4A Pham Ngoc Thach

Wednesday, 25/05/2016 18:04
 • Thong tin tuyen dung tu ngay 10 10 den 15 10 2005

  16:15 | Thứ hai 10/10/2005 (GMT+7)

  Trung tam dich vu viec lam thanh nien Thanh doan TP.HCM, 4A Pham Ngoc Thach, Quan 1, DT 8.292.066 – 8.238.858, Fax 8.234.355, Hop thu thoai 8.011.222, Website: http://laodongtre.netcenter-vn.net - Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó gioi thieu:

 • Thong tin tuyen dung tu ngay 3 10 den 8 10 2005

  20:21 | Thứ hai 03/10/2005 (GMT+7)

  Trung tam dich vu viec lam thanh nien Thanh doan TP.HCM, 4A Pham Ngoc Thach, Quan 1, DT 8.292.066 – 8.238.858, Fax 8.234.355, Hop thu thoai 8.011.222, Website: http://laodongtre.netcenter-vn.net - Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó gioi thieu:

 • Viec lam he cho SV

  08:01 | Thứ ba 30/05/2006 (GMT+7)

  Trung tam dich vu viec lam Thanh Nien (4A Pham Ngoc Thach, Q.1, TP.HCM): 250 nhan vien khuyen mai (nam/nu, 18-22 tuoi, trinh do 12/12 tro len, co xe may, lam viec theo ca, luong 60.000 - 70.000d/ca/ngay);

 • 240 viec lam cho SV trong ngay he

  02:07 | Thứ ba 04/07/2006 (GMT+7)

  Trung tam dich vu viec lam Thanh nien (4A Pham Ngoc Thach, Q.1, TP.HCM): 20 NV ban hang tai cua hang (nu, 18-22 tuoi, uu tien biet tieng Anh, kha nang giao tiep tot, lam viec theo ca, thu nhap 1,1-1,2 trieu/thang); 80 NV thu thap thong tin (nam/nu, 18-35 tuoi, giao tiep tot, co xe gan may, luong theo san pham binh quan 80.000d/ngay);

 • Co hoi nghe nghiep

  22:31 | Thứ hai 06/11/2006 (GMT+7)

  Trung tam Gioi thieu viec lam thanh nien (4A Pham Ngoc Thach, Q.1, TP.HCM): 120 tho co khi, dien lanh (nam, duoi 32 tuoi, luong thoa thuan); 100 tho han, tho sat (nam/nu, duoi 30 tuoi, nghe 3/7, 1,4 trieu dong/thang); 50 tho dien cong nghiep (nam, duoi 35 tuoi, co xe gan may, 800.000-1 trieu/thang), 10 ky su (nam, duoi 30 tuoi, 3,5-5 trieu/thang); 100 CTV dai ly (nam/nu, 25-45 tuoi, TC tro len, luong thoa thuan); 200 NV trat tu giao thong (nam, 18-35 tuoi, lop..

 • Co ho i nghe nghie p

  06:29 | Thứ ba 31/10/2006 (GMT+7)

  Trung tam Gioi thieu viec lam thanh nien (4A Pham Ngoc Thach, Q.1, TP.HCM): 100 tho han, tho sat (nam/nu, duoi 30 tuoi, nghe 3/7, luong 1,4 trieu dong/thang); 50 tho dien (nam, duoi 35 tuoi, luong 800.000 - 1 trieu/thang); 60 nhan vien (NV) cham soc khach hang (nam/nu, trung cap tro len, lam theo ca, luong 1,5 trieu/thang); 200 NV trat tu giao thong (nam, 18 - 35 tuoi, lop 8 tro len, luong 1,2 trieu); 50 NV tu van dich vu (nam/nu, duoi 30 tuoi, lop 12 tro len,..

