Bo KH&DT

Friday, 27/05/2016 13:30
 • Du an Hien dai hoa thong tin tren bien khong duoc quan tam

  14:25 | Thứ tư 31/05/2006 (GMT+7)

  Du an Hien dai hoa thong tin tren bien khong duoc quan tam

  TP - Mot du an hien dai hoa thong tin cho quan ly tau thuyen tren bien dang bi xep vao ngan keo, vi khong duoc Bo KH-DT dua vao danh muc cac du an de Chinh phu dam phan keu goi von ODA.

 • Chu dau tu Singapore de nghi truy tim Michael Yu

  11:48 | Thứ ba 14/02/2006 (GMT+7)

  TP - Sau khi Bo KH-DT bao cao ve vu viec len Thu tuong va de nghi Bo Cong an phoi hop giai quyet, cac co quan huu quan da co nhung hinh thuc ho tro can thiet doi voi hoc vien cua SITC.

 • Sang Singapore giai quyet vu SITC

  09:55 | Thứ hai 13/02/2006 (GMT+7)

  Ong Phan Huu Thang, Cuc truong Cuc Dau tu nuoc ngoai, Bo KH-DT cho biet, bo nay da chap thuan cu doan cong tac sang Singapore de giai quyet vu SITC. Hien, Bo KH-DT dang khan truong phoi hop voi so GD-DT, co quan chuc nang cac tinh tien hanh thong ke tong so nhung hoc vien nop tien nhung chua duoc hoc; tong so giao vien chua duoc tra luong; so hoc vien dang hoc phai nghi giua chung.

 • Sang Singapore giai quyet vu SITC

  08:22 | Thứ hai 13/02/2006 (GMT+7)

  Ong Phan Huu Thang, Cuc truong Cuc Dau tu nuoc ngoai, Bo KHDT cho biet, bo nay da chap thuan cu doan cong tac sang Singapore de giai quyet vu SITC.

 • Sang Singapore giai quyet vu SITC

  16:21 | Chủ nhật 12/02/2006 (GMT+7)

  Sang Singapore giai quyet vu SITC

  TPCN - Ong Phan Huu Thang, Cuc truong Cuc Dau tu nuoc ngoai, Bo KH-DT cho biet, bo nay da chap thuan cu doan cong tac sang Singapore de giai quyet vu SITC.

 • Vu Rusalka Bo Ke hoach Dau tu chi nhan chut thieu sot

  08:51 | Thứ tư 02/11/2005 (GMT+7)

  Vu Rusalka Bo Ke hoach Dau tu chi nhan chut thieu sot

  Bo truong Vo Hong Phuc cho rang, Bo KH-DT chi co thieu sot la chua lay y kien cua Bo Quoc phong, khi trinh Thu tuong Chinh phu viec dieu chinh tang dien tich dat cua du an khu nghi mat Rusalka.

 • Kien nghi xu ly 1 loat quan chuc vu Rusalka

  23:45 | Thứ tư 31/01/2007 (GMT+7)

  Kien nghi xu ly 1 loat quan chuc vu Rusalka

  Ngay 31/1, CQDT da chuyen ket luan dieu tra vu an "sieu lua" Nguyen Duc Chi lua dao chiem doat tai san sang VKSNDTC va de nghi truy to Nguyen Duc Chi (nguyen Chu tich HDQT Cty RIT) ve toi "Lua dao chiem doat tai san", Tran Minh Duan (nguyen pho chu tich UBND tinh Khanh Hoa), Nguyen Tho Tri ve toi "Thieu trach nhiem gay hau qua nghiem trong". Con Mai Duc Chinh (nguyen Giam doc So TN-MT Khanh Hoa), Vu Xuan Thieng (nguyen Pho giam doc So TN-MT Khanh Hoa) bi de nghi..

 • Vu SITC Dai dien Bo KH DT se sang Singapore

  09:28 | Thứ sáu 17/02/2006 (GMT+7)

  Vu SITC Dai dien Bo KH DT se sang Singapore

  TP - Ngay 16/2, nham xac dinh ke hoach ho tro voi hoc vien, giao vien cua SITC, Bo KH-DT da to chuc hop voi Bo GD-DT, cac So GD-DT lien quan, cac co quan chuc nang tai Ha Noi va TPHCM.

 • Pho Chu tich UBND tinh Khanh Hoa lai bi de nghi khoi to

  07:51 | Thứ tư 24/10/2007 (GMT+7)

  Pho Chu tich UBND tinh Khanh Hoa lai bi de nghi khoi to

  TP - Co quan CSDT Bo CA vua co van ban tiep tuc de nghi khoi to bi can doi voi ba Nguyen Thi Thu Hang, Pho Chu tich UBND tinh Khanh Hoa va ba Mai Thi Thu, Cuc pho Cuc Dau tu nuoc ngoai, Bo KH-DT.

