Ban hang da cap

Saturday, 28/05/2016 22:43
 • Ban hang da cap se di vao khuon kho

  13:33 | Thứ tư 28/12/2005 (GMT+7)

  Ban hang da cap se di vao khuon kho

  Ba Dinh Thi My Loan, Cuc truong Cuc Quan ly canh tranh, Bo Thuong mai, nhan dinh, trong thoi gian toi, cac hoat dong ban hang da cap se di vao khuon kho, se co it hien tuong bien tuong, lua dao it di rat nhieu.

 • Khong duoc nhan tien qua de du do nguoi khac tham gia ban hang da cap

  00:19 | Chủ nhật 28/08/2005 (GMT+7)

  Chinh phu vua ban hanh Nghi dinh ve quan ly hoat dong ban hang da cap. Theo do, doanh nghiep chi duoc to chuc ban hang da cap sau khi duoc cap giay dang ky to chuc ban hang da cap. Tat ca hang hoa deu duoc kinh doanh theo phuong thuc ban hang da cap, tru nhung truong hop la hang hoa thuoc Danh muc hang hoa cam luu thong, Danh muc hang hoa han che kinh doanh, hang gia, hang nhap lau theo quy dinh cua phap luat.

 • 9 hanh vi bi cam cua doanh nghiep ban hang da cap

  07:18 | Thứ hai 29/08/2005 (GMT+7)

  9 hanh vi bi cam cua doanh nghiep ban hang da cap

  (TP) Thu tuong vua ky Nghi dinh so 110/2005/ND-CP ve quan ly hoat dong ban hang da cap tren lanh tho Viet Nam va nhung hanh vi bi cam thuc hien khi to chuc kinh doanh, ban hang da cap.

 • Se giam sat chat che kieu ban hang da cap

  09:17 | Thứ sáu 12/09/2003 (GMT+7)

  Ban soan thao du an Luat canh tranh Bo Thuong mai vua hoan thanh du thao 8 (lan 3) Luat canh tranh. Dac biet, kem theo du thao nay, ban soan thao cung da hoan thanh du thao nghi dinh ve giam sat hoat dong ban hang da cap. Ong Truong Quang Hoai Nam - vu truong Vu Phap che, pho ban soan thao - cho biet:

 • Bo Thuong mai tim cach quan ly ban hang da cap

  18:45 | Thứ ba 17/02/2004 (GMT+7)

  Du thao nghi dinh ve giam sat ban hang da cap vua duoc ban soan thao cong bo de xin y kien tu nhung nha kinh doanh, chuyen gia kinh te, luat hoc nham hoan chinh. VnE da phong van ong Truong Quang Hoai Nam, Vu truong Vu Phap che Bo Thuong mai, ve nghi dinh nay.

 • Da co doanh nghiep ban hang da cap dau tien duoc phep kinh doanh

  08:17 | Thứ sáu 20/01/2006 (GMT+7)

  Da co doanh nghiep ban hang da cap dau tien duoc phep kinh doanh

  Sau khi Nghi dinh ve ban hang da cap duoc Chinh phu ban hanh, moi day, doanh nghiep dau tien trong linh vuc nay, Cong ty Sinh Loi da chinh thuc duoc nhan giay dang ky to chuc ban hang da cap do So thuong mai TP Ho Chi Minh cap dau thang 1 vua qua voi 5 nganh hang la kim khi dien may, hang may mac, dong ho, hang gia dung, my pham.

 • Quan chat mo hinh kinh doanh da cap

  15:37 | Thứ hai 29/08/2005 (GMT+7)

  Quan chat mo hinh kinh doanh da cap

  Nghi dinh 110/CP ban hanh hom 24/8 da thua nhan tinh hop phap cua hoat dong ban hang da cap chan chinh, dong thoi tao hanh lang phap ly de xiet chat quan ly doi voi mo hinh kinh doanh nay.

 • Kho quan ban hang da cap bat chinh

  10:13 | Thứ ba 13/09/2005 (GMT+7)

  Kho quan ban hang da cap bat chinh

  Chi Huong, nha o duong Xuan Thuy, Cau Giay, Ha Noi ke, cach day it lau chi co len mang Internet tro chuyen voi mot nguoi ban. Nguoi nay ke rang ngoai lam chinh o mot cong ty, anh ta con lam part time (lam ban thoi gian) cho mot cong ty khac.

 • Nhung hanh vi bi cam cua doanh nghiep ban hang da cap

  11:24 | Thứ hai 29/08/2005 (GMT+7)

  Nhung hanh vi bi cam cua doanh nghiep ban hang da cap

  * Tat ca hang hoa deu duoc kinh doanh theo phuong thuc ban hang da cap.

