Bo Khoa hoc - Cong nghe

Saturday, 28/05/2016 15:00
 • Bo Khoa hoc Cong nghe den khao sat ngoi lang tu nhien boc chay

  23:42 | Thứ tư 08/09/2004 (GMT+7)

  Bo Khoa hoc Cong nghe den khao sat ngoi lang tu nhien boc chay

  Chieu 8/9, Chu tich UBND huyen Duy Xuyen, tinh Quang Nam - Tran Cong Tam cho biet: Du kien trong chieu nay 9/9, doan chuyen gia cua Bo Khoa hoc - Cong nghe se den lang An Trung (xa Duy Trung), noi xay ra hien tuong tu boc chay ky la nhieu ngay qua, mang theo cac thiet bi chuyen dung de tien hanh khao sat, lay mau giam dinh de xac dinh nguyen nhan gay chay.

 • Cong bo cay xang gian lan la bien phap tot

  00:57 | Thứ năm 28/09/2006 (GMT+7)

  Cong bo cay xang gian lan la bien phap tot

  Bo Khoa hoc - cong nghe da de nghi So Khoa hoc - cong nghe cac tinh, thanh tang cuong thanh tra dot xuat do luong va chat luong xang dau tu dau qui 4 nham ngan chan va tien toi day lui tinh trang gian lan trong kinh doanh xang dau. Ong DANG QUANG HUAN (anh), pho chanh thanh tra Bo Khoa hoc - cong nghe, cho biet:

 • Xay dung kho cap quoc gia de cat giu nguon phong xa

  06:06 | Chủ nhật 29/04/2007 (GMT+7)

  Van phong Chinh phu vua co van ban truyen dat y kien chi dao cua Thu tuong Nguyen Tan Dung yeu cau Bo Khoa hoc - cong nghe trien khai cac bien phap bao dam an toan, an ninh cac nguon phong xa, bao cao Thu tuong Chinh phu ket qua thuc hien. Truoc do, Bo Khoa hoc - cong nghe co van ban bao cao cap tham quyen ve viec phat hien nguon phong xa troi noi.

 • Hoi nhap trong khoa hoc cong nghe nhan luc thieu va yeu

  08:24 | Thứ tư 09/03/2005 (GMT+7)

  Hoi nhap trong khoa hoc cong nghe nhan luc thieu va yeu

  "Sinh vien nam thu nhat, chung chi ngoai ngu bang C nhung khong biet doc tai lieu bang tieng Anh... " TS. Phan Thi San Ha, Truong Phong Quan ly Khoa hoc - Cong nghe va Quan he Quoc te (DH Bach Khoa TP.HCM) phat bieu tai chuong trinh hoi thao quoc gia "Hoi nhap quoc te ve khoa hoc va cong nghe" do Bo Khoa hoc - Cong nghe to chuc tai TP.HCM vao ngay 8/3/2005

 • Se xac dinh hanh vi gian lan cuoc taxi

  18:24 | Thứ năm 21/06/2007 (GMT+7)

  Se xac dinh hanh vi gian lan cuoc taxi

  Thanh tra Bo Khoa hoc - cong nghe da bao cao lanh dao bo ve tinh trang cac doanh nghiep kinh doanh van tai taxi tren dia ban TP.HCM tu y pha do kep chi niem phong cac dong ho tinh cuoc taxi (taximet).

 • Them mot vu mat nguon phong xa

  05:42 | Thứ ba 15/08/2006 (GMT+7)

  Mot vu mat nguon phong xa vua duoc phat hien tai Cong ty co phan ximang Song Da (Hoa Binh) va da duoc bao cao len Bo Khoa hoc - cong nghe. Hom qua (14-8), Bo Khoa hoc - cong nghe da cu doan can bo cua Cuc Kiem soat an toan buc xa va hat nhan den hien truong de kiem tra su viec va ban phuong an truy tim nguon phong xa bi mat.

 • Xang tai TP HCM nghi pha con etanol

  09:32 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Xang tai TP HCM nghi pha con etanol

  Hien tuong xang bi pha phu gia gay hai dong co xe may nhu o TP.HCM thi chung toi chua phat hien. Bo dang nghi van co the so xang do da bi pha con etanol. Ong Bui Manh Hai, thu truong Bo Khoa hoc - cong nghe cho biet.

 • Lam gi de chong gian lan xang dau

  02:01 | Thứ bảy 13/01/2007 (GMT+7)

  Lam gi de chong gian lan xang dau

  Gian lan ve do luong va chat luong xang dau van tiep tuc tai dien trong kinh doanh xang dau. Lam gi de chong tinh trang gian lan nay? Ong DANG QUANG HUAN (anh), pho chanh thanh tra Bo Khoa hoc - cong nghe, cho biet:

 • VN se co nha may dien hat nhan vao nam 2020

  08:05 | Thứ tư 20/06/2007 (GMT+7)

  VN se co nha may dien hat nhan vao nam 2020

  Ong Hoang Van Phong, bo truong Bo Khoa hoc - cong nghe, cho biet nhu vay tai hoi thao gioi thieu co so ha tang dien hat nhan do Vien Nang luong nguyen tu (Bo Khoa hoc - cong nghe) va Co quan Nang luong nguyen tu quoc te (IAEA) phoi hop to chuc ngay 19-6.

