Bo truong Bo Giao duc va Dao tao

Sunday, 29/05/2016 16:37
 • Tam su cua Bo truong Bo Giao duc va Dao tao Nguyen Thien Nhan Noi dau cua toi trong ngay 20.11.2006

  00:50 | Thứ sáu 29/12/2006 (GMT+7)

  Gan 22 gio dem qua 28.12, Bo truong Bo Giao duc va Dao tao Nguyen Thien Nhan da chuyen cho Thanh Nien la thu ma ong viet ngay trong toi qua. Truoc do, buoi chieu, lanh dao Bo da co buoi hop nghe lai toan bo su viec cau hoc tro Bui Minh Tri xam nhap trang web cua Bo GD-DT.

 • Thu hoi kinh phi du hoc cua nguyen Bo truong Giao duc

  10:13 | Chủ nhật 17/09/2006 (GMT+7)

  Thu hoi kinh phi du hoc cua nguyen Bo truong Giao duc

  Thu tuong giao Bo truong Bo Giao duc va Dao tao thong bao den ong Nguyen Minh Hien va chi dao thu hoi toan bo khoan kinh phi da cap de nop lai Ngan sach Nha nuoc (kinh phi cua De an 322).

 • NXB Giao duc se thanh tap doan kinh te

  09:47 | Thứ tư 02/01/2008 (GMT+7)

  NXB Giao duc se thanh tap doan kinh te

  Trong nam 2008, se co phan hoa Cong ty Xay dung truong hoc va Cong ty Dau tu - Xay dung va Phat trien cong nghe.NXB Giao duc thanh tap doan kinh te gia sach giao khoa co giam?Quyet dinh 1889/QD-TTg cua Thu tuong ve phe duyet Phuong an sap xep, doi moi doanh nghiep 100% von nha nuoc thuoc Bo Giao duc va Dao tao giai doan 2008 - 2010 cung neu ro: Bo truong Bo Giao duc va Dao tao can cu vao cac quy dinh phap luat hien hanh de quyet dinh ty le co phan Nha nuoc nam..

 • Han Quoc ho tro nganh giao duc Viet Nam ung dung CNTT

  09:11 | Thứ ba 23/10/2007 (GMT+7)

  Han Quoc ho tro nganh giao duc Viet Nam ung dung CNTT

  Ngay 22/10, tai Ha Noi Pho Thu tuong, Bo truong Bo Giao duc va Dao tao Nguyen Thien Nhan da co buoi lam viec voi Pho Thu tuong, Bo truong Bo Giao duc va Phat trien nguon nhan luc Han Quoc Kim Shin Il. Tai buoi lam viec, Bo truong Bo Giao duc va Phat trien nguon nhan luc Han Quoc cam ket ho tro Viet Nam ung dung cong nghe thong tin trong giao duc. Bien ban thoa thuan hop tac se duoc ky ket vao thang 12/2007. Pho Thu tuong, Bo truong Bo Giao duc va Dao tao Nguyen..

 • Noi ve hoc phi bac pho cap

  13:29 | Thứ năm 29/11/2007 (GMT+7)

  Neu cau kim chi nam cua nghe quan tri “nghe thuat cua lanh dao la lang nghe va chon loc” la dung, hinh nhu cac vi lanh dao cua nganh giao duc va ngai pho thu tuong, Bo truong Bo Giao duc va dao tao chua lang nghe y kien cua biet bao nhieu dan chung, nha giao, cac thuc gia trong va ngoai nuoc, cac vi dan bieu va cac vi nguyen lanh dao nganh giao duc va dao tao.

 • Bo truong GDDT Trach nhiem truoc het thuoc ve lanh dao Bo

  15:37 | Thứ năm 13/11/2003 (GMT+7)

  Bo truong GDDT Trach nhiem truoc het thuoc ve lanh dao Bo

  Trong so cac van de duoc chat van chieu hom nay (13-11), Bo truong Bo Giao duc va dao tao (GD-DT) Nguyen Minh Hien "xin phep Quoc hoi" chi tap trung vao mot van de: Chat luong giao duc noi chung va giao duc pho thong: Thuc trang? Nguyen nhan? Trach nhiem thuoc ve ai? Cach khac phuc ra sao?

