Ban Ton giao Chinh phu

Wednesday, 25/05/2016 12:19
 • Viet Nam cong bo sach Trang ve ton giao

  08:29 | Thứ sáu 02/02/2007 (GMT+7)

  Viet Nam cong bo sach Trang ve ton giao

  Ong Nguyen The Doanh, Pho Ban thuong truc Ban Ton giao Chinh phu, da khang dinh: dong bao cac ton giao la mot bo phan khong the tach roi cua dan toc Viet Nam, vi vay Nha nuoc Viet Nam co nhung chinh sach phuc vu cho nhung nhu cau do. Chieu 1/2, tai Ha Noi, Ban Ton giao Chinh phu, Bo Ngoai giao Viet Nam da to chuc cuoc hop bao cong bo Sach Trang ve “Ton giao va Chinh sach ton giao o Viet Nam” nham giup cho nhan dan trong va ngoai nuoc, ban be quoc te hieu hon..

 • Chuyen Ban Thi dua Khen thuong TU Ban Ton giao Chinh phu va Ban Co yeu Chinh phu vao Bo Noi vu

  15:58 | Thứ sáu 10/08/2007 (GMT+7)

  Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da ky ban hanh Nghi dinh 08/ND-CP (ngay 8/8) chuyen Ban Thi dua - Khen thuong Trung uong, Ban Ton giao Chinh phu va Ban Co yeu Chinh phu vao Bo Noi vu.

 • Thien su Thich Nhat Hanh tham Ban Ton giao Chinh phu va TU Giao hoi Phat giao VN

  19:21 | Thứ ba 17/04/2007 (GMT+7)

  Chieu 17/4, nhan dip ve tham Viet Nam, Thien su Thich Nhat Hanh va dai dien thien sinh, cu si trong doan tang than lang Mai da toi tham Ban Ton giao Chinh phu tai Ha Noi. Tai buoi tiep, ong Nguyen Huu Oanh, Pho Truong Ban Ton giao Chinh phu chuc mung Thien su Thich Nhat Hanh va cac vi trong doan; thong bao van tat nhung thanh tuu dat duoc trong su nghiep doi moi dat nuoc. Ong Nguyen Huu Oanh nhan manh: Dang va Nha nuoc Viet Nam truoc sau nhu mot ton trong va bao..

 • Chuyen Ban Ton giao Chinh phu vao Bo Noi vu

  16:59 | Thứ sáu 10/08/2007 (GMT+7)

  8/8, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung da ky ban hanh Nghi dinh 08/ND-CP chuyen Ban Thi dua - Khen thuong Trung uong, Ban Ton giao Chinh phu va Ban Co yeu Chinh phu vao Bo Noi vu.

 • Ban Ton giao Chinh phu chuc Tet cac chuc sac ton giao

  00:10 | Thứ tư 02/02/2005 (GMT+7)

  Sang 1/2, ong Ngo Yen Thi, Truong ban Ban Ton giao Chinh phu da toi tham, chuc Tet cac vi chuc sac ton giao tai Van phong T.U Giao hoi Phat giao Viet Nam va Toa Tong giam muc Tong giao phan Ha Noi.

 • Chuc mung Dai le Phat dan 2006

  08:33 | Thứ sáu 12/05/2006 (GMT+7)

  Chuc mung Dai le Phat dan 2006

  Nam nay, lan dau tien UNESCO chinh thuc cong nhan le Phat dan la ngay le hoi ton giao the gioi. Dai le Phat dan o nuoc ta ky niem 2.630 nam ngay Dan sinh (2.550 nam Phat lich) duoc to chuc quy mo chua tung co tren ca nuoc. Nhan dip nay, Chu tich UB T.U Mat tran TQVN Pham The Duyet da gui thu den chu ton duc giao pham cung toan the tang ni, phat tu Giao hoi Phat giao VN chuc mung Dai le Phat dan nam 2006. Ngay 11/5, dai dien lanh dao Ban Ton giao Chinh phu da toi..

