Ban Kiem Soat

Friday, 27/05/2016 15:25
 • Co phieu BBC chao dao

  10:40 | Thứ tư 12/05/2004 (GMT+7)

  Tu 2 ngay nay, tin don Cong ty co phan banh keo Bien Hoa (Bibica) bi truy thu thue gan 900 trieu dong dang khien gioi dau tu bat an. Lenh dat ban co phieu BBC tang dot bien va cao hon nhieu so voi dat mua, co luc gia da duoc khop o muc san 15.400 dong, giam 1.600 dong so voi cuoi tuan truoc.

 • Viet Nam se lap Ban kiem soat chong rua tien

  16:34 | Thứ sáu 25/04/2003 (GMT+7)

  Viet Nam se lap Ban kiem soat chong rua tien

  Du thao lan 2 Nghi dinh cua Chinh phu ve chong rua tien vua hoan tat. Theo do, Viet Nam se thanh lap Ban Kiem soat cac giao dich tai chinh - thuoc su dieu hanh cua Thong doc Ngan hang Nha nuoc Viet Nam. Day se la to chuc dau moi dau tien cua Viet Nam trong cac hoat dong phong chong rua tien va thuc hien cac cam ket hop tac quoc te trong trao doi thong tin va phoi hop phong ngua, dau tranh chong hoat dong rua tien tren the gioi.

 • 100 nguoi giau nhat Viet Nam tren san chung khoan

  15:40 | Thứ ba 23/01/2007 (GMT+7)

  100 nguoi giau nhat Viet Nam tren san chung khoan

  Theo cac tai lieu cong bo chinh thuc, tren san chung khoan Viet Nam, chua co dai gia nao dat tam ty phu dola, song so trieu phu cung da ngot nghet 170. Rieng 100 nhan vat giau nhat, moi nguoi deu co tai san chung khoan vuot 2 trieu USD, trong do 2 nguoi dat tieu chuan hoi vien "cau lac bo" 100 trieu USD.

 • Uy ban Kiem soat ma tuy Thai Lan tham va lam viec tai TP HCM

  08:41 | Thứ tư 15/09/2004 (GMT+7)

  TT- Sang 14-9, uy ban kiem soat ma tuy Thai Lan do dai tuong Chidchai Vanasatydia, chanh van phong uy ban kiem pho tu lenh canh sat hoang gia Thai Lan, lam truong doan da toi tham va trao doi thong tin ve cong tac phong chong te nan ma tuy voi UBND TP.HCM.

 • 100 nguoi giau nhat Viet Nam tren san chung khoan 2006

  14:38 | Thứ ba 23/01/2007 (GMT+7)

  100 nguoi giau nhat Viet Nam tren san chung khoan 2006

  Theo cac tai lieu cong bo chinh thuc, tren san chung khoan Viet Nam, chua co dai gia nao dat tam ty phu dola, song so trieu phu cung da ngot nghet 170. Rieng 100 nhan vat giau nhat, moi nguoi deu co tai san chung khoan vuot 2 trieu USD, trong do 2 nguoi dat tieu chuan hoi vien "cau lac bo" 100 trieu USD. ( Danh sach 100 nguoi giau nhat Viet Nam tren TTCK 2006)

 • Thanh vien ban kiem soat ITA ban 282.800 co phieu ITA

  15:55 | Thứ ba 10/07/2007 (GMT+7)

  TP - Cty Co phan KCN Tan Tao (ma chung khoan ITA) thong bao ong Nguyen Trung Nghi thanh vien Ban Kiem soat ITA dang ky ban 282.800 /284.800 co phieu ITA dang nam giu.

 • 100 nguoi giau nhat Viet Nam tren san chung khoan

  15:40 | Thứ ba 23/01/2007 (GMT+7)

  100 nguoi giau nhat Viet Nam tren san chung khoan

  * 27 nguoi so huu co phieu FPT, voi tong tai san hon 12,2 nghin ty dong

 • 100 nguoi giau nhat tren san chung khoan VN

  11:07 | Thứ tư 24/01/2007 (GMT+7)

  >> Choi chung khoan voi con mat mo to Theo cac tai lieu cong bo chinh thuc, tren san chung khoan Viet Nam, so trieu phu dola da ngot nghet 170. Rieng 100 nhan vat giau nhat, moi nguoi deu co tai san chung khoan vuot 2 trieu USD, trong do 2 nguoi dat tieu chuan hoi vien "cau lac bo" 100 trieu USD.

