Bo Khoa hoc va Cong nghe

Tuesday, 31/05/2016 21:11
 • Bo Khoa hoc va Cong nghe cam doan khong linh xinh

  00:29 | Thứ sáu 26/05/2006 (GMT+7)

  Diem moi nhat trong du an Luat Tieu chuan va Quy chuan ky thuat duoc trinh ra Quoc hoi hom qua 25.5 la viec ban soan thao de nghi chi quy dinh 2 cap tieu chuan: tieu chuan quoc gia va tieu chuan cap co so, bo quy dinh ve tieu chuan nganh hien nay.

 • Nha khoa hoc se co luong 10002000 USDthang

  22:11 | Thứ hai 27/02/2006 (GMT+7)

  Nha khoa hoc se co luong 10002000 USDthang

  Nha khoa hoc co the duoc giao ''''tron goi'''' tien, chu dong chi tieu va huong thu nhap 1.000-2.000 dola moi thang...

 • Nha khoa hoc se co luong 1.000 2.000 USD thang

  11:42 | Thứ ba 28/02/2006 (GMT+7)

  Nha khoa hoc se co luong 1.000 2.000 USD thang

  Nha khoa hoc co the duoc Nha nuoc giao ""tron goi"" tien, chu dong chi tieu va huong thu nhap 1.000-2.000 dola moi thang. Day la diem dot pha ve tu duy the hien trong de an ""Mot so chinh sach su dung va trong dung can bo khoa hoc va cong nghe, giai doan 2006-2010"" do Bo Khoa hoc va Cong nghe soan thao.

 • Cuc So huu tri tue nhan lai viec dang ky nhan hieu

  17:14 | Thứ tư 08/10/2003 (GMT+7)

  Thu tuong Phan Van Khai vua cho y kien dong y giu nguyen he thong to chuc cac co quan quan ly nha nuoc ve so huu tri tue nhu truoc khi ban hanh Nghi dinh 54/CP ngay 19/5. Theo Thu tuong, de chuc nang nay o Bo Khoa hoc va Cong nghe la hop ly va phu hop voi xu huong chung cua the gioi.

 • Chat xam co len gia

  22:23 | Thứ sáu 17/02/2006 (GMT+7)

  Chat xam co len gia

  Nhieu cong trinh nghien cuu duoc trien khai chi nham moi tien du an! Ket qua sau do la hang tu ke chat day nhung cong trinh khong duoc ai ngo den. Nguoc lai, nhieu nha nghien cuu dam me sang tao lai khong tim ra kinh phi hoac thieu su quan tam de vuon len. Do la thuc trang ma Thanh Nien nhieu lan len tieng...

 • Cap giay chung nhan nhan hieu se duoc rut ngan 3 thang

  11:01 | Thứ sáu 30/01/2004 (GMT+7)

  Theo Nghi dinh 28/2004-CP vua ban hanh, Bo Khoa hoc va Cong nghe se chinh thuc tiep nhan lai chuc nang quan ly nha nuoc ve hoat dong cap dang ky bao ho nhan hieu hang hoa. Hien co quan nay dang xuc tien cac cong viec cuoi cung de co the rut ngan thoi gian lam thu tuc xuong con 9 thang, thay vi 12 thang nhu hien nay.

 • Chuyen Cuc quan ly chat luong ve Bo Khoa hoc cong nghe

  08:49 | Thứ năm 30/09/2004 (GMT+7)

  Chuyen Cuc quan ly chat luong ve Bo Khoa hoc cong nghe

  Le ban giao Cuc Quan ly Chat luong hang hoa va do luong tu Bo Thuong mai sang Tong cuc Tieu chuan Do luong Chat luong thuoc Bo Khoa hoc va Cong nghe da duoc tien hanh hom qua, tai Ha Noi.