 • Thong tin tuyen dung tu ngay 19 9 2005 den 24 9 2005

  15:52 | Thứ hai 19/09/2005 (GMT+7)

  Trung tam dich vu viec lam thanh nien Thanh doan TP.HCM, 4A Pham Ngoc Thach, Quan 1, DT 8.292.066 – 8.238.858, Fax 8.234.355, Hop thu thoai 8.011.222, Website: http://laodongtre.netcenter-vn.net - Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó gioi thieu:

 • Thong tin tuyen dung tu ngay 12 9 2005 den 17 9 2005

  20:53 | Thứ hai 12/09/2005 (GMT+7)

  Trung tam dich vu viec lam thanh nien Thanh doan TP.HCM, 4A Pham Ngoc Thach, Quan 1, DT 8.292.066 – 8.238.858, Fax 8.234.355, Hop thu thoai 8.011.222, Website: http://laodongtre.netcenter-vn.net - Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó gioi thieu:

 • Thong tin tuyen dung tu ngay 15 8 2005 den 20 8 2005

  19:33 | Thứ hai 15/08/2005 (GMT+7)

  Trung tam dich vu viec lam thanh nien Thanh doan TP.HCM, 4A Pham Ngoc Thach, Quan 1, DT 8.292.066 – 8.238.858, Fax 8.234.355, Hop thu thoai 8.011.222, Website: http://laodongtre.netcenter-vn.net - Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó gioi thieu:

 • Thong tin tuyen dung tu ngay 08 8 den 13 8 2005

  15:38 | Thứ hai 08/08/2005 (GMT+7)

  Trung tam dich vu viec lam thanh nien Thanh doan TP.HCM, 4A Pham Ngoc Thach, Quan 1, DT 8.292.066 – 8.238.858, Fax 8.234.355, Hop thu thoai 8.011.222, Website: http://laodongtre.netcenter-vn.net - Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó gioi thieu:

 • Thong tin tuyen dung tu ngay 22 8 2005 den 27 8 2005

  22:02 | Thứ ba 23/08/2005 (GMT+7)

  Trung tam dich vu viec lam thanh nien Thanh doan TP.HCM, 4A Pham Ngoc Thach, Quan 1, DT 8.292.066 – 8.238.858, Fax 8.234.355, Hop thu thoai 8.011.222, Website: http://laodongtre.netcenter-vn.net - Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó gioi thieu:

 • Thong tin tuyen dung tu ngay 29 8 2005 den 01 9 2005

  20:06 | Thứ hai 29/08/2005 (GMT+7)

  Trung tam dich vu viec lam thanh nien Thanh doan TP.HCM, 4A Pham Ngoc Thach, Quan 1, DT 8.292.066 – 8.238.858, Fax 8.234.355, Hop thu thoai 8.011.222, Website: http://laodongtre.netcenter-vn.net - Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó gioi thieu:

 • Thong tin tuyen dung tu ngay 5 9 2005 den 10 9 2005

  11:26 | Thứ hai 05/09/2005 (GMT+7)

  Trung tam dich vu viec lam thanh nien Thanh doan TP.HCM, 4A Pham Ngoc Thach, Quan 1, DT 8.292.066 – 8.238.858, Fax 8.234.355, Hop thu thoai 8.011.222, Website: http://laodongtre.netcenter-vn.net - Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó gioi thieu:

 • Co hoi nghe nghiep

  03:06 | Thứ ba 21/11/2006 (GMT+7)

  Trung tam Gioi thieu viec lam thanh nien (4A Pham Ngoc Thach, Q.1, TP.HCM): 120 tho co khi, dien lanh (nam, duoi 32 tuoi, biet nghe, luong thoa thuan), 100 tho han, tho sat (nam/nu, duoi 30 tuoi, nghe 3/7, luong 1,4 trieu/thang);

 • Co hoi nghe nghiep

  01:47 | Thứ ba 08/05/2007 (GMT+7)

  Trung tam Gioi thieu viec lam thanh nien (4A Pham Ngoc Thach, Q.1, TP.HCM) tuyen: 890 LDPT trong cac linh vuc: san xuat linh kien oto, thi cong cong trinh, thu ngan, phu bep, nghien cuu thi truong, giam sat vien, ban hang... (luong 900.000 - 1,5 trieu dong/thang). Ngoai ra, van phong cung can khoang 140 LD chuyen: do hoa kien truc, xay dung dan dung, ky su dien tu, tho dien - tho phu, sua chua oto, dien lanh, co khi... Luong thoa thuan.