 • Danh sach 100 nguoi giau nhat VN tren san chung khoan

  20:00 | Thứ ba 23/01/2007 (GMT+7)

  Danh sach nay dua tren Ban cao bach cua cac cong ty niem yet tai Trung tam Giao dich Chung khoan TP HCM va Trung tam Giao dich Chung khoan Ha Noi. Gia tri co phieu duoc tinh theo gia cuoi ngay 29/12/2006. Thong ke cua bao dien tu Vnexpress.

 • Phat hien nhieu sai sot trong bao cao quyet toan cua Bibica

  09:23 | Thứ bảy 03/05/2003 (GMT+7)

  "Viec cham tre cong bo bao cao tai chinh cua cong ty co phan banh keo Bien Hoa (Bibica) mot phan xuat phat tu viec ke toan truong va 2 nhan vien khac cua Phong Tai chinh Ke toan nghi viec. Ngoai ra, tinh hinh bao cao tai chinh cua cong ty co mot so van de" - ong Le Van Toan, Truong Ban kiem soat Bibica vua cho bao gioi hay.

 • Chu truong chinh sach moi

  01:06 | Thứ tư 23/05/2007 (GMT+7)

  Trung tam Giao dich chung khoan (TTGDCK) Ha Noi vua yeu cau thanh vien hoi dong quan tri, ban kiem soat, ban giam doc va ke toan truong cac cong ty niem yet phai thuc hien cam ket nam giu co phieu cua don vi minh.

 • Du an cap nuoc cua Sawaco Sai ca dau thau lan thi cong

  11:05 | Thứ sáu 30/12/2005 (GMT+7)

  Du an cap nuoc cua Sawaco Sai ca dau thau lan thi cong

  Sau gan ba thang, doan thanh tra noi bo Tong cong ty Cap nuoc Sai Gon (Sawaco) moi xem xet duoc ho so cua 4/10 du an mang phia tay. Nhung gi the hien tren ho so cho thay rat nhieu sai sot trong qua trinh thuc hien da duoc nhung nguoi co trach nhiem bo qua.

 • Vu bao dong tai Olimpico Roma va MU bi phat

  10:34 | Thứ năm 26/04/2007 (GMT+7)

  Vu bao dong tai Olimpico Roma va MU bi phat

  Ca hai doi bong AS Roma va Manchester United deu bi UEFA phat tien do de xay ra vu bao dong trong tran tu ket luot di Champions League tai thu do Italia ngay 4/4. Hom qua, 25/4, Uy ban Kiem soat va Ky luat UEFA da dua ra quyet dinh phat ve cac vu viec da xay ra trong va ngoai SVD Olimpico, noi CDV hai doi da danh nhau, tham chi con xung dot voi luc luong an ninh tren khan dai. Theo do, Roma, doi da thang 2-1 trong tran do truoc khi thua 1-7 o tran luot ve tai..

 • Sai pham ca dau thau lan thi cong

  06:10 | Thứ sáu 30/12/2005 (GMT+7)

  Sai pham ca dau thau lan thi cong

  Sau gan ba thang, doan thanh tra noi bo Tong cong ty Cap nuoc Sai Gon (Sawaco) moi xem xet duoc ho so cua 4/10 du an mang phia tay.

 • Nen thay PMU 18 bang Cty co phan quan ly du an

  09:27 | Thứ sáu 19/05/2006 (GMT+7)

  Nen thay PMU 18 bang Cty co phan quan ly du an

  TP - Luat su Pham Liem Chinh da lien he voi Tien phong, tha thiet muon duoc hien ke trong viec tim ra loi giai cho bai toan quan ly hang ty dong von Nha nuoc, sau vu tieu cuc tai PMU 18.

 • Tin van chung khoan niem yet ngay 1112

  10:11 | Thứ ba 11/12/2007 (GMT+7)

  Tin van chung khoan niem yet ngay 1112

  Nhung thong tin dang chu y ngay 11/12 ve doanh nghiep niem yet tren thi truong chung khoan Viet Nam.

 • Ong tong xai sang bi khoi to them toi tham o

  18:10 | Chủ nhật 09/12/2007 (GMT+7)

  Co quan CSDT Bo Cong an da quyet dinh khoi to bo sung doi voi TGD TCty Vat tu nong nghiep (VIGECAM) Tran Van Khanh ve toi tham o. Dong thoi khoi to bi can doi voi Uy vien HDQT, Truong Ban kiem soat Nguyen The Bang.

 • Lai chuyen san sau lo giu cho Nha nuoc

  11:28 | Thứ hai 03/12/2007 (GMT+7)

  Lai chuyen san sau lo giu cho Nha nuoc

  Gan 10 cong ty duoc coi la “san sau” cua Tong Giam doc Tong cong ty Vat tu nong nghiep (TCT VTNN) Tran Van Khanh da bien Tong cong ty 90 nay thanh “ba vu nuoi tot bung” bi nhung dua con tham lam bon rut.