 • Ong Hien lam Uy vien Hoi dong Quoc gia giao duc

  15:07 | Thứ ba 03/04/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua ky quyet dinh dieu dong ong Nguyen Minh Hien, nguyen Bo truong Bo Giao duc va Dao tao, den nhan cong tac chuyen trach Uy vien Thuong truc Hoi dong Quoc gia giao duc.

 • Phan Thanh Hiep doat giai nhat cuoc thi Thap sang tai nang kinh doanh tre 2007

  01:00 | Chủ nhật 30/09/2007 (GMT+7)

  Phan Thanh Hiep doat giai nhat cuoc thi Thap sang tai nang kinh doanh tre 2007

  * Tran Vu Phuong Hong Diem doat giai nhat "Dynamic-SV nha doanh nghiep tuong lai"Toi 29.9, vong chung ket cuoc thi Thap sang tai nang kinh doanh tre 2007 da duoc to chuc tai Ha Noi. Tham du co Pho thu tuong kiem Bo truong Bo Giao duc va Dao tao Nguyen Thien Nhan, anh Nong Quoc Tuan - Bi thu T.U Doan, Chu tich Hoi LHTN Viet Nam.

 • Tang 10 trieu USD cho cac truong tieu hoc

  10:45 | Chủ nhật 15/01/2006 (GMT+7)

  Tang 10 trieu USD cho cac truong tieu hoc

  (VM)- Sang nay (15/1) tai Nha khach Chinh phu, voi su chung kien cua Chu tich Quoc hoi va dai bieu Quoc hoi hai nuoc Viet Nam, dai dien cong ty Boo Young (Han Quoc) da cung voi Bo truong Bo giao duc va dao tao Nguyen Minh Hien ky ket ban khe uoc trao tang 10 trieu USD dung de trang bi bang den cho cac truong hoc nham nang cao hon nua dieu kien giao duc tai Viet Nam. Khoan tien duoc trao lan mot la 5 trieu USD. Khoan tien nay se duoc dung de trang bi 200.000 chiec..

 • Cong bo 4 tieu chi xac dinh chi tieu tuyen sinh 2007

  22:05 | Thứ sáu 09/02/2007 (GMT+7)

  Cong bo 4 tieu chi xac dinh chi tieu tuyen sinh 2007

  Bo truong Bo Giao duc va Dao tao vua chinh thuc quyet dinh ve viec huong dan xac dinh chi tieu tuyen sinh, quy trinh dang ky, thong bao chi tieu tuyen sinh va viec kiem tra thuc hien cac quy dinh ve xac dinh chi tieu tuyen sinh dai hoc, cao dang va trung cap chuyen nghiep nam 2007.

 • Chua tang hoc phi trong nam hoc moi

  00:04 | Thứ sáu 31/08/2007 (GMT+7)

  Chieu 30.8, Pho thu tuong Chinh phu, kiem Bo truong Bo Giao duc va Dao tao Nguyen Thien Nhan da chu tri cuoc hop bao ve giao duc dai hoc, cao dang, trung hoc chuyen nghiep trong nam hoc moi.

 • Bo truong Giao duc va Dao tao Nguyen Thien Nhan Se co ma boi

  22:56 | Thứ ba 20/02/2007 (GMT+7)

  Bo truong Giao duc va Dao tao Nguyen Thien Nhan Se co ma boi

  Moi khoang nua nam nham chuc Bo truong Bo Giao duc va Dao tao nhung ong Nguyen Thien Nhan da lam cho nganh giao duc buoc dau co nhung chuyen dong tich cuc, gianh duoc nhung cam tinh dac biet cua du luan.

 • Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet DHQGHN phai tung buoc duoc nang len ngang tam khu vuc va the gioi

  14:24 | Thứ hai 28/05/2007 (GMT+7)

  Ngay 28/5, tai Ha Noi, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da den tham va lam viec tai Dai hoc quoc gia Ha Noi (DHQGHN). Tham du buoi lam viec co Bo truong Bo Giao duc va Dao tao Nguyen Thien Nhan; dai dien lanh dao cac bo Noi vu, Ke hoach va Dau tu, Tai chinh, Khoa hoc va Cong nghe, va UBND TP Ha Noi.

 • Nghiem cam viec ep buoc hoc sinh hoc them de thu tien

  14:18 | Thứ sáu 13/04/2007 (GMT+7)

  Day la mot trong nhung noi dung tai Quyet dinh so 7/2007/QD-BGDDT ban hanh Dieu le truong trung hoc co so, truong trung hoc pho thong va truong pho thong co nhieu cap hoc vua duoc Bo truong Bo Giao duc va Dao tao (GD-DT) Nguyen Thien Nhan ky ban hanh.

 • Giao duc Viet Nam chua chu y toi viec day nguoi

  23:23 | Thứ năm 20/04/2006 (GMT+7)

  Giao duc Viet Nam chua chu y toi viec day nguoi

  Chieu 20/4, trong tham luan trinh bay tai Dai hoi X cua Dang, Bo truong Bo Giao duc va Dao tao Nguyen Minh Hien nhin nhan giao duc nuoc ta van con nhieu yeu kem, bat cap ma dang quan tam nhat la chat luong va hieu qua giao duc con thap, dac biet la giao duc dai hoc va giao duc nghe nghiep. Trong 3 nhiem vu cua giao duc: "day chu", "day nghe" va "day nguoi", moi tap trung chu yeu vao viec "day chu", chua chu y day du toi viec "day nguoi".

 • Ngay dau tien thi tot nghiep THPT tai tinh Ha Tay

  14:57 | Thứ tư 30/05/2007 (GMT+7)

  Ngay dau tien thi tot nghiep THPT tai tinh Ha Tay

  Hom nay 30.5, hon mot trieu thi sinh tren ca nuoc da chinh thuc buoc vao ky thi tot nghiep THPT va bo tuc THPT nam 2007. Bo truong Bo Giao duc va Dao tao Nguyen Thien Nhan, Thu truong Banh Tien Long cung cac doan thanh tra cua Bo da den du le khai mac tai truong THPT Quoc Oai (huyen Quoc Oai - Ha Tay).

 • Thu tuong giao Bo truong Giao duc va Dao tao mot so quyen trong quan ly dai hoc

  14:37 | Thứ ba 14/08/2007 (GMT+7)

  Thu tuong giao Bo truong Giao duc va Dao tao mot so quyen trong quan ly dai hoc

  Ngay 13.8, Van phong Chinh phu da co Cong van so 4475/VPCP - TCCB truyen dat y kien chi dao cua Thu tuong Nguyen Tan Dung ve viec uy quyen va phan cap mot so tham quyen cua Thu tuong Chinh phu cho Bo truong Bo Giao duc va Dao tao (GD-DT) ve quan ly dai hoc.

 • Quyet tam giai quyet tinh trang ngoi nham lop

  00:16 | Thứ bảy 31/03/2007 (GMT+7)

  Quyet tam giai quyet tinh trang ngoi nham lop

  Dang dan dau tien tai Quoc hoi trong phien tra loi chat van ngay hom qua, Bo truong Bo Giao duc va Dao tao Nguyen Thien Nhan nhan duoc 10 chat van truc tiep sau khi trinh bay ban bao cao dai 11 trang ve viec thuc hien nhung loi hua tu ky hop truoc. Phan tra loi cua ong Nhan duoc cac dai bieu Quoc hoi va ca Chu tich Nguyen Phu Trong danh gia la "thang than, khong vong vo, ne tranh".

