Bo luat Dan su

Sunday, 29/05/2016 20:25
 • Quoc hoi tiep tuc thao luan ve Bo luat Dan su sua doi Choi hui ho cung phai co luat

  23:30 | Thứ sáu 19/11/2004 (GMT+7)

  Quoc hoi tiep tuc thao luan ve Bo luat Dan su sua doi Choi hui ho cung phai co luat

  Ngay 19/11, Quoc hoi tiep tuc thao luan ve du an Bo luat Dan su (sua doi) va bat dau thao luan, gop y ve du an Bo luat Hang hai Viet Nam. Mac du da den ngay thu 3 thao luan nhung rat nhieu dai bieu (DB) van rat hao hung gop y, tranh luan ve cac quy dinh tai du thao Bo luat Dan su (sua doi). Du an bo luat nay co toi 838 dieu, song nhieu DB cho rang van con thieu nhieu dieu khoan de lam "nen" cho nhung giao dich, quan he dan su nhu viec choi "hui", choi "ho".

 • Thong qua Bo luat Dan su sua doi Luat Duoc va Luat Duong sat

  23:36 | Thứ năm 19/05/2005 (GMT+7)

  Thong qua Bo luat Dan su sua doi Luat Duoc va Luat Duong sat

  Hom 19/5, Quoc hoi da nhanh chong thong qua Bo luat Dan su (sua doi), Luat Duoc va Luat Duong sat voi ty le phieu thuan cao.

 • Chu tich nuoc ky lenh cong bo 15 luat va bo luat Han che su can thiep hanh chinh vao cac quan he dan su

  00:17 | Thứ ba 12/07/2005 (GMT+7)

  Hom qua, Van phong Chu tich nuoc da hop thong bao ve lenh cua Chu tich nuoc cong bo 3 luat, bo luat: Luat Thuong mai, Luat sua doi bo sung mot so dieu Luat Khoang san va Bo luat Dan su. Theo Thu truong Bo Tu phap Dinh Trung Tung, "han che su can thiep hanh chinh cua Nha nuoc vao cac quan he dan su, phat huy su thoa thuan, tu quyet dinh cua chu the" la quan diem chu dao trong Bo luat Dan su (sua doi) lan nay.

 • Khong nen dat quy pham xu ly xung dot phap luat vao Luat Canh tranh

  15:53 | Thứ bảy 05/07/2003 (GMT+7)

  Qua theo doi y kien cua ban Do Van Dai va ban Nguyen Huu Huyen tren dien dan cua TS dong gop vao du thao Luat Canh tranh, xoay quanh van de xay dung quy pham xung dot trong Luat Canh tranh, toi xin co mot so y kien trao doi nhu sau.

 • Ban Cai cach tu phap T U xem xet du an Bo luat Dan su sua doi

  23:52 | Thứ tư 13/04/2005 (GMT+7)

  Ngay 13/4, Ban Chi dao cai cach tu phap T.U da hop va thao luan mot so van de cua du an Bo luat Dan su (sua doi) de trinh Bo Chinh tri cho y kien truoc khi trinh Quoc hoi xem xet va thong qua tai ky hop thu 7 sap toi. Chu tich nuoc Tran Duc Luong - Truong ban Chi dao chu tri phien hop.

 • Thong qua toan van Bo Luat Dan su sua doi

  18:31 | Thứ năm 19/05/2005 (GMT+7)

  Thong qua toan van Bo Luat Dan su sua doi

  Sang nay, 19/5/2005, Quoc hoi lam viec tai hoi truong nghe bao cao tiep thu chinh ly dong thoi bieu quyet thong qua toan van Bo Luat Dan su (sua doi).

 • Thong qua toan van Bo Luat Dan su sua doi

  15:01 | Thứ năm 19/05/2005 (GMT+7)

  Thong qua toan van Bo Luat Dan su sua doi

  Sang nay, 19-5-2005, Quoc hoi lam viec tai hoi truong nghe bao cao tiep thu chinh ly dong thoi bieu quyet thong qua toan van Bo Luat Dan su (sua doi).

 • Quoc hoi thao luan ve Bo luat dan su sua doi Se lay y kien nhan dan ve mot so van de nhay cam

  23:57 | Thứ năm 18/11/2004 (GMT+7)

  Quoc hoi thao luan ve Bo luat dan su sua doi Se lay y kien nhan dan ve mot so van de nhay cam

  Ngoai viec tiep tuc tranh luan ve giao dich dan su doi voi quyen su dung dat, quyen so huu tri tue... ngay 18/11, khi thao luan ve du an Bo luat dan su (sua doi), cac dai bieu Quoc hoi da de cap den van de kha nhay cam la quyen mang thai ho va viec cho phep mo tu thi...

 • Tranh luan ve quyen hien xac hui ho va cac hinh thuc so huu

  00:53 | Thứ bảy 07/05/2005 (GMT+7)

  Tranh luan ve quyen hien xac hui ho va cac hinh thuc so huu

  Ngay 6/5, Quoc hoi lam viec duoi su dieu khien cua Pho Chu tich Quoc hoi Nguyen Van Yeu thao luan ve mot so noi dung con co y kien khac nhau cua du thao Bo luat Dan su (sua doi).