 • Co hoi nghe nghiep

  03:03 | Thứ ba 18/12/2007 (GMT+7)

  Trung tam Gioi thieu viec lam Thanh nien (4A Pham Ngoc Thach, Q.1, TP.HCM): tuyen: 2.000 nu lap rap moto rung, quat giai nhiet trong dien thoai (duoi 28 tuoi, 9/12, lam tai Q.7, 1.230.000d/thang); 400 trat tu vien giao thong + giu xe (duoi 40 tuoi, 9/12, 1,3 - 3 trieu/thang); 100 phong van vien (duoi 35 tuoi, 12/12, co xe may, luong theo nang luc); 100 NV SX banh Kinh Do (duoi 26 tuoi, 6/12, lam den 24-12 tai Q.6, 40.000d/ca); 50 nu thuc hien chuong trinh quang..

 • Nhieu viec lam thoi vu danh cho SV dip Noel

  01:30 | Thứ ba 27/11/2007 (GMT+7)

  Trung tam gioi thieu viec lam Thanh nien (4A Pham Ngoc Thach, Q.1, TP.HCM) tuyen: 100 NV SX banh Kinh Do (nam/nu, duoi 26 tuoi, trinh do 6/12, lam viec tu 1 den 24-12 tai Q.6, luong 40.000d/ca/8 gio hoac 60.000d/ca/12 gio); 50 NV thu ngan (nu, 12/12, uu tien SV, ngoai hinh de nhin, lam theo ca tu 22 den 24-12, 6.000d/gio).

 • Co hoi nghe nghiep

  01:12 | Thứ ba 25/12/2007 (GMT+7)

  Trung tam gioi thieu viec lam Thanh nien (4A Pham Ngoc Thach, Q.1, TP.HCM) tuyen: 2.000 nu lap rap moto rung, quat giai nhiet trong dien thoai (duoi 28 tuoi, 9/12, lam tai Q.7, 1.230.000d/thang);

 • Thanh lap Sieu thi viec lam thanh nien

  22:47 | Thứ bảy 26/02/2005 (GMT+7)

  Thanh lap Sieu thi viec lam thanh nien

  Trung tam Dich vu viec lam thanh nien TP.HCM (4A Pham Ngoc Thach, Q.1, TP.HCM) vua thanh lap Sieu thi viec lam thanh nien. Sieu thi se chinh thuc hoat dong vao ngay 28/2, co khoang 5.000 viec lam danh cho thanh nien, voi nhieu bang thong tin phan loai nganh nghe dai tra kem luong bong cu the...

 • Sieu thi viec lam hai phut gioi thieu duoc mot nguoi

  10:22 | Thứ ba 01/03/2005 (GMT+7)

  Sieu thi viec lam hai phut gioi thieu duoc mot nguoi

  Sang qua 28-2-2005, Trung tam Dich vu viec lam thanh nien TP.HCM (4A Pham Ngoc Thach) chinh thuc dua vao hoat dong loai hinh gioi thieu viec lam moi: sieu thi viec lam (STVL).

 • Rang ro nu cuoi xuan

  22:15 | Chủ nhật 04/02/2007 (GMT+7)

  Rang ro nu cuoi xuan

  Ngay 11.2, trien lam chu de Nu cuoi xuan cua nha nhiep anh Duy Anh se khai mac tai Nha van hoa Thanh nien TP.HCM (so 4A Pham Ngoc Thach, TP.HCM). Sau do, mot phan cua trien lam nay se duoc trung bay trong Hoi hoa xuan TP.HCM.