 • Nhai san pham nhai luon ca ten cong ty

  21:40 | Thứ ba 07/11/2006 (GMT+7)

  Nhai san pham nhai luon ca ten cong ty

  Sang 7-11, Thanh tra Bo Khoa hoc - cong nghe va cac co quan chuc nang da tien hanh tieu huy tang vat vi pham so huu cong nghiep cua Cong ty TNHH san xuat va thuong mai Thuan Phong (Gia Lam, Ha Noi).

 • Thu tuong yeu cau tang cuong quan ly chat luong mu bao hiem

  07:43 | Thứ sáu 07/09/2007 (GMT+7)

  Van phong Chinh phu vua co cong van truyen dat y kien cua Thu tuong yeu cau Bo Khoa hoc - cong nghe chu tri, phoi hop voi Bo Giao thong van tai tang cuong cong tac quan ly chat luong mu bao hiem (MBH) va cong bo tren phuong tien thong tin dai chung cac loai MBH dat chat luong theo qui dinh.

 • Hien tuong chay tai lang An Trung la do con nguoi

  08:49 | Thứ sáu 24/09/2004 (GMT+7)

  Hien tuong chay tai lang An Trung la do con nguoi

  Sau gan hai tuan phan tich mau dat, nuoc va khong khi lay tai lang An Trung, xa Duy Trung, huyen Duy Xuyen, tinh Quang Nam, hom qua (23-9) Bo Khoa hoc - cong nghe da thong bao ket qua danh gia hien tuong tu boc chay tai lang An Trung.

 • Tang cuong kiem tra chat luong mu bao hiem

  09:53 | Thứ sáu 07/09/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu vua yeu cau Bo Khoa hoc - Cong nghe chu tri, phoi hop voi Bo Giao thong - Van tai tang cuong cong tac quan ly chat luong mu bao hiem (MBH) va “beu” cac doanh nghiep MBH khong dat tieu chuan tren phuong tien thong tin dai chung.

 • VN va Nhat ky ket bien ban ghi nho

  04:06 | Thứ hai 20/11/2006 (GMT+7)

  VN va Nhat ky ket bien ban ghi nho

  Sang 19-11, tai Ha Noi, Bo Khoa hoc - cong nghe VN va Tap doan Mitsui, Ngan hang Sumitomo, Cong ty bao hiem Mitsui - Sumitomo (Nhat Ban) da ky bien ban ghi nho ve hop tac xuc tien dau tu vao Khu cong nghe cao Hoa Lac, huong den muc tieu day manh cac nganh cong nghe cao tai VN.

 • VN va Nhat ky ket bien ban ghi nho

  13:10 | Thứ hai 20/11/2006 (GMT+7)

  VN va Nhat ky ket bien ban ghi nho

  Sang 19-11, tai Ha Noi, Bo Khoa hoc - cong nghe VN va Tap doan Mitsui, Ngan hang Sumitomo, Cong ty bao hiem Mitsui - Sumitomo (Nhat Ban) da ky bien ban ghi nho ve hop tac xuc tien dau tu vao Khu cong nghe cao Hoa Lac, huong den muc tieu day manh cac nganh cong nghe cao tai VN.

 • Ai kiem soat chat luong xang

  04:32 | Thứ hai 21/08/2006 (GMT+7)

  Ai kiem soat chat luong xang

  Nghi van xang kem chat luong tai TP.HCM trong tuan qua da lan rong ra nhieu tinh, thanh khac tren dia ban ca nuoc. Nguoi tieu dung trong doi o cac co quan quan ly nha nuoc viec kiem soat chat che hon nham dam bao chat luong doi voi mat hang thiet yeu nay, nhung van chua thay co quan cao nhat quan ly ve linh vuc do luong, chat luong la Bo Khoa hoc - cong nghe len tieng. TS gap go dau tuan voi ong BUI MANH HAI, thu truong Bo Khoa hoc - cong nghe.

 • My VN hop tac xay dung cac trung tam tai nang

  06:27 | Thứ sáu 19/11/2004 (GMT+7)

  Ngay 17-11, tai Washington da dien ra le ky “Tuyen bo hop tac” nham hinh thanh cac trung tam tai nang o VN giua Bo Khoa hoc - cong nghe VN, Nhom Sang kien khoa hoc (SIG) co tru so tai My va Qui Giao duc VN (VEF).

 • Thu tuong yeu cau xu ly vu mat nguon phong xa

  05:37 | Thứ năm 24/08/2006 (GMT+7)

  Thu tuong Nguyen Tan Dung da yeu cau Bo Khoa hoc - cong nghe khan truong chu tri, phoi hop voi co quan cong an tang cuong cong tac tim kiem nguon phong xa bi mat tai Cong ty co phan ximang Song Da (Hoa Binh), chi dao kiem diem, xu ly nghiem nhung ca nhan lien quan den viec lam mat nguon phong xa va bao cao Thu tuong ket qua thuc hien trong thang chin.