 • Nhan quyet dinh cong nhan to chuc ton giao

  07:52 | Thứ năm 01/11/2007 (GMT+7)

  Ngay 31-10, tai Da Nang, Hoi Truyen giao Co Doc VN da to chuc trong the le don nhan quyet dinh cong nhan to chuc ton giao do Ban Ton giao Chinh phu trao. Du le co lanh dao Ban Ton giao Chinh phu, Ban Dan van trung uong, lanh dao UBND, cac nganh chuc nang TP Da Nang, ban ton giao cac tinh thanh Quang Nam, Kontum, Gia Lai, Quang Ngai, TP.HCM va hon 400 muc su, truyen dao va tin huu cua giao hoi...

 • Nha nuoc tao dieu kien cho dao Tin Lanh hoat dong

  18:10 | Chủ nhật 28/10/2007 (GMT+7)

  Trong thang 10/2007, Ban Ton giao Chinh phu da cap giay phep hoat dong cho 4 he phai Tin lanh tai thanh pho Ho Chi Minh gom cac Hoi thanh Mennonite, Baptist Viet Nam, Truong lao Viet Nam (Presbyterian Church of Viet Nam) va Giao hoi lien huu co doc.

 • Nhieu chuc sac ton giao va tin do tre tham gia Uy ban Hoi LHTN cac cap

  23:51 | Thứ năm 22/07/2004 (GMT+7)

  Tai Hoi nghi so ket thuc hien chuong trinh phoi hop ve cong tac ton giao giua Ban Ton giao chinh phu va cac doan the dien ra ngay 22-23/7 tai Ha Noi.

 • Trien khai chi thi ve cong tac doi voi dao Tin Lanh

  00:42 | Thứ bảy 21/05/2005 (GMT+7)

  Trien khai chi thi ve cong tac doi voi dao Tin Lanh

  Ngay 20/5, tai TP.HCM, Ban Ton giao Chinh phu da to chuc hoi nghi trien khai Chi thi 01/2005/CT-TTg cua Thu tuong Chinh phu ve mot so cong tac doi voi dao Tin Lanh.

 • Nha nuoc tao dieu kien cho dao Tin Lanh hoat dong va phat trien

  10:11 | Chủ nhật 28/10/2007 (GMT+7)

  Trong thang 10/2007, Ban Ton giao Chinh phu da cap giay phep hoat dong cho 4 he phai Tin lanh tai thanh pho Ho Chi Minh gom cac Hoi thanh Mennonite, Baptist Viet Nam, Truong lao Viet Nam (Presbyterian Church of Viet Nam) va Giao hoi lien huu co doc.

 • Dai dien cac ton giao danh gia cao Phap lenh ton giao

  09:58 | Thứ năm 05/08/2004 (GMT+7)

  Ngay 4/8, sau khi nghe Ban Ton giao Chinh phu pho bien ve Phap lenh tin nguong, ton giao, hau het cac vi chuc sac va cac nha tu hanh, dai dien cho cac to chuc ton giao dang hoat dong tai cac tinh, thanh pho khu vuc phia Nam, deu danh gia cao Phap lenh nay va nhiet tinh dong gop y kien ve viec trien khai Phap lenh va cac van de lien quan den hoat dong tin nguong, ton giao.

 • 23 nam Giao hoi Phat giao Viet Nam

  23:13 | Chủ nhật 07/11/2004 (GMT+7)

  Nhan ky niem 23 nam thanh lap Giao hoi Phat giao Viet Nam (GHPGVN) (7/11/1981 - 7/11/2004), ngay 7/11, tai tru so T.U GHPGVN (chua Quan Su, Ha Noi), doan dai bieu Uy ban T.U MTTQ Viet Nam, Ban Ton giao Chinh phu da tham va chuc mung cac vi chuc sac trong giao hoi.

