Bo GDDT

Friday, 27/05/2016 15:26
 • Len ke hoach truoc cho vu gian lan

  10:48 | Thứ hai 18/09/2006 (GMT+7)

  Hom nay, 18/9, theo ke hoach, Van phong Bo GDDT se mot lan nua to chuc cuoc hop, nghe bao cao giai trinh lan thu tu cua ba Dao Thi Binh, Truong Phong Tong hop Bo GDDT.

 • Thu tien ty tu viec ban phoi bang

  09:00 | Thứ ba 14/11/2006 (GMT+7)

  Thu tien ty tu viec ban phoi bang

  Thang 4, cac can bo dieu tra C15 lam viec voi Bo GDDT de tim hieu viec xuong in cua co quan Bo in phoi bang. Ly do: Tai Gia Lai da phat hien mot vu su dung phoi bang Trung hoc chuyen nghiep (THCN) gia (thuc chat la phoi bang THCN that do xuong in cua Bo GDDT lam that nhung chuyen hoc lai la gia nen that ma thanh gia).

 • Phuong thuc cham thi DH 2006

  08:38 | Thứ năm 13/07/2006 (GMT+7)

  Phuong thuc cham thi DH 2006

  Theo Quy che tuyen sinh DH, CD nam 2006 cua Bo GDDT, can bo cham thi phai cham bai thi dung theo thang diem va dap an chinh thuc da duoc Chu tich Hoi dong tuyen sinh phe duyet (doi voi cac truong tu ra de thi) hoac Truong ban De thi cua Bo GDDT phe duyet (doi voi cac truong dung chung de thi cua Bo GDDT).

 • Gian lan thi sat phong Bo truong

  09:52 | Thứ năm 14/09/2006 (GMT+7)

  Gian lan thi sat phong Bo truong

  Mot vu tieu cuc thi cu hy huu da xay ra tai ky thi tuyen cong chuc cua Bo GDDT ngay 11/9. Trong buoi thi ngoai ngu, hai thi sinh, mot vi khach cung truong phong tong hop cua Bo GDDT da bi lap bien ban vi vi pham nghiem trong quy che thi. Bien ban ky luat da duoc lap ngay tai Phong Tong hop, sat ngay phong Bo truong Nguyen Thien Nhan va cac lanh dao khac cua Bo GDDT.

 • Bo GDDT chuan bi trien khai cong eLearning

  08:43 | Thứ tư 27/10/2004 (GMT+7)

  Cong dao tao truc tuyen (e-Learning) dau tien tai Viet Nam da hoan thien va se di vao hoat dong trong vao thang 11. Thong tin duoc ong Quach Tuan Ngoc, Giam doc Trung tam tin hoc Bo GDDT, xac nhan o hoi thao “He thong mang thong tin truong dai hoc va ung dung thong tin trong dao tao dai hoc” tai Ha Noi, chieu qua.

 • Nhot Thu truong Bo GDDT

  08:38 | Thứ bảy 01/07/2006 (GMT+7)

  Bi cho thoi chuc hieu truong Dai hoc Luat TP HCM, ong Nguyen Van Luyen khong phuc nen da cung nhung nguoi ung ho ong to chuc pha, “cam chan” Thu truong Bo GDDT, can tro viec cong bo quyet dinh bo nhiem hieu truong moi.

 • Khanh Hoa Cac de thi TN THCS cua tinh da duoc chuyen cho Bo GDDT xem xet

  23:30 | Thứ tư 15/06/2005 (GMT+7)

  Vao cuoi ngay hom nay (15.6.2005) Bo GDDT van chua co y kien tra loi cong van cua UBND tinh Khanh Hoa de nghi cho tinh nay to chuc thi them ky thi tot nghiep Trung hoc co so (TN THCS) lan 2 cho toan bo hon 7.000 thi sinh da rot trong “ky thi that”- ky thi TN THCS chinh thuc trong thang 5.2005.

 • Cong bo diem san truoc 15 8

  07:57 | Thứ ba 11/07/2006 (GMT+7)

  Thu truong Bo GDDT Banh Tien Long, Truong ban tuyen sinh dai hoc, cao dang 2006 cho biet, cung nhu nam truoc, Bo GDDT se cong bo diem san truoc ngay 15/8.

 • Thu truong Bo GDDT Xem xet lai viec thi trac nghiem

  09:36 | Thứ ba 26/06/2007 (GMT+7)

  Thu truong Bo GDDT Nguyen Van Vong cho biet, se kien nghi voi Bo truong Bo GDDT xem xet lai ve viec thi trac nghiem hoan toan voi mot so mon trong ky thi tot nghiep THPT va tuyen sinh DH, CD.

 • Nhung thong tin moi nhat ve cac ky thi nam 2007

  13:27 | Thứ tư 03/01/2007 (GMT+7)

  Nhung thong tin moi nhat ve cac ky thi nam 2007

  Ngay 9.1, hoi nghi thi va tuyen sinh se duoc Bo GDDT to chuc qua cau truyen hinh. Ngay 2.1, Thu truong Bo GDDT Banh Tien Long chu tri cuoc hop voi cac thanh vien Ban chi dao ve nhung noi dung quan trong se duoc dua ra thao luan tai hoi nghi noi tren.