 • Quoc hoi thao luan ve Bo luat Dan su sua doi Loai bo quyen duoc chet vi khong phu hop

  16:28 | Thứ năm 17/02/2005 (GMT+7)

  Trong ngay dau tien cua Hoi nghi dai bieu Quoc hoi chuyen trach lan thu 5, dien ra hom qua (16/2), cac dai bieu danh ca ngay de thao luan ve du an Bo luat Dan su (sua doi).

 • Hang trieu hop dong tin dung co nguy co do vo

  01:02 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Hang trieu hop dong tin dung co nguy co do vo

  Bo luat Dan su 2005 quy dinh lai suat cho vay tren thi truong khong duoc qua 150% lai suat co ban ma Ngan hang Nha nuoc cong bo. Theo cac nha bang, day la mot kieu rang buoc lai suat mang tinh hanh chinh, gay kho cho hoat dong tin dung va han che su phat trien dich vu cua nganh ngan hang.

 • Nhieu thoa thuan lai suat bi vo hieu vi Bo Luat dan su

  09:41 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  Nhieu thoa thuan lai suat bi vo hieu vi Bo Luat dan su

  Sau gan mot nam thuc hien, Bo luat Dan su sua doi (BLDS) nam 2005 co hieu luc ngay 01/01/2006 da nay sinh mot so bat cap trong hoat dong kinh doanh cua cac to chuc tin dung (TCTD).

 • Truyen hinh truc tiep phien thao luan Bo luat dan su sua doi

  06:24 | Thứ sáu 06/05/2005 (GMT+7)

  Cuoi gio chieu hom qua 5-5, Pho chu tich Quoc hoi (QH) Truong Quang Duoc da thong bao truyen hinh truc tiep phien hop ngay 6-5 ve bao cao tiep thu, chinh ly du an Bo luat dan su (sua doi) va thao luan o hoi truong ve mot so noi dung con y kien khac nhau cua du thao bo luat nay.

 • Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1 7 1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia

  22:51 | Thứ hai 14/08/2006 (GMT+7)

  Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1 7 1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia

  Ngay 27/7/2006, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da thong qua Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 1/7/1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia; ngay 9/8/2006 Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da ky lenh so 14/2006/l - CTN cong bo Nghi quyet nay. TNO xin tran trong gioi thieu toan van Nghi quyet cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi.

 • Quyen hien xac kho thuc hien neu bi nguoi than phan doi

  12:30 | Thứ sáu 06/05/2005 (GMT+7)

  Quyen hien xac kho thuc hien neu bi nguoi than phan doi

  Nhieu dai bieu QH khi thao luan ve Bo luat dan su (sua doi) sang nay deu ban khoan ve tinh kha thi cua quyen hien xac theo quy dinh cua Du luat.

 • Ho khau co con khong

  08:48 | Thứ hai 16/05/2005 (GMT+7)

  Ho khau co con khong

  Theo chuong trinh, trong tuan nay, Quoc hoi se bieu quyet thong qua Bo luat Dan su (sua doi) vao ngay 19-5. Truoc do, khi du thao Bo luat nay duoc dua ra thao luan trong tuan lam viec dau tien cua ky hop Quoc hoi, van de bo cach quan ly bang ho khau da duoc nhieu dai bieu Quoc hoi “xoi” len, va ngay lap tuc da nhan duoc su ung ho cua cu tri ca nuoc. “Ca nhan co quyen tu do di lai, tu do cu tru” - quy dinh nay tai Dieu 48, du thao Bo luat Dan su (sua doi)..

 • Nhung bat cap cua Bo luat Dan su hien hanh Dao duc va su minh bach cua luat phap

  23:17 | Thứ ba 10/08/2004 (GMT+7)

  Nhung bat cap cua Bo luat Dan su hien hanh Dao duc va su minh bach cua luat phap

  Mot nguoi con vua co tang cha me ma trong han 6 thang da phai vat chan len co chay lo thu tuc giai quyet di san thua ke thi lieu... lang gieng nhin vao “coi co duoc khong”? Nhung Bo luat Dan su (BLDS) ton tai hon 8 nam nay da buoc nguoi dan phai lam nhu vay.

 • Se thong qua Bo luat dan su Luat giao duc

  07:27 | Thứ hai 16/05/2005 (GMT+7)

  Cong tac xay dung phap luat se tiep tuc xuyen suot tuan lam viec moi cua Quoc hoi. Bay du an se lan luot duoc bieu quyet thong qua trong ba ngay cuoi tuan (19 den 21-5): Bo luat dan su (sua doi), Luat duoc, Luat duong sat VN, Luat thuong mai (sua doi), Luat kiem toan nha nuoc, Luat giao duc (sua doi), Luat quoc phong.