 • Viet Nam ket noi voi Mang Thong tin lien chau luc A Au 2

  04:24 | Thứ bảy 10/06/2006 (GMT+7)

  Viet Nam ket noi voi Mang Thong tin lien chau luc A Au 2

  Ngay 8-6, tai TP Ha Long (Quang Ninh) mang Nghien cuu va Giao duc Viet Nam (VinaRen) da duoc Bo Khoa hoc va Cong nghe ket noi thanh cong voi Mang Thong tin lien chau luc A - Au 2 (TEIN2), voi su chung kien cua Thu truong Bo Khoa hoc va Cong nghe Tran Quoc Thang va ong Mario Campolargo, quan chuc cap cao cua Uy ban chau Au.

 • Viet Nam ket noi voi Mang Thong tin lien chau luc A Au 2

  18:24 | Thứ sáu 09/06/2006 (GMT+7)

  Ngay 8-6, tai TP Ha Long (Quang Ninh) mang Nghien cuu va Giao duc Viet Nam (VinaRen) da duoc Bo Khoa hoc va Cong nghe ket noi thanh cong voi Mang Thong tin lien chau luc A - Au 2 (TEIN2) voi su chung kien cua Thu truong Bo Khoa hoc va Cong nghe Tran Quoc Thang va ong Mario Campolargo, quan chuc cap cao cua Uy ban chau Au.

 • Thua Bo truong khoa hoc dang di ve dau

  10:02 | Thứ tư 22/03/2006 (GMT+7)

  Thua Bo truong khoa hoc dang di ve dau

  Bai cua GS Hoang Tuy gui cho TS, neu suy nghi cua ong ve mot so van de lien quan den chinh sach doi voi hoat dong khoa hoc hien nay.

 • Cong bo cac nhan hieu mu bao hiem dat tieu chuan chat luong

  23:58 | Thứ năm 20/09/2007 (GMT+7)

  Cong bo cac nhan hieu mu bao hiem dat tieu chuan chat luong

  Chieu 20.9, Tong cuc Tieu chuan Do luong Chat luong (TCDLCL) - Bo Khoa hoc va Cong nghe da to chuc hop bao, thong bao danh sach cac loai mu bao hiem (MBH) dat tieu chuan chat luong. Nhan dip nay, Tong cuc truong Tong cuc TCDLCL Ngo Quy Viet da co cuoc trao doi voi bao chi ve van de quan ly chat luong MBH.

 • Mot thanh nien tat nguyen duoc trao giai thuong cong nghe thong tin

  23:38 | Chủ nhật 21/01/2007 (GMT+7)

  Mot thanh nien tat nguyen duoc trao giai thuong cong nghe thong tin

  Sang 21.1, tai Ha Noi, 45 ban tre tieu bieu trong linh vuc cong nghe thong tin da duoc T.U Doan va Bo Khoa hoc va Cong nghe trao giai thuong CNTT thanh nien nam 2006. Bi thu thu nhat T.U Doan Vo Van Thuong va Thu truong Bo Khoa hoc va Cong nghe Tran Quoc Thang da truc tiep trao thuong.

 • Trung tam xuat sac se tang them tiem luc cho Viet Nam

  03:56 | Thứ năm 31/03/2005 (GMT+7)

  Trung tam xuat sac se tang them tiem luc cho Viet Nam

  TS-Ke hoach thanh lap cac Trung tam xuat sac tai Viet Nam dang duoc Bo Khoa hoc va Cong nghe xem xet va nhan duoc su hoan nghenh cua gioi khoa hoc trong nuoc. Sau day la y kien cua mot so chuyen gia ve loi ich va mo hinh cua cac trung tam nay.

 • Bo KH CN phai kiem diem ve cac su co mat nguon phong xa

  18:44 | Thứ năm 24/08/2006 (GMT+7)

  (VM)- Theo tin tu Van phong Chinh phu, Thu tuong Nguyen Tan Dung vua co y kien ve su co mat nguon phong xa ngay 16/8 vua qua tai cong ty xi mang Song Da Hoa Binh. Thu tuong yeu cau Bo Khoa hoc va Cong nghe kiem diem nghiem tuc viec trien khai thuc hien y kien chi dao cua Thu tuong Chinh phu tai cac cong van so: 5110/VPCP-KG ngay 23/9/2004, 2891/VPCP-KG ngay 30/5/2005, 3345/VPCP-KG ngay 23/6/2006, cac quy dinh quan ly nha nuoc ve an toan kiem soat buc xa va hat..