 • Hoan nghenh viec xay dung nghi dinh ve ban hang da cap

  19:00 | Thứ bảy 21/02/2004 (GMT+7)

  Cac nuoc thuong dieu chinh hinh thuc kinh doanh da cap bang van ban rieng, hoac dua vao Luat Canh tranh, Luat Bao ve nguoi tieu dung. Chinh phu dang du thao Luat Canh tranh, vi vay Bo Thuong mai soan thao nghi dinh ve giam sat ban hang da cap trong khuon kho du an Luat Canh tranh la hoan toan hop ly.

 • Cong nghe ri tai va nhung con thieu than

  14:33 | Thứ tư 21/09/2005 (GMT+7)

  Cong nghe ri tai va nhung con thieu than

  Trong vong xoay cua he thong ban hang da cap, mot qui dinh bat thanh van giong nhu “luat im lang” trong gioi Maphia cua Italia truoc day, do la: Chi noi tot ve cong ty, khong ai noi minh bi lua.

 • Ban hang da cap Sinh Loi moc dau moi

  09:18 | Thứ sáu 15/09/2006 (GMT+7)

  Ban hang da cap Sinh Loi moc dau moi

  Ngay 22/6/2006, So Thuong mai TPHCM da ra quyet dinh thu hoi giay phep ban hang da cap cua Cong ty Sinh Loi vi hanh vi gian lan thuong mai, lua doi nguoi tieu dung gay thiet hai nghiem trong. Tuy nhien, nhu mot con quai vat, ngay sau khi bi chat dau, Sinh Loi “moc” ngay dau khac.

 • Co chong duoc ban hang da cap lua

  07:18 | Thứ ba 06/06/2006 (GMT+7)

  Co chong duoc ban hang da cap lua

  TPHCM dang ra soat lai hoat dong cua loai hinh kinh doanh da cap. Ong Tran Vinh Nhung, Pho Giam doc So Thuong mai TPHCM, da co cuoc trao doi voi bao chi xung quanh cong tac kiem soat loai hinh kinh doanh nay.

 • Van con nhieu tro lua trong kinh doanh da cap

  09:12 | Thứ tư 28/06/2006 (GMT+7)

  Van con nhieu tro lua trong kinh doanh da cap

  Nghi dinh 110/CP ban hanh ngay 24/8/2005 da thua nhan tinh hop phap cua hoat dong ban hang da cap. Mac du theo quy dinh, de hoi du dieu kien ban hang da cap, doanh nghiep phai bao dam hang loat dieu kien “ngat ngheo” nhung den nay cung da co 8 don vi duoc cap phep. Tuy nhien, dieu dang lo ngai la kieu ban hang da cap lua van dang ngang nhien ton tai.

 • Kinh doanh ban hang da cap Phai dap ung du 5 dieu kien

  10:14 | Thứ bảy 23/04/2005 (GMT+7)

  Kinh doanh ban hang da cap Phai dap ung du 5 dieu kien

  De quan ly tot hon hoat dong ban hang da cap, moi day Bo Thuong mai da trinh Thu tuong Chinh phu du thao Nghi dinh ve quan ly loai hinh kinh doanh nay. Theo do, moi hang hoa duoc kinh doanh theo phuong thuc ban hang da cap deu phai dap ung cac dieu kien nhu: dam bao tieu chuan, chat luong, ve sinh an toan thuc pham, dam bao ro rang ve nguon goc, xuat xu, tinh nang, cong dung cua hang hoa, co nhan hieu hang hoa.

 • Da co 7 doanh nghiep ban hang da cap o VN

  08:00 | Thứ sáu 14/04/2006 (GMT+7)

  Cuc Quan ly canh tranh, Bo Thuong mai cho biet, tinh den nay, ca nuoc da co 7 doanh nghiep duoc cap Giay dang ky to chuc hoat dong ban hang da cap. Trong do Cong ty co phan Sinh loi co dia ban hoat dong rong nhat voi gan 25 tinh, thanh pho.

 • Se phat nguoi ban hang da cap neu

  04:44 | Thứ tư 13/06/2007 (GMT+7)

  Can thiet bo sung cac che tai xu ly nghiem vi pham trong hoat dong ban hang da cap, dac biet cua nhung ca nhan tham gia mang luoi, dong thoi hoan thien cac qui dinh phap luat lam co so cho cong tac quan ly. Do la mot trong nhung noi dung kien nghi cua Cuc Quan ly canh tranh (VCAD - Bo Thuong mai) ve cong tac quan ly hoat dong ban hang da cap hien nay.

 • Cam thu le phi nguoi tham gia ban hang da cap

  08:23 | Thứ sáu 17/12/2004 (GMT+7)

  Ben canh do, ban du thao Nghi dinh Giam sat ban hang da cap duoc dua ra lay y kien ngay 16/12 con cam doanh nghiep kinh doanh da cap tu choi chi tra khong co ly do chinh dang cac khoan hoa hong, tien thuong hay loi ich kinh te khac.

