Bo truong Bo Tu phap

Saturday, 28/05/2016 12:54
 • Bo truong Bo Tu phap Phap tham VN

  05:05 | Thứ sáu 16/03/2007 (GMT+7)

  Bo truong Bo Tu phap Phap Pascal Clement da co mat o VN (tu 14-3) de tham du cuoc hop lan thu 14 cua Uy ban dinh huong - Nha Phap luat Viet - Phap. Cung di voi ong Clement la cac quan chuc cao cap cua nganh tu phap, Hoi dong Nha nuoc, Bo Tu phap va Bo Ngoai giao, cac co quan tu phap va phap luat cua Phap.

 • Moi du an luat phai dang tai cong khai tren website

  23:22 | Thứ tư 07/11/2007 (GMT+7)

  Moi du an luat phai dang tai cong khai tren website

  Lien quan den du an Luat ban hanh VBQPPL sua doi, Bo truong Bo Tu phap Ha Hung Cuong cho biet : Neu Luat nay duoc QH thong qua, thi tat ca cac luat duoc xay dung ve sau deu phai dang tren website, tru nhung du thao luat thuoc ve bi mat Nha nuoc...

 • Bo truong Bo Tu phap Chi 20 vu an co luat su

  19:09 | Thứ hai 05/11/2007 (GMT+7)

  Bo truong Bo Tu phap Chi 20 vu an co luat su

  Tai buoi thao luan cuoi cung cua QH ve cong tac thi hanh an, Bo truong Bo Tu phap Ha Hung Cuong cho biet, hien ca nuoc chi co khoang 4.000 luat su va gan 1.000 nguoi tap su. 80% vu an chua co luat su tham gia to tung. Con Vien truong VKSNDTC Tran Quoc Vuong thi khang dinh, se xu ly nghiem nhung don vi, ca nhan de xay ra oan sai.

 • Khong phat hien tham nhung la khong the tin duoc

  11:01 | Chủ nhật 22/10/2006 (GMT+7)

  Khong phat hien tham nhung la khong the tin duoc

  Theo ong Nguyen Dinh Loc - Uy vien Uy ban Phap luat cua Quoc hoi, nguyen bo truong Bo Tu phap, mot trong nhung ly do khien so don vi bao cao phat hien chong tham nhung con qua it la do lanh dao tranh ne.

 • Se cu 30 luat su gioi di dao tao o nuoc ngoai

  08:37 | Thứ sáu 05/01/2007 (GMT+7)

  Se cu 30 luat su gioi di dao tao o nuoc ngoai

  TP - Theo Bo truong Bo Tu phap Uong Chu Luu, Chinh phu se giao cho Bo Tu phap chuan bi mot de an tuyen chon khoang 30 luat su gioi, tre tuoi, co trinh do ngoai ngu cu di tu nghiep o nuoc ngoai,

 • Chong tham nhung

  07:34 | Chủ nhật 29/05/2005 (GMT+7)

  Chong tham nhung

  TTCN - Nguyen bo truong Bo Tu phap Nguyen Dinh Loc (dai bieu Quoc hoi TP.HCM) ben le hanh lang Quoc hoi ngay 25-5 da co cuoc trao doi voi TS ve viec co nen thanh lap co quan chuyen trach chong tham nhung hay khong. Ong cho rang de chong tham nhung, can mot quyet tam chinh tri, ban tay sat, dong thoi la ban tay sach.

 • Toi tin ti le oan sai se giam

  09:23 | Thứ ba 18/11/2003 (GMT+7)

  Toi tin ti le oan sai se giam

  “Oan sai trong to tung hien nay con chiem ti le tuong doi lon. Noi den oan sai la xam pham den quyen va loi ich hop phap cua nguoi dan, nen du it du nhieu cung la dieu khong nen. Van de bay gio la tim ra nguyen nhan va giai phap de khac phuc” - Bo truong Bo Tu phap Uong Chu Luu da noi voi TT nhu vay ben hanh lang Quoc hoi chieu 17-11. Ong noi:

 • 2006 Ra soat van ban quan ly kinh te

  16:42 | Thứ năm 09/02/2006 (GMT+7)

  2006 Ra soat van ban quan ly kinh te

  Bo truong Bo Tu phap Uong Chu Luu cho biet: qua trinh tap hop van ban phap quy de luat hoa da cho thay nhieu van ban trong linh vuc kinh te co dau hieu trai phap luat.