 • Nghiem tri sai pham thi cac nha tai tro se yen long

  07:16 | Thứ tư 17/05/2006 (GMT+7)

  Nghiem tri sai pham thi cac nha tai tro se yen long

  TP - Do la y kien cua Bo truong Bo Ke hoach - Dau tu (KH-DT) Vo Hong Phuc ben le phien khai mac ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI.

 • Kha nang se giai the he thong SITC tai Viet Nam

  15:05 | Thứ sáu 03/03/2006 (GMT+7)

  Kha nang se giai the he thong SITC tai Viet Nam

  Ngay 2/3/2006, tai Ha Noi, Bo KH-DT, Bo GD-DT, Bo CA, Bo LD-TB-XH da hop ban bien phap khac phuc hau qua vu SITC.

 • Se giai ngan hon 6 ty USD von FDI

  12:35 | Thứ bảy 29/12/2007 (GMT+7)

  Se giai ngan hon 6 ty USD von FDI

  Theo Cuc Dau tu nuoc ngoai (Bo KH-DT), tinh chung ca von cap moi va tang von trong nam 2007, ca nuoc da thu hut duoc 20,3 ty USD von dau tu truc tiep nuoc ngoai (FDI), tang 69,3% so voi nam 2006 va vuot 53,2% ke hoach de ra tu dau nam (13 ty USD).

 • Vu PMU 18 lam phan tam mot so Ban quan ly

  10:47 | Thứ sáu 30/06/2006 (GMT+7)

  Vu PMU 18 lam phan tam mot so Ban quan ly

  Theo ke hoach giai ngan nguon von ODA nam 2006 thi tong muc giai ngan du kien dat 1.750 trieu USD, bao gom 1.555 trieu USD von vayva 195 trieu USD vien tro khong hoan lai voi co cau chi: xay dung co ban 580 trieu USD; hanh chinh su nghiep 245 trieu USD; cho vay lai 760 trieu USD; ho tro ngan sach 165 trieu USD.

 • Vu SITC Chu dau tu phai co trach nhiem

  10:00 | Thứ năm 09/02/2006 (GMT+7)

  Vu SITC Chu dau tu phai co trach nhiem

  TP- Do la khang dinh cua ong Phan Huu Thang - Cuc truong Dau tu nuoc ngoai sau cuoc hop lien bo KH-DT va GD-DT de tim huong giai quyet vu viec hom qua, 8/2.

 • De nghi truy bat khoi to Michael Yu ve toi lua dao

  16:50 | Thứ năm 16/02/2006 (GMT+7)

  TP - Su “mat tich” cua SITC Viet Nam ro rang da co su chuan bi tu truoc cua Michael Yu- Tong Giam doc he thong SITC Viet Nam. Den thoi diem nay, vu viec da co dau hieu hinh su.

 • Chu dau tu SITC buong xuoi

  11:10 | Thứ tư 15/03/2006 (GMT+7)

  Chu dau tu SITC buong xuoi

  Cac cuoc thuong thao trong thoi gian qua giua co quan chuc nang Viet Nam va Cong ty LKC, chu dau tu cua SITC Viet Nam da khong di den giai phap kha di nao nham khoi phuc lai hoat dong cua SITC. Tuy nhien, da co 3 nha dau tu Singapore co y dinh mua lai du an nay.

 • Cu tri chua hai long

  07:43 | Thứ sáu 16/06/2006 (GMT+7)

  Cu tri chua hai long

  Hom qua (15/6), trong ngay thu hai tra loi chat van tai ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI, Tong Thanh tra Chinh phu Quach Le Thanh va 5 vi Bo truong da dang dan tra loi chat van cac dai bieu Quoc hoi (DBQH).

 • Can tao them dieu kien cho kinh te tu nhan

  14:12 | Thứ năm 08/09/2005 (GMT+7)

  Can tao them dieu kien cho kinh te tu nhan

  Do la mot trong nhung y kien duoc dong dao dao bieu dong tinh tai Hoi thao lay y kien cho ke hoach phat trien KT - XH 5 nam 2006 - 2010 dien ra ngay 7 va 8/9/2005 tai Ha Noi.

 • Xu ly hau qua vu do be cua Trung tam SITC Nha dau tu LKC tuyen bo buong xuoi

  22:54 | Thứ ba 14/03/2006 (GMT+7)

  Xu ly hau qua vu do be cua Trung tam SITC Nha dau tu LKC tuyen bo buong xuoi

  Cac cuoc thuong thao trong thoi gian qua giua co quan chuc nang Viet Nam va Cong ty LKC - chu dau tu cua SITC Viet Nam da khong di den giai phap kha di nao nham khoi phuc lai hoat dong cua SITC. Tuy nhien, da co 3 nha dau tu Singapore co y dinh mua lai du an nay.