 • VN ra sach trang ve Ton giao va chinh sach ton giao

  19:33 | Thứ năm 01/02/2007 (GMT+7)

  VN ra sach trang ve Ton giao va chinh sach ton giao

  TS- Tai buoi hop bao chieu nay, 01/02, Ban Ton giao Chinh phu da cong bo sach trang gom 3 chuong voi 89 trang ve Ton giao va Chinh sach ton giao o Viet Nam.

 • Chuc mung Dai le Phat dan

  00:03 | Thứ bảy 29/05/2004 (GMT+7)

  Chuc mung Dai le Phat dan

  Sang 28/5, Truong ban Ton giao Chinh phu Ngo Yen Thi da toi tham, tang qua va chuc mung Hoa thuong Phap chu Giao hoi Phat giao Viet Nam Thich Tam Tich, nhan Dai le Phat dan Phat lich 2548.

 • Pho bien phap luat ve tin nguong ton giao

  00:09 | Thứ tư 31/05/2006 (GMT+7)

  Ngay 30.5, tai TP.HCM, Ban Ton giao Chinh phu da to chuc hoi nghi pho bien phap luat ve tin nguong, ton giao cho hon 100 dai bieu dai dien cho cac to chuc ton giao chua duoc cong nhan theo quy dinh cua Phap lenh Tin nguong, ton giao.

 • Sach trang ve ton giao Viet Nam

  18:42 | Thứ năm 01/02/2007 (GMT+7)

  Sach trang ve ton giao Viet Nam

  Chieu 1/2, tai Ha Noi, Ban Ton giao Chinh phu, Bo Ngoai giao Viet Nam da to chuc cuoc hop bao cong bo Sach Trang ve “Ton giao va Chinh sach ton giao o Viet Nam” nham giup cho nhan dan trong va ngoai nuoc, ban be quoc te hieu hon ve tinh hinh sinh hoat ton giao o Viet Nam cung nhu chinh sach cua Chinh phu Viet Nam doi voi cong tac ton giao.

 • Cong bo sach trang ve tinh hinh ton giao tai Viet Nam

  04:37 | Thứ sáu 02/02/2007 (GMT+7)

  Cong bo sach trang ve tinh hinh ton giao tai Viet Nam

  Them hai ton giao ben canh sau ton giao hien hanh se di vao hoat dong chinh thuc tai VN trong nam 2007 hoac muon nhat la dau nam 2008 - pho ban thuong truc Ban Ton giao Chinh phu Nguyen The Doanh cho biet.

 • Tin buon

  03:28 | Thứ năm 19/10/2006 (GMT+7)

  Tin buon

  Ban Chap hanh T.U Dang Cong san VN, Uy ban Thuong vu Quoc hoi nuoc CHXHCN VN, Uy ban T.U MTTQ VN, Ban Doi ngoai T.U, Ban Kinh te T.U, Van phong T.U Dang, T.U Doan TNCS Ho Chi Minh, Ban Ton giao Chinh phu va gia dinh thuong tiec bao tin:

 • VN da lam nhieu viec cho ton giao phat trien

  08:58 | Thứ bảy 19/06/2004 (GMT+7)

  Theo phong vien TTXVN tai Washington, doan cong tac Ban Ton giao Chinh phu va doan chuc sac ton giao VN da tham My tu ngay 9 den 18-6.

 • Them hai to chuc ton giao duoc chinh thuc hoat dong

  12:40 | Chủ nhật 24/12/2006 (GMT+7)

  Ngay 23/12, Tien si Nguyen Thanh Xuan, Pho Truong Ban Ton giao Chinh phu da trao Giay chung nhan dang ky hoat dong ton giao cho Giao hoi Co doc Phuc Lam Viet Nam va Tong hoi Bap tit Viet Nam (An dien - Nam Phuong).