 • Ru nhau lam mu bao hiem

  01:30 | Thứ hai 29/10/2007 (GMT+7)

  Ru nhau lam mu bao hiem

  Vo nhua cua mu duoc duc tai VN, cac phu kien gom quai deo, xop bao hiem, kinh che, vai boc... duoc nhap tu Trung Quoc ve lap rap se nhanh chong cho ra mot chiec mu bao hiem thanh pham voi hinh thuc, kieu dang mau ma hap dan.

 • De khoa hoc VN ngang tam the gioi

  08:05 | Thứ hai 26/09/2005 (GMT+7)

  Lam viec voi cac can bo khoa hoc ngay 24-9, Thu tuong Phan Van Khai da yeu cau cac can bo khoa hoc - cong nghe dong gop y tuong cho Chinh phu trong viec nghien cuu va ung dung cong nghe cao.

 • IDG day manh hop tac voi Bo Khoa hoc Cong nghe

  16:46 | Thứ sáu 26/08/2005 (GMT+7)

  IDG day manh hop tac voi Bo Khoa hoc Cong nghe

  Xuat ban an pham bao chi khoa hoc-cong nghe (KH-CN) la mot trong 4 linh vuc uu tien hop tac giua Tap doan du lieu IDG va Bo Khoa hoc-cong nghe

 • Thu tuong yeu cau tang cuong quan ly chat luong mu bao hiem

  10:56 | Thứ sáu 07/09/2007 (GMT+7)

  Thu tuong yeu cau tang cuong quan ly chat luong mu bao hiem

  Van phong Chinh phu vua co cong van truyen dat y kien cua Thu tuong yeu cau Bo Khoa hoc - cong nghe chu tri, phoi hop voi Bo Giao thong van tai tang cuong cong tac quan ly chat luong mu bao hiem (MBH) va cong bo trenphuong tien thong tin dai chung cac loai MBH dat chat luong theo quy dinh.

 • Chinh phu yeu cau to chuc tim kiem thu hoi nguon phong xa bi mat cap

  08:59 | Thứ sáu 24/09/2004 (GMT+7)

  Ngay 23-9, Van phong Chinh phu da co cong van truyen dat y kien cua Pho thu tuong Pham Gia Khiem de nghi Bo Cong an chu tri, phoi hop voi Bo Khoa hoc - cong nghe, UBND tinh Ha Nam chi dao cac co quan chuyen mon khan truong tim kiem va thu hoi nguon phong xa bi mat cap tai Cong ty co phan ximang Viet Trung, tinh Ha Nam.

 • Hon 1500 dong ho taxi dut mat niem chi

  03:19 | Thứ bảy 16/06/2007 (GMT+7)

  TT (Ha Noi, TP.HCM) - Thanh tra Bo Khoa hoc - cong nghe vua bao cao lanh dao bo ve viec kiem dinh 1.573 taximet (dong ho tinh tien) tren cac taxi hoat dong tai dia ban TP.HCM voi ket qua gan 98% dong ho bi dut niem chi (kep chi niem phong) hoac khong con niem chi.

 • Nguyen nhan gay chay o An Trung mot loai khi

  09:28 | Thứ hai 13/09/2004 (GMT+7)

  Sau hai ngay di thuc dia hien truong, sang 12-9 doan cong tac lien nganh cua Bo Khoa hoc - cong nghe da ket thuc cuoc dieu tra nguyen nhan gay chay tai lang An Trung (huyen Duy Xuyen, tinh Quang Nam).

 • San xuat theo tieu chuan quoc te con duong duy nhat

  22:29 | Thứ hai 17/10/2005 (GMT+7)

  San xuat theo tieu chuan quoc te con duong duy nhat

  Bo Khoa hoc - Cong nghe vua phoi hop voi UBND TP.HCM va UBND TP Ha Noi to chuc hoi thao "Khoa hoc va cong nghe phuc vu doanh nghiep (DN) vuot qua rao can ky thuat trong thuong mai", trong do tap trung vao nhung van de buc xuc cua DN lien quan den Hiep dinh ve hang rao ky thuat trong thuong mai (Agreement on Technical Barriers to Trade, goi tat la TBT) cua To chuc Thuong mai the gioi (WTO).

 • De nghi tang tien thuong giai thuong Ho Chi Minh

  08:55 | Thứ năm 14/10/2004 (GMT+7)

  Bo Khoa hoc - cong nghe cho biet da de nghi Thu tuong cho phep to chuc giai thuong Ho Chi Minh va giai thuong nha nuoc ve khoa hoc va cong nghe nam 2005: giao hoi dong quoc gia to chuc cong tac xet thuong, trinh Chinh phu ket qua vao cuoi thang 7-2005.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0