Ban Tu

Friday, 27/05/2016 19:17
 • Ban Tu tuong Van hoa T U Doan Phat dong cuoc thi Chu nhan tuong lai

  21:41 | Thứ năm 03/06/2004 (GMT+7)

  Trong dot tap huan Trung tam Hoc tap Coca-cola vua dien ra cuoi thang 5 vua qua tai TP Ho Chi Minh, Ban Tu tuong - Van hoa T.U Doan da trien khai, dinh huong hoat dong cac Trung tam Hoc tap Coca-cola tai 20 tinh, thanh tren ca nuoc trong giai doan 2004-2005.

 • Mot cuu can bo Ban Tu tuong Van hoa T U nhan tien chay an

  08:58 | Thứ năm 18/01/2007 (GMT+7)

  Mot cuu can bo Ban Tu tuong Van hoa T U nhan tien chay an

  TP - Mo rong dieu tra vu tieu cuc o Benh vien Da khoa tinh Bac Ninh, Co quan Dieu tra vua phat hien ong Trinh Dinh Khoi, nguyen chuyen vien cao cap Ban Tu tuong- Van hoa T.U co hanh vi nhan tien, qua cua mot so bi can trong vu an.

 • Nguoi lam bao phai chuyen nghiep hon phai co thai do chinh tri vung vang hon

  00:13 | Thứ sáu 02/04/2004 (GMT+7)

  Nguoi lam bao phai chuyen nghiep hon phai co thai do chinh tri vung vang hon

  Ngay 1/4 tai Ha Noi, Ban Tu tuong-Van hoa T.U, Bo Van hoa - Thong tin va Hoi Nha bao Viet Nam da phoi hop to chuc Hoi nghi bao chi toan quoc, trien khai nhiem vu cong tac nam 2004, voi su tham gia cua tong bien tap, giam doc cac co quan bao chi, phat thanh, truyen hinh cua trung uong va dia phuong, lanh dao Hoi Nha bao va Ban Tu tuong - Van hoa cac tinh, thanh. Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu T.U Dang, Truong ban Tu tuong - Van hoa T.U Nguyen Khoa Diem da du va..

 • Ban Tu tuong Van hoa T U phat dong phong trao thi dua yeu nuoc

  00:28 | Thứ sáu 17/06/2005 (GMT+7)

  Tien toi Dai hoi thi dua toan quoc lan VII, ngay 16/6, co quan Ban Tu tuong - Van hoa (TT-VH) T.U da to chuc Dai hoi thi dua nham phat huy chu nghia anh hung cach mang; phat dong phong trao thi dua yeu nuoc trong toan the can bo nhan vien.

 • Khoi to mot nguyen can bo Ban Tu tuong van hoa trung uong

  06:12 | Thứ tư 14/02/2007 (GMT+7)

  TT (Ha Noi, Thua Thien - Hue) - Hom qua 13-2, Co quan CSDT - Bo Cong an da khoi to bi can doi voi ong Trinh Dinh Khoi, nguyen can bo Ban Tu tuong - van hoa trung uong, ve hanh vi loi dung anh huong doi voi nguoi co chuc vu, quyen han de truc loi.

 • Tu van truc tuyen ve Van hoa ung xu va lam viec noi cong so

  12:57 | Thứ hai 24/07/2006 (GMT+7)

  Tu van truc tuyen ve Van hoa ung xu va lam viec noi cong so

  Trong mot cuoc hop, ban nen im lang lang nghe y kien cua sep hay chu dong de xuat nhung y tuong moi cua minh? Neu Cty khong yeu cau mac dong phuc, ban se chon trang phuc nao phu hop nhat cho moi truong lam viec cua minh? Phai chang, trong nhung moi truong lam viec khac nhau, de minh "luon la chinh minh" thi qua kho?... Tat ca cac van de do da duoc cac chuyen vien tu van giai dap day du trong buoi tu van truc tuyen keo dai 2 gio tren TNO vao trua nay (26/7). Ban..