 • Toi di ban hang da cap

  16:08 | Thứ ba 13/09/2005 (GMT+7)

  Toi di ban hang da cap

  Bo ra 3 trieu dong toi duoc tro thanh thanh vien cua mot cong ty ban hang da cap. Theo loi gioi thieu, tu nay toi se duoc huong ti ti nhung thu loi nhuan, tham chi co the len den hang tram trieu dong moi thang, ma chi can lam mot viec la thuyet phuc nguoi khac cung vao cong ty.

 • Dinh chi hoat dong Cong ty ban hang da cap Sinh Loi

  20:47 | Thứ ba 27/06/2006 (GMT+7)

  Dinh chi hoat dong Cong ty ban hang da cap Sinh Loi

  So Thuong mai TP.HCM vua cho biet, ngay 26/6 So da ky quyet dinh Thu hoi giay dang ky to chuc ban hang da cap cua Cong ty co phan Sinh Loi, yeu cau cong ty nay phai ngung ngay viec ban hang da cap, dinh chi viec tuyen dung nguoi tham gia moi va phai thuc hien trach nhiem doi voi nguoi da tham gia theo qui dinh hoac boi thuong cho nguoi tieu dung doi voi cac vu viec phat sinh tu nhung giao ket truoc ngay cong ty bi thu hoi Giay dang ky to chuc ban hang da cap.

 • DN ban hang da cap dau tien duoc cap phep

  16:38 | Thứ hai 23/01/2006 (GMT+7)

  Sau khi Nghi dinh ve ban hang da cap duoc Chinh phu ban hanh, tuan qua, doanh nghiep dau tien trong linh vuc nay, Cong ty Sinh Loi, da chinh thuc duoc nhan giay phep kinh doanh.

 • Dinh chi viec ban hang da cap cua Sinh Loi

  02:12 | Thứ tư 28/06/2006 (GMT+7)

  So Thuong mai TP.HCM vua yeu cau Cong ty co phan Sinh Loi phai dinh chi ngay viec ban hang da cap sau khi cong ty bi thu hoi giay dang ky to chuc ban hang da cap do co y khai bao thong tin gian doi trong ho so xin giay dang ky va co hanh vi vi pham phap luat nghiem trong trong qua trinh hoat dong.

 • Vong xoay da cap o Sing

  06:23 | Thứ tư 28/12/2005 (GMT+7)

  Vong xoay da cap o Sing

  Mot “thong tin khan” tu mot thanh vien ban chap hanh Hoi Sinh vien VN o mot truong dai hoc lon tai Singapore gui ve nuoc: “Tinh hinh da bung no that su..."

 • Se quy dinh muc tran hoa hong ban hang da cap

  06:42 | Thứ sáu 17/12/2004 (GMT+7)

  Se quy dinh muc tran hoa hong ban hang da cap

  Tai Han Quoc, muc tran cho ty le hoa hong cua ban hang da cap (BHDC) la 35%, Trung Quoc du dinh la 25-30%. Viet Nam cung dang du tinh den mot con so nhu vay?

 • Xu ly mot cong ty ban hang da cap chui

  03:16 | Thứ sáu 18/08/2006 (GMT+7)

  Doan thanh tra cua So Thuong mai TP.HCM vua tien hanh kiem tra dot xuat Cong ty TNHH thuong mai va dich vu Huong Sang co tru so tai quan Phu Nhuan. Qua kiem tra, doan phat hien cong ty co dau hieu kinh doanh theo phuong thuc ban hang da cap nhung khong lam thu tuc de nghi cap phep ban hang da cap theo qui dinh.

 • Ban hang da cap co the bi phat den 100 trieu dong

  09:17 | Thứ tư 05/10/2005 (GMT+7)

  Ban hang da cap co the bi phat den 100 trieu dong

  (TS) – Doanh nghiep ban hang da cap se bi phat tien tu 70 trieu den 100 trieu dong doi voi mot trong cac hanh vi vi pham quy dinh tai dieu 38 Nghi dinh so 120/ND-CP va co quy mo hoat dong dien ra trong pham vi tu hai tinh, thanh pho truc thuoc trung uong tro len.

 • Ban hang da cap duoc cap phep

  09:46 | Thứ ba 24/01/2006 (GMT+7)

  Sau khi Nghi dinh ve ban hang da cap duoc Chinh phu ban hanh, tuan qua, doanh nghiep dau tien trong linh vuc nay, Cong ty Sinh Loi, da chinh thuc duoc nhan giay phep kinh doanh.

 • 9 gop y gui Ban soan thao Nghi dinh ve ban hang da cap

  14:48 | Thứ bảy 06/03/2004 (GMT+7)

  Du thao cam doanh nghiep yeu cau nguoi tham gia mang tra phi duoi danh nghia khoa hoc, dao tao, hoi thao (Dieu 17) nhung khong dinh ro doanh nghiep duoc thu phi tham gia khong. Day la mot trong nhung van de can lam ro.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0