 • Thay doi khung hoc phi va ky thi Dai hoc

  08:37 | Thứ ba 19/12/2006 (GMT+7)

  Thay doi khung hoc phi va ky thi Dai hoc

  Chieu qua 18/12, Bo truong Bo Giao duc va Dao tao Nguyen Thien Nhan da tham gia cuoc doi thoai truc tuyen voi ban doc qua Bao dien tu Dang Cong san Viet Nam (www.dangcongsan.vn va www.cpv.org.vn).

 • Quyet dinh mot so can bo lanh dao nghi huu

  06:57 | Thứ tư 05/03/2008 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu da quyet dinh ong Nguyen Minh Hien, nguyen Bo truong Bo Giao duc va Dao tao, Pho Chu tich Thuong truc Hoi dong quoc gia ve Giao duc va ong Nguyen Thanh Xuyen, Pho Tong giam doc Bao hiem xa hoi Viet Nam nghi huu theo che do tu ngay 1/3/2008.

 • 6 giai phap bat buoc de nang cao chat luong dao tao

  15:35 | Thứ tư 20/02/2008 (GMT+7)

  Pho Thu tuong, Bo truong Bo Giao duc va Dao Tao (GD-DT) Nguyen Thien Nhan vua co ket luan chinh thuc xung quanh Hoi nghi toan quoc ve chat luong giao duc dai hoc. Theo do, 6 giai phap bat buoc da duoc de ra nham nang cao chat luong dao tao bac dai hoc.

 • Ngay mai Bo truong GD DT khai dan tra loi chat van

  22:53 | Thứ tư 23/11/2005 (GMT+7)

  Ngay mai Bo truong GD DT khai dan tra loi chat van

  Chieu mai, 24/11, sau phan bao cao kien nghi cu tri, Bo truong Bo Giao duc va Dao tao Nguyen Minh Hien se la nguoi dau tien dang dan tra loi chat van truoc Quoc hoi.

 • Cty Han Quoc ho tro 10 trieu USD cho giao duc VN

  14:56 | Chủ nhật 15/01/2006 (GMT+7)

  Ngay 15/1, tai Nha khach Chinh phu, ong Lee Joong-Keun, Chu tich Cty Boo Young va Bo truong Bo Giao duc va dao tao Nguyen Minh Hien da ky ket ban khe uoc trao tang 10 trieu USD.

 • Quy che thi tot nghiep se nghiem ngat nhu thi DH

  20:13 | Thứ ba 29/05/2007 (GMT+7)

  Quy che thi tot nghiep se nghiem ngat nhu thi DH

  Bo truong Bo Giao duc va Dao tao Nguyen Thien Nhan khang dinh: Ky thi tot nghiep trung hoc pho thong ( THPT) 2007 chinh la tien de de thuc hien sap nhap 2 ky thi dai hoc va tot nghiep THPT. Do vay, ky luat thi se rat nghiem ngat.

 • Thu tuong Nganh giao duc phai thuc su la quoc sach hang dau

  17:47 | Thứ sáu 28/07/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Nganh giao duc phai thuc su la quoc sach hang dau

  Sang nay, 28/7/2006, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da trao Quyet dinh bo nhiem Bo truong Bo Giao duc va Dao tao cho ong Nguyen Thien Nhan.

 • Thu cua Pho Thu tuong Bo truong Bo GDDT Nguyen Thien Nhan nhan ngay Nha giao Viet Nam 2011

  21:55 | Thứ ba 20/11/2007 (GMT+7)

  Nhan ngay Nha giao Viet Nam 20-11-2007, Pho Thu tuong Chinh phu kiem Bo truong Bo Giao duc va Dao tao Nguyen Thien Nhan da co thu gui toi cac thay co giao, cac bac cha me va cac em HS, SV trong ca nuoc. Noi dung thu nhu sau:Cac thay giao, co giao than men,


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0