 • Viet Nam Lao ky thoa thuan hop tac ve cong tac ton giao

  14:43 | Thứ ba 26/06/2007 (GMT+7)

  Sang 26/6, tai Ha Noi, Pho Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran Lao xay dung dat nuoc Kenta Koong Bun Mi va Pho Truong Ban Ton giao Chinh phu Nguyen The Doanh da hoi dam va ky ket Ban thoa thuan hop tac ve cong tac ton giao Viet - Lao.

 • Anh trong ngay

  00:21 | Thứ hai 23/07/2007 (GMT+7)

  Anh trong ngay

  Trong hai ngay 21 - 22.7, tai Trung tam Van hoa thong tin Thua Thien-Hue, Dai hoi Phat giao tinh Thua Thien-Hue khoa V, nhiem ky 2007-2012 da duoc long trong to chuc voi su tham du va chung minh cua chu ton hoa thuong giao pham Trung uong Giao hoi Phat giao Viet Nam, Ban Ton giao Chinh phu, lanh dao tinh Thua Thien-Hue, Ban tri su Giao hoi cac tinh thanh, va hon 100 tang ni - phat tu trong tinh. Dai hoi da bieu quyet thong qua Ban tri su nhiem ky moi gom 47 thanh..

 • Anh trong ngay

  23:59 | Thứ tư 11/07/2007 (GMT+7)

  Anh trong ngay

  Ngay 11.7, tai chua Khmer Porithomson (TP Can Tho) da khai giang khoa hoc cua Vien Phat hoc Nam Tong Khmer. Co 60 vi tang sinh den tu cac tinh DBSCL va mien Dong Nam bo theo hoc trong vong 4 nam, do thuong toa chu tri cac chua trong vung DBSCL, duoc Ban Ton giao Chinh phu chi dinh truc tiep giang day. Nhan dip nay, chua con dua vao hoat dong tang xa phuc vu luu tru cho cac tang sinh. Kinh phi xay dung tang xa tren 600 trieu dong. Trong anh: Tang sinh hoc Phat hoc..

 • Them 2 to chuc ton giao duoc hoat dong tai VN

  13:39 | Chủ nhật 24/12/2006 (GMT+7)

  Ngay 23/12, Tien si Nguyen Thanh Xuan, Pho Truong Ban Ton giao Chinh phu da trao Giay chung nhan dang ky hoat dong ton giao cho Giao hoi Co doc Phuc Lam Viet Nam va Tong hoi Bap tit Viet Nam (An dien - Nam Phuong).

 • Chuyen ve que y nghia cua Thien su Thich Nhat Hanh

  20:25 | Thứ hai 16/04/2007 (GMT+7)

  Chuyen ve que y nghia cua Thien su Thich Nhat Hanh

  Ong Nguyen The Doanh, Phu trach Ban Ton giao Chinh phu khang dinh, viec Thien su Thich Nhat Hanh va doan Tang than Lang Mai tro ve Viet Nam lan thu hai cho thay Thien su va cac thanh vien co an tuong tot dep ve dat nuoc, con nguoi VN, ve chinh sach ton giao coi mo cua Nha nuoc.

 • Thu tuong lam Truong ban chi dao phong chong tham nhung

  21:49 | Thứ sáu 28/07/2006 (GMT+7)

  Ngay 28/7/2006, Thu tuong Chinh phu da ra Quyet dinh so 1009/QD-TTg ve viec phan cong cong viec cua Thu tuong va cac Pho thu tuong. Quyet dinh neu ro nguyen tac phan cong, quan he cong tac giua Thu tuong va cac Pho Thu tuong, trach nhiem, quyen han cua Pho Thu tuong trong pham vi linh vuc duoc phan cong. Ve phan cong cu the, Quyet dinh neu ro: 1. Thu tuong Chinh phu, Bi thu Ban Can su dang Chinh phu: a) Chi dao, dieu hanh va quan ly chung moi hoat dong cua Chinh..


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0