 • Co hoi nghe nghiep

  22:25 | Thứ hai 15/10/2007 (GMT+7)

  Trung tam gioi thieu viec lam Thanh nien (4A Pham Ngoc Thach, Q.1, TP.HCM) tuyen: 400 CN lap rap dien tu (nu, duoi 26 tuoi, tot nghiep THCS, lam viec tai Q.9, 940.000d/thang);

 • Ngay hoi su gia thuong hieu

  11:31 | Thứ bảy 06/10/2007 (GMT+7)

  Ngay hoi dien ra vao hom nay 6-10, do Doan khoi Bo Cong nghiep phoi hop voi Tong cong ty bia ruou - nuoc giai khat Sai Gon (SABECO) to chuc tai Nha van hoa Thanh nien TP.HCM (4A Pham Ngoc Thach, Q.1).

 • Co hoi nghe nghiep

  03:39 | Thứ ba 17/07/2007 (GMT+7)

  Trung tam Gioi thieu viec lam thanh nien (4A Pham Ngoc Thach, Q.1, TP.HCM) tuyen: 173 LDPT chuyen: phuc vu, ban hang, phong van vien, in an... (tot nghiep 12/12, chiu kho, nhanh nhen, suc khoe tot, 1,2 trieu dong/thang tro len); cung 700 CN may cong nghiep, che bien thuc pham (trinh do 9/12, 900.000 - 2 trieu dong/thang). Ngoai ra khoi ky thuat, quan ly - van phong cung can hon 100 LD cho cac linh vuc: kien truc, ky su thiet ke, lap trinh vien, dien thoai vien,..

 • Co hoi nghe nghiep

  01:06 | Thứ tư 30/05/2007 (GMT+7)

  Trung tam gioi thieu viec lam Thanh nien (4A Pham Ngoc Thach, Q.1, TP.HCM) can tuyen: 730 LDPT cac linh vuc: SX linh kien oto, phu duc tru dien, giu xe, nghien cuu thi truong, ban hang... (luong 900.000 - 3 trieu dong/thang).

 • Co hoi viec lam

  00:01 | Thứ ba 11/09/2007 (GMT+7)

  Trung tam gioi thieu viec lam Thanh nien (4A Pham Ngoc Thach, Q.1, TP.HCM) tuyen: 500 LD phu san xuat (nu, duoi 26 tuoi, trinh do 9/12, lam viec tai Q.9, co nha o tap the, 940.000d/thang); 100 NV khao sat thi truong (nam/nu, duoi 35 tuoi, tot nghiep THPT, 4gio/ngay, 1-1,5 trieu dong/thang); 50 NV ban hang (nu, duoi 22 tuoi, tot nghiep THPT tro len, lam viec theo ca, luong 65.000 -150.000d/ngay).

 • Co hoi viec lam

  02:36 | Thứ ba 18/09/2007 (GMT+7)

  Trung tam gioi thieu viec lam Thanh nien (4A Pham Ngoc Thach, Q.1, TP.HCM) tuyen: 1.000 LD phu SX (nu, duoi 30 tuoi, trinh do 6/12, lam viec tai Q.9, TP.HCM va Bien Hoa (Dong Nai), co nha o tap the, 940.000 - 1 trieu dong/thang + com trua;

 • Co hoi nghe nghiep

  06:02 | Thứ ba 02/10/2007 (GMT+7)

  Trung tam Gioi thieu viec lam thanh nien (4A Pham Ngoc Thach, Q.1, TP.HCM) tuyen: 720 NV phuc vu + tiep tan nha hang (nam/nu, trinh do 9/12, lam viec tai Phu Nhuan, 1-1,5 trieu dong/thang); 500 LD phu SX (nu, duoi 30 tuoi, tot nghiep 6/12, lam viec tai Bien Hoa, 1 trieu/thang + com);


 • Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

  Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0