 • Giao dich cua co dong noi bo va co dong lon

  01:30 | Thứ ba 27/03/2007 (GMT+7)

  Ong Tran Minh Doi - truong ban kiem soat Cong ty cao su Hoa Binh (ma CK: HRC), dang ky ban 3.100 co phieu HRC, thoi gian giao dich bat dau tu ngay 26-3

 • Nhieu cong ty cong bo giao dich cua co dong noi bo

  10:53 | Thứ hai 08/01/2007 (GMT+7)

  Tu 17/1, hai quan chuc cua FPT la ba Chu Thanh Ha, Pho tong giam doc Cong ty co phan vien thong FPT va ong Nguyen Minh Son, Uy vien Ban kiem soat FPT) se bat dau ban ra 40.000 co phieu.

 • Cac giao dich tien mat tren 300 trieu dong co the bi kiem soat

  13:48 | Thứ tư 05/11/2003 (GMT+7)

  Cac giao dich tien mat tren 300 trieu dong co the bi kiem soat

  Trong du thao moi nhat Nghi dinh phong chong rua tien, Ngan hang Nha nuoc (SBV) vua thong nhat rang, tat ca giao dich bang tien mat tu 300 trieu dong tro len va "giao dich dang ngo" tai cac to chuc tin dung phai bao cao len Ban Kiem soat cac giao dich tai chinh cua SBV. Tuy nhien, trong truong hop bat thuong, Thong doc van co quyen quyet dinh muc tien se bi kiem soat nay theo tung thoi ky cu the.

 • Giao dich cua co dong noi bo va co dong lon

  01:32 | Thứ bảy 21/04/2007 (GMT+7)

  Ong Nguyen Van Duong, thanh vien ban kiem soat Cong ty co phan Nhua Da Nang (DPC), se mua 10.000 co phieu tu ngay 2-5.

 • Nam nay Techcombank co the tang von len gan 1700 ti dong

  15:38 | Thứ ba 22/08/2006 (GMT+7)

  Nam nay Techcombank co the tang von len gan 1700 ti dong

  (VM)- Techcombank vua to chuc Dai hoi co dong thuong nien nam 2006 tai Ha Noi nham thong qua ket qua kinh doanh nam 2005, cac muc tieu va ke hoach cua nam 2006, va bau ra Hoi dong Quan tri va Ban Kiem soat moi cho nhiem ky 2006-2009. Day la dai hoi co dong dau tien cua nganh ngan hang duoc to chuc theo luat Doanh nghiep moi, theo do, cac nghi quyet thong qua phai dat toi thieu 65% y kien dong thuan cua so co dong di du dai hoi.

 • O nhiem nguon nuoc lam bien doi gen nguoi

  07:40 | Thứ sáu 07/12/2007 (GMT+7)

  Uy ban kiem soat o nhiem bang Punjab (An Do) vua cong bo mot ket qua lam rung minh: hoa chat doc hai trong nguon nuoc dang lam bien doi gen cua dan chung!

 • Giao dich cua co dong noi bo va co dong lon

  02:20 | Thứ sáu 24/08/2007 (GMT+7)

  Tu ngay 23-8 den 22-11, ong Luong Quang Hien - truong Ban kiem soat CTCP Kinh Do (ma CK: KDC) dua ra ban 780 co phieu theo phuong thuc khop lenh. Cung trong thoi gian nay, ong Ho Loke Yin - pho tong giam doc cong ty cung dua ra ban 8.000 co phieu KDC, trong tong so 18.432 co phieu dang nam giu.

 • STB BMP ABT giao dich noi bo

  11:46 | Thứ bảy 03/03/2007 (GMT+7)

  Ba Nguyen Thi Ngoc Lieu, nguoi nha cua Thanh vien Ban kiem soat Ngan hang Sacombank Doan Ba Tung, ban 20.000 co phieu STB tu 14/3.

 • Lanh dao DN phai thuc hien cam ket nam co phieu

  12:18 | Thứ ba 22/05/2007 (GMT+7)

  Trung tam Giao dich Chung khoan Ha Noi (HASTC) vua co van ban yeu cau lanh dao to chuc niem yet thuc hien cam ket lien quan den viec nam giu co phieu.Theo do, cac co dong la thanh vien Hoi dong quan tri (HDQT), ban kiem soat, ban giam doc va ke toan truong da cam ket nam giu co phieu theo quy dinh cua phap luat trong ban cao bach, ho so dang ky niem yet van phai thuc hien cac cam ket nay ngay ca khi khong con nam giu cac chuc danh neu tren.


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0