 • Thong ke so luong hoc sinh yeu kem tren ca nuoc

  14:09 | Thứ hai 19/11/2007 (GMT+7)

  Tin tu Bo GDDT ngay 18/11 cho biet, hien nay qua kiem tra cua Bo GDDT, bao cao cua mot so so GDDT va tren cac phuong tien thong tin dai chung, o mot so vung so hoc sinh (HS) pho thong bo hoc tang len, nhat la cac dia ban kinh te - xa hoi kho khan, vung sau vung xa, bi thiet hai do thien tai. De khac phuc tinh trang nay, sap toi Bo GDDT se to chuc hoi nghi ban ve cong tac giup do HS hoc luc yeu kem va khac phuc hien tuong bo hoc. De chuan bi cho hoi nghi nay, bo..

 • Thu truong Bo GDDT Xem xet lai viec thi trac nghiem

  11:41 | Thứ ba 26/06/2007 (GMT+7)

  Thu truong Bo GDDT Nguyen Van Vong cho biet, se kien nghi voi Bo truong Bo GDDT xem xet lai ve viec thi trac nghiem hoan toan voi mot so mon trong ky thi tot nghiep THPT va tuyen sinh DH, CD.

 • Khong nen can cu ti le choi de chon truong

  10:01 | Thứ tư 08/03/2006 (GMT+7)

  Khong nen can cu ti le choi de chon truong

  Ngay 10.3 la thoi diem cac thi sinh bat dau nop ho so dang ky tham du ky thi tuyen sinh DH, CD nam 2006. Nam nay, trong Quy che tuyen sinh cung co mot so thay doi dang chu y. Ngay 7.3, ong Do Duy Du - Uy vien thuong truc Ban Chi dao tuyen sinh (Bo GDDT) - giai thich them ve nhung diem nay. * Nam 2005, da co rat nhieu thi sinh (TS) nham tuong muc 16 (noi TS ghi NV1 vao hoc o truong khong to chuc thi) la de ghi NV2. Mau ho so dang ky du thi nam nay co khac phuc..

 • Ha Tay cham lai bai thi tot nghiep

  08:07 | Thứ ba 20/06/2006 (GMT+7)

  Sau viec So GD-DT tinh Ha Tay cong bo ty le thi sinh do tot nghiep THPT o muc qua cao (99,25%), ngay 19/6, ong Tran Ba Giao, Pho chanh thanh tra Bo GDDT, cho biet bo se kiem tra, thong ke va to chuc cham lai bai thi tot nghiep THPT tai mot so hoi dong thi khong nghiem tuc o tinh Ha Tay. Nhung bai thi co nhieu diem sai giong nhau se bi xu ly thich dang.

 • Thua nhan sai pham vu gian lan thi cu

  10:08 | Thứ tư 20/09/2006 (GMT+7)

  Den 20h ngay 19/9, to cong tac dac biet giai quyet vu tieu cuc van chua hoan thanh ban bao cao gui bo truong, cung nhu chua de xuat muc xu ly ky luat doi voi ba Dao Thi Binh. Sang 23/9, se cong bo ky luat. Bo truong Bo GDDT Nguyen Thien Nhan cho biet, Bo GDDT se co gang dieu tra vu viec nhung neu thay kho qua thi se moi co quan cong an vao cuoc.

 • Rac roi khi cham thi bang may

  10:56 | Thứ tư 19/07/2006 (GMT+7)

  Rac roi khi cham thi bang may

  Theo mot nguon tin, ngay tu cuoc cham thu dau tien, may moc da truc trac, toan bo phan bai thi da cham ngay 17/7 khong cho ket qua dung va den ngay 18/7, Bo GD-DT da phai cham lai.

 • Lan dau tien Bo GDDT doi thoai voi cac doi tac quoc te

  04:00 | Thứ ba 30/01/2007 (GMT+7)

  Lan dau tien Bo GDDT doi thoai voi cac doi tac quoc te

  Chieu 29/1, lan dau tien Bo Giao duc va Dao tao (GDDT) da to chuc hoi nghi doi thoai thuong nien giua Bo va cac doi tac quoc te. Dai dien cua cac Dai su quan (Anh, Phap, My…) cac to chuc quoc te (UNESCO, World Bank, SIDA, CRS…) da den du va tham gia thao luan.

 • Dai hoc FPT truc tiep nhan ho so du thi dai hoc

  21:29 | Thứ tư 18/04/2007 (GMT+7)

  Thoi gian qua nhieu thi sinh dang ky nguyen vong 1 (NV1) vao truong Dai hoc FPT da khong the nop duoc ho so cho cac dau moi nhan ho so theo quy dinh cua Bo GDDT. Ngay 10/4, Bo GDDT da gui cong van yeu cau cac so GDDT thu nhan ho so NV1 vao truong Dai hoc FPT. Tuy nhien do thoi gian qua gap nen mot so dau moi nhan ho so khong duoc cap nhat cac thong tin nay dan den viec van con mot so thi sinh chua nop duoc ho so du thi dai hoc.

