co 1.200 chi tieu; Cong nghe Anhstanh co 450 chi tieu; KT-KT Hoa Lu co 450 chi tieu trong ky tuyen sinh TCCN 2007.

 • Thanh lap truong CD Viet Duc Y te Ha Noi

  21:14 | Thứ ba 11/04/2006 (GMT+7)

  Thanh lap truong CD Viet Duc Y te Ha Noi

  Bo truong Bo GD - DT Nguyen Minh Hien vua ky quyet dinh thanh lap 2 truong CD co ten noi tren. Theo do, tu nam 2006 hai truong CD Y te Ha Noi va CD Cong nghiep Viet Duc se co nhiem vu dao tao boi duong can bo trinh do CD...

 • Nganh y te co them mot truong CD

  18:00 | Thứ tư 16/03/2005 (GMT+7)

  Nganh y te co them mot truong CD

  Bo truong Bo GD-DT Nguyen Minh Hien vua ky quyet dinh thanh truong CD Y te Quang Ninh co nhiem vu dao tao va boi duong can bo co trinh do CD va cac trinh do thap hon trong linh Dieu duong, Ho sinh, Duoc si, Duoc ta tu nam 2005-2006.

 • Bon truong khong co ten trong cam nang tuyen sinh

  17:25 | Thứ ba 14/03/2006 (GMT+7)

  Bon truong khong co ten trong cam nang tuyen sinh

  Gom cac truong CD Van hoa nghe thuat Thai Binh, CD Cong nghiep Hue, CD Cong nghiep Tuy Hoa (Phu Yen) va CD Y te Phu Tho. Vu DH - Sau DH (Bo GD - DT) cho biet chieu nay.

 • Toan canh cac nganh hoc moi

  08:42 | Thứ hai 26/02/2007 (GMT+7)

  Toan canh cac nganh hoc moi

  TP - Cac truong thanh vien Dai hoc Quoc gia TPHCM mo 5 nganh hoc moi. Trong do, Truong DHKHTN mo nganh Cong nghe Moi truong, DH Quoc te mo nganh Khoa hoc may tinh, DHKHXH-NV mo nganh Cong tac xa hoi va Van hoa hoc, Khoa Kinh te mo nganh Luat dan su.

 • Nam 2006 co them 21 truong DH CD tuyen sinh

  13:20 | Thứ sáu 03/03/2006 (GMT+7)

  Bo GD-DT vua thong bao, nam 2006 ca nuoc co them 21 truong DH,CD duoc tuyen sinh. Trong do 7 truong dai hoc va 14 truong cao dang.

 • Diem chuan CD Xay dung Mien Tay CD Y Quang Nam CDKT Y te 2

  14:09 | Thứ năm 09/08/2007 (GMT+7)

  Hoi dong tuyen sinh cac truong CD Xay dung Mien Tay, CD Y te Quang Nam, CD Ky thuat Y te 2 vua cong bo diem chuan vao cac truong nay. Day la diem danh cho hoc sinh pho thong - khu vuc 3, moi khu vuc cach nhau 0,5 diem, moi doi tuong uu tien cach nhau 1 diem.

 • Tuyen sinh 2007 18 truong DH CD mo nganh moi

  10:54 | Thứ hai 29/01/2007 (GMT+7)

  Tuyen sinh 2007 18 truong DH CD mo nganh moi

  Thu truong Bo GD-DT Banh Tien Long vua ky quyet dinh mo nganh dao tao moi nam 2007 cho 18 truong DH, CD tren ca nuoc. Chi tieu tuyen sinh cua cac nganh moi nay nam trong tong chi tieu tuyen sinh he chinh quy duoc giao cho cac truong.

 • Them nam truong CD cong bo diem thi

  15:09 | Thứ sáu 27/07/2007 (GMT+7)

  Them nam truong CD cong bo diem thi

  Hom nay 27-7-2007, them bon truong CD da cong bo diem thi gom CD Kinh te - Ky thuat Kien Giang, CD Y te Quang Nam, CD Xay dung Mien Tay, CD Su pham Trung uong TP.HCM va khoi C he CD cua Truong DH Quang Nam.

 • Them 44 truong DH CD mo nganh moi

  18:19 | Thứ sáu 09/02/2007 (GMT+7)

  Thu truong Bo GD-DT Banh Tien Long vua ky quyet dinh cho 44 truong mo them nganh dao tao trong nam nay. Chi tieu tuyen moi nam trong tong chi tieu do Nha nuoc giao hang nam.