 • Ky hop thu 6 Quoc hoi khoa XI De nghi mo rong pham vi Bo luat Dan su

  23:36 | Thứ tư 17/11/2004 (GMT+7)

  Ky hop thu 6 Quoc hoi khoa XI De nghi mo rong pham vi Bo luat Dan su

  Chieu qua 17/11, Quoc hoi bat dau thao luan ve du an Bo luat Dan su (BLDS) sua doi. Mac du du thao da duoc sua doi can ban voi hang tram dieu khoan bo sung so voi BLDS hien hanh, nhieu dai bieu van cho rang can de cap toan dien hon nhung van de moi nay sinh trong thuc tien.

 • Toan van NQ ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 01 thang 7 nam 1991 co nguoi VN dinh cu o nuoc ngoai tham gia

  14:48 | Thứ ba 15/08/2006 (GMT+7)

  Ngay 27-7-2006, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da thong qua Nghi quyet ve giao dich dan su ve nha o duoc xac lap truoc ngay 01-7-1991 co nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai tham gia; ngay 9-8-2006 Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da ky lenh so 14/2006/l - CTN cong bo Nghi quyet nay.

 • Xung dot giua Luat Canh tranh voi luat chuyen nganh khac

  09:13 | Thứ ba 29/07/2003 (GMT+7)

  Trong cac bai truoc toi de cap van de xung dot giua he thong luat ve canh tranh cua Viet Nam va he thong luat canh tranh nuoc ngoai. Bai nay toi xin de cap van de xung dot giua Luat Canh tranh voi cac van ban phap luat khac cua Viet Nam, tuc la xung dot phap luat ngay trong he thong luat Viet Nam.

 • Se quy dinh cu the ve chuyen gioi tinh

  07:02 | Thứ bảy 07/05/2005 (GMT+7)

  Se quy dinh cu the ve chuyen gioi tinh

  Trao doi voi TS, Pho chu nhiem Uy ban Phap luat cua Quoc hoi Phan Trung Ly cho biet nhung dieu luat moi ve hien xac, hien bo phan co the nguoi, xac dinh lai gioi tinh... duoc dua ra lay y kien de Quoc hoi thong qua lan nay dua tren co so tong ket thuc tien thi hanh phap luat o nuoc ta va nhung van de nay sinh trong cuoc song.

 • Quyen duoc chet chuyen gioi tinh co dua vao luat

  18:25 | Thứ tư 17/11/2004 (GMT+7)

  Quyen duoc chet chuyen gioi tinh co dua vao luat

  Chieu nay, Quoc hoi da co mot buoi thao luan soi noi ve Bo luat Dan su (sua doi). Nhieu y kien de xuat dua nhung van de moi nay sinh trong xa hoi nhu: quyen duoc chet, hien noi tang, thay doi gioi tinh, mang thai ho... vao trong luat.

 • Quy dinh ve quan he dan su co yeu to nuoc ngoai

  21:33 | Thứ sáu 17/11/2006 (GMT+7)

  Ngay 15/11, Thu tuong Nguyen Tan Dung da ky ban hanh Nghi dinh so 138/2006/ND-CP Quy dinh chi tiet thi hanh cac quy dinh cua Bo luat Dan su ve quan he dan su co yeu to nuoc ngoai.

 • Co nen dua quyen su dung dat vao Luat dan su

  09:07 | Thứ năm 18/11/2004 (GMT+7)

  Chieu qua 17-11, Quoc hoi tro lai voi du an Bo luat dan su (sua doi) bang phien thao luan tai hoi truong. Nhieu dai bieu (DB) da soi noi gop y kien xung quanh 11 van de gay tranh cai ma Pho chu tich QH Nguyen Van Yeu (chu tri phien hop) goi y.

 • Nen bo sung quy pham thoi hieu vao Luat Canh tranh

  14:57 | Thứ ba 09/09/2003 (GMT+7)

  Trong bai viet ngay 20/08, toi de cap den tinh vo hieu cua giao dich han che canh tranh bi cam hay gan lien voi cac hanh vi han che canh tranh bi cam. Trong bai viet nay, toi xin ban ve van de thoi hieu cua cac hanh vi canh tranh duoc dieu chinh boi Luat Canh tranh.

 • Hui ho Can qui dinh ro rang cu the

  17:37 | Thứ sáu 06/05/2005 (GMT+7)

  Hui ho Can qui dinh ro rang cu the

  Buoi lam viec chieu cua ngay thu hai ky hop thu 7 QH, tiep tuc dien ra soi noi voi cac van de trong du an Bo luat Dan su (sua doi). Neu nhu y kien cua cac dai bieu trong buoi lam viec sang nay chu yeu o cac quyen nhan than, quyen mang thai ho, quyen hien xac thi y kien chieu nay tap trung o van de hui, ho.

 • Xac dinh lai gioi tinh Nen ung ho hoan toan

  07:51 | Thứ hai 09/05/2005 (GMT+7)

  Xac dinh lai gioi tinh Nen ung ho hoan toan

  That trung hop khi loat phong su “Nguoi di tim bong” tren TS cung la de tai duoc nhieu dai bieu Quoc hoi (QH) ban thao soi noi trong phien hop QH cho y kien du thao Bo luat dan su (sua doi).


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0