 • Giam doc benh vien bi truy to vi nhan hoi lo

  19:01 | Thứ năm 27/09/2007 (GMT+7)

  Giam doc benh vien bi truy to vi nhan hoi lo

  Ong Dinh Xuan Do (nguyen giam doc Benh vien da khoa tinh Bac Ninh) cung cuu can bo Ban Tu tuong van hoa trung uong Trinh Dinh Khoi vua bi VKSND Toi cao truy to ve toi nhan hoi lo va lua dao chiem doat tai san.> Giam doc benh vien dua tien "chay toi" / Khoi to nguyen can bo Ban Tu tuong van hoa trung uong

 • Bao chi phai dau tranh manh hon nua voi nhung tieu cuc ve an toan giao thong

  15:04 | Thứ năm 09/12/2004 (GMT+7)

  Ngay 3/12, Ban Tu tuong - Van hoa T.U va Uy ban An toan giao thong quoc gia da to chuc hoi thao ve cong tac tuyen truyen an toan giao thong voi su tham du cua ong Hong Vinh - Uy vien T.U Dang, Pho truong ban thuong truc Ban Tu tuong - Van hoa T.U.

 • Nang cao su nhat tri trong Dang va su dong thuan trong xa hoi

  08:59 | Thứ sáu 20/02/2004 (GMT+7)

  Ngay 19-2-2004, tai Da Nang, Ban Tu tuong - van hoa trung uong da khai mac Hoi nghi tu tuong - van hoa toan quoc trien khai nhiem vu cong tac nam 2004. Cac dong chi Phan Dien, uy vien Bo Chinh tri, thuong truc Ban bi thu; Nguyen Khoa Diem, uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, truong Ban Tu tuong - van hoa trung uong da tham du hoi nghi.

 • Nhieu yeu kem cua bao chi cham duoc khac phuc

  08:56 | Thứ năm 16/12/2004 (GMT+7)

  TT (Nam Dinh) - Tang cuong quan ly bao chi trong tinh hinh hien nay de phat huy uu diem va sua chua khuyet diem cua bao chi la mot trong ba noi dung chinh cua hoi nghi so ket ba nam thuc hien nghi quyet T.U 5 ve cong tac tu tuong va ly luan do Ban Tu tuong - van hoa T.U to chuc tai Nam Dinh trong hai ngay 15 va 16-12.

 • Khoi to nguyen chuyen vien Ban Tu tuong Van hoa TU

  09:57 | Thứ tư 14/02/2007 (GMT+7)

  Khoi to nguyen chuyen vien Ban Tu tuong Van hoa TU

  CQDT - Bo Cong an vua co quyet dinh khoi to bi can so 01/C15 (P11), lenh kham xet noi o (so 01) doi voi ong Trinh Dinh Khoi (SN 1947), nguyen chuyen vien Vu Van hoa - van nghe, Ban Van hoa tu tuong TW voi toi danh “Loi dung anh huong doi voi nguoi co chuc vu quyen han de truc loi” (theo Dieu 291, BLHS).Qua trinh dieu tra vu an "Nhan hoi lo, moi gioi hoi lo" xay ra tai Benh vien da khoa tinh Bac Ninh, Dinh Xuan Do (nguyen Giam doc Benh vien da khoa Bac Ninh)..

 • Bao chi da gop phan on dinh tinh hinh kinh te xa hoi

  09:26 | Thứ sáu 25/02/2005 (GMT+7)

  TT (Khanh Hoa) - Hoi nghi do Ban Tu tuong - van hoa trung uong to chuc da khai mac tai thanh pho Nha Trang sang qua (24-2) duoi su chu tri cua uy vien Bo Chinh tri, truong Ban Tu tuong - van hoa T.U Nguyen Khoa Diem.

 • Bao chi la kenh giam sat gop phan chong tieu cuc

  08:37 | Thứ năm 17/06/2004 (GMT+7)

  Chao mung Ngay bao chi cach mang VN (21-6), ong Nguyen Khoa Diem - uy vien Bo Chinh tri, bi thu T.U Dang, truong Ban Tu tuong - van hoa T.U - da gui loi chuc tot dep nhat den gioi bao chi ca nuoc nhan cuoc hop giao ban bao chi thuong ky tai Ban Tu tuong - van hoa T.U chieu 16-6.

 • Nguoi nhiem HIV bi ky thi o moi noi

  08:53 | Thứ năm 11/11/2004 (GMT+7)

  “Bao chi cung can doi moi nhan thuc ve nguoi nhiem HIV, khong nen gan HIV voi te nan, voi nhung dieu ghe so ma bam vao thuc tien de tuyen truyen ve nhung nguoi nhiem HIV da vuot qua hoan canh, ve nhung cong dong biet tuong than tuong ai voi nguoi nhiem HIV”- pho truong Ban Tu tuong van hoa T.U Dao Duy Quat da noi nhu tren sang 10-11, tai hoi thao ve giam thieu ky thi va phan biet doi xu lien quan den HIV, do Ban Tu tuong van hoa T.U to chuc tai Ha Noi.