 • Ban hanh van ban sai co the bi truy cuu trach nhiem hinh su

  20:26 | Thứ ba 08/06/2004 (GMT+7)

  Ban hanh van ban sai co the bi truy cuu trach nhiem hinh su

  Chieu 8-6, QH thao luan ve du an Luat Ban hanh Van ban quy pham phap luat cua HDND, UBND. Ben hang lang Quoc hoi, cac nha bao da co cuoc trao doi voi Bo truong Bo Tu phap Uong Chu Luu.

 • Bo Quoc phong to chuc trong the le vieng truy dieu va dua tang 16 can bo da hy sinh

  21:14 | Thứ bảy 29/01/2005 (GMT+7)

  Bo Quoc phong to chuc trong the le vieng truy dieu va dua tang 16 can bo da hy sinh

  (Nghe An) Hang van nguoi dan Nghe An dung thanh hai hang doc pho Le Duan, dai lo Truong Thi, duong Nguyen Van Cu, tien dua 16 can bo hy sinh ve nghia trang TP.Vinh trong niem tiec thuong vo han. Nguoi dan theo sau doan xe tang, tao thanh mot dong nguoi keo dai gan 4 Km... Le vieng bat dau tu 7h 0 phut ngay 29/1. Pho Thu tuong Pham Gia Khiem; Dai tuong Pham Van Tra - UVBCT, Bo truong Bo quoc phong; UVTW Dang, Bo truong Bo tu phap Uong Chu Luu va lanh dao tinh Nghe..

 • Hai nghi dinh co nhieu noi dung trai luat va phap lenh

  07:48 | Thứ tư 20/06/2007 (GMT+7)

  TP - Sang qua (19/6), Uy ban Thuong vu Quoc hoi (UBTVQH) tiep tuc phien hop thu 50, voi viec xem xet de nghi cua Uy ban Phap luat cua Quoc hoi (UBPL) qua giam sat 2 nghi dinh cua Chinh phu quy dinh chi tiet huong dan thi hanh Luat Tro giup phap ly va Phap lenh Thi hanh an dan su.

 • Bo Tu phap se lam viec voi Dai su quan Han Quoc

  09:44 | Thứ sáu 28/04/2006 (GMT+7)

  Bo Tu phap se lam viec voi Dai su quan Han Quoc

  TP - Ben le phien hop 39 uy ban TVQH, Bo truong Bo Tu phap Uong Chu Luu da tra loi bao gioi ve vu nhat bao Chosun, nhin tu khia canh phap ly lien quan den hon nhan co yeu to nuoc ngoai.

 • Moi du an luat phai dang tai cong khai tren website

  08:10 | Thứ năm 08/11/2007 (GMT+7)

  Moi du an luat phai dang tai cong khai tren website

  Lien quan den du an Luat ban hanh VBQPPL sua doi, Bo truong Bo Tu phap Ha Hung Cuong cho biet : Neu Luat nay duoc QH thong qua, thi tat ca cac luat duoc xay dung ve sau deu phai dang tren website, tru nhung du thao luat thuoc ve bi mat Nha nuoc...

 • Nguoi dan phai chay quyen cu tru

  04:02 | Thứ hai 13/03/2006 (GMT+7)

  Nguoi dan phai chay quyen cu tru

  “Chung ta de cao hien phap, coi hien phap la toi thuong nhung qui dinh cua hien phap thi chung ta khong ton trong” Ong NGUYEN DINH LOC, tien si luat hoc, uy vien Uy ban Phap luat Quoc hoi, nguyen bo truong Bo Tu phap, noi nhu vay ve viec quan ly dan su bang ho khau. Trao doi voi TS, ong Loc cho rang ho khau “da hoan thanh su menh lich su”.