 • PNJ duoc trao giai thuong Cup vang ISO va Nha quan ly gioi nam 2007

  08:14 | Thứ năm 20/09/2007 (GMT+7)

  PNJ duoc trao giai thuong Cup vang ISO va Nha quan ly gioi nam 2007

  PNJ la doanh nghiep duy nhat trong nganh kim hoan vinh du don nhan giai thuong “Cup vang ISO 2007” cua Bo Khoa hoc va Cong nghe va giai thuong “Nha quan ly gioi 2007” cua Tong Lien doan lao dong Viet Nam. Tiep noi thanh cong do, nhung no luc dong gop tich cuc cho su phat trien nen kinh te dat nuoc va cong dong cua PNJ tiep tuc duoc ghi nhan va khang dinh.

 • Phat mot doanh nghiep vi pham so huu cong nghiep

  03:46 | Thứ tư 18/10/2006 (GMT+7)

  Thanh tra Bo Khoa hoc va Cong nghe vua ky quyet dinh xu phat hanh chinh doi voi Cong ty lien doanh Tan Hoang Gia vi da su dung bao bi san pham nhai hinh cua Cong ty TNHH Che bien nong san va thuc pham xuat khau Hiep Hung da duoc bao ho.

 • Tong kiem tra chat luong hang hoa

  08:30 | Thứ ba 10/10/2006 (GMT+7)

  Tong kiem tra chat luong hang hoa

  Truoc tinh trang hang hoa, vat lieu xay dung kem chat luong xuat hien ngay cang nhieu tren thi truong, Bo Khoa hoc va Cong nghe cho biet se tien hanh mot cuoc tong kiem tra quy mo toan quoc. Thoi gian kiem tra du kien keo dai tu ngay 15/10 den 30/11.

 • Quyet liet voi vi pham so huu tri tue

  12:03 | Thứ tư 10/08/2005 (GMT+7)

  Quyet liet voi vi pham so huu tri tue

  Cac co quan chuc nang VN dang doc suc de cho ra doi mot bo Luat So huu tri tue phu hop dieu kien quoc gia va tuong thich voi the gioi. Vu truong Phap che Bo Khoa hoc va Cong nghe Doan Nang trao doi voi VnExpress ve van de nay.

 • Ra mat cong thong tin khoa hoc va cong nghe

  17:54 | Thứ tư 06/12/2006 (GMT+7)

  Ra mat cong thong tin khoa hoc va cong nghe

  Ngay 6/12, Bo Khoa hoc va Cong nghe da chinh thuc ra mat Cong thong tin khoa hoc tai dia chi http://trithuc.thanhnienkhcn.org.vn.

 • Nam 2020 VN se co nha may dien hat nhan dau tien

  11:56 | Thứ bảy 18/02/2006 (GMT+7)

  Hom 17/2, tai Ha Noi, Thu truong Bo Khoa hoc va Cong nghe Tran Quoc Thang cho biet, VN se co nha may dien hat nhan dau tien vao nam 2020.

 • Khan truong trien khai hiep dinh hang rao ky thuat cua WTO

  07:42 | Thứ ba 17/10/2006 (GMT+7)

  TP - Hom qua (16/10), Van phong Chinh phu da co cong van (so 5885/VPCP-KG) gui Bo Khoa hoc va Cong nghe truyen dat y kien cua Thu tuong Chinh phu ve viec trien khai thuc hien Hiep dinh hang rao ky thuat (TBT) trong thuong mai cua To chuc thuong mai the gioi (WTO).