 • Bo Tai chinh khuynh dao cac doanh nghiep cao su

  10:47 | Thứ ba 05/06/2001 (GMT+7)

  Van ban phuc dap moi nhat do Bo Tai chinh gui Bo KH-DT khang dinh: “Bo KH-DT cap uu dai dau tu cho tat ca dien tich cao su trong tu nhung nam truoc khi Luat Khuyen khich dau tu trong nuoc co hieu luc la trai voi Nghi dinh 51/1999/ND-CP va co nguy co gay that thu thue cho Ngan sach Nha nuoc"(?!).

 • Bit lo hong de von ODA khong bi tham nhung

  12:39 | Thứ hai 17/04/2006 (GMT+7)

  Bit lo hong de von ODA khong bi tham nhung

  TP - Cac nha tai tro dang quan tam 2 van de: Chinh phu se xu ly tham nhung the nao; chinh sua Nghi dinh 17 ve quan ly su dung ODA ra sao de von vay khong “chay” vao tui quan tham.

 • That thu lon xay ra o nhieu tinh ngheo

  08:35 | Thứ ba 21/11/2006 (GMT+7)

  That thu lon xay ra o nhieu tinh ngheo

  TP - Bo KH-DT vua tiep tuc gui bao cao len Thu tuong Chinh phu, de nghi huong xu ly viec cac tinh tu ban hanh chinh sach uu dai thu hut dau tu “xe rao” phap luat voi 1.135 du an, gay thiet hai lon cho ngan sach…

 • Can doi chu dau tu Du an Trung tam VHTM Sai Gon

  14:56 | Thứ năm 03/05/2001 (GMT+7)

  Can doi chu dau tu Du an Trung tam VHTM Sai Gon

  Nguoi dan TP HCM dang trong doi mot "bien phap thich dang" cua Bo KH-DT doi voi chu du an Trung tam VHTM Sai Gon, tap doan Jinwen dang gap nhieu kho khan cua Dai Loan, de mot du an lon mang nhieu y nghia o ngay trung tam TP HCM sau 6 nam ngung tre duoc trien khai.

 • Ban an Thuy cung se gay tac hai den moi truong dau tu

  09:22 | Thứ bảy 15/09/2001 (GMT+7)

  Bi cao Bui Tuong Lan, Chanh van phong Tham dinh, Bo KH-DT, nguoi bi TAND Ha Noi tuyen phat canh cao, chieu nay (14/9), da phat bieu nhu vay voi phong vien TS. Cac bi cao khac deu phai chiu nguyen hinh phat ma VKS de nghi, boi ban ket luan cua HDXX “be” y nguyen noi dung cao trang ma VKSND Toi cao da lap ra cach day 2 thang.

 • Dai du an 30 ty USD Chu dau tu muon lam cu giat gan

  09:44 | Thứ bảy 26/05/2007 (GMT+7)

  Dai du an 30 ty USD Chu dau tu muon lam cu giat gan

  TP - Lien quan toi du an 30 ty USD, Thu truong Bo Cong nghiep Do Huu Hao nhan dinh, nhieu kha nang Tap doan Eminence moi thanh lap, muon lam mot cu giat gan de danh bong ten tuoi.

 • Truong ca Thuy cung Thang Long cua bi cao Le Tan Cuong

  07:48 | Thứ năm 09/08/2001 (GMT+7)

  Day la tho, tho cua ke dang ngoi trong nha tam giam, ngam nghi ve thoi “oanh liet” da qua voi du an “trong mo” Thuy cung Thang Long ma anh ta khong the thuc hien duoc. Co le cai hon tho cua Le Tan Cuong chat chiu tu cong suc ma anh ta bo ra cho du an thuoc loai lon nhat ca nuoc nay...

 • Thung ngan sach vi hua chi ca nghin ty dong

  09:30 | Thứ năm 03/08/2006 (GMT+7)

  Thung ngan sach vi hua chi ca nghin ty dong

  31 tinh tuy tien ban hanh chinh sach uu dai dau tu “xe rao” da bi Chinh phu “thoi coi”, yeu cau xu ly truoc khi thuc hien Luat Dau tu chung. Rac roi lon nay sinh: Do la loi hua chi ca nghin ty dong cho nha dau tu. Rac roi nay phat lo sau khi dai dien 5 Bo KH-DT, Tai chinh, TN -MT, Tu phap, Noi vu di kiem tra tinh trang xu ly nhung vuong mac do quyet dinh cua Chu tich UBND cac tinh ban hanh lai thay rac roi moi nay sinh. Doanh nghiep cung “ngai” vi..

 • Tang cuong kiem tra de cao ky cuong ky luat hanh chinh

  00:15 | Thứ tư 29/08/2007 (GMT+7)

  Ngay 28.8, Van phong Chinh phu da to chuc hop bao thong bao noi dung phien hop thuong ky cua Chinh phu (dien ra trong 2 ngay 27 va 28.8) va nhung y kien ket luan cua Thu tuong Nguyen Tan Dung tai phien hop nay.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0