 • Xac dinh 3 tru cot van hoa kinh te xay dung Dang

  08:50 | Thứ tư 14/07/2004 (GMT+7)

  Sang 13-7, thong bao nhanh ket qua Hoi nghi T.U 10 tai Ban Tu tuong van hoa T.U, ong Nguyen Khoa Diem - uy vien Bo Chinh tri, bi thu T.U Dang, truong Ban Tu tuong van hoa T.U - cho biet: hoi nghi da nghiem tuc va thang than danh gia ket qua nam nam thuc hien nghi quyet T.U 5 ve xay dung va phat trien nen van hoa VN tien tien, dam da ban sac dan toc.

 • Cuu can bo Ban Tu tuong Van hoa T U nhan tien chay an noi gi

  18:09 | Thứ bảy 20/01/2007 (GMT+7)

  TP - Sau khi TP phan anh, hom qua, 19/1, ong Trinh Dinh Khoi co thu gui cac co quan cong quyen va bao chi, va dich than ong da den TP gui mot ban. De rong duong du luan, TP trich dang thu nay.

 • Uy vien Bo Chinh tri Nguyen Khoa Diem Phat dong thi dua canh tranh giua cac nha xuat ban

  01:11 | Thứ năm 29/07/2004 (GMT+7)

  Hom qua 28/7, tai Ha Noi da dien ra Hoi nghi so ket cong tac xuat ban 6 thang dau nam 2004 do Ban Tu tuong - Van hoa T.U va Bo Van hoa - Thong tin to chuc. Den du co ong Nguyen Khoa Diem, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu T.U Dang, Truong ban Tu tuong - Van hoa T.U; ong Pham Quang Nghi, Uy vien T.U Dang, Bo truong Bo Van hoa - Thong tin; ong Hong Vinh, Uy vien T.U Dang, Pho truong ban thuong truc Ban Tu tuong - Van hoa T.U.

 • Huong toi Dai hoi lan VI MTTQ Viet Nam Cong bo du thao van kien va to chuc dot sinh hoat chinh tri rong lon

  23:58 | Thứ ba 18/05/2004 (GMT+7)

  Buoi hop bao cong bo du thao van kien va dot sinh hoat chinh tri ve Dai hoi VI Mat tran To quoc Viet Nam (MTTQ VN) da dien ra sang qua 18/5 tai Ban Tu tuong - Van hoa T.U Dang duoi su chu tri cua Chu tich Doan Chu tich Uy ban T.U MTTQ VN Pham The Duyet. Tham du cuoc hop co Uy vien T.U Dang, Pho truong ban thuong truc Ban Tu tuong - Van hoa T.U Hong Vinh; Thu truong Bo Van hoa - Thong tin Do Quy Doan cung lanh dao cac co quan thong tan, bao chi cua T.U, TP Ha Noi..

 • Chan chinh tinh trang tot xau lan lon trong tuyen truyen van nghe

  23:24 | Thứ bảy 23/10/2004 (GMT+7)

  Hom qua 23/10, tai Ha Noi da dien ra Hoi nghi bao chi toan quoc tuyen truyen van nghe do Ban Tu tuong - Van hoa T.U to chuc. Tham du hoi nghi co Uy vien Bo Chinh tri, Truong ban Tu tuong - Van hoa T.U Nguyen Khoa Diem; Uy vien T.U Dang, Pho truong ban thuong truc Ban Tu tuong - Van hoa T.U, Chu tich Hoi Nha bao Viet Nam Hong Vinh; Uy vien T.U Dang, Bo truong Bo Van hoa - Thong tin Pham Quang Nghi.

 • Tu ngay cai luat duoc dich sang tieng Bana minh suong hung

  16:48 | Thứ tư 21/04/2004 (GMT+7)

  Tu ngay cai luat duoc dich sang tieng Bana minh suong hung

  Do tam su cua gia lang Dinh Thinh o thon L.8 (xa Vinh Quang, Vinh Thanh, Binh Dinh). Truyen dat bang tieng Kinh nguoi hieu nguoi khong, vay la Ban Tu phap xa va xa Doan Vinh Quang da may mo tu dich cac van ban luat sang tieng Bana. Cac van ban luat duoc "phien dich" chu yeu la Luat Hon nhan va Gia dinh (HN-GD), Nghi dinh 32 ap dung Luat HN-GD vao cac dan toc thieu so va Nghi dinh 87 ve xu phat hanh chinh trong HN-GD.