 • Day manh bao ho so huu tri tue

  17:08 | Thứ năm 22/07/2004 (GMT+7)

  Bo Khoa hoc va Cong nghe vua ban hanh Chi thi so 18/2004 nham tang cuong cong tac thuc thi quyen so huu tri tue va quan ly chat luong san pham, hang hoa, trong do len ke hoach trien khai cuoc thanh tra chuyen de voi hang dong goi san dinh luong ngay trong quy III toi.

 • Ty le noi dia hoa oto se duoc tinh bang diem

  14:40 | Thứ ba 15/06/2004 (GMT+7)

  Ty le noi dia hoa oto se duoc tinh bang diem

  Cach xac dinh ty le noi dia hoa (NDH) oto se duoc ap dung theo phuong phap tinh diem voi thang diem 100. Du thao nay da duoc Bo Khoa hoc va Cong nghe xay dung trinh Chinh phu.

 • Hau het thiet bi buc xa o Viet Nam chua duoc dang ky

  08:02 | Thứ ba 12/11/2002 (GMT+7)

  Theo Bo Khoa hoc va Cong nghe, ca nuoc hien co hon 3.000 thiet bi buc xa, nhung chi vai chuc nguon duoc dang ky. Trong so 4.000 can bo ky thuat van hanh thiet bi nay, chi khoang 50% duoc dao tao. Do do, su co nhu o Khanh Hoa co the xay ra bat cu luc nao.

 • Bo Y te cong bo mot so ket qua nghien cuu ve khu vuon la o Long An

  23:43 | Thứ ba 20/09/2005 (GMT+7)

  Bo Y te cong bo mot so ket qua nghien cuu ve khu vuon la o Long An

  Thoi gian qua, co nhieu y kien khac nhau ve kha nang chua khoi benh cua khu vuon so 370 ap Tan Hoi, huyen Duc Hoa, tinh Long An. Da co nhieu nguoi dan tap trung tai day de chua benh lam anh huong toi trat tu an toan xa hoi va lam o nhiem moi truong. Da co nguoi chet tai khu vuon do benh qua nang, co nguoi chet do bi tieu chay vi tinh trang o nhiem moi truong va ve sinh an toan thuc pham.

 • Lap ke hoach xay dung ve tinh vien tham

  15:32 | Thứ bảy 09/08/2003 (GMT+7)

  Lap ke hoach xay dung ve tinh vien tham

  Trong thang 8, Bo Khoa hoc va Cong nghe se trinh Chinh phu de an “Ke hoach tong the ve ung dung va phat trien cong nghe vien tham o VN den nam 2010”, trong do co viec nghien cuu thiet ke, che tao ve tinh nho, xay dung va khai thac tram thu anh ve tinh va trung tam tich hop du lieu vien tham…

 • Xu ly nghiem nhung vu gian lan trong kinh doanh xang dau

  00:02 | Thứ bảy 28/10/2006 (GMT+7)

  Ngay 27.10, nguon tin tu Hoi bao ve quyen loi nguoi tieu dung Viet Nam (Vinastas) cho biet Pho thu tuong Nguyen Sinh Hung da co cong van chi dao Bo Thuong mai cung Bo Khoa hoc va Cong nghe tien hanh kiem tra nhung hanh vi gian lan trong hoat dong kinh doanh xang dau ma Vinastas va bao chi phan anh trong thoi gian qua.

 • VN dang tich cuc thuc thi quyen so huu tri tue

  15:42 | Thứ ba 27/02/2007 (GMT+7)

  VN dang tich cuc thuc thi quyen so huu tri tue

  Ngay 27/2, tai Ha Noi, Trung tam huan luyen ve So huu tri tue (SHTT) duoc khai truong voi su chung kien cua ngai Markus Cornaro, Dai su, Truong phai doan Lien minh chau Au (EU) tai Viet Nam va ong Le Duc Tien, Thu truong Bo Khoa hoc va Cong nghe. Trung tam nay ra doi la mot trong nhung hoat dong cua Chuong trinh hop tac ve SHTT giua EU va cac nuoc Asean (ECAP II). VTC da co cuoc phong van ngai Markuss Cornaro ve van de SHTT tai Viet Nam.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0