 • Thi tot nghiep THPT Lam ca 2 phan tu chon se bi huy bai thi

  09:18 | Thứ tư 13/06/2007 (GMT+7)

  Thi tot nghiep THPT Lam ca 2 phan tu chon se bi huy bai thi

  Trong qua trinh cham thi tot nghiep THPT, tai mot so dia phuong thay xuat hien hien tuong: Mot so thi sinh (TS) khi lam bai thi theo chuong trinh phan ban da lam ca hai phan tu chon. Ngay 12/6, Pho Cuc truong Cuc Khao thi va Kiem dinh chat luong giao duc (Bo GDDT), ong Tran Van Nghia, khang dinh:

 • Thi sinh mu go cua xin vao dai hoc

  16:02 | Thứ hai 10/09/2007 (GMT+7)

  Thi sinh mu go cua xin vao dai hoc

  Sau khi phai go cua khap noi de xin duoc thi dai hoc, gio Nguyen Huu At - Hoc sinh khiem thi hieu hoc o Nghe An lai phai ra Ha Noi xin duoc vao hoc DH.

 • Luu hoc sinh duoc cap phi dam bao nhu cau toi thieu

  11:20 | Thứ tư 12/12/2007 (GMT+7)

  Luu hoc sinh duoc cap phi dam bao nhu cau toi thieu

  11/12, Bo GDDT cho biet, lien bo Ngoai giao - Tai chinh - GDDT vua ban hanh thong tu lien tich quy dinh, tu 1/1/2008, luu hoc sinh (LHS) Viet Nam duoc tuyen chon theo quy dinh cua Bo GDDT (theo hiep dinh, theo de an 322 va de an chuyen doi no Nga) se duoc cap sinh hoat phi dam bao nhu cau toi thieu.

 • Bo GDDT can can nhac thay doi quy che tuyen sinh

  19:35 | Thứ năm 06/10/2005 (GMT+7)

  Neu da tung la hoc sinh, la cha me hoc sinh, thi viec co gang dat duoc danh hieu hoc sinh gioi trong cac nam lien cua bac THPT la ca mot van de, dau chi co chay tien, chay diem la duoc.

 • Kiem tra viec co giao nhan tien chay diem

  10:24 | Chủ nhật 09/10/2005 (GMT+7)

  Em Hoang Thi Hien, nguyen hoc sinh Truong PTTH Le Viet Thuat - TP Vinh, Nghe An, ngay 29/8 viet thu gui thay Banh Tien Long - Thu truong Bo GDDT - ve viec co Hoan, giao vien cua truong nhan tien "chay diem".

 • Se thay SGK tieng Anh moi

  16:35 | Thứ sáu 25/11/2005 (GMT+7)

  Se thay SGK tieng Anh moi

  Tin tu Bo GDDT ngay 24/11, "De an day hoc ngoai ngu trong he thong giao duc quoc dan Viet Nam" da duoc Bo GDDT xay dung trinh Thu tuong Chinh phu.

 • Nguoi lon dang di qua da

  19:03 | Thứ tư 03/01/2007 (GMT+7)

  Nguoi lon dang di qua da

  Viec se xu ly mot hoc sinh lop 12 "tan cong" website cua Bo GDDT dang xon xao du luan. Bay to thai do truoc mot su viec xay ra trong doi song la viec can lam, nhung nguoi lon chung ta dang di qua da.

 • Thi diem thi trac nghiem Kho chuan bi kip

  10:24 | Thứ hai 26/09/2005 (GMT+7)

  Thi diem thi trac nghiem Kho chuan bi kip

  Bo GDDT vua chinh thuc quyet dinh nam 2006 se trien khai thi trac nghiem trong thi tot nghiep PTTH va tuyen sinh DH, CD sau khi tam hoan vao nam 2005. Nhu vay, cong tac chuan bi chac chan se rat cap rap.

 • Se thay SGK tieng Anh moi

  04:29 | Thứ bảy 26/11/2005 (GMT+7)

  Se thay SGK tieng Anh moi

  Tin tu Bo GDDT ngay 24/11, "De an day hoc ngoai ngu trong he thong giao duc quoc dan Viet Nam" da duoc Bo GDDT xay dung trinh Thu tuong Chinh phu.

 • Chi cam nhung tieu cuc nay sinh

  10:34 | Thứ sáu 03/11/2006 (GMT+7)

  Chi cam nhung tieu cuc nay sinh

  Bo GD-DT dang xay dung quy dinh ve day them va hoc them (DTHT), du kien se ban hanh chinh thuc trong thang 11 nay. Den thoi diem nay, van ban da di vao nhung khau chinh sua cuoi cung. Ong Tran Ba Giao - Pho Chanh thanh tra Bo GD-DT - cho biet, DTHT la mot hien tuong da xuat hien tu lau trong xa hoi. Thuc te day la mot nhu cau cua xa hoi. Nguyen vong cua cac HS muon duoc hoc them de nang cao ket qua hoc tap la nguyen vong chinh dang. Nhieu y kien cho rang viec..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0