 • Su nghiep doi moi cang di vao chieu sau cang can mot tam cao tri tue moi

  00:21 | Thứ ba 27/02/2007 (GMT+7)

  Su nghiep doi moi cang di vao chieu sau cang can mot tam cao tri tue moi

  * Trao Huan chuong Doc lap hang Nhat cho dong chi Nguyen Khoa DiemSang 26.2, tai Dong Nai, Hoi nghi tong ket cong tac Tu tuong - Van hoa toan quoc 2006 va trien khai nhiem vu 2007 da chinh thuc khai mac.

 • Tuoi Tre di den cung cua su viec

  09:52 | Thứ tư 13/04/2005 (GMT+7)

  Tuoi Tre di den cung cua su viec

  Ngay 12- 4, ong Hong Vinh - uy vien Trung uong Dang, pho Ban Tu tuong - van hoa trung uong, chu tich Hoi Nha bao VN - da den tham tru so moi cua bao TS o so 60A Hoang Van Thu, quan Phu Nhuan, TP.HCM.

 • Doi moi nang cao chat luong bao chi

  17:52 | Thứ tư 10/01/2007 (GMT+7)

  Doi moi nang cao chat luong bao chi

  Tu ngay 8 den 10-1-2007, tai Quang Ninh, Ban Bi thu T.U Ðang to chuc hoi nghi so ket ve cong tac lanh dao, quan ly bao chi; tuyen truyen cac van de, su kien lon cua dat nuoc nam 2007.

 • Phat trien va quan ly bao dien tu

  22:49 | Thứ năm 06/10/2005 (GMT+7)

  Phat trien va quan ly bao dien tu

  Ngay 6-10-2005, tai TP Hue, Ban Tu tuong - Van hoa Trung uong phoi hop voi Bo Van hoa - Thong tin da to chuc Hoi nghi trien khai Chi thi cua Ban Bi thu Trung uong Dang ve phat trien va quan ly bao dien tu o nuoc ta hien nay. Dong chi Hong Vinh, UVTW Dang, Pho truong ban thuong truc Ban Van hoa - Tu tuong TW chu tri Hoi nghi.

 • Phat dong cuoc thi viet ve phong chong HIV AIDS

  08:49 | Thứ tư 07/07/2004 (GMT+7)

  Ngay 6-7, Ban Tu tuong - van hoa trung uong phoi hop voi Du an dan so - suc khoe - gia dinh phat dong cuoc thi ve de tai phong chong HIV/AIDS danh cho bao in.

 • Trach nhiem cua ca dan toc

  00:04 | Thứ hai 31/07/2006 (GMT+7)

  Con toi 5 thang nua (den ngay 1.1.2007) Luat Phong, chong HIV/AIDS moi co hieu luc thi hanh nhung cuoi tuan qua, tai Da Lat, Ban Tu tuong - Van hoa T.U da "khoi dong" luat nay bang mot cuoc hoi thao nghiem tuc, dac biet danh rieng cho lanh dao cac co quan thong tin dai chung.

 • To chuc nhieu hinh thuc hoc tap tu tuong Ho Chi Minh

  08:50 | Thứ tư 14/07/2004 (GMT+7)

  Sang 13-7, Ban Tu tuong - van hoa Thanh uy TP.HCM da to chuc tong ket mot nam cong tac tuyen truyen, giao duc tu tuong Ho Chi Minh va day manh tuyen truyen, giao duc tu tuong Ho Chi Minh trong giai doan moi.

 • Phong chong HIV AIDS Tat ca phai vao cuoc

  22:55 | Thứ bảy 29/07/2006 (GMT+7)

  Phong chong HIV AIDS Tat ca phai vao cuoc

  ** Co quan truyen thong dong vai tro het suc quan trongDo la loi phat bieu cua Pho truong ban Tu tuong - Van hoa Trung uong Vo Hong Nhan tai hoi thao "Quan triet noi dung Luat Phong, chong nhiem vi-rut gay ra hoi chung suy giam mien dich mac phai o nguoi (HIV/AIDS)” do Ban Tu tuong - Van hoa Trung uong phoi hop voi To chuc Internew chau Au to chuc hom 29/7 tai TP Da Lat.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0