 • Diem chuan nam 2007 nganh Y Duoc

  09:01 | Thứ tư 27/02/2008 (GMT+7)

  Nam 2007, Y Duoc la mot trong nhung nganh co diem chuan cao. Ca tram thi sinh duoc 27 diem van truot DH Y Ha Noi. VnE gioi thieu diem chuan DH, CD vao nganh hoc nay.> Nhung nganh hoc "khat" nhan luc/ Tra diem tai day

 • DH Dieu duong Nam Dinh tuyen sinh khoa dau tien

  11:37 | Thứ ba 02/03/2004 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua co quyet dinh so 24/2004/QD-TTg thanh lap truong DH Dieu duong Nam Dinh tren co so truong CD Y te Nam Dinh. TS. Do Dinh Xuan, hieu truong nha truong cho biet: Nam hoc 2004-2005, se tuyen 50 chi tieu.

 • Diem chuan he CD SP Ha Tinh CD Y te Nghe An

  21:00 | Thứ ba 14/08/2007 (GMT+7)

  TS- Chieu 14- 8, GS-TS Nguyen Van Dinh, hieu truong- chu tich Hoi dong tuyen sinh Truong DH Ha Tinh (tinh Ha Tinh) da thong bao diem chuan nam 2007 doi voi cac nganh co to chuc thi vao he CD va trung cap chuyen nghiep cua truong.

 • Diem chuan 8 truong DH CD tiep theo cua mien Bac

  11:28 | Thứ ba 14/08/2007 (GMT+7)

  Do la cac truong DH San khau Dien anh, DH Su pham nghe thuat TW, DH Chu Van An, CD Cong nghiep thuc pham, CD Bach khoa Hung Yen, CD Cong nghe Thanh Do, CD Y te Nghe An, CD Cong van luu tru. Muc diem chuan tinh cho thi sinh o KV3.

 • Ky luat ha ngach luong 3 giao vien thi ho

  17:20 | Chủ nhật 10/09/2006 (GMT+7)

  So GD-DT Nghe An vua hop va de nghi ky luat ha ngach luong doi voi 3 giao vien da thi ho cho mot so thi sinh du tuyen vao Truong CD Y te Nghe An trong ky tuyen sinh 2003.

 • 15 truong DHCD cong bo diem xet tuyen va chi tieu NV2

  18:42 | Thứ ba 14/08/2007 (GMT+7)

  Do la cac truong: DH San khau Dien anh, DH Cong doan, Hoc vien Quan he Quoc te, DHDL Phuong Dong, DH Chu Van An, DH Van hoa TP.HCM, DH Su pham Ky thuat Hung Yen, DH An Giang, DHDL Van Lang, DH Tra Vinh, CD Y te Nghe An, CD Van thu luu tru Trung uong 1, CD Su pham Long An, CD Det may thoi trang TPHCM, va CD Su pham Binh Duong.

 • Hon 2000 chi tieu NV2 DH Vinh CD Y te Thanh Hoa

  16:32 | Thứ sáu 17/08/2007 (GMT+7)

  DH Vinh va CD Y te Thanh Hoa vua cong bo hang nghin chi tieu va muc diem xet tuyen cho NV2. Day la muc diem doi voi HS pho thong khu vuc 3, chua tinh diem uu tien doi tuong va khu vuc. Khu vuc ke tiep giam 0,5 diem, doi tuong ke tiep giam 1 diem.

 • CD Y te Thanh Hoa tuyen nguyen vong 2 toan quoc

  18:42 | Thứ năm 24/08/2006 (GMT+7)

  CD Y te Thanh Hoa tuyen nguyen vong 2 toan quoc

  Chieu 24/8, truong CD Y te Thanh Hoa chinh thuc thong bao tuyen 200 chi tieu nguyen vong (NV2). Thi sinh du thi khoi B toan quoc deu co the dang ky xet tuyen.

 • Thanh lap Truong DH Hoa Lu Truong CD Y te Dong Nai

  21:24 | Thứ tư 11/04/2007 (GMT+7)

  Ngay 9-4-2007, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da ky Quyet dinh (so 407/QD-TTg) thanh lap Truong DH Hoa Lu tren co so nang cap Truong CD Su pham Ninh Binh. Truong DH Hoa Lu la co so dao tao DH truc thuoc Uy ban nhan dan tinh Ninh Binh va chiu su quan ly nha nuoc ve giao duc cua Bo GD-DT.

 • Kien Giang them hai truong cao dang

  15:19 | Thứ ba 20/06/2006 (GMT+7)

  Bo truong Bo GD-DT Nguyen Minh Hien da ky Quyet dinh so 2918/QD - BGD-DT thanh lap Truong CD Y te Kien Giang tren co so Truong Trung hoc Y te Kien Giang va Quyet dinh so 2951/QD-BGD-DT thanh lap Truong CD Kinh te - Ky thuat Kien Giang tren co so Truong Trung hoc Kinh te - Ky thuat Kien Giang.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0