 • Khong phat hien tham nhung la khong the tin duoc

  04:45 | Chủ nhật 22/10/2006 (GMT+7)

  Khong phat hien tham nhung la khong the tin duoc

  Thu tuong Chinh phu vua phe binh 20 bo, nganh va 35 dia phuong cham ban hanh hoac chua co bao cao ket qua viec xay dung va ban hanh ke hoach phong chong tham nhung. Ben hanh lang Quoc hoi (QH), ong Nguyen Dinh Loc (anh) - uy vien Uy ban Phap luat cua QH, nguyen bo truong Bo Tu phap - noi: "Chong tham nhung tuc la ta tu chong ta va viec tu chong minh bao gio cung kho neu tinh than tu giac khong cao, khong muon nhin thang vao su that...

 • Ho khau da hoan thanh su menh lich su

  14:32 | Thứ hai 13/03/2006 (GMT+7)

  Ho khau da hoan thanh su menh lich su

  “Chung ta de cao hien phap, coi hien phap la toi thuong nhung qui dinh cua hien phap thi chung ta khong ton trong” nguyen Bo truong Bo Tu phap Nguyen Dinh Loc da noi nhu vay ve viec quan ly dan su bang ho khau. Ong Loc cho rang ho khau “da hoan thanh su menh lich su”.

 • Chinh phu de nghi de Bo Tu phap quan ly trai giam

  21:41 | Thứ năm 03/11/2005 (GMT+7)

  Chinh phu de nghi de Bo Tu phap quan ly trai giam

  Day la noi dung dang chu y trong to trinh du an Bo luat thi hanh an cua Chinh phu do Bo truong Bo Tu phap Uong Chu Luu trinh bay truoc Quoc hoi chieu 3/11.

 • Da den luc khai tu ho khau

  10:55 | Thứ tư 19/04/2006 (GMT+7)

  Trong phien hop cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi moi day, mong muon doan tuyet han voi ho khau mot lan nua lai duoc dua ra. Tuy nhien, phia Bo Cong an - co quan quan ly ho khau hien hanh van phan doi. Ong Nguyen Dinh Loc, nguyen bo truong Bo Tu phap, hien la uy vien uy ban Phap luat cua Quoc hoi, mot trong nhung nguoi ung ho viec xoa bo han ho khau da co cuoc trao doi voi bao chi xung quanh van de nay. Thua ong, nguyen nhan nao khien ong cho rang can phai xoa bo han..

 • Nguoi dan phai chay quyen cu tru

  10:41 | Thứ hai 13/03/2006 (GMT+7)

  Nguoi dan phai chay quyen cu tru

  “Chung ta de cao hien phap, coi hien phap la toi thuong nhung qui dinh cua hien phap thi chung ta khong ton trong”

 • Danh sach uy vien Ban chap hanh Trung uong Dang khoa X

  14:58 | Thứ hai 24/04/2006 (GMT+7)

  Danh sach uy vien Ban chap hanh Trung uong Dang khoa X

  Chieu 24/4, tai Trung tam Bao chi Dai hoi X cua Dang, ong Dao Duy Quat, Pho Truong ban Tu tuong Van hoa Trung uong, Giam doc Trung tam bao chi da thong bao ket qua kiem phieu bau Ban chap hanh TU khoa X. Theo do, Dai hoi da bau du 160 uy vien chinh thuc va 21 uy vien du khuyet vao BCH TU khoa X. Vao cuoi gio buoi sang nay, cac dai bieu da gioi thieu nhan su ve chuc danh Tong Bi thu khoa X trong so cac uy vien chinh thuc Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X. Tra..

 • Huy bo cac qui dinh trai phap luat tu ngay 105

  09:35 | Thứ hai 08/05/2006 (GMT+7)

  Huy bo cac qui dinh trai phap luat tu ngay 105

  Theo tin tu Van phong Chinh phu, Thu tuong Phan Van Khai vua giao cho bo truong Bo Tu phap dinh chi viec thi hanh cac qui dinh trai phap luat trong cac van ban do cac dia phuong ban hanh.

 • Quoc hoi co nen lap uy ban Dieu tra ve PMU 18 bao so 1

  08:43 | Thứ hai 05/06/2006 (GMT+7)

  Quoc hoi co nen lap uy ban Dieu tra ve PMU 18 bao so 1

  Do la van de ma chung toi dat ra trong cuoc trao doi voi nguyen Bo truong Bo Tu phap, dai bieu Quoc hoi Nguyen Dinh Loc (TP.HCM) khi ma cac bo, nganh huu quan cu sa da vao viec tim kiem trach nhiem... cua nhau thay vi nghiem tuc xem xet trach nhiem cua minh.

 • Se co phong cong chung tu

  09:25 | Thứ sáu 27/01/2006 (GMT+7)

  Se co phong cong chung tu

  Phong cong chung tu the hien chu truong xa hoi hoa hoat dong nay, dong thoi giai quyet tinh trang cong chung dang qua tai, de phat sinh tieu cuc. Bo truong Bo Tu phap Uong Chu Luu thong bao nhu vay tai buoi gap mat voi bao chi dau xuan Binh Tuat hom qua 26/1.

 • Giam doc So Tu phap Phai thanh thao mot ngoai ngu thong dung

  10:11 | Thứ sáu 11/08/2006 (GMT+7)

  Theo Tieu chuan Giam doc So Tu phap ban hanh kem theo Quyet dinh 07/2006/QD-BTP do Bo truong Bo Tu phap Uong Chu Luu ky ngay 1/8/2006, mot trong cac tieu chuan ve trinh do cua Giam doc So Tu phap la phai thanh thao mot ngoai ngu thong dung tu trinh do C tro len.

 • Nghien cuu bo hinh phat tu hinh toi pham kinh te

  15:46 | Thứ sáu 05/11/2004 (GMT+7)

  Bo truong Bo Tu phap Uong Chu Luu cho rang doi voi cac toi pham kinh te khong nhat thiet phai dung cac bien phap tuoc doat sinh mang cua nguoi pham toi, nhung van dam bao duoc yeu cau dau tranh phong chong toi pham.

 • Vi cong ly phai cho LS tham gia ngay tu dau vu an

  00:48 | Thứ ba 23/05/2006 (GMT+7)

  Vi cong ly phai cho LS tham gia ngay tu dau vu an

  Du thao Luat Luat su (LS) dang duoc thao luan tai Quoc hoi (QH). PV Thanh Nien da phong van ong Nguyen Dinh Loc (anh), nguyen Bo truong Bo Tu phap, ve mot so van de khong neu trong du thao nhung xay ra pho bien trong thuc te.

 • Luat su se duoc hanh nghe voi tu cach ca nhan

  14:12 | Thứ hai 07/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 5/8, Bo Tu phap da to chuc hoi nghi chuyen de ve Luat Luat su (LLS, vua duoc Quoc hoi thong qua, co hieu luc tu ngay 1/1/2007) tai TP.HCM voi su tham du cua Bo truong Bo Tu phap Uong Chu Luu, ong Nguyen Van Thao - Vu truong Vu Bo tro Tu phap, dai dien So Tu phap, Ban chu nhiem Doan Luat su cua 30 tinh, thanh khu vuc phia Nam va dai dien mot so luat su (LS).

 • Kien quyet xu ly cac quy dinh uu dai dau tu trai luat

  19:02 | Thứ hai 28/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 24/8, Van phong Chinh phu da co cong van so 4662/VPCP-XDPL gui Bo Ke hoach va Dau tu de nghi thuc hien nghiem Quyet dinh so 1387/QD-TTg ngay 29/12/2005 cua Thu tuong Chinh phu. Ngay 29/12/2005, Thu tuong Chinh phu ky Quyet dinh so 1387/QD-TTg ve viec xu ly cac quy dinh ve uu dai, khuyen khich dau tu trai phap luat do Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong ban hanh. Tai diem a khoan 1 Dieu 3 cua quyet dinh nay, Thu tuong giao